Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gjorgi penkov

255 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Gjorgi penkov

  1. 1. Изработено од: Ѓорѓи Пенков Тодор Вешковски
  2. 2.     Овие балони се нашата иднина. Тие собираат големи количества на сончева енергија дури и на темни бури. Таа енергија ќе се користи низ цел свет со што значително ќе го намали загадувањето во светот и со тоа и ќе се спречи глобалното затоплување. Изградени само за да и помогнат на природата тие ќе бидат продавани по екстремно ниски цени.
  3. 3.      Во основата на овие балони ќе биде вградена антигравитациона машина која што му овозможува на балоните да лебдеат и бидејќи се високо во небото тие собираат многу повеќе сончева енергија. Во средината на балонот ќе има вградено трансмитер кој што ќе праќа информации за тоа колку енергија собира за одредено време. Кога балоните ќе ја соберат максималната сончева енергија анти-гравитационата машина се гаси и балоните се спуштаат на земја. Површината на балонот е од материјал кој што ја собира сончевата енергија. Од страната има вградено резервоар за сончева енергија.
  4. 4.    Со тоа што овие балони нема да испуштаат штетни гасови се намалува загадувањето на воздухот. Самите балони ќе работат благодарејќи на сончевата енергија зачувана во резервоарот. Тие се изградени само од природни материјали, па ако дојде до оштетување на балонот нема да се загади околината.
  5. 5.     Нормалните сончеви колектори собираат мали количевства на сончева енергија додека е убаво времето, а кога има бури не собираат. Ако дојде до оштетување на обичен сончев колектор може да се загади воздухот и земјата. Нивните цени се поскапи од Sun-Get додека собираат значително помалку сончева енергија. Па затоа купете Sun-Get, за подобар живот на Вас и на Вашето потомство!!!!!!
  6. 6.     Нормалните сончеви колектори собираат мали количевства на сончева енергија додека е убаво времето, а кога има бури не собираат. Ако дојде до оштетување на обичен сончев колектор може да се загади воздухот и земјата. Нивните цени се поскапи од Sun-Get додека собираат значително помалку сончева енергија. Па затоа купете Sun-Get, за подобар живот на Вас и на Вашето потомство!!!!!!

×