Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Previeuw "Watte"

987 views

Published on

"WATTE"

om te lezen, om in te zien, om te ervaren...

http://www.boekenbestellen.nl/boek/watte/16575

Published in: Art & Photos
  • Be the first to comment

Previeuw "Watte"

  1. 1. Senza Nome
  2. 2. WATTE I S A L S D E W I N D Symona Colina Beeldend kunstenaar met als hoofddisciplines tekenen en schilderen
  3. 3. Klokhuis
  4. 4. “ G r a f i e t - w o l k e n ” S e n z a N o m e K l o k h u i s T e s t a d i R a p a G r a c e A p p e l s i e n t j e s D o u b l e F a c e O r i g i n P o i r e B e l l e V u e N o c i n a G r a p p o l o R o s a d e i V e n t i C a s a d i L u m a c a F r u i t L e a v e s B u r d i e s K a n n e t j e R a c c o n t i B e s H a l f T e r r a E Q B u b b e l T - P o t S p o o r W e k k e r E l l a G r o w i n g O u t R i d e r s D a n c e r s V i o l a F a m i l O r o l o g i o I P i s e l l i
  5. 5. Testa di Rapa
  6. 6. Mijn werk is als de wind begrensd door tijd en ruimte. S y m o n a C o l i n a Kunst heeft veel raakvlakken met het bestaan, is veelzijdig in zijn talloze disciplines en desondanks onbegrensd. De door mij gehanteerde raakvlakken in de beeldende kunst stemmen het meest overeen met ruimtelijk waarnemen, ruimtelijk denken en contemplatie. Waardoor oneindigheid ogenschijnlijk binnen handbereik ligt. Tijdens mijn studie aan de kunstacademie Minerva in Groningen heb ik de eerste stappen ondernomen tot het schrijven van Watte. Omdat vragen als “Watte is dat?” “Watte heeft dat te betekenen?" en “Watte zit daarachter?“ vastgewortelde basisstructuren geworden zijn in het vertel en verwoord raamwerk van de beeldende kunst. "Watte wil je daarmee zeggen?" “Watte?”
  7. 7. Grace

×