Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Citylogistik - Hållbara transporter i staden        Prof. Mats Abrahamsson            Logistik     ...
Program Inledning: Citylogistik, borde vara en del av stadsplaneringen!   Mats Abrahamsson Miljövinster i citylogistik...
Citylogistik,borde vara en del av stadsplaneringen!                 3
Citylogistik – vad är det? Ett logistiksystems för kostnadseffektiv och miljöeffektiv distribution av varor i städer.  ...
I internationella storstäder handlar det främstom minskad trängsel och bullerI Sverige borde det gemensamma målet varaatt ...
Minska CO2-emissionerna med 40% till år 2020 ochmed 80% till år 2050(Bas 1990)Sverige har högt sattamiljökrav
Utvecklingen går åt fel håll BNP i Sverige förväntas     CO2-emissioner från lastbilstransporter 1993-2020      ...
Ny teknik löser inte problemet                 Försämrad                fyllnadsgrad   ...
Lösningen ligger i att bättre utforma planera ochkontrollera våra flöden - skapa effektivare logistiksystemFörst då får vi...
Miljökraven är primärt ett   samhällsansvar               10
Idag ser man Citylogistik som ett problem Samhällsplaneringen lämnar över det till tranportföretagen att lösa Transport...
Stadsplanerarna syns inte på arenan Varför är samhällets aktörer så passiva?   Varför finns inte Citylogistik med i sta...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mats Abrahamsson

528 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mats Abrahamsson

 1. 1. Citylogistik - Hållbara transporter i staden Prof. Mats Abrahamsson Logistik LiU 2011
 2. 2. Program Inledning: Citylogistik, borde vara en del av stadsplaneringen!  Mats Abrahamsson Miljövinster i citylogistiken, något att räkna med?  Maria Björklund, LiU-Logistik Effektiv citylogistik, vägvisande pilotprojekt i Europa  Jenny Karlsson VTI Kommunens roll för citylogistiken, idag och i framtiden  Sara Gustafsson, LiU - Miljöteknik Avslutande diskussion. 2
 3. 3. Citylogistik,borde vara en del av stadsplaneringen! 3
 4. 4. Citylogistik – vad är det? Ett logistiksystems för kostnadseffektiv och miljöeffektiv distribution av varor i städer.  Ett system där flera aktörer ingår, kommunen, näringsidkare, transportörer  Det finns flera olika perspektiv att ta hänsyn till  Det finns ett gemensamt mål för systemet som helhet  Systemets prestanda lika viktigt som den enskilda leveransen  Ett integrerat system där det ofta finns en gemensam konsolideringspunkt, terminal, och samtransporter mellan olika transportföretag  Men det finns även andra lösningar
 5. 5. I internationella storstäder handlar det främstom minskad trängsel och bullerI Sverige borde det gemensamma målet varaatt minska emissionerBehov av Ett svenskt perspektivpå Citylogistik 5
 6. 6. Minska CO2-emissionerna med 40% till år 2020 ochmed 80% till år 2050(Bas 1990)Sverige har högt sattamiljökrav
 7. 7. Utvecklingen går åt fel håll BNP i Sverige förväntas CO2-emissioner från lastbilstransporter 1993-2020 (1993=100) öka med 22% under 260 perioden 2010 till 2020 240 220 Lastbilstransporterna 200 BNP ökar snabbare än BNP 180 Lastbil CO2 160 140 CO2-emissionerna ökar 120 snabbare än lastbils- 100 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 transporterna
 8. 8. Ny teknik löser inte problemet Försämrad fyllnadsgrad Effektivare motorer 1990-2005 Källa: OECD, 2008
 9. 9. Lösningen ligger i att bättre utforma planera ochkontrollera våra flöden - skapa effektivare logistiksystemFörst då får vi utväxling av ny teknik Citylogistik är exempel på effektivare logistiksystem
 10. 10. Miljökraven är primärt ett samhällsansvar 10
 11. 11. Idag ser man Citylogistik som ett problem Samhällsplaneringen lämnar över det till tranportföretagen att lösa Transportföretagen ser det som ”The Last Mile Problem” Men effekterna borde tilltala en stadsplanerare:  Trivsammare stad att bo och leva i  Mindre emissioner (utsläpp)  Mindre trängsel och ökad framkomlighet  Mindre buller  Lägre olyckstal En gyllene möjlighet att profilera sig som “Grön kommun”
 12. 12. Stadsplanerarna syns inte på arenan Varför är samhällets aktörer så passiva?  Varför finns inte Citylogistik med i stadsplaneringen? Ingen vill dra parallellerna med kollektivtrafik – Varför?  Kommunens regi eller upphandlas av kommunen Är frågorna för svåra att ta?  Ska det vara tvingande eller frivilliga system? Fundera så tar vi upp frågan i slutet av programmet

×