Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
IINNTTEERRNNEETT 
ттееррммииннооллооггиијјаа 
ВВеебб ссттррааннииццаа ии ввеебб--ссаајјтт
Интернетот е светска 
мрежа составена од 
илјадници компјутерски 
мрежи ширум светот 
• Називот Интернет е кратенка 
од IN...
Интернетот го користи моделот 
сервeр − клиент. Серверите 
постојано се вклучени во 
мрежата и меѓусебно 
разменуваат пода...
Веб-страница 
• Документите што ги разгледуваш 
на Интернет се нарекуваат веб- 
страници (web pages).
Хиперлинк 
• Веќе знаеш дека веб-страниците се поврзани 
меѓу себе. 
• Врската што ти овозможува да се движиш од 
една до ...
Веб-сајт 
• Множеството страници кои се поврзани 
и сочинуваат целина се нарекува веб- 
сајт (web site). 
• Сајт е англиск...
Домашна страница 
• За да се олесни движењето меѓу 
страниците, обично една од 
страниците ги содржи сите 
линкови до друг...
Публикување и 
хостирање 
• Откако ќе се направи некој сајт, 
тој треба да се објави, односно 
треба да се публикува на не...
Прашања и вежби: 
• 1. Направи разлика меѓу веб-страница и веб-сајт! 
• 2. Што е хиперлинк или линк? 
• 3. Дали слика може...
10. Дополни ги следниве 
реченици: 
• Веб-сајтот се состои од повеќе 
_______________. Првата страница што ќе се 
отвори к...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Internet терминологија

440 views

Published on

Internet терминологија

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Internet терминологија

 1. 1. IINNTTEERRNNEETT ттееррммииннооллооггиијјаа ВВеебб ссттррааннииццаа ии ввеебб--ссаајјтт
 2. 2. Интернетот е светска мрежа составена од илјадници компјутерски мрежи ширум светот • Називот Интернет е кратенка од INTERnational NETwork − интернационална мрежа.
 3. 3. Интернетот го користи моделот сервeр − клиент. Серверите постојано се вклучени во мрежата и меѓусебно разменуваат податоци, така што на секој корисник во секој миг му е достапен кој било податок од кој било сервер што се наоѓа каде било во светот. Ова е обезбедено со единствени правила за пренесување податоци, наречени протоколи.
 4. 4. Веб-страница • Документите што ги разгледуваш на Интернет се нарекуваат веб- страници (web pages).
 5. 5. Хиперлинк • Веќе знаеш дека веб-страниците се поврзани меѓу себе. • Врската што ти овозможува да се движиш од една до друга страница се нарекува хиперлинк (hyperlink) или само линк (link). • Линк може да биде некој текст, некоја слика или некој друг објект на веб- страницата. • Како ќе ги најдеш и препознаеш линковите? • Доколку линк е некој текст, тој е обично со друга боја или е подвлечен.
 6. 6. Веб-сајт • Множеството страници кои се поврзани и сочинуваат целина се нарекува веб- сајт (web site). • Сајт е англиски збор и значи „место, локација“, па кога ќе речеме веб-сајт, мислиме на локација на Интернет на кое се наоѓаат веб-страници преку кои некоја личност, претпријатие или организација се претставуваат на Интернет.
 7. 7. Домашна страница • За да се олесни движењето меѓу страниците, обично една од страниците ги содржи сите линкови до другите страници на сајтот. • Таа страница се нарекува домашна страница (home page) и таа ќе се отвори прва кога ќе посетиш некој сајт.
 8. 8. Публикување и хостирање • Откако ќе се направи некој сајт, тој треба да се објави, односно треба да се публикува на некој од серверите на Интернет, за да може да биде достапен за сите корисници на Интернет. Поставувањето сајт на серверот се нарекува хостирање.
 9. 9. Прашања и вежби: • 1. Направи разлика меѓу веб-страница и веб-сајт! • 2. Што е хиперлинк или линк? • 3. Дали слика може да биде линк? • 4. Што е домашна страница на веб-сајт? • 5. Како се нарекува движењето меѓу страниците на еден веб-сајт? • 6. Зошто веб-сајтот треба да се публикува? • 7. Што е хостирање? • 8. Како се нарекува адресата на некоја веб- страница? • 9. Дали секоја веб-страница мора да има своја адреса?
 10. 10. 10. Дополни ги следниве реченици: • Веб-сајтот се состои од повеќе _______________. Првата страница што ќе се отвори кога ќе посетиме некој веб-сајт се нарекува ________________. Од една до друга веб-страница преминуваме со кликнување на _____________. Движењето помеѓу веб- страниците се нарекува ______________. Секоја веб-страница мора да има своја единствена ______________.

×