Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gert Kindgren

555 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gert Kindgren

 1. 1. 2011-­‐11-­‐09   Staden som handelsvara Hur kan vi överföra och exportera svensk miljöteknik och systemlösningar?   Sym City 13 oktober 2011 Innehåll  •  Gert  Kindgren,  Cleantech  Östergötland   –  Vilken  process  är  det  vi  vill  stödja?    •  Mats  Denninger,  Regeringens  samordnare   –  Regeringen  och  andra  aktörers  roll  •  SanHagio  Meija  Dugand,  Linköpings  universitet   –  MegaciHes,  megaproblems:  a  contextual  approach  to  environmental  technology  (In  English)  •  Christer  Öjdemark,  Envac   –  Globalisering  av  en  svensk  miljöinnovaHon  •  Diskussion  och  frågor   1  
 2. 2. 2011-­‐11-­‐09   Cleantech  Östergötland  •  Ägs  av  Norrköpings  &  Linköpings  kommuner  samt  Linköpings   universitet  (40/40/20)  •  Finansieras  av   –  Ägarna   –  Östsam   –  Externa  projektmedel  •  Medlemsförening  med  100+  medlemmar  •  Vision   –  A[  bygga  en  affärsarena  i  världsklass  för  miljöteknik     Ägs  av      Norrköpings  kommun  40%    Linköpings  kommun  40%    Linköpings  universitet  20%   Finansieras  av   Ägarna   Östsam   Externa  projektmedel   Medlemsförening  med  100+  medlemmar   Vision:   A"  bygga  en  affärsarena  i  världsklass  för  miljöteknik     2  
 3. 3. 2011-­‐11-­‐09   ÄgardirekHvet  summerat                                                                                                                                          ÄGARNA  POSITIONERA            ATTRAHERA            EXPANDERA                                                                                    EXTERNT   Den  svenska  bilden   3  
 4. 4. 2011-­‐11-­‐09   4  
 5. 5. 2011-­‐11-­‐09  Vår  version   5  
 6. 6. 2011-­‐11-­‐09   Industriell ekologi•  Affärsdrivna kretslopp av material och energi•  Avfall eller biprodukter från ett företag blir råvaran in i ett annat företag. Restenergi används i andra processer.•  Skapar hållbara industriella (eko-)system Nyckel: Vidga systemgränserna! Händelö - En eko-industriell park•  Logistikcentrum & hamn•  Tung processindustri•  Flera eko-industriella kluster•  Natura 2000 områden med eklandskap•  Flera förnybara energislag•  Återvinningsindustrier 6  
 7. 7. 2011-­‐11-­‐09   Norrköping eco-industrial system Rubber   Paper     vehiclegas   Norrköpings   Colmec   sludge   Graphic   cardboard   kommun   IL   tyres   Packaging   Vehiclegas   District  heaIng   Hh-­‐waste   Recycling   Biogas   reject   Göran  Årsjö   sludge   Däckstommar   newspaper   rubber   ashes   sludge   Seed  cake   biofuel   Holmen   E.ON   Econova   Sweden   Fibre  sludge   Paper   waste   Bioenergy   newspaper   steam   Paper,  glue   glycerin   Cleanaway   Tidnings-­‐   PET   Svensk   Retur   Agroetanol   Biogas   sIllage   PET-­‐boTles   RosI-­‐   PET   bioferIlizer   Wood  chips  Bio  Mass   wheat   Returpack   primpac   Agriculture   Forestry   Wood   chips   En  förenklad  bild  av  en  kommun/region   Samhälls- Politisk styrning planering F O R Ledning och S Kraft, värme, VA Admin K Infrastruktur, avfall, Operativ Teknik & N Industri drift stödsystem & U T Kommersiali- Produkter Tjänster Processer B serad teknik & kunskap 2008-­‐06-­‐19   14   7  
 8. 8. 2011-­‐11-­‐09   En  förenklad  bild  av  en  kommun/region   Samhälls- Politisk styrning planering F O R Ledning och S Kraft, värme, VA Admin K Infrastruktur, avfall, Operativ Teknik & N Industri drift stödsystem & U T Kommersiali- serad teknik & Produkter AFFÄREN   Tjänster Processer B kunskap 2008-­‐06-­‐19   15   Processen  vi  vill  stödja     Research   Egen  process   BE-­‐ SÖK   Benchmark   Prioritering     Idéformulering Projekt DriftLeveranser/aktiviteterStudie- Seminarier Förstudie Upphandling/upphandlingsstödbesök -svenska system -möjligheter Utredning System- och komponentleverans -inspiration MKB Utbildning -tekniska lösningar -… Underlag Överlämning -beslut -upphandling Driftstöd Politisk styrning F Ledning O och R KUNSKAPSÖVERFÖRING  (System,  poliHk  &  teknik)   Admin S K N Operativ Teknik & drift stödsystem & U T B Produ Tjä Proce kter nst sser er NÄRINGSLIV OFFENTLIGA AKTÖRER DRIV & STÖD AKADMIN 8  
 9. 9. 2011-­‐11-­‐09   Processen  vi  vill  stödja     Research   Egen  process  BE-­‐SÖK   Benchmark   Prioritering     Idéformulering Projekt DriftNÄRINGSLIVOFFENTLIGA AKTÖRER DRIV & STÖDAKADMIN 9  

×