Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Recursos per a l'acolliment lingüístic (versió 2000)

1,556 views

Published on

Recull de recursos per a l'aprenentatge de les llengües per a persones immigrants.

Published in: Education, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Recursos per a l'acolliment lingüístic (versió 2000)

 1. 1. recursos per a l’ A COLLIMENT L INGÜÍSTIC Amb el suport de :
 2. 2. Índex <ul><li>INTRODUCCIÓ </li></ul><ul><li>SENSIBILITZACIÓ </li></ul><ul><li>HÀBITS LINGÜÍSTICS </li></ul><ul><li>LLENGUA I ÀMBIT LABORAL </li></ul><ul><li>LLENGUA I LLEURE </li></ul><ul><li>DIVERSITAT LINGÜÍSTICA </li></ul><ul><li>APRENENTATGE DE LA LLENGUA </li></ul><ul><li>SERVEIS LINGÜÍSTICS </li></ul><ul><li>LEGISLACIÓ </li></ul><ul><li>ASSOCIACIONS I ENTITATS </li></ul>
 3. 3. Introducció Tothom té el dret d'accedir al coneixement de la llengua pròpia del territori on resideix (Declaració Universal dels Drets Lingüístics) La llengua és el mitjà bàsic de relació entre els humans; és impensable acollir les persones que arriben a la nostra terra sense tenir en compte amb quina llengua ens hi hem de comunicar. Tenim una llengua pròpia perfectament vàlida per a aquesta comunicació i tothom que arriba a la nostra comunitat té dret a aprendre-la per poder gaudir d’una igualtat d’oportunitats i per poder viure plenament una cultura que ben aviat pot ser també la seva. Us oferim un recull d’eines que us convidam a conèixer i fer servir per submergir-vos en aquest interessant repte de l’acolliment lingüístic en llengua catalana. Ben segur que no és exhaustiu i que amb el temps apareixeran nous materials i mitjans; tot i això, esperam que us serveixin d’ajuda en la vostra tasca diària. Índex principal
 4. 4. Sensibilització Recursos per provocar la reflexió entre la població d’acollida <ul><li>Cafè per la Llengua </li></ul><ul><li>C ampanya de participació ciutadana: reunions de petit o gran format per, mentre es pren un cafè, sensibilitzar els participants a favor de l’ús de la llengua catalana. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Veu Pròpia </li></ul><ul><li>Associació de nous catalanoparlants que no tenen el català com a llengua materna, però que consideren que és la llengua comuna i ja l’han adoptada com a llengua habitual. </li></ul><ul><li>El català, llengua comuna </li></ul><ul><li>Manifest elaborat per diverses entitats de nous catalans en què es reclama l’accés al català com a eina per multiplicar les oportunitats de promoció i participació social. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Ni fàcil ni difícil (DVD). Documental ficció per provocar la reflexió sobre la realitat de les persones d’origen estranger. </li></ul><ul><li>Aplicacions didàctiques d’aquest audiovisual </li></ul><ul><li>Llibres sobre els nous catalans i catalanes del segle XXI </li></ul><ul><li>  - ALEXANDRE, V. Nosaltres, els catalans . Editorial Pòrtic, 2008. </li></ul><ul><li>L’autor conversa amb vint catalans procedents dels cinc continents que, sense renunciar als orígens, han fet dels Països Catalans el seu lloc per viure i, del català, la seva llengua. Inclou testimonis del Principat, de la Catalunya del Nord, del País Valencià i també de les Illes. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>- El HACHMI, N. Jo també sóc catalana . Columna, Barcelona, 2004. </li></ul><ul><li>Novel·la sobre l’experiència de formar part d’una família d’origen immigrat i pertànyer al mateix temps a Catalunya. </li></ul>Sensibilització
 6. 6. <ul><li>Dades que trenquen tòpics . Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya, 2005. </li></ul><ul><li>Inclou dades per ajudar a tenir una percepció sobre la immigració i els seus efectes més ajustada a la realitat. </li></ul><ul><li>Alumnes de mobilitat. Experiència d’alumnes visitants </li></ul><ul><li>Testimonis d’alumnes que han passat per la Universitat de les Illes Balears procedents d’universitats d’altres països. Declaracions sobre el que ha significat per a ells aprendre la llengua i la cultura de les Illes Balears. </li></ul>Sensibilització
 7. 7. Hàbits lingüístics Eines per treballar de les actituds lingüístiques <ul><li>Tallers per la Llengua </li></ul><ul><li>El Taller d’Educació per la Llengua , adreçat als joves i adolescents, i el Taller per la Llengua , adreçat a la població general, tenen com a objectiu despertar la sensibilitat cap al patrimoni lingüístic de la humanitat i la importància de l’ús del català tant col·lectivament com de manera individual. </li></ul><ul><li>Els organitza el Grup Blanquerna . </li></ul><ul><li>Tallers d'actituds lingüístiques per a catalanoparlants i no catalanoparlants </li></ul><ul><li>Treball de presa de consciència i de millora de les actituds lingüístiques personals i col·lectives envers la llengua catalana, en contexts concrets.  </li></ul><ul><li>Contacte: activalallengua@gmail.com - Telèfon: 679 453 799 </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Planificació lingüística per a entitats i institucions </li></ul><ul><li>Adreçat a aquelles institucions o entitats que vulguin analitzar l’ús de les llengües en el seu àmbit d’actuació i millorar l’ús de la llengua catalana.   </li></ul><ul><li>Contacte: activalallengua@gmail.com - Telèfon: 679 453 799 </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Què faig si? </li></ul><ul><li>G uia que exposa suggeriments per afrontar algunes situacions quotidianes relacionades amb l’ús de la llengua, com el diàleg amb persones que no parlen català. </li></ul><ul><li>Acull en català </li></ul><ul><li>D esplegable que mostra de manera molt visual diverses situacions que plantegen una reflexió pràctica al voltant de l’ús del català amb les persones nouvingudes. </li></ul><ul><li>Col· lecció « Llengua, immigració i ensenyament del català » </li></ul><ul><li>Col ·lecció de llibres per tenir una idea general del funcionament de la gramàtica d’algunes llengües de les persones nouvingudes: ful, wòlof, panjabi, àrab, xinès, romanès, soninke, malinke, ucraïnès, berber i tagàlog. </li></ul>Hàbits lingüístics
 9. 9. Llengua i àmbit laboral Recursos per fomentar l’ús del català entre els treballadors i en l’atenció al client <ul><li>Eines lingüístiques </li></ul><ul><li>Subvencions </li></ul><ul><li>Foment de l’ús del català entre els treballadors </li></ul>
 10. 10. Llengua i àmbit laboral Eines lingüístiques <ul><li>Recull de diccionaris en línia (Gabinet de Terminologia de la UIB) </li></ul><ul><li>Enllaços amb reculls lèxics relacionats amb les professions, el treball, la indústria, la construcció... </li></ul><ul><li>Menú a la carta </li></ul><ul><li>Servei en línia que permet elaborar cartes de restaurant en català i afegir-hi la traducció a cinc llengües més. </li></ul><ul><li>Recull de recursos lingüístics en línia per a les empreses (elaborat per l’Ajuntament d’Artà) </li></ul>Torna al menú Llengua i àmbit laboral
 11. 11. <ul><li>Diferents institucions concedeixen ajuts als empresaris per promoure l’ús del català en el seu negoci. </li></ul><ul><li>Es tracta de subvencions per a l’edició de material imprès, retolació, </li></ul><ul><li>pàgines web..., i normalment es convoquen anualment. </li></ul><ul><li>Subvencions de la Direcció General de Política Lingüística del Govern balear </li></ul><ul><li>Subvencions de la Direcció Insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca </li></ul><ul><li>Subvencions del Departament de Cultura del Consell de Menorca </li></ul><ul><li>Subvencions del Departament de Cultura del Consell d’Eivissa </li></ul><ul><li>Alguns ajuntaments també tenen una convocatòria pròpia de subvencions. </li></ul>Llengua i àmbit laboral Subvencions Torna al menú Llengua i àmbit laboral
 12. 12. Llengua i àmbit laboral Foment de l’ús del català entre els treballadors <ul><li>Oberts al català. Guia per instal · lar -se comercialment en català (Confederació de Comerç de Catalunya i Generalitat de Catalunya) </li></ul><ul><li>Ofereix orientació dels recursos per aprendre la llengua, conèixer la normativa lingüística pel que fa al sector del comerç, subvencions... </li></ul><ul><li>El català t’obrirà moltes portes (Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya) </li></ul><ul><li>Informació sobre la llengua catalana, els avantatges d’aprendre el català, els recursos per fer-ho, etc. </li></ul>Torna al menú Llengua i àmbit laboral
 13. 13. Llengua i lleure Recursos per aprendre la llengua durant les estones de lleure <ul><li>Tots plegats </li></ul><ul><li>Programa d’activitats culturals periòdiques per fomentar l’ús social del català entre tots els qui hi participen: catalanoparlants (voluntaris) i catalanopracticants. </li></ul><ul><li>Amb tu, en català </li></ul><ul><li>Voluntariat lingüístic que posa en contacte una persona que sap parlar català amb una altra que l'ha començat a aprendre i el vol practicar. </li></ul>
 14. 14. Llengua i lleure <ul><li>Lèxic relacionat amb el lleure: esports, jocs... </li></ul><ul><li>- TERMCAT </li></ul><ul><li>- Gabinet de Terminologia de la UIB </li></ul><ul><li>Recull de jocs en català </li></ul><ul><li>CASAS, M., CASAS, N. i BONAL, E. Diversita't. Cançons, danses ... activitats i recursos per a la convivència en la diversitat , Fundació Jaume Bofill, Barcelona, 2005. </li></ul><ul><li>Recurs per a mestres i educadors per treballar la diversitat a partir de la música. </li></ul><ul><li>ESSOMBA, M. A. [coord.]. Sanduk. Guia per a la formació dels educadors i les educadores en immigració i interculturalitat . Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i Fundació Jaume Bofill, Barcelona, 2001. </li></ul><ul><li>Inclou activitats de l’àmbit de la salut, l’esport, la natura, etc. relacionades amb la interculturalitat i la immigració. </li></ul>
 15. 15. Diversitat lingüística Recursos per conèixer i valorar la pluralitat lingüística del món <ul><li>El català, llengua d’Europa </li></ul><ul><li>Visió general sobre la situació sociolingüística de la llengua catalana; l’origen, el territori i la població; el lloc que ocupa en la Unió Europea. Editada en 11 idiomes. </li></ul><ul><li>Diverllengua , el concurs de la diversitat lingüística </li></ul><ul><li>Joc interactiu en línia que fa èmfasi en la diversitat de llengües al món i les situacions de pluralitat de les llengües </li></ul><ul><li>Decàleg « Sigues lingüísticament sostenible » </li></ul><ul><li>Document elaborat pel GELA (Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades), que recull 10 recomanacions per contribuir a la sostenibilitat de la diversitat lingüística mundial </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Quaderns Linguapax </li></ul><ul><li>Material enfocat a l’educació per la pau i el desenvolupament </li></ul><ul><li>Portfolio Europeu de les Llengües </li></ul><ul><li>Document promogut pel Consell d'Europa, en el qual tots aquells que aprenen o han après una llengua poden enregistrar les seves experiències d'aprenentatge de llengües i cultures. </li></ul><ul><li>«La diversitat lingüística al món» </li></ul><ul><li>Fitxa didàctica Linguapax. Proposa una sèrie d’activitats per donar algunes dades bàsiques sobre el patrimoni lingüístic del planeta i mostrar una visió sostenible de la diversitat. </li></ul>Diversitat lingüística
 17. 17. Diversitat lingüística <ul><li>  Portal edu3. cat </li></ul><ul><li>Portal de ràdio i televisió educatives per Internet. Conté propostes audiovisuals i altres materials d’interès en català. Recomanam consultar les opcions «Llengua catalana» i «Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania». </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Portal Migracat </li></ul><ul><li>Portal informatiu per a les persones que treballen en l'àmbit de la immigració. Inclou un apartat de recursos per a la sensibilització de la població en els valors de la igualtat i la interculturalitat.   </li></ul><ul><li>Lingcat . Projecte Intercat </li></ul><ul><li>Presentació multimèdia sobre la llengua catalana i la realitat sociolingüística dels territoris de parla catalana   </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Exposicions sobre la diversitat lingüística </li></ul><ul><li>- «La mar de llengües. Parlar a la Mediterrània» </li></ul><ul><li>Mostra de Linguamón que aporta una visió del Mare Nostrum com a espai de contacte, intercanvi i enriquiment lingüístic i cultural </li></ul><ul><li>- «Les llengües, un gran tresor» </li></ul><ul><li>Mostra didàctica del CIEMEN (Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions) que ajuda a reflexionar sobre la importància de la preservació de les llengües </li></ul>Diversitat lingüística
 19. 19. Aprenentatge de la llengua Diferents opcions per aprendre l’idioma <ul><li>Cursos de català inicial </li></ul><ul><li>Centres d’autoaprenentatge </li></ul><ul><li>Aprenentatge en línia </li></ul><ul><li>Material didàctic </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Cursos de català del COFUC </li></ul><ul><li>El Cofuc ofereix periòdicament cursos gratuïts que es duen a terme a diferents municipis. Es pot optar per fer cursos presencials, semipresencials o a distància . </li></ul><ul><li>Cursos de català de Paraula </li></ul><ul><li>El Servei d’Ensenyament del Català organitza diversos cursos i tallers de català, també de nivell inicial. </li></ul><ul><li>Informació del Consell de Menorca sobre cursos de català </li></ul>Aprenentatge de la llengua Cursos de català inicial
 21. 21. <ul><li>Escoles oficials d’idiomes . Les diferents seus de l’EOI ofereixen cursos de català, de nivells diversos: </li></ul><ul><li>- EOI Palma </li></ul><ul><li>- EOI Inca </li></ul><ul><li>- EOI Calvià </li></ul><ul><li>- EOI Maó </li></ul><ul><li>- EOI Eivissa i Formentera </li></ul>Aprenentatge de la llengua Cursos de català inicial Torna al menú Aprenentatge
 22. 22. Aprenentatge de la llengua Centres d’autoaprenentatge <ul><li>  </li></ul><ul><li>Centres i punts d’autoaprenentatge de la llengua del COFUC </li></ul><ul><li>Servei d’autoaprenentatge de català. PARAULA </li></ul>Torna al menú Aprenentatge
 23. 23. Aprenentatge de la llengua Aprenentatge en línia <ul><li>Espais a Internet per a l’aprenentatge autònom de la llengua </li></ul><ul><li>PELC </li></ul><ul><li>Programa d’Ensenyament de la Llengua Catalana (nivells elemental, mitjà i superior) </li></ul><ul><li>Parla. cat </li></ul><ul><li>Espai virtual d'aprenentatge de la llengua catalana (nivells bàsic, elemental, intermedi i suficiència) </li></ul><ul><li>Galí en línia </li></ul><ul><li>Materials destinats a l'aprenentatge interactiu de la llengua catalana. Es treballen el vocabulari i les expressions més bàsiques. </li></ul>
 24. 24. <ul><li>A l'abast. Comunicació bàsica en llengua catalana . Conjunt de frases freqüents en situacions usuals de la vida quotidiana. Es poden escoltar les frases pronunciades per un parlant nadiu. </li></ul><ul><li>INTERCAT . Conjunt de recursos electrònics per aprendre llengua i cultura catalanes, especialment pensat per a estudiants de mobilitat que visiten les universitats catalanes </li></ul><ul><li>GEX . Programa d’aprenentatge de llengua catalana de la Universitat de Barcelona </li></ul><ul><li>Recull de recursos per aprendre català . Espai elaborat per la Generalitat de Catalunya. Recull eines i materials diversos classificats per nivells de dificultat i per tipus de suport. </li></ul>Aprenentatge de la llengua Aprenentatge en línia Torna al menú Aprenentatge
 25. 25. Aprenentatge de la llengua Material didàctic <ul><li>Diccionari visual . Ofereix un primer contacte amb la llengua catalana mitjançant imatges que representen el vocabulari més quotidià. </li></ul><ul><li>Guia bàsica de conversa . Guia bàsica per acostar la llengua catalana als nouvinguts a la nostra comunitat </li></ul><ul><li>Guia d’acollida per a persones immigrades . Guia de Comissions Obreres de les Illes Balears per a les persones immigrades sobre com accedir als serveis i drets bàsics; mostra el vocabulari i les expressions en català més útils en cada situació. </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Facilect </li></ul><ul><li>Revista de lectura fàcil per a persones que comencen a aprendre el català </li></ul><ul><li>Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges </li></ul><ul><li>Més de 1.000 paraules en català, que apareixen associades a una il·lustració i estan agrupades per temes </li></ul><ul><li>Viure a Catalunya. Comencem a parlar </li></ul><ul><li>Recull de converses senzilles sobre temes quotidians. Els diàlegs es poden llegir en format PDF i escoltar en MP3. </li></ul><ul><li>Viure a Catalunya. Materials per al primer acolliment lingüístic </li></ul><ul><li>Contenen informació sobre la llengua catalana en relació amb Europa i el món, i també deu lliçons de català inicial. </li></ul>Aprenentatge de la llengua Material didàctic
 27. 27. <ul><li>  Viure a Catalunya. Aprenem català des del xinès i Viure a Catalunya. Aprenem català des de l’àrab </li></ul><ul><li>Materials que proporcionen un primer contacte amb la llengua catalana: informació bàsica sobre la llengua i la societat catalanes i sobre la llengua catalana vista des de la llengua xinesa i des de la llengua àrab; deu lliçons de català inicial que tracten temes relacionats amb la vida quotidiana, i diàlegs relacionats amb la vida quotidiana, però amb més aprofundiment. </li></ul><ul><li>Vivim junts. Materials per aprendre català </li></ul><ul><li>Col·lecció de materials, organitzats per temes, per promocionar l’ús del català: informació sobre la llengua, frases senzilles, passatemps, curiositats... </li></ul>Aprenentatge de la llengua Material didàctic
 28. 28. <ul><li>Altres recursos per a l’acolliment lingüístic : </li></ul><ul><li>- Pàgina web que recull diferents materials per a l'aprenentatge elaborats per la Secretaria de Política Lingüística </li></ul><ul><li>- Materials per a la llengua catalana. Reculls de materials per a l’ensenyament de llengua catalana a l’alumnat de primària i secundària, que es poden adaptar per a la població adulta </li></ul><ul><li>- Weib . Web Educatiu de les Illes Balears </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>- Xtec . Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya </li></ul><ul><li>-  Lectura Fàcil . Llibres, audiovisuals, documents electrònics, etc. amb el logotip LF (Lectura Fàcil) </li></ul><ul><li>  </li></ul>Aprenentatge de la llengua Material didàctic Torna al menú Aprenentatge
 29. 29. Serveis lingüístics <ul><li>Serveis públics de les Illes Balears que ofereixen aclariment de dubtes lingüístics, servei de correcció i traducció de texts, </li></ul><ul><li>informació sobre cursos, proves oficials, interlocució... </li></ul><ul><li>PICat , Punt d'Informació sobre la Llengua Catalana </li></ul><ul><li>Servei de Normalització Lingüística del Consell de Mallorca </li></ul><ul><li>Servei d’Assessorament Lingüístic del Consell de Menorca </li></ul><ul><li>Servei de Normalització Lingüística del Consell d’Eivissa </li></ul><ul><li>Servei de Normalització Lingüística del Consell de Formentera </li></ul><ul><li>Contacte: 971 321 275; cultura@formentera.es </li></ul><ul><li>Servei d’assessorament lingüístic del Govern balear </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Serveis d’assessorament lingüístic de diferents ajuntaments </li></ul>
 30. 30. Serveis lingüístics <ul><li>Programa d’Interlocució de la Conselleria d’Educació i Cultura </li></ul><ul><li>Per tal d’afavorir la relació entre els centres educatius i les famílies d’origen immigrat, els centres docents poden sol·licitar un servei d’interlocució. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Servei de mediació i traducció del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-salut) </li></ul><ul><li>Per resoldre els problemes de comunicació, culturals o d’idioma, que es poden produir en l’àmbit sanitari, l’IB-salut disposa d'un equip de mediadors que fan feina tant en l'atenció primària com en l’atenció especialitzada a totes les Illes . </li></ul><ul><li>Més informació: Servei d’Atenció a l’Usuari. IB-salut </li></ul><ul><li>Adreces i telèfons </li></ul>
 31. 31. Legislació Normativa que afecta el tractament de les llengües en relació amb les persones nouvingudes <ul><li>Estatut d’autonomia de les Illes Balears </li></ul><ul><li>Llei de normalització lingüística de les Illes Balears </li></ul><ul><li>Llei de comerç de les Illes Balears </li></ul><ul><li>Llei de serveis socials de les Illes Balears </li></ul><ul><li>Pla estratègic de ciutadania i integració (estatal) </li></ul>
 32. 32. Associacions Algunes associacions que treballen en l’acolliment lingüístic <ul><li>Càritas </li></ul><ul><li>Pa i Mel </li></ul><ul><li>Creu Roja </li></ul><ul><li>Obra Cultural Balear </li></ul><ul><li>Paraula </li></ul><ul><li>Institut d’Estudis Eivissencs </li></ul><ul><li>Joves de Mallorca per la Llengua </li></ul><ul><li>Mallorca Verda </li></ul><ul><li>Associació Aula Cultural </li></ul><ul><li>(tel. 971 728 512, </li></ul><ul><li>a/e: aulacultural@aulacultural.org) </li></ul><ul><li>Linguamón </li></ul>

×