Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Изработиле:
1. Љубица Јованова
2.Љупка Арсовска
3.Драгица Јованова
 Зборот енергија е изведен од грчкиот збор што значи
ENERGOS активност. Енергијата е карактеристика на
системот кој ја оп...
 Сонцето е далеку најголем извор на енергија во
Сончевиот систем.
 Сонцето е далеку најголем извор на енергија во
Сончев...
ГЛАВНИТЕ ЕНЕРГЕТСКИ ПРОЦЕС КОЈ
СЕ ОДВИВА ВО НУКЛЕАРНАТА ФУЗИЈА
НА СОНЦЕТО , КОЈ Е СПОЈУВАЊЕ НА
ДВЕ ЛЕСНИ АТОМИ ВО ЕДНА
ПОТ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

топлинска енергијаLjubica ljupka dragica 8 g

355 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

топлинска енергијаLjubica ljupka dragica 8 g

  1. 1. Изработиле: 1. Љубица Јованова 2.Љупка Арсовска 3.Драгица Јованова
  2. 2.  Зборот енергија е изведен од грчкиот збор што значи ENERGOS активност. Енергијата е карактеристика на системот кој ја опишува способноста на системот да се изврши некоја работа. Според меѓународниот систем на единици, во чест на англискиот физичар Џејмс Прескот Джаул - во (1818 - 1889) , мерна единица за енергија се нарекува джаул (Ј). Важен имотот е таа енергија не може да се јави ниту пак исчезнуваат и затоа е количината на енергија во затворен систем е секогаш константна. Оваа карактеристика енергија се нарекува законот на конзервација на енергија, која за првпат беше формирана во деветнаесеттиот век. Сите досега познати природните процеси и феномени може да се објасни со неколку форми на енергија во согласност со следниве дефиниции: кинетичка енергија, потенцијална енергија , топлинска енергија, гравитација, еластичност, електромагнетизмот, хемиска енергија , нуклеарната енергија и маса.
  3. 3.  Сонцето е далеку најголем извор на енергија во Сончевиот систем.  Сонцето е далеку најголем извор на енергија во Сончевиот систем. Затоа што тоа е релативно мал во споредба со другите ѕвезди и бидејќи жолто сонце припаѓа на класата на ѕвездите се нарекува жолт џуџе. Иако тоа е релативно мал , ако се спореди со други ѕвезди , Сонцето е огромен во споредба со планети кои го опкружуваат - сонцето е содржан 99,8 % од тежината на целиот сончев систем. Полесно да се визуелизира како сонцето е всушност голем служат и фактот дека во сонцето вклопуваат 962.000 копии од целиот земји, а јазот меѓу комплекс топки да се грижи за околу 340.000 " растворени " Земјата. Затоа, со цел да се пополни обемот на Сонцето ќе треба да се користи за 1.300.000 Земјата.
  4. 4. ГЛАВНИТЕ ЕНЕРГЕТСКИ ПРОЦЕС КОЈ СЕ ОДВИВА ВО НУКЛЕАРНАТА ФУЗИЈА НА СОНЦЕТО , КОЈ Е СПОЈУВАЊЕ НА ДВЕ ЛЕСНИ АТОМИ ВО ЕДНА ПОТЕШКИ, СО ПУШТАЊЕТО НА ЕНЕРГИЈА ПРОПОРЦИОНАЛЕН НА РАЗЛИКАТА ВО ТЕЖИНАТА ПРЕДИ ПО РЕАКЦИЈА ( СПОРЕД АЈНШТАЈНОВАТА ФОРМУЛА Е = MC2 ). САМО ЗА СПОРЕДБА : НАЈГОЛЕМ НУКЛЕАРНА ЦЕНТРАЛА ВО СВЕТОТ Е KASHIWAZAKI ЈАПОНИЈА НУКЛЕАРНА ЦЕНТРАЛА , КОЈА ИМА СЕДУМ РАБОТНИ РЕАКТОРИ И ВКУПНА МОЌНОСТ ОД 8212 MW. НУКЛЕАРНА ЦЕНТРАЛА ИМА ЕФЕКТ НА ПРАГОТ ОД 696 МЕГАВАТИ. ЗЕМЈА ВО СЕКОЕ ВРЕМЕ ОД СОНЦЕТО ДОБИВА 174 PETAWATT ЛАСЕР ( 1015 W) СОНЧЕВО ЗРАЧЕЊЕ.

×