Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Klas Gustafsson

486 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Klas Gustafsson

 1. 1. 10 ÅR MED REGIONAL FJÄRRVÄRME Klas Gustafsson vvd Tekniska Verken i Linköping AB (publ)
 2. 2. Fjärrvärmeledning Linköping - Mjölbyett samarbetsprojekt mellan Tekniska Verken i Linköping AB och Mjölby-Svartådalen Energi AB Mjölby Sya Mantorp Sjögestad Vikingstad Linköping Ledningslängd ca 28 km (dubbelledning) Ledningsdimension 2 x 300 mm Hetvattentemperatur Tillopp 75 - 115°C Retur 40 - 50°C Ledningsförluster ca 10 %
 3. 3. Bakgrund • Vikingstad, 300 villor + övrigt ca. 15 GWh/år • Mantorp, 300 villor + övrigt ca. 20 GWh/år • Sjögestad och Sya • LIP - pengar för Vikingstad och Mantorp • Mjölby, 130 GWh/år • Överskottsvärme från Tekniska Verken i Linköping till Mjölby 55 GWh/år + samkörningsavtal 2011-11-10 4
 4. 4. Teknikval • Dim. 300 • Värmeväxlare och pumpstation vid Vikingstad • PN10 nät i Linköping och PN16 i Mjölby, nivåskillnad 90 m. • Totalkostnad ca. 3110 kr/m 2011-11-10 5
 5. 5. Vad har hänt ? • Leveranser Linköping – Mjölby ca 85 GWh/år • Leveranser Mjölby – Linköping oftast ett par GWh/år, men har varierat. • Kapaciteten ökades efter ett par år med investering i flera pumpar. • Ytterligare ett litet samhälle Spångsholm har fått fjärrvärme.
 6. 6. Vad har hänt? • Tekniska Verken har byggt Nya Gärstad, avfallskraftvärme. • MSE har byggt en liten biohetvattenpanna för topplast i Skänninge. • Elcertifikat och utsläppsrätter har införts. • Skatteregler har förändrats.
 7. 7. Erfarenheter • Dela vinsten av samoptimeringen lika en bärande princip i avtalet. • Samverkan kring bl.a. revisionsplanering. • Träffas med jämna mellanrum för att utvärdera hur samarbetet fungerar. • Hålla isär optimering och avräkning. • Först ska vi köra hela systemet så optimalt vi kan. • Sen delar vi på förtjänsten.
 8. 8. Vi utbyter inte bara varmvatten utanäven tankar.• Flera operativa samarbeten Tekniska Verken – MSE. Mycket tack vare fjärrvärmeledningen.• Energideklarationer• Gemensamma oljeinköp• Verifiering elmätare effektkunder• Utsikt Bredband AB• 4F Är ett stort kraftvärmeverk bättre än två mindre ?
 9. 9. När ska man byggaregional fjärrvärme ?
 10. 10. När det lönar sig.
 11. 11. När lönar det sig ? • Fjärrvärmeledningen mellan Mjölby och Linköping är lönsam. • En fjärrvärmeledning mellan Linköping och Norrköping har hittills inte visat sig lönsam. • Det måste finnas en prisskillnad i produktionskostnaden på de två orterna som överstiger kostnaden för att bygga kulvert. • Prisskillnaden mellan avfallskraftvärme och hetvattenbio har betalat vår ledning.
 12. 12. Hinder för regionaliserad infrastruktur • Mentala låsningar – invanda tankemönster • Samverkan innebär att man inte kan bestämma allt själv. • Olika aktörer på samma marknad har olika spelregler. • Kommunallagens lokaliseringsprincip är lagstiftad ineffektivitet. • Sällan som optimal systemgräns är det samma som kommungräns.
 13. 13. Framtidens möjligheter • Ökad samverkan och mera regionaliserad ledningsbunden infrastruktur skapar bättre förutsättningar för regional utveckling och tillväxt. • Energinäten är nätverk där energi flyttas från en plats där det för tillfället finns ett överskott till en annan plats där det för tillfället finns ett underskott.

×