ประกาศ สมัชชาสงฆ์ ไทยในสหรัฐอเมริกา                     ฉบับที่ ๐๐๒/๒๕๕๔          เรื่อง แต่...
๕. พระครู สิริพทธวิเทศ                        ุ            กรรมการ           ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน

1,802 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,802
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน

 1. 1. ประกาศ สมัชชาสงฆ์ ไทยในสหรัฐอเมริกา ฉบับที่ ๐๐๒/๒๕๕๔ เรื่อง แต่ งตั้งคณะกรรมการประสานงานจัดงานวันมหารําลึก ณ วัดพรหมคุณาราม เมืองฟิ นิกซ์ มลรัฐอริโซน่ า อาศัยอํานาจตามมติที่ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริ กา สมัยสามัญประจําปี ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๔ณ วัดพุทธออเรกอน เมืองเทอร์เนอร์ มลรัฐออเรกอน เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติให้สมัชชาสงฆ์ไทยฯ ร่ วมกับวัดพรหมคุณาราม เมืองฟี นิกซ์ มลรัฐอริ โซน่า จัดงานวันมหารําลึก ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้การจัดงานครั้งนี้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศแต่งตั้งรายนามต่อไปนี้เป็ น กรรมการผู้ประสานงาน ร่ วมกันปรึ กษาหารื อ กําหนดแนวทางวิธีการจัดงานร่ วมกับวัดพรหมคุณาราม คือ :- คณะทีปรึกษา ่ ๑. พระวิเทศธรรมรังษี ๒. พระราชธรรมวิเทศ ๓. พระสุ นทรพุทธิวิเทศ คณะกรรมการประสานงาน ๑. พระวิเทศธรรมกวี ประธาน ๒. พระครู วิเทศพรหมคุณ รองประธานฯ ๓. พระครู โสภณศาสนวิเทศ กรรมการ ๔. พระครู วิมลศาสนวิเทศ กรรมการ
 2. 2. ๕. พระครู สิริพทธวิเทศ ุ กรรมการ ๖. พระมหาสุ ขม สุ ขโม ุ ุ กรรมการ ๗. พระครู ศรี วิเทศธรรมคุณ กรรมการและเลขานุการทั้งนี้ต้ งแต่บดนี้เป็ นต้นไป ั ั ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ (พระสุ นทรพุทธิวิเทศ) รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ รู ปที่ ๑ ปฏิบติหน้าที่ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริ กา ั

×