Successfully reported this slideshow.
Scenarier   som ett verktyg för att belysa    olika lösningar och skalor         för en   stadsdels energ...
Uppläggning       • 4 scenarier med olika        geografisk skala       • Energiförsörjning     ...
Scenario A Land                              Hus                     Sta...
Scenario B Stad                              Hus            Bättre       ...
Scenario C Stadsdel                                  Hus           Bäst   ...
Scenario D Hus                                     Hus           Bäst   ...
Energianvändning       2   kWh / m Atemp , år   120   100                          ...
Energitillförsel   MWh / hus, år   350   300   250                           fjärrkyla...
Primärenergianvändning     tillförd fjärrkyla tillägg       2   kWh / m Atemp, år             ...
Koldioxidutsläpp kton / år 35             Hela Butängen 30 25 20                      t...
Synpunkter på scenarierna vid workshop med kommunala tjänstemän och politiker 15 april 2011  Land        Stad  ...
Slutsats        Tänk på hur energi-        lösningar påverkar resten        av energisystemet.dag.hen...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dag Henning

442 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dag Henning

 1. 1. Scenarier som ett verktyg för att belysa olika lösningar och skalor för en stadsdels energiförsörjning Dag Henning Optensys ENERGIANALYS Linköping dag.henning@optensys.se www.optensys.seDag Henning Optensys ENERGIANALYS
 2. 2. Uppläggning • 4 scenarier med olika geografisk skala • Energiförsörjning • Påverkan på omvärlden • Synpunkter från workshopDag Henning Optensys ENERGIANALYS
 3. 3. Scenario A Land Hus Stadsdel Stad Uppvärmning Land Fjärrvärmenät Varmvatten Fjärrvärme Närvärmenät Värmecentral Bränsle produktion Elproduktion Elnät Elnät Elnät Elnät Elbehov Fjärrkylanät Närkylanät Kylcentral Kyla KylproduktionFeta rutor är energitillförsel Bränsle Värme El KylaDag Henning Optensys ENERGIANALYS ENERGIANALYS
 4. 4. Scenario B Stad Hus Bättre Stadsdel väggar fönster Stad Uppvärmning Land Fjärrvärmenät Effektivt varmvatten- Närvärmenät Värmecentral system Fjärrvärme Bränsle produktion Diskmaskin tvättmaskin torktumlare Elproduktion Solel Kylskåp Elnät Elnät Elnät Elnät Elsnål Elbehov utrustning Elproduktion Fjärrkylanät Närkylanät Kylcentral Kyla KylproduktionFeta rutor är energitillförsel Bränsle Värme Kursiva rutor är effektivisering El KylaDag Henning Optensys ENERGIANALYS ENERGIANALYS
 5. 5. Scenario C Stadsdel Hus Bäst Stadsdel väggar fönster Stad Uppvärmning Land Lite yttervägg Värmelager Solvärme Effektivt Fjärrvärmenät per golvyta varmvatten- Närvärmenät Värmecentral system Värmeåter- Fjärrvärme vinning produktion Diskmaskin avlopp tvättmaskin Pellets Pelletspannor torktumlare Brukare betalar Avfall Solel Kylskåp för sitt varmvatten Elnät Elnät Elnät Likströmsnät Elsnål Frikyla Elbehov utrustning Elproduktion Kylmaskin Fjärrkylanät Närkylanät Kylcentral Kyla Kylproduktion KyllagerFeta rutor är energitillförsel Bränsle Värme Kursiva rutor är effektivisering El KylaDag Henning Optensys ENERGIANALYS ENERGIANALYS
 6. 6. Scenario D Hus Hus Bäst Stadsdel väggar fönster Stad Värmelager Uppvärmning Land Lite yttervägg Värmelager Solvärme Effektivt per golvyta varmvatten- Närvärmenät Värmecentral system Värmeåter- vinning Diskmaskin avlopp tvättmaskin Pellets Pelletspannor Pelletspannor torktumlare Brukare betalar Avfall Solel för sitt varmvatten Elnät Elnät Elnät Likströmsnät Elsnål Frikyla Elbehov utrustning Kylmaskin Kylmaskin Närkylanät Kylcentral Kyla Kyllager KyllagerFeta rutor är energitillförsel Bränsle Värme Kursiva rutor är effektivisering El KylaDag Henning Optensys ENERGIANALYS ENERGIANALYS
 7. 7. Energianvändning 2 kWh / m Atemp , år 120 100 fjärrkyla värme t vitvaror 80 uppvärmning varmvatten 60 el t kyla drift-, fastighetsel 40 verksamhetsel hushållsel 20 0 Land Stad Stadsdel HusDag Henning Optensys ENERGIANALYS
 8. 8. Energitillförsel MWh / hus, år 350 300 250 fjärrkyla 200 fjärrvärme 150 el 100 bränsle 50 0 -50 Land Stad Stadsdel HusDag Henning Optensys ENERGIANALYS
 9. 9. Primärenergianvändning tillförd fjärrkyla tillägg 2 kWh / m Atemp, år för marginalprod 250 tillförd fjärrkyla produktionsmix 200 tillförd fjärrvärme tillägg för mix tillförd fjärrvärme 150 marginalprod tillförd el tillägg för 100 kolkondens tillförd el tillägg för 50 EU mix tillförd el tillägg för svensk mix 0 tillförd el Land Stad Stadsdel HusDag Henning Optensys ENERGIANALYS
 10. 10. Koldioxidutsläpp kton / år 35 Hela Butängen 30 25 20 tillägg för marginal fjärrvärme-, elproduktion 15 tillägg för EU elmix 10 5 fjärrvärmemix, svensk elmix 0 Land Stad Stadsdel HusDag Henning Optensys ENERGIANALYS
 11. 11. Synpunkter på scenarierna vid workshop med kommunala tjänstemän och politiker 15 april 2011 Land Stad Stadsdel Hus •Enkelt •Påminner om •Samhörighet •Mindre sårbart •Utnyttja dagens situation kontra enklav •Utrustning i tillgångar från •Motsättning •Materialåtgång varje hus en annan plats mellan import för plushus •Dyrare? •Sårbart och nya •Ekonomi? •Vilken kunskap •Kräver bra applikationer •Ansvar? krävs för att samverkan •Eon kör igång kunna driva mellan olja titt som tätt detta? nationella och lokala aktörer •Problematiskt p g a politiska målDag Henning ? Optensys ENERGIANALYS ENERGIANALYS
 12. 12. Slutsats Tänk på hur energi- lösningar påverkar resten av energisystemet.dag.henning@optensys.se mobil 070 - 536 59 22Dag Henning www.optensys.se Optensys ENERGIANALYS

×