Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Badanie Comarch i dotacjomat.pl:
Finansowanie MSP
ze środków UE
RAPORT
PATRON BADANIA:
SPIS TREŚCI
Charakterystyka respondentów 4
Charakterystyka respondentów (firmy) 8
Korzystanie z funduszy u...
METODOLOGIA BADANIA
Raport został przeprowadzony za pomocą internetowych ankiet,
rozsyłanych pocztą elektroniczną do grupy...
CHARAKTERYSTYKARESPONDENTÓW
Płeć osoby wypełniającej ankietę
42% 58%
kobiet mężczyzn
Wiek
3%
29%
37%
20%
12%
poniżej 25 la...
CHARAKTERYSTYKARESPONDENTÓW
Wykształcenie (%)
%
25%
50%
75%
100%
%
1%
17% 13%
68%
podstawowe zawodowe średnie wyższe licen...
CHARAKTERYSTYKARESPONDENTÓW
W badaniu wzięło udział łącznie 578 respondentów – przedstawicieli przedsiębiorstw
działającyc...
CHARAKTERYSTYKARESPONDENTÓW
Wpływ na decyzję
3%
34%
8%
55%
mały
wysoki
przeciętny
dominujący
Dział
11
13
3
2
4
35
13
18
0 ...
CHARAKTERYSTYKARESPONDENTÓW (FIRMY)
Geograficzny zasięg rynku
%
13%
25%
38%
50%
1%
13%
39%
47%
trudno powiedzieć zagranicz...
CHARAKTERYSTYKARESPONDENTÓW (FIRMY)
Adresaci produktów
%
25%
50%
75%
100%
17%
48%
33%
2%
klienci indywidualni klienci inst...
Profil działalności
20%
12%
59%
9%
handlowy
produkcyjny
usługowy
mieszany
Kondycja finansowa
6
40
38
10
3
4
0 22,5 45
bard...
CHARAKTERYSTYKARESPONDENTÓW (FIRMY)
Długość działania
%
8%
15%
23%
30%
13
11
21
15
22
18
do 1 roku od 1 do 2 lat od 2 do 5...
Przychody
CHARAKTERYSTYKARESPONDENTÓW (FIRMY)
Geograficzny zasięg rynku
13%
10%
14%
22%
42%
wieś
miasto poniżej 20 tys.
mi...
CHARAKTERYSTYKARESPONDENTÓW (FIRMY)
Największy odsetek badanych (61%) stanowiły mikroprzedsiębiorstwa (w tym osoby
fizyczn...
CHARAKTERYSTYKARESPONDENTÓW (FIRMY)
Branża
12
11
10
8
8
6
5
5
5
4
4
2
1
1
18
0 22,5
informatyka, telekomunikacja, usługi…
...
KORZYSTANIEZ FUNDUSZY UNIJNYCH
% 25% 50% 75% 100%
dotacje unijne
kredyt technologiczny
pożyczki unijne (np. JEREMIE)
2020
...
KORZYSTANIEZ FUNDUSZY UNIJNYCH
%
18%
35%
53%
70%
31%
69%
tak nie
Czy firma kiedykolwiek w przeszłości aplikowałalub korzys...
KORZYSTANIEZ FUNDUSZY UNIJNYCH
% 25% 50% 75% 100%
dotacje unijne
kredyt technologiczny
pożyczki unijne (np. JEREMIE)
9292
...
KORZYSTANIEZ FUNDUSZY UNIJNYCH
Jak pokazują wyniki badań, w ostatnim okresie finansowania zaledwie 1/3 przedsiębiorstw
sko...
FINANSOWANIE INWESTYCJI W FIRMACH
6262
1515
88
77
55
66
11
2121
2727
2222
1717
1313
1313
77
1515
2323
3232
3232
1919
1313
...
Jakie znaczenie dla finansowania inwestycji w firmie
mają poszczególne źródła pochodzenia kapitału?
(podstawa: wszyscy res...
OPINIE NA TEMAT FUNDUSZY UNIJNYCH
Stwierdzenia dotyczące funduszy unijnych
(podstawa: wszyscy respondenci, n-578, jednokro...
Stwierdzenia dotyczące funduszy unijnych
(podstawa: wszyscy respondenci, n-578, jednokrotny wybór)
4343
4747
5050
2727
292...
Stwierdzenia dotyczące funduszy unijnych
Podstawa: firmy korzystające w przeszłości z funduszy unijnych (n=180, jednokrotn...
Stwierdzenia dotyczące funduszy unijnych
Podstawa: firmy nie korzystające w przeszłości z funduszy unijnych (n=398, jednok...
Stwierdzenia dotyczące funduszy unijnych
Podstawa: firmy korzystające w przeszłości z funduszy unijnych (n=180, jednokrotn...
Stwierdzenia dotyczące funduszy unijnych
Podstawa: firmy nie korzystające w przeszłości z funduszy unijnych (n=398, wielok...
OPINIE NA TEMAT FUNDUSZY UNIJNYCH
Powód niekorzystania z dofinansowania unijnego został ujawniony w kolejnym pytaniu
sondu...
SPOSÓBAPLIKOWANIA O FUNDUSZE UNIJNE
W jaki sposób firma aplikowała w przeszłości o środki Unii Europejskiej?
Podstawa: fir...
RODZAJEPROGRAMÓWUNIJNYCH
Na co przeznaczone zostały pozyskane fundusze unijne?
Podstawa: firmy korzystające w przeszłości ...
PRZEZNACZENIEFUNDUSZY UNIJNYCH
Na co przeznaczone zostały pozyskane fundusze unijne?
Podstawa: firmy korzystające w przesz...
OKRES DOFINANSOWANIA
Na jaki okres firma otrzymała dofinansowanie z funduszy unijnych?
Podstawa: firmy korzystające w prze...
PROBLEMYZ KORZYSTANIEMZ FUNDUSZY UNIJNYCH
Z jakiego rodzaju problemami zetknęła się firma
w trakcie korzystania z funduszy...
ŹRÓDŁAINFORMACJI O PROGRAMACHUNIJNYCH
W jaki sposób firma po raz pierwszy uzyskała informacje
o interesujących Państwa pro...
ODWOŁANIA OD NEGATYWNYCH DECYZJI
Czy firma w przeszłości była zmuszona odwoływać się
od negatywnej decyzji dotyczącej przy...
BARIERYKORZYSTANIA Z FUNDUSZY UNIJNYCH
Dlaczego firma do tej pory nie korzystała z funduszy unijnych?
Podstawa: firmy nie ...
BARIERYKORZYSTANIA Z FUNDUSZY UNIJNYCH
Interesująca jest także opinia firm niekorzystających w poprzednim okresie finansow...
INTENCJA APLIKOWANIAO FUNDUSZE UNIJNE
Czy firma zamierza aplikować o fundusze unijne w nowej
perspektywie finansowej 2014 ...
INTENCJA APLIKOWANIAO FUNDUSZE UNIJNE
Czy firma zamierza aplikować o fundusze unijne w nowej
perspektywie finansowej 2014 ...
PRZEZNACZENIEFUNDUSZY UNIJNYCH
Na jaki cel firma chciałaby przeznaczyć fundusze unijne
pozyskane w nowej perspektywie fina...
WIEDZA NA TEMAT POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH
% 25% 50% 75% 100%
zmiany w nowej perspektywnie
rodzaje dostępnych programó...
% 25% 50% 75% 100%
zmiany w nowej perspektywnie
rodzaje dostępnych programów
cel, na jaki mogą być przeznaczone środki
spo...
% 25% 50% 75% 100%
zmiany w nowej perspektywnie
rodzaje dostępnych programów
cel, na jaki mogą być przeznaczone środki
spo...
WIEDZA NA TEMAT POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH
Czy uważa Pan(i), że potrafił(a)by dobrać odpowiedni konkurs
w nowej perspe...
WIEDZA NA TEMAT POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH
Czy uważa Pan(i), że potrafił(a)by dobrać odpowiedni konkurs w nowej
perspe...
WIEDZA NA TEMAT POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH
Respondenci zostali także poproszeni o samoocenę swojego poziomu wiedzy o f...
ŹRÓDŁAINFORMACJI O FUNDUSZACH UNIJNYCH
Z jakich źródeł czerpią Państwo zazwyczaj informacje
na temat Funduszy Unijnych?
Po...
ŹRÓDŁAINFORMACJI O FUNDUSZACH UNIJNYCH
Które z poniższych źródeł internetowych poświęconych
funduszom unijnym jest Państwu...
WNIOSKI KOŃCOWE
W minionym okresie programowania zaledwie 1/3 przedsiębiorców sięgnęła po środki
unijne. Jako przyczynę ni...
WNIOSKI KOŃCOWE
Respondenci doceniają wpływ środków unijnych na rozwój konkurencyjności
i innowacyjności przedsiębiorstw, ...
Raport z badań dotacjomat.pl
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Raport z badań dotacjomat.pl

981 views

Published on

Raport z badań zrealizowanych na zlecenie portalu http://dotacjomat.pl i Comarch pod tytułem "Finansowanie MSP ze środków UE".

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Raport z badań dotacjomat.pl

 1. 1. Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE RAPORT
 2. 2. PATRON BADANIA: SPIS TREŚCI Charakterystyka respondentów 4 Charakterystyka respondentów (firmy) 8 Korzystanie z funduszy unijnych 15 Finansowanie inwestycji w firmach 19 Opinie na temat funduszy unijnych 21 Sposób aplikowania o fundusze unijne 28 Rodzaje programów unijnych 29 Przeznaczenie funduszy unijnych 30 Okres dofinansowania 31 Problemy z korzystaniem z funduszy unijnych 32 Źródła informacji o programach unijnych 33 Odwołania od negatywnych decyzji 34 Bariery korzystania z funduszy unijnych 35 Intencja aplikowania o fundusze 37 Przeznaczenie funduszy unijnych 39 Wiedza na temat pozyskiwania funduszy unijnych 40 Źródła informacji o funduszach unijnych 46 Wnioski końcowe 48 *Przy cytowaniu danych z raportu i treści obowiązuję podpis: Finansowanie MSP z dotacji UE. Raport z badań Comarch i dotacjomat.pl *Przy cytowaniu danych z raportu i treści obowiązuje podpis: Finansowanie MSP z dotacji UE. Raport z badań Comarch i dotacjomat.pl
 3. 3. METODOLOGIA BADANIA Raport został przeprowadzony za pomocą internetowych ankiet, rozsyłanych pocztą elektroniczną do grupy 578 przedstawicieli polskich przedsiębiorstw. termin realizacji: od 16 września do 10 listopada 2014 roku
 4. 4. CHARAKTERYSTYKARESPONDENTÓW Płeć osoby wypełniającej ankietę 42% 58% kobiet mężczyzn Wiek 3% 29% 37% 20% 12% poniżej 25 lat 25-34 lata 35-44 lata 45-55 lat powyżej 55 lat 4
 5. 5. CHARAKTERYSTYKARESPONDENTÓW Wykształcenie (%) % 25% 50% 75% 100% % 1% 17% 13% 68% podstawowe zawodowe średnie wyższe licencjackie wyższe magisterskie Stanowisko 38% 31% 12% 11% 9% właściciel lub współwłaściciel zarząd stanowisko kierownicze pracownik umysłowy inne stanowisko 5
 6. 6. CHARAKTERYSTYKARESPONDENTÓW W badaniu wzięło udział łącznie 578 respondentów – przedstawicieli przedsiębiorstw działających na polskim rynku. Zdecydowaną większość ankietowanych (79%) stanowiły osoby będące właścicielami i współwłaścicielami lub członkami zarządu firm, mające wysoki lub wręcz dominujący wpływ na decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie (89% badanych). Dzięki temu uzyskane informacje mogą stanowić wiarygodną próbę opinii polskich przedsiębiorców na temat funduszy unijnych – ich wykorzystania w poprzednim okresie finansowania, korzyści i trudności z tym związanych, a także na temat planów dotyczących nowych środków dostępnych w latach 2014-2020. Pozostałe dane demograficzne tworzą obraz polskiego przedsiębiorcy. Wyniki badań wskazują, że funkcję zarządzających firmą pełnią najczęściej osoby z wykształceniem wyższym (68%), w wieku ok. 40 lat (37% respondentów znalazło się w przedziale wiekowym 35 – 44 lata). Płeć nie pełniła w tym przypadku czynnika znaczącego – mężczyźni stanowili niewielką przewagę wśród badanych (58%). 6
 7. 7. CHARAKTERYSTYKARESPONDENTÓW Wpływ na decyzję 3% 34% 8% 55% mały wysoki przeciętny dominujący Dział 11 13 3 2 4 35 13 18 0 22,5 45 administracja / zasoby ludzkie / HR informatyka / technika marketing / reklama / PR logistyka / transport / zakupy / zaopatrzenie produkcja / badania i rozwój rachunkowość / finanse / księgowość sprzedaż / obsuga klienta inny dział 7
 8. 8. CHARAKTERYSTYKARESPONDENTÓW (FIRMY) Geograficzny zasięg rynku % 13% 25% 38% 50% 1% 13% 39% 47% trudno powiedzieć zagraniczny / międzynarodowy ogólnopolski lokalny / regionalny Konkurencja % 25% 50% 75% 100% 65% 30% 4% 1% silna konkurencja umiarkowana konkurencja słaba konkurencja trudno powiedzieć 8
 9. 9. CHARAKTERYSTYKARESPONDENTÓW (FIRMY) Adresaci produktów % 25% 50% 75% 100% 17% 48% 33% 2% klienci indywidualni klienci instytucjonalni klienci ind. i inst. trudno powiedzieć % 25% 50% 75% 100% 2 32 42 23 zdecydowany lider znacząca pozycja przeciętna pozycja mało znacząca pozycja Pozycja rynkowa 9
 10. 10. Profil działalności 20% 12% 59% 9% handlowy produkcyjny usługowy mieszany Kondycja finansowa 6 40 38 10 3 4 0 22,5 45 bardzo dobra dobra przeciętna słaba bardzo słaba trudno powiedzieć 10 CHARAKTERYSTYKARESPONDENTÓW (FIRMY)
 11. 11. CHARAKTERYSTYKARESPONDENTÓW (FIRMY) Długość działania % 8% 15% 23% 30% 13 11 21 15 22 18 do 1 roku od 1 do 2 lat od 2 do 5 lat od 5 do 10 lat od 10 do 20 lat ponad 20 lat 29% 32% 10% 12% 7% 8% 1% % 10% 20% 30% 40% firma jednoosobowa od 2 do 5 osób od 6 do 9 osób od 10 do 24 osób od 25 do 49 osób od 50 do 249 osób 250 osób i więcej Liczba zatrudnionych 11
 12. 12. Przychody CHARAKTERYSTYKARESPONDENTÓW (FIRMY) Geograficzny zasięg rynku 13% 10% 14% 22% 42% wieś miasto poniżej 20 tys. miasto 20 - 49 tys. miasto 50 - 200 tys. miasto powyżej 200 tys. 19% 12% 9% 10% 6% 11% 5% 6% 2% 20% % 5% 10% 15% 20% 25% do 50 tys. od 51 do 100 tys. od 101 do 200 tys. od 201 do 500 tys. od 501 tys. do 1… od 1 do 5 mln od 5 do 10 mln od 10 do 50 mln powyżej 50 mln odmowa… 12
 13. 13. CHARAKTERYSTYKARESPONDENTÓW (FIRMY) Największy odsetek badanych (61%) stanowiły mikroprzedsiębiorstwa (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 29% oraz firmy zatrudniające od 2 do 5 osób – 32%). Najmniej licznie reprezentowaną grupą były przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 osób (zaledwie 1%) oraz te, gdzie zatrudnienie występuje w granicach 50-249 (8%), a także 25-49 pracowników (7%). Pod względem wielkości przychodów 1/3 stanowiły firmy o obrotach do 100 tys. zł (31%). Wskaźnik ten dotyczy jednak 80% ankietowanych, ponieważ blisko 1/5 respondentów odmówiła podania informacji o wynikach finansowych. 13
 14. 14. CHARAKTERYSTYKARESPONDENTÓW (FIRMY) Branża 12 11 10 8 8 6 5 5 5 4 4 2 1 1 18 0 22,5 informatyka, telekomunikacja, usługi… usługi bankowe, finansowe,… budownictwo handel hurtowy przemysł handel detaliczny usługi B2B transport i spedycja edukacja / szkolnictwo sprzedaż przez internet motoryzacja hotele i restauracje obsługa nieruchomości ochrona zdrowia i opieka sp. inna Ponad połowa badanych przedsiębiorstw świadczy usługi (59%), a blisko połowa prowadzi działalność tylko dla biznesu (48%). Najliczniejszą reprezentację stanowiła branża telekomunikacyjna i informatyczna, a także usługi finansowe oraz budownictwo (odpowiednio 12%, 11% i 10%). Zdecydowana większość firm działa w warunkach silnej konkurencji (65%), przy czym 1/3 zajmuje znaczącą pozycję na rynku (32%), a jedynie 2% pełni rolę lidera. Prawie połowa ankietowanych działa na rynku lokalnym (47%), nieco mniej na rynku ogólnopolskim (39%). Zasięg działalności zaledwie 13% firm sięga poza granice Polski. Pod względem długości prowadzenia działalności ponad 1/5 stanowiły przedsiębiorstwa o długim stażu 10-20 lat (22%), drugą grupą pod względem liczebności były przedsiębiorstwa prowadzące działalność od 2 do 5 lat (21%). Równie duży odsetek stanowiły przedsiębiorstwa działające na rynku ponad 20 lat (18%). Większość firm ma siedzibę w dużym mieście pow. 200 tys. mieszkańców (42%). Co ważne, blisko połowa respondentów deklarowała, że ich sytuacja finansowa jest dobra (40%) lub bardzo dobra (6%). 14
 15. 15. KORZYSTANIEZ FUNDUSZY UNIJNYCH % 25% 50% 75% 100% dotacje unijne kredyt technologiczny pożyczki unijne (np. JEREMIE) 2020 22 44 1717 22 33 5555 9696 9393 tak - korzystaliśmy tak - aplikowaliśmy, ale nie korzystaliśmy nie aplikowaliśmy Czy firma w przeszłości aplikowała lub korzystała z wymienionych rodzajów funduszy unijnych? Podstawa: wszyscy respondenci (n=578, jednokrotny wybór) 15
 16. 16. KORZYSTANIEZ FUNDUSZY UNIJNYCH % 18% 35% 53% 70% 31% 69% tak nie Czy firma kiedykolwiek w przeszłości aplikowałalub korzystała z wymienionych rodzajów funduszy unijnych? Podstawa: wszyscy respondenci (n=578, jednokrotny wybór) 16
 17. 17. KORZYSTANIEZ FUNDUSZY UNIJNYCH % 25% 50% 75% 100% dotacje unijne kredyt technologiczny pożyczki unijne (np. JEREMIE) 9292 77 1414 22 55 33 66 8888 8383 tak - korzystaliśmy tak - aplikowaliśmy, ale nie korzystaliśmy nie aplikowaliśmy Czy firma w przeszłości aplikowała lub korzystała z wymienionych rodzajów funduszy unijnych? Podstawa: firmy korzystające w przeszłości z funduszy unijnych (n=180, jednokrotny wybór) 17
 18. 18. KORZYSTANIEZ FUNDUSZY UNIJNYCH Jak pokazują wyniki badań, w ostatnim okresie finansowania zaledwie 1/3 przedsiębiorstw skorzystała ze środków unijnych. Ponad 2/3 firm nie wykorzystało do finansowania działalności żadnych środków zwrotnych ani bezzwrotnych dostępnych z funduszy UE. Część z nich deklaruje nawet, że o środki aplikowało, lecz z nich nie skorzystało. Jakie były tego przyczyny pokażemy w dalszej części raportu, pozwala to jednak już teraz wysnuć wniosek, że w sektorze przedsiębiorstw środki unijne nie zostały wykorzystane należycie. Wśród firm, które ze środków unijnych skorzystały, największym zainteresowaniem cieszyły się bezzwrotne dotacje, o które aplikowało 94% respondentów. Ostatecznie środki te zostały wykorzystane przez 92% badanych. Zdecydowanie mniejszy popyt odnotowano na instrumenty zwrotne – z niskooprocentowanych pożyczek w ramach funduszy pozadotacyjnych skorzystało 14% ankietowanych, jeszcze mniej wykorzystało kredyt technologiczny przeznaczony na zakup lub wdrożenie nowej technologii – zaledwie 7% przedsiębiorstw. Można by się zastanowić, czy stanowi to o niskim poziomie innowacyjności wśród polskich przedsiębiorców, czy też przyczyn niskiego zainteresowania kredytem technologicznym można upatrywać gdzie indziej. Wytłumaczenie tego zjawiska może przynieść odpowiedź na kolejne zadane w ankiecie pytanie, dotyczące źródeł finansowania inwestycji w firmach. 18
 19. 19. FINANSOWANIE INWESTYCJI W FIRMACH 6262 1515 88 77 55 66 11 2121 2727 2222 1717 1313 1313 77 1515 2323 3232 3232 1919 1313 1717 22 1111 2222 2323 1616 1919 1919 00 2424 1616 2121 4747 4949 5656 % 25% 50% 75% 100% 125% środki własne dotacje unijne kredyt bankowy leasing (finansowy i operacyjny) pożyczki unijne (np. JEREMIE) dotacje z budżetu państwa kredyt technologiczny kluczowe bardzo ważne istotne marginalne bez znaczenia Jakie znaczenie dla finansowania inwestycji w Pana(i) firmie mają poszczególne źródła pochodzenia kapitału? Podstawa: wszyscy respondenci (n=578, jednokrotny wybór) 19
 20. 20. Jakie znaczenie dla finansowania inwestycji w firmie mają poszczególne źródła pochodzenia kapitału? (podstawa: wszyscy respondenci, n-578, jednokrotny wybór) 0 1 2 3 4 środki własne dotacje unijne kredyt bankowy leasing (finansowy i operacyjny) pożyczki unijne (np. JEREMIE) dotacje z budżetu państwa kredyt technologiczny 3 2 2 2 1 1 1 Skala od 0 - bez znaczenia, do 4 - znaczenie kluczowe FINANSOWANIE INWESTYCJI W FIRMACH Jak wynika z raportu, inwestycje w przedsiębiorstwach są finansowane przede wszystkim ze środków własnych – niemal wszyscy respondenci wskazali je jako istotne (15%), ważne (21%) lub wręcz kluczowe (62%). Dla 65% badanych duże znaczenie mają także dotacje unijne – dla 15% są wręcz kluczowym źródłem przy finansowaniu inwestycji i zajmują drugą pozycję pod względem ważności źródeł finansowania. Instrumenty pozadotacyjne pełnią zdaniem badanych dużo mniejszą rolę w inwestycjach – dofinansowanie zwrotne było kluczowe zaledwie dla 4% respondentów - w przypadku pożyczek i dla 1%, jeśli chodzi o kredyt technologiczny. Biorąc pod uwagę ważność tych instrumentów dla przedsiębiorstw, można powiedzieć, że są one prawie bez znaczenia przy finansowaniu inwestycji. Co ciekawe, źródła te mają dla firm znaczenie mniejsze niż instrumenty komercyjne takie jak kredyty bankowe czy leasing. 20
 21. 21. OPINIE NA TEMAT FUNDUSZY UNIJNYCH Stwierdzenia dotyczące funduszy unijnych (podstawa: wszyscy respondenci, n-578, jednokrotny wybór) 5454 5555 5353 3434 22 3131 3434 3535 3333 22 99 88 99 2222 66 44 22 22 88 2020 22 11 11 33 7070 % 25% 50% 75% 100% 125% zdecydowanie się zgadzam raczej się zgadzam ani się zgadzam, ani nie zgadzam raczej się nie zgadzam zdecydowanie się nie zgadzam Fundusze unijne (np. dotacje, granty, pożyczki, itp.) przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności firm Fundusze unijne (np. dotacje, granty, pożyczki, itp.) pomagają firmom realizować skomplikowane projekty inwestycyjne Fundusze unijne (np. dotacje, granty, pożyczki, itp.) przyczyniają się do wzrostu innowacyjności firm Fundusze unijne (np. dotacje, granty, pożyczki, itp.) wpływają na poprawę płynności finansowej firm Fundusze unijne (np. dotacje, granty, pożyczki, itp.) nie mają znaczenia w gospodarce i są zupełnie niepotrzebne 21
 22. 22. Stwierdzenia dotyczące funduszy unijnych (podstawa: wszyscy respondenci, n-578, jednokrotny wybór) 4343 4747 5050 2727 2929 3737 3838 3535 3636 3535 1414 1010 1111 2424 1616 55 44 33 1111 1313 11 11 11 22 77 % 25% 50% 75% 100% 125% zdecydowanie się zgadzam raczej się zgadzam ani się zgadzam, ani nie zgadzam raczej się nie zgadzam zdecydowanie się nie zgadzam Dostępność funduszy unijnych (np. dotacje, granty, pożyczki, itp.) dla firm jest ograniczona Pozyskanie środków z funduszy unijnych (np. dotacje, granty, pożyczki, itp.) dla firm jest trudne Korzystanie z funduszy unijnych (np. dotacje, granty pożyczki, itp.) wymaga znajomości skomplikowanych procedur Korzystanie z funduszy unijnych (np. dotacje, granty, pożyczki, itp.) wiąże się z wieloma problemami prawnymi Tak naprawdę nie wiadomo jak starać się o fundusze unijne (np. dotacje, granty, pożyczki, itp.) OPINIE NA TEMAT FUNDUSZY UNIJNYCH Niewielki stopień wykorzystania środków unijnych w inwestycjach nie oznacza, że przedsiębiorcy nie dostrzegają znaczenia tych instrumentów w ogóle. Zdecydowana większość zgadza się ze stwierdzeniem, że fundusze unijne przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności firm (85%), pomagają sfinansować skomplikowane projekty inwestycyjne (89%), a także wpływają na poziom innowacyjności (88%). Zaledwie 4% badanych uznało pomoc unijną za zupełnie niepotrzebną i bez wpływu na gospodarkę. Jak widać, zdaniem przedsiębiorstw środki unijne są potrzebne, ale istnieją przyczyny, dla których firmy po nie nie sięgają. 22
 23. 23. Stwierdzenia dotyczące funduszy unijnych Podstawa: firmy korzystające w przeszłości z funduszy unijnych (n=180, jednokrotny wybór) 5959 5757 5656 2727 44 2727 3232 3131 3333 11 1010 88 99 2020 88 22 22 33 1414 1414 22 11 11 66 7373 % 25% 50% 75% 100% 125% zdecydowanie się zgadzam raczej się zgadzam ani się zgadzam, ani nie zgadzam raczej się nie zgadzam zdecydowanie się nie zgadzam OPINIE NA TEMAT FUNDUSZY UNIJNYCH Fundusze unijne (np. dotacje, granty, pożyczki, itp.) przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności firm Fundusze unijne (np. dotacje, granty, pożyczki, itp.) pomagają firmom realizować skomplikowane projekty inwestycyjne Fundusze unijne (np. dotacje, granty, pożyczki, itp.) przyczyniają się do wzrostu innowacyjności firm Fundusze unijne (np. dotacje, granty, pożyczki, itp.) wpływają na poprawę płynności finansowej firm Fundusze unijne (np. dotacje, granty, pożyczki, itp.) nie mają znaczenia w gospodarce i są zupełnie niepotrzebne 23
 24. 24. Stwierdzenia dotyczące funduszy unijnych Podstawa: firmy nie korzystające w przeszłości z funduszy unijnych (n=398, jednokrotny wybór) 5252 5454 5151 3737 11 3333 3535 3636 3232 22 99 88 99 2323 55 44 22 22 55 2323 22 11 22 33 6969 % 25% 50% 75% 100% 125% zdecydowanie się zgadzam raczej się zgadzam ani się zgadzam, ani nie zgadzam raczej się nie zgadzam zdecydowanie się nie zgadzam OPINIE NA TEMAT FUNDUSZY UNIJNYCH Fundusze unijne (np. dotacje, granty, pożyczki, itp.) przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności firm Fundusze unijne (np. dotacje, granty, pożyczki, itp.) pomagają firmom realizować skomplikowane projekty inwestycyjne Fundusze unijne (np. dotacje, granty, pożyczki, itp.) przyczyniają się do wzrostu innowacyjności firm Fundusze unijne (np. dotacje, granty, pożyczki, itp.) wpływają na poprawę płynności finansowej firm Fundusze unijne (np. dotacje, granty, pożyczki, itp.) nie mają znaczenia w gospodarce i są zupełnie niepotrzebne 24
 25. 25. Stwierdzenia dotyczące funduszy unijnych Podstawa: firmy korzystające w przeszłości z funduszy unijnych (n=180, jednokrotny wybór) 3333 3333 4444 2424 1313 3737 4444 3838 3434 2626 1818 1212 1313 2323 2323 1111 1010 44 1616 2323 11 11 11 33 1515 % 25% 50% 75% 100% 125% zdecydowanie się zgadzam raczej się zgadzam ani się zgadzam, ani nie zgadzam raczej się nie zgadzam zdecydowanie się nie zgadzam OPINIE NA TEMAT FUNDUSZY UNIJNYCH Dostępność funduszy unijnych (np. dotacje, granty, pożyczki, itp.) dla firm jest ograniczona Pozyskanie środków z funduszy unijnych (np. dotacje, granty, pożyczki, itp.) dla firm jest trudne Korzystanie z funduszy unijnych (np. dotacje, granty pożyczki, itp.) wymaga znajomości skomplikowanych procedur Korzystanie z funduszy unijnych (np. dotacje, granty, pożyczki, itp.) wiąże się z wieloma problemami prawnymi Tak naprawdę nie wiadomo jak starać się o fundusze unijne (np. dotacje, granty, pożyczki, itp.) 25
 26. 26. Stwierdzenia dotyczące funduszy unijnych Podstawa: firmy nie korzystające w przeszłości z funduszy unijnych (n=398, wielokrotny wybór) 4747 5353 5353 2828 3636 3737 3636 3434 3838 3939 1212 88 1010 2323 1313 33 22 22 1010 99 11 11 11 11 33 % 25% 50% 75% 100% 125% zdecydowanie się zgadzam raczej się zgadzam ani się zgadzam, ani nie zgadzam raczej się nie zgadzam zdecydowanie się nie zgadzam OPINIE NA TEMAT FUNDUSZY UNIJNYCH Dostępność funduszy unijnych (np. dotacje, granty, pożyczki, itp.) dla firm jest ograniczona Pozyskanie środków z funduszy unijnych (np. dotacje, granty, pożyczki, itp.) dla firm jest trudne Korzystanie z funduszy unijnych (np. dotacje, granty pożyczki, itp.) wymaga znajomości skomplikowanych procedur Korzystanie z funduszy unijnych (np. dotacje, granty, pożyczki, itp.) wiąże się z wieloma problemami prawnymi Tak naprawdę nie wiadomo jak starać się o fundusze unijne (np. dotacje, granty, pożyczki, itp.) 26
 27. 27. OPINIE NA TEMAT FUNDUSZY UNIJNYCH Powód niekorzystania z dofinansowania unijnego został ujawniony w kolejnym pytaniu sondującym opinie przedsiębiorców. Okazuje się, że zdaniem 80% badanych dostępność funduszy unijnych dla firm jest ograniczona. Zdecydowana większość przedsiębiorstw (85%) uważa, że pozyskiwanie środków jest trudne. Ponadto firmy wskazują, że procedury pozyskania środków unijnych są skomplikowane (85%), a wykorzystanie dofinansowania implikuje problemy prawne (63%). Znaczące jest to, że mimo iż środki unijne są dostępne w Polsce od kilkunastu lat, 64% przedsiębiorstw tak naprawdę nie wie, jak się o nie starać. Porównując opinie na ten temat firm, które nie korzystały dotychczas ze środków unijnych, z oceną tych, które były beneficjentami w poprzednim okresie finansowania, daje się zauważyć, że ci drudzy nieco łagodniej oceniają procesy pozyskiwania kapitału, jednak też mają sporo zastrzeżeń – 70% uważa, że dostępność środków jest ograniczona, 77% sądzi, że pozyskiwanie środków jest trudne, a 82% uważa procedury za zbyt skomplikowane. Obie grupy różnią się jednak w opinii, że tak naprawdę nie wiadomo, jak o środki unijne się starać – ze stwierdzeniem tym zgodziło się 39% dotychczasowych beneficjentów i aż 75% respondentów niekorzystających dotychczas z funduszy UE. W ocenie dotyczącej wpływu środków unijnych na rozwój innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, a także na finansowanie skomplikowanych projektów inwestycyjnych obie grupy mają podobne, w większości pozytywne zdanie. Co jednak istotne, większy odsetek respondentów (5%), którzy uważają, że fundusze UE nie odgrywają żadnej roli w gospodarce i są niepotrzebne, stanowią ci, którzy z nich już skorzystali (wśród firm niesięgających po dofinansowanie odsetek osób badanych mających takie zdanie wyniósł 3%). 27
 28. 28. SPOSÓBAPLIKOWANIA O FUNDUSZE UNIJNE W jaki sposób firma aplikowała w przeszłości o środki Unii Europejskiej? Podstawa: firmy korzystające w przeszłości z funduszy unijnych (n=180, jednokrotny wybór) 54% 27% 19% korzystaliśmy przede wszystkim z wewnętrznych zasobów korzystaliśmy przede wszystkim z pomocy firmy doradczej korzystaliśmy w równym stopniu z wewnętrznych zasobów oraz pomocy firmy doradczej Wśród beneficjentów środków unijnych niewielką przewagę stanowią przedsiębiorstwa, które zabiegając o fundusze, nie korzystały z zewnętrznej pomocy przy przygotowaniu dokumentacji (54%). Jednocześnie niemal połowa respondentów skorzystała z doradztwa instytucji wyspecjalizowanych w tym zakresie. Blisko 1/5 badanych zleciła to zadanie głównie firmom zewnętrznym (19%). 28
 29. 29. RODZAJEPROGRAMÓWUNIJNYCH Na co przeznaczone zostały pozyskane fundusze unijne? Podstawa: firmy korzystające w przeszłości z funduszy unijnych (n=180, wielokrotny wybór) 54 33 28 10 7 2 0 2 0 4 0 15 30 45 60 PO Kapitał Ludzki PO Innowacyjna Gospodarka Regionalne Programy Operacyjne PO Rozwój Obszarów Wiejskich Programy unijne w perspektywie finansowej 2004-2006 PO Infrastruktura i Środowisko PO Zrównoważony Rozwój Sektorów Rybołówstwa PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejska Współpraca Terytorialna Inne Większość pozyskanych przez firmy w ostatnim okresie programowania środków pochodziło z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (54%), co pozwala sądzić, że realizowane były przede wszystkim tzw. projekty „miękkie”, mające na celu zwiększenie kompetencji osób pracujących i prowadzących działalność gospodarczą. Blisko 1/3 badanych zrealizowało projekty inwestycyjne finansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (33%). Nieco mniejszy odsetek firm wykorzystał środki z Regionalnych Programów Operacyjnych (28%). Co ciekawe, nikt z ankietowanych nie realizował projektów ponadregionalnych finansowanych z Programu Operacyjnego Europejska Współpraca Terytorialna. 29
 30. 30. PRZEZNACZENIEFUNDUSZY UNIJNYCH Na co przeznaczone zostały pozyskane fundusze unijne? Podstawa: firmy korzystające w przeszłości z funduszy unijnych (n=180, wielokrotny wybór) 75 39 24 23 14 12 10 6 4 0 20 40 60 80 zakup środków trwałych usługi szkoleniowe i doradcze promocja firmy prace badawczo-rozwojowe remonty i roboty budowlane zakup linii produkcyjnych zakup budynków lub gruntów inny cel zakup wartości niematerialnych i prawnych (np. aplikacja internetowa, system ERP, itp.) Pozyskane środki w większości przekazane zostały w przedsiębiorstwach na zakup środków trwałych (75%). Pozytywny aspekt stanowi fakt, że 39% dofinansowania firmy przeznaczyły na zakup środków niematerialnych i prawnych, w tym systemy i narzędzia informatyczne. Niemal 1/4 środków wykorzystana została na zorganizowanie szkoleń (24%) oraz działania promocyjne (23%). Niestety, zaledwie 14% środków finansowych zostało przekazane na badania i rozwój. 30
 31. 31. OKRES DOFINANSOWANIA Na jaki okres firma otrzymała dofinansowanie z funduszy unijnych? Podstawa: firmy korzystające w przeszłości z funduszy unijnych (n=180, wielokrotny wybór) 49 29 17 16 0 12,5 25 37,5 50 62,5 12 miesięcy lub mniej od 13 do 24 miesięcy od 25 do 36 miesięcy powyżej 36 miesięcy Prawie połowa projektów realizowana była w przedziale czasowym krótszym niż rok (49%). Najmniejszy odsetek stanowiły projekty realizowane w okresie dłuższym - powyżej 3 lat (16%). 31
 32. 32. PROBLEMYZ KORZYSTANIEMZ FUNDUSZY UNIJNYCH Z jakiego rodzaju problemami zetknęła się firma w trakcie korzystania z funduszy unijnych? Podstawa: firmy korzystające w przeszłości z funduszy unijnych (n=180, wielokrotny wybór) 41 39 37 31 30 29 29 29 27 27 24 21 21 7 5 0 12,5 25 37,5 50 niejasne kryteria oceny składanych wniosków zbyt długi czas rozpatrywania wniosków trudności z przygotowaniem wniosku zbyt długi czas oczekiwania na środki zbyt trudne procedury ubiegania się o fundusze niekompetencja urzedników niejasne zasady przyznawania funduszy zbyt skomplikowane zasady rozliczania wniosków ograniczenia finansowe trudności z rozliczaniem przyznanych środków niedostateczne wsparcie ze strony instytucji pośredniczących brak wiedzy merytorycznej w firmie zbyt krótkie terminy na złożenie wniosków niska skuteczność firm pozyskujących fundusze inna Respondenci wskazali kilkanaście barier utrudniających pozyskiwanie funduszy w latach 2006- 2013. Najczęściej wymieniali oni niejasne kryteria oceny (41%) i zbyt długi czas oczekiwania na wyniki konkursu (39%). Ponad 1/3 przedsiębiorstw (37%) miała problemy z przygotowaniem wniosku. Kolejne przeszkody to chociażby zbyt długi czas oczekiwania na środki (31%) czy też trudne procedury związane z pozyskaniem dofinansowania (30%) Co ciekawe, jedynie 7% wskazało jako przyczynę niepowodzenia nieskuteczność firm doradczych. Jak widać, większość barier dostrzeżonych przez przedsiębiorców tkwiła po stronie instytucji pośredniczących. Tym bardziej, że prawie 1/3 respondentów (29%) wskazała również jako czynnik utrudniający pozyskiwanie funduszy niekompetencję urzędników. 32
 33. 33. ŹRÓDŁAINFORMACJI O PROGRAMACHUNIJNYCH W jaki sposób firma po raz pierwszy uzyskała informacje o interesujących Państwa programach unijnych? Podstawa: firmy korzystające w przeszłości z funduszy unijnych (n=180, wielokrotny wybór) 52 24 24 17 16 14 13 12 11 2 3 0 15 30 45 60 na stronach internetowych od firmy doradczej / zewnętrznego specjalisty od partnerów biznesowych od przyjaciół / znajomych z wyszukiwarki Google na szkoleniu z prasy z konferencji z telewizji z konfiguratora internetowego inaczej Najczęściej wykorzystywanym źródłem danych o pozyskaniu środków na dofinansowanie działalności był Internet. Ponad połowa respondentów czerpała pierwotnie informacje z tematycznych portali internetowych (52%). Dla niemal 1/4 firm źródłem wiedzy byli wyspecjalizowani doradcy (24%) oraz partnerzy biznesowi (24%). Media masowe nie sprawdziły się jako przekaźniki informacji o funduszach UE – zaledwie 13% firm skorzystało z informacji prasowych, 11% z telewizyjnych. Zauważalne jest, że w ostatnim okresie finansowania konfiguratory internetowe wspomagające dobór dofinansowania nie były jeszcze popularnym narzędziem – zaledwie 2% respondentów skorzystało z ich pomocy. 33
 34. 34. ODWOŁANIA OD NEGATYWNYCH DECYZJI Czy firma w przeszłości była zmuszona odwoływać się od negatywnej decyzji dotyczącej przyznania funduszy unijnych? Podstawa: firmy korzystające w przeszłości z funduszy unijnych (n=180, jednokrotny wybór) 14% 15% 71% tak, odwoływaliśmy się skutecznie tak, odwoływaliśmy się ale nieskutecznie nie musieliśmy się odwoływać W minionym okresie finansowania beneficjenci wykazali się wiedzą na temat swoich praw i możliwości skorzystania z odwołania od negatywnej decyzji komisji oceniającej projekt. Większość z nich (71%) na szczęście nie musiała korzystać z tego typu interwencji, natomiast ci, którzy odwołanie złożyli, wykazali się skutecznością na poziomie ok. 50%. Nikt z badanych nie wskazał natomiast opcji, że nie skorzystał z odwołania, mimo że miał takie prawo. 34
 35. 35. BARIERYKORZYSTANIA Z FUNDUSZY UNIJNYCH Dlaczego firma do tej pory nie korzystała z funduszy unijnych? Podstawa: firmy nie korzystające w przeszłości z funduszy unijnych (n=398, wielokrotny wybór) 51 46 40 37 37 34 31 30 26 24 23 19 7 7 6 0 15 30 45 60 niewielkie doświadczenie w aplikowaniu o fundusze unijne zbyt skomplikowane procedury pozyskiwania funduszy zbyt wysoki koszt usług firm doradczych zbyt mała ilość informacji na temat programów unijnych brak odpowiednich programów unijnych problemy związane z przygotowaniem dokumentacji brak czasu na przygotowanie wniosku brak środków finansowych (np. wkład własny) brak wiedzy merytorycznej w firmie brak specjalistów w firmie duża liczba wymaganych zabezpieczeń zbyt wysokie koszty pozyskania funduszy brak potrzeby brak zasobów inne 35
 36. 36. BARIERYKORZYSTANIA Z FUNDUSZY UNIJNYCH Interesująca jest także opinia firm niekorzystających w poprzednim okresie finansowania z pomocy, na temat barier, które dla nich okazały się nie do pokonania. Wśród czynników utrudniających podjęcie działań w tym kierunku respondenci wskazywali m.in. zbyt trudne procedury (46%). Jak pokazuje raport, przedsiębiorstwa korzystające z dofinansowania także zwracały uwagę na ten problem, choć w nieco mniejszym stopniu. Okazuje się, że największą barierą w pozyskaniu funduszy UE był dla firm brak doświadczenia w tym zakresie – ponad połowa badanych wskazała na ten aspekt (51%). Innymi przeszkodami był brak wykwalifikowanej kadry (24%) mogącej przygotować wniosek, przy jednocześnie zbyt wysokich cenach usług firm doradczych (40% badanych wskazało ten czynnik). Co jednak ciekawe, ponad 1/3 respondentów uznała, że przyczyną niepodjęcia przez nich próby pozyskania środków był brak odpowiednich programów unijnych (37%) oraz deficyt informacji na ten temat (37%). 36
 37. 37. INTENCJA APLIKOWANIAO FUNDUSZE UNIJNE Czy firma zamierza aplikować o fundusze unijne w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020? Podstawa: wszyscy respondenci (n=578, jednokrotny wybór) 37% 41% 5% 2% 15% zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie trudno powiedzieć Czy firma zamierza aplikować o fundusze unijne w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020? Podstawa: firmy korzystające w przeszłości z funduszy unijnych (n=180, jednokrotny wybór) 49% 36% 5% 2% 8% zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie trudno powiedzieć 37
 38. 38. INTENCJA APLIKOWANIAO FUNDUSZE UNIJNE Czy firma zamierza aplikować o fundusze unijne w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020? Podstawa: firmy nie korzystające w przeszłości z funduszy unijnych (n=398, jednokrotny wybór) 31% 43% 6% 2% 18% zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie trudno powiedzieć W najbliższym okresie programowania aż 78% przedsiębiorstw deklaruje, że będzie starać się o środki unijne. Zdecydowanie większy odsetek zainteresowanych nowymi środkami stanowią firmy, które były beneficjentami funduszy UE w poprzednim okresie (85% badanych jest zdecydowanych aplikować o dofinansowanie). Niższy poziom przekonania wyrażają przedsiębiorstwa niekorzystające dotychczas ze środków unijnych, jednak blisko 3/4 nich zamierza sięgnąć po nie w nowym okresie finansowania. 38
 39. 39. PRZEZNACZENIEFUNDUSZY UNIJNYCH Na jaki cel firma chciałaby przeznaczyć fundusze unijne pozyskane w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020? Podstawa: firmy zamierzające aplikować o fundusze unijne (n=453, wielokrotny wybór) 81 53 47 35 28 21 18 15 6 0 22,5 45 67,5 90 zakup środków trwałych usługi szkoleniowe i doradcze promocja firmy prace badawczo-rozwojowe remonty i roboty budowlane zakup linii produkcyjnych zakup budynków lub gruntów inny cel zakup wartości niematerialnych i prawnych (np. aplikacja internetowa, system ERP, itp.) Proporcje wykorzystania nowych funduszy zbliżone są do struktury wydatków z poprzedniego okresu finansowania. Aż 81% firm zamierza je przeznaczyć na zakup środków trwałych, a ponad połowa chce zakupić za nie środki niematerialne i prawne, w tym systemy i oprogramowanie IT (53%). Znaczący poziom środków, większy niż dotychczas, przedsiębiorstwa chcą wykorzystać na działania promocyjne (47%) oraz szkolenia i doradztwo (35%). Niestety, i w tym rozdaniu pula środków przeznaczona na działalność badawczo- rozwojową nie będzie dużo większa niż w latach poprzednich (zaledwie 18%). 39
 40. 40. WIEDZA NA TEMAT POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH % 25% 50% 75% 100% zmiany w nowej perspektywnie rodzaje dostępnych programów cel, na jaki mogą być przeznaczone środki sposób aplikowania zasady rozliczania 44 55 88 55 55 2222 2222 2828 2323 2020 6666 6262 5555 6262 6565 88 1111 99 1010 1010 w pełni wystarczający dostateczny niedostateczny trudno powiedzieć Jak Państwo oceniają swój poziom wiedzy w poszczególnych obszarach związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy unijnych w nowej perspektywie 2014 - 2020? Podstawa: wszyscy respondenci (n=578, jednokrotny wybór) 40
 41. 41. % 25% 50% 75% 100% zmiany w nowej perspektywnie rodzaje dostępnych programów cel, na jaki mogą być przeznaczone środki sposób aplikowania zasady rozliczania 55 99 1212 88 66 3636 3434 3131 3131 2828 5353 4949 4949 5454 5656 66 88 88 77 1010 w pełni wystarczający dostateczny niedostateczny trudno powiedzieć Jak Państwo oceniają swój poziom wiedzy w poszczególnych obszarach związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy unijnych w nowej perspektywie 2014 - 2020? Podstawa: firmy korzystające w przeszłości z funduszy unijnych (n=180, jednokrotny wybór) WIEDZA NA TEMAT POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH 41
 42. 42. % 25% 50% 75% 100% zmiany w nowej perspektywnie rodzaje dostępnych programów cel, na jaki mogą być przeznaczone środki sposób aplikowania zasady rozliczania 33 22 77 33 44 1515 1818 2626 2020 1616 7171 6868 5757 6565 6969 1111 1212 1010 1212 1111 w pełni wystarczający dostateczny niedostateczny trudno powiedzieć Jak Państwo oceniają swój poziom wiedzy w poszczególnych obszarach związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy unijnych w nowej perspektywie 2014 - 2020? Podstawa: firmy nie korzystające w przeszłości z funduszy unijnych (n=398, jednokrotny wybór) WIEDZA NA TEMAT POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH 42
 43. 43. WIEDZA NA TEMAT POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH Czy uważa Pan(i), że potrafił(a)by dobrać odpowiedni konkurs w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020 do planowania inwestycji w swojej firmie? Podstawa: wszyscy respondenci (n=578, jednokrotny wybór) 7% 46% 39% 8% zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie Czy uważa Pan(i), że potrafił(a)by dobrać odpowiedni konkurs w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020 do planowania inwestycji w swojej firmie? Podstawa: firmy korzystające w przeszłości z funduszy unijnych (n=180, jednokrotny wybór) 11% 53% 33% 3% zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie 43
 44. 44. WIEDZA NA TEMAT POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH Czy uważa Pan(i), że potrafił(a)by dobrać odpowiedni konkurs w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020 do planowania inwestycji w swojej firmie? Podstawa: firmy nie korzystające w przeszłości z funduszy unijnych (n=398, jednokrotny wybór) 5% 43% 42% 10% zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie 44
 45. 45. WIEDZA NA TEMAT POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH Respondenci zostali także poproszeni o samoocenę swojego poziomu wiedzy o funduszach unijnych. Okazuje się, że ponad połowa z nich deklaruje, że ma niedostateczną wiedzę na temat tego, o jakie środki będzie mogła aplikować (62%), w jaki sposób (62%) i na jakie cele je przeznaczyć (55%). Około 1/5 badanych uważa, że ich wiedza na ten temat jest dostateczna. Natomiast zaledwie 4-5% badanych uważa się za w pełni przygotowanych merytorycznie do aplikowania o nowe środki. Odsetek ten jest największy wśród zorientowanych na temat celu przeznaczenia dofinansowania - nawet 8% badanych deklaruje, że posiada pełną wiedzę na ten temat. Niestety, wśród dotychczasowych beneficjentów poziom wiedzy jest tylko nieznacznie lepszy niż w przypadku firm nieaplikujących dotychczas o środki unijne. Mniej więcej 1/3 przedsiębiorców korzystających już z funduszy UE deklaruje, że ich wiedza na temat dystrybucji nowych środków jest dostateczna, jednak około 50% badanych twierdzi, ze nie orientuje się w nowym okresie finansowania. Największy odsetek osób jest wystarczająco zorientowanych w kwestii celu, na jaki będzie można przeznaczyć nowe środki (12%). Dane te oznaczać mogą, iż zmieniające się przepisy powodują chaos informacyjny i wymagają od zainteresowanych zagłębiania się w procedury pozyskiwania środków od początku, przy okazji rozpoczęcia każdego nowego okresu finansowania. Ponad połowa respondentów (53%) zadeklarowała, że potrafiłaby dopasować odpowiedni konkurs z nowej perspektywy 2014-2020 do planowanych w firmie inwestycji, jednak tych zdecydowanie przekonanych jest zaledwie 7%. Oczywiście większy odsetek respondentów deklarujących tę umiejętność stanowią beneficjenci środków z poprzednich lat – 64% zadeklarowało, że poradziłoby sobie z doborem konkursu. W tym przypadku jest także więcej osób zdecydowanie przekonanych o tym – 11%. Wśród firm niekorzystających dotychczas z dofinansowania poziom umiejętności w tym zakresie jest niższy, jednak nie znacząco – blisko połowa badanych (48%) deklaruje, że wiedziałaby, jaki konkurs byłby odpowiedni do sfinansowania inwestycji w firmie, mimo iż do tej pory nie starała się o środki unijne. 45
 46. 46. ŹRÓDŁAINFORMACJI O FUNDUSZACH UNIJNYCH Z jakich źródeł czerpią Państwo zazwyczaj informacje na temat Funduszy Unijnych? Podstawa: wszyscy respondenci (n=578, wielokrotny wybór) 87 36 24 24 23 22 21 21 13 4 0 22,5 45 67,5 90 112,5 internet partnerzy biznesowi prasa specjalistyczna telewizja znajomi / rodzina ulotki, plakaty, broszury informacyjne szkolenia konferencje radio inne 46
 47. 47. ŹRÓDŁAINFORMACJI O FUNDUSZACH UNIJNYCH Które z poniższych źródeł internetowych poświęconych funduszom unijnym jest Państwu znane? Podstawa: wszyscy respondenci (n=578, wielokrotny wybór) 63 52 42 24 5 0 22,5 45 67,5 www.parp.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl inne strony internetowe programów ogólnopolskich (np. www.efs.gov.pl) strony internetowe programów regionalnych (np. rpo.dolnyslask.pl) Głównym źródłem pozyskiwania informacji na temat funduszy unijnych pozostaje Internet – aż 87% ankietowanych wykorzystuje to narzędzie do zdobywania wiedzy. Najczęściej odwiedzaną stroną jest portal Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, który odwiedza 63% badanych, nieco mniejszą popularnością cieszy się strona poświęcona funduszom unijnym www.funduszeeuropejskie.gov.pl (52% przedsiębiorstw pozyskuje informacje z tego źródła). Na trzecim miejscu pod względem poziomu zainteresowania znajdują się strony poświęcone poszczególnym funduszom (42%). Kolejne źródło informacji stanowią dla przedsiębiorców ich partnerzy biznesowi (36%), a także, w nieco mniejszym stopniu, rodzina i znajomi (23%). Z prasy specjalistycznej informacje czerpie 24% respondentów, podobnie jak kanałów telewizyjnych (również 24%). Około 1/5 badanych poszerza swoją wiedzę na szkoleniach i konferencjach poświęconych tematyce funduszy unijnych. 47
 48. 48. WNIOSKI KOŃCOWE W minionym okresie programowania zaledwie 1/3 przedsiębiorców sięgnęła po środki unijne. Jako przyczynę niekorzystania z dofinansowania ponad połowa respondentów wskazała brak doświadczenia w tej dziedzinie. Innymi przeszkodami, które zniechęcały firmy w aplikowaniu o środki były zbyt skomplikowane procedury pozyskiwania funduszy, wysoki koszt usług doradczych oraz brak odpowiednich funduszy unijnych i deficyt informacji na ten temat. Przedsiębiorstwa, które sięgały po środki unijne najczęściej korzystały z dotacji bezzwrotnych (92% respondentów). Najmniejszym zainteresowaniem cieszył się kredyt technologiczny przeznaczony na zakup lub wdrożenie nowych technologii, zaledwie 7% firm skorzystało z niego w latach 2006–2013. Kredyt technologiczny miał także, zdaniem badanych, marginalne znaczenie przy finansowaniu inwestycji w firmie. Nieco większy popyt odnotowano na pożyczki z funduszy UE, jednak w porównaniu z dotacjami skorzystał z nich niewielki odsetek przedsiębiorców (14%). Respondenci doceniają wpływ środków unijnych na rozwój konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, jednak zdecydowana większość w finansowaniu inwestycji korzysta ze środków własnych. Dotacje są drugim pod względem ważności źródłem kapitału w przedsięwzięciach inwestycyjnych. Natomiast pożyczki z funduszy UE oraz kredyt technologiczny odgrywały dotychczas w tych procesach marginalną rolę. Oprócz barier uniemożliwiających niektórym przedsiębiorstwom aplikowanie o środki unijne zdecydowana większość respondentów wskazuje także trudności związane z ich pozyskaniem. Jako główne wskazuje się ograniczoną dostępność funduszy unijnych dla firm, trudność w pozyskiwaniu środków, a także skomplikowane procedury. Trudności beneficjentom sprawiało nie tylko przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, ale także ostateczne pozyskanie środków. Do problemów z tym związanych respondenci zaliczali najczęściej niejasne kryteria oceny oraz zbyt długi czas oczekiwania na wyniki konkursu i na przyznane środki. 48
 49. 49. WNIOSKI KOŃCOWE Respondenci doceniają wpływ środków unijnych na rozwój konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, jednak zdecydowana większość w finansowaniu inwestycji korzysta ze środków własnych. Dotacje są drugim pod względem ważności źródłem kapitału w przedsięwzięciach inwestycyjnych. Natomiast pożyczki z funduszy UE oraz kredyt technologiczny odgrywały dotychczas w tych procesach marginalną rolę. Oprócz barier uniemożliwiających niektórym przedsiębiorstwom aplikowanie o środki unijne zdecydowana większość respondentów wskazuje także trudności związane z ich pozyskaniem. Jako główne wskazuje się ograniczoną dostępność funduszy unijnych dla firm, trudność w pozyskiwaniu środków, a także skomplikowane procedury. Trudności beneficjentom sprawiało nie tylko przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, ale także ostateczne pozyskanie środków. Do problemów z tym związanych respondenci zaliczali najczęściej niejasne kryteria oceny oraz zbyt długi czas oczekiwania na wyniki konkursu i na przyznane środki. Ponad połowa środków pozyskanych w latach 2006-2013 pochodziła z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Około 1/3 projektów został zrealizowana z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Środki pozyskane z funduszy UE firmy w większości przeznaczyły na zakup środków trwałych, w mniejszym stopniu na pozyskanie środków niematerialnych i prawnych. W najbliższym okresie finansowania przedsiębiorstwa planują podobną strukturę wydatków. Głównym źródłem pozyskiwania informacji na temat funduszy UE pozostaje Internet. Zarówno w poprzednim, jak i w najnowszym okresie finansowania firmy deklarują, że najczęściej korzystają z tego kanału. Spore znaczenie dla przedsiębiorców mają także opinie ich partnerów biznesowych. W najnowszym okresie finansowania ponad 3/4 firm zamierza aplikować o środki unijne, przy czym większość stanowią te przedsiębiorstwa, które z finansowania skorzystały już wcześniej. W większym stopniu, niż to miało miejsce w poprzednim okresie finansowania, firmy mają zamiar skorzystać z usług firm doradczych specjalizujących się w pozyskiwaniu funduszy UE. Spowodowane jest to zapewne także tym, że poziom swojej wiedzy na temat nowych funduszy respondenci oceniają w większości jako niedostateczny. 49

×