Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Tanulás és tanítás az információs
társadalomban
AZ E-LEARNING 2.0 ÉS A KONNEKTIVIZMUS
Az oktatásügy válsága, kiútkeresés,
válaszok
A reformpedagógiától a web 1.0-ig
• A premodern társadalmakban a közösségi élet az
informális tanulás színtere
• A modern ...
A reformpedagógiától a web 1.0-ig
• A heterogén feladatok halmaza teljesíthetetlenné
vált és az ellentmondások sokasodó
vá...
Web 1.0, eLearning 1.0
• Az internet elterjedése lehetővé tette a
legkülönbözőbb tanulási tartalmak digitális
tárolását és...
Web 1.0, eLearning 1.0
• Információk gazdag tárházát hozta létre (Web
1.0) ,de nem volt interaktív
• Gyakorlatilag lehetet...
eLearning 1.0
• Hagyományos oktatási algoritmusok
• Lineáris Kurzusok
• Tutorokkal és formalizált, automatikusan is
ellenő...
Hálózati tanulás a web 2.0-ban. A
konnektivizmus
A web 2.0 és az eLearning 2.0 mint válasz az
élethosszig tartó tanulás po...
• Interaktív lett
• A felhasználók létrehozhattak saját,egyedi
tartalmat
• A magán- és intézményes információk a
kibertérb...
eLearning 2.0
• Tanulóközpontú, irregulárisan szerveződő
tanulási forma
• Az autonómián és spontán tudáscserén
alapulva tö...
eLearning 2.0
• Újragondolt „tanítási-tanulási folyamat”
• A tananyag egységes keretrendszerbe
foglalása
• A tananyagnak a...
Konnektivizmus
• Az individuális tudásszerveződés
neuropszichológiájáról szól
• Érvényes összefüggésrendszerbe helyezett
t...
Konnektivizmus
• Az információs kor tanuláselméletének nevezi
magát
• A hálózatosodási tendenciákra támaszkodva
Georg Siem...
Siemens
• Túllép a hagyományos elméleteken
– Behaviorizmus
– Kognitivizmus
– Konstruktivizmus
– Nem veszi figyelembe, hogy...
KÉSZÍTETTE : SZABÓ DÁNIEL
Felhasznált irodalom :
http://www.ittk.hu/netis/doc/ISCB_hun/12_Bessenyei_eOktatas.pdf ,
Wikipéd...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bessenyei istvan

209 views

Published on

E-learning,web,konnektivizmus

Published in: Social Media
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bessenyei istvan

 1. 1. Tanulás és tanítás az információs társadalomban AZ E-LEARNING 2.0 ÉS A KONNEKTIVIZMUS
 2. 2. Az oktatásügy válsága, kiútkeresés, válaszok
 3. 3. A reformpedagógiától a web 1.0-ig • A premodern társadalmakban a közösségi élet az informális tanulás színtere • A modern ipari társadalmakban a tanítás és a nevelés feladatait az erre specializálódott intézmények vették át. • Az iskolarendszer multifunkcionálissá vált – Esélyegyenlőség – Tudásátadás – Mobilitás biztosítása – Erkölcsi nevelés
 4. 4. A reformpedagógiától a web 1.0-ig • A heterogén feladatok halmaza teljesíthetetlenné vált és az ellentmondások sokasodó válságjelenségekhez vezettek • Több válasz érkezett,mint lehetségesen járható út – iskolai formában próbálták modellálni a premodern világ szerves egységét – tudományos alapokon nyugvó rendszerelemzéssel (H. Coombs) – újra-társadalmasítás (Ivan Illich)
 5. 5. Web 1.0, eLearning 1.0 • Az internet elterjedése lehetővé tette a legkülönbözőbb tanulási tartalmak digitális tárolását és lehívását. – szövegek – Képek – multimédiás feldolgozások
 6. 6. Web 1.0, eLearning 1.0 • Információk gazdag tárházát hozta létre (Web 1.0) ,de nem volt interaktív • Gyakorlatilag lehetetlen volt saját tartalmat létrehozni • Böngészés és letöltés szempontjából volt fontos • Elterjednek az internetre alapozott tanulás szervező programok – Learning Management System
 7. 7. eLearning 1.0 • Hagyományos oktatási algoritmusok • Lineáris Kurzusok • Tutorokkal és formalizált, automatikusan is ellenőrizhető feladatok • Online tanfolyamok
 8. 8. Hálózati tanulás a web 2.0-ban. A konnektivizmus A web 2.0 és az eLearning 2.0 mint válasz az élethosszig tartó tanulás politikai kihívására
 9. 9. • Interaktív lett • A felhasználók létrehozhattak saját,egyedi tartalmat • A magán- és intézményes információk a kibertérben szabadon megjelenhetnek • Naplók (blogok), fórumok, csevegési terek, wikik, hírcsoportok, ismerős-hálózatok jöttek létre
 10. 10. eLearning 2.0 • Tanulóközpontú, irregulárisan szerveződő tanulási forma • Az autonómián és spontán tudáscserén alapulva többé már nem hirerarchikus • Sokirányú, decentralizált, sokcsatornás • Kollaboratív tanulásra ösztönöz
 11. 11. eLearning 2.0 • Újragondolt „tanítási-tanulási folyamat” • A tananyag egységes keretrendszerbe foglalása • A tananyagnak a tanuló számára hozzáférhetővé tétele, ill. kizárólagossága
 12. 12. Konnektivizmus • Az individuális tudásszerveződés neuropszichológiájáról szól • Érvényes összefüggésrendszerbe helyezett tudáselemeket biztosít • Ezek gyengén beágyazott, de sokszínű szempontrendszer köré épülnek • Minél több ilyen gyenge információ veszi körül az erős kapcsolattal rendelkező tudást, annál érvényesebbnek fogadjuk azt el
 13. 13. Konnektivizmus • Az információs kor tanuláselméletének nevezi magát • A hálózatosodási tendenciákra támaszkodva Georg Siemens alapozta meg a konnektivizmusnak nevezett tanuláselméletét (2005) • A konnektivizmus a tanulást olyan folyamatnak fogja fel, amelyben az informális, hálózatba szervezett, elektronikus eszközökkel támogatott információ-csere mind nagyobb szerepet kap
 14. 14. Siemens • Túllép a hagyományos elméleteken – Behaviorizmus – Kognitivizmus – Konstruktivizmus – Nem veszi figyelembe, hogy miképpen megy végbe a tanulás a szervezetekben és a hálózati struktúrákban
 15. 15. KÉSZÍTETTE : SZABÓ DÁNIEL Felhasznált irodalom : http://www.ittk.hu/netis/doc/ISCB_hun/12_Bessenyei_eOktatas.pdf , Wikipédia

×