Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Szayka Xénia - webinárium 2012.5.8.

515 views

Published on

Webinárium

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Szayka Xénia - webinárium 2012.5.8.

  1. 1. Az oktatási környezet technológiája és eszközrendszere•Web 2.0 eszközök szerepe az InformációsTársadalomban•Közösségèpítő és oktatásfejlesztő funkciómegjelenése•Milyen céllal születtek a webkettes szolgáltatások èsmilyen célkét "üzemelnek" napjainkban?•Online és virtuális tanulóközösségek szerepe
  2. 2. • Elȍzmények rövid felvázolása• A tanítási-tanulási folyamatok emberibbé tétele a technika által• Bárkinek, bármikor, bármilyen témában• A tradicionális tanítási módszerek hátránya• "Ementáli sajt - effektus "• Google Project 10¹ºº - 2 millió $
  3. 3. http://bit.ly/exgEfV
  4. 4. Tanulói teljesítménytfigyelȍ táblázat:Tanuló/sorTémakör/oszlop  A feladat teljesítésének idȍintervalluma
  5. 5.  Differenciálás – egyéni sajátosságokat szemléltetȍ ábra  A külsȍ kör a témák iránti koncentráció mértékét mutatja
  6. 6. Köszönöm a megtisztelȍ figyelmet!Szayka Xénia, Andragógia szak (MA) ELTE-PPK 2012

×