Plan van aanpak
Plan van aanpak   Ter voorbereiding op onderzoek
Hoofdstukken1. Inleiding2. Probleemstelling3. Opdrachtformulering4. Grenzen5. Voorwaarden6. Activiteiten7. Producten8. Kwa...
1.Inleiding• Aanleiding  – de oorzaak die geleid heeft tot het formuleren van de   onderzoekopdracht,  – het effectuer...
De opdracht wordt afgebakend, door middel vanhet beantwoorden van de "waarom", de"waarover" en de "wat"-vragen
2. ProbleemstellingOnderwerp/opdracht        Centrale vraagProblematiseren                 Doelst...
Centrale vraag• Niet te breed Niet zo:  Op welke wijze hebben lowcostcarriers de gevestigde      luchtvaartmaatscha...
Centrale vraag• Neutraal Niet zo:  Uit deze scriptie blijkt dat de Postbus 51-televisiespotjes over      vuurwerkge...
Centrale vraag• Enkelvoudig  Niet zo:  Welke horrorelementen bevat de film Nosferatu en hoe       passen deze bin...
Note van de docent    Het is belangrijk dat je in je centrale vraag    het doel van je onderzoek duidelijk naar   ...
Doelstelling• Beschrijvend: uitwerken thema of vergelijking• Verklarend: verklaren van oorzaken, motieven of achtergronde...
3. Opdrachtformulering• Wat is de onderzoekopdracht? – Deze paragraaf beschrijft de opdracht, voortvloeiend uit  de doe...
Note van de docentCruciale succesfactoren Deze paragraaf beschrijft de door deopdrachtgever onderkende en specifiek voor d...
4. Grenzen• Hierbij wordt expliciet aangegeven welke zaken wel en welke zaken niet tot de verantwoordelijkheid van het o...
5. Voorwaarden• In deze paragraaf geeft de onderzoeker aan welke voorwaarden gerealiseerd moeten worden om het onderzoek...
6. Activiteiten• Per eindresultaat – aangeven welke activiteiten zullen worden uitgevoerd – eventueel welke tussenresult...
Note van de docentDe Doelstelling geeft aan wat het achterliggende doel is van het starten vanhet project. Dit kan het doo...
7. Producten• Wat is het resultaat van het onderzoek? – Deze paragraaf bevat de specificatie van de op te  leveren resu...
8. Kwaliteitsborging• Doel: inzicht in de relatie tussen de resultaten en de door de opdrachtgever gestelde eisen ten aan...
9. Projectorganisatie• Hoe de projectorganisatie eruit komt te zien inclusief taken en verantwoordelijkheden. – Deze wor...
10. Planning• Activiteitenplan – de uit te voeren activiteiten beschreven – Per activiteit wordt weergegeven de benodigd...
MS Project voor het maken vanplannen
Bijlagen• Relevante standaards en projectprocedures• Begrippen en definities
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Project matig werken pva

733 views

Published on

powerpoint voor bijeenkoms

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
733
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Project matig werken pva

 1. 1. Plan van aanpak
 2. 2. Plan van aanpak Ter voorbereiding op onderzoek
 3. 3. Hoofdstukken1. Inleiding2. Probleemstelling3. Opdrachtformulering4. Grenzen5. Voorwaarden6. Activiteiten7. Producten8. Kwaliteitsborging9. Projectorganisatie10. Planning
 4. 4. 1.Inleiding• Aanleiding – de oorzaak die geleid heeft tot het formuleren van de onderzoekopdracht, – het effectueren ervan – de omstandigheden waaronder dit Plan van Aanpak tot stand is gekomen.• Bijstelling – op welke wijze wordt het Plan van Aanpak goedgekeurd en bijgesteld. De voortgang en bijstellingen op het plan worden vastgesteld middels de voortgangsrapportage. • Nadat voorgestelde wijzigingen zijn goedgekeurd is impliciet het Plan van Aanpak bijgesteld. Het actuele Plan van Aanpak wordt op deze wijze gevormd door het oorspronkelijke Plan van Aanpak en de voortgangsrapportages.• Toelichting op de opbouw van het plan – de structuur van het plan.
 5. 5. De opdracht wordt afgebakend, door middel vanhet beantwoorden van de "waarom", de"waarover" en de "wat"-vragen
 6. 6. 2. ProbleemstellingOnderwerp/opdracht Centrale vraagProblematiseren Doelstelling Vraag die je gaat beantwoorden Beschrijvend Verklarend Beoordelend Adviserend
 7. 7. Centrale vraag• Niet te breed Niet zo: Op welke wijze hebben lowcostcarriers de gevestigde luchtvaartmaatschappijen beïnvloed? Maar: Op welke wijze hebben lowcostcarriers de product- en prijsstrategieën van gevestigde luchtvaartmaatschappijen beïnvloed tussen 1995-2005?
 8. 8. Centrale vraag• Neutraal Niet zo: Uit deze scriptie blijkt dat de Postbus 51-televisiespotjes over vuurwerkgebruik niet leiden tot gedragsverandering bij de doelgroep. Maar: In deze scriptie wordt onderzocht wat de effecten zijn van de Postbus 51-televisiespotjes op het gedrag van de doelgroep.
 9. 9. Centrale vraag• Enkelvoudig Niet zo: Welke horrorelementen bevat de film Nosferatu en hoe passen deze binnen de Duitse horrorfilmcultuur? Maar: Hoe passen de horrorelementen uit Nosferatu binnen de Duitse horrorfilmcultuur?
 10. 10. Note van de docent Het is belangrijk dat je in je centrale vraag het doel van je onderzoek duidelijk naar voren brengt. Dit geeft duidelijkheid over de vervolgstappen die je gaat nemen in je onderzoek.
 11. 11. Doelstelling• Beschrijvend: uitwerken thema of vergelijking• Verklarend: verklaren van oorzaken, motieven of achtergronden• Beoordelend: definiëren, schetsen of evalueren van de gevolgen• Adviserend: geschiktheid van een of meer maatregelen.
 12. 12. 3. Opdrachtformulering• Wat is de onderzoekopdracht? – Deze paragraaf beschrijft de opdracht, voortvloeiend uit de doelstelling, zoals aangegeven door de opdrachtgever. – Aangegeven wordt ook of het een resultaat- of een inspanningsverplichting betreft. – Cruciale succesfactoren
 13. 13. Note van de docentCruciale succesfactoren Deze paragraaf beschrijft de door deopdrachtgever onderkende en specifiek voor deze opdracht geldendecruciale succesfactoren. Het moet zowel de opdrachtgever als deonderzoeker duidelijk zijn welke maatregelen mogelijk zijn c.q. door beidengenomen moeten worden om deze factoren te beïnvloeden.
 14. 14. 4. Grenzen• Hierbij wordt expliciet aangegeven welke zaken wel en welke zaken niet tot de verantwoordelijkheid van het onderzoek/project worden gerekend.
 15. 15. 5. Voorwaarden• In deze paragraaf geeft de onderzoeker aan welke voorwaarden gerealiseerd moeten worden om het onderzoek volgens plan te kunnen uitvoeren. Deze voorwaarden zijn gerelateerd aan en aanvullend op de alle aspecten van het onderzoek en worden beschreven voor: – Opdrachtgever – Onderzoeker/student – Derden
 16. 16. 6. Activiteiten• Per eindresultaat – aangeven welke activiteiten zullen worden uitgevoerd – eventueel welke tussenresultaten worden opgeleverd. – Rekening houdend met • de cruciale succesfactoren, • de resultaten van de uitgevoerde risico analyse, en • de geformuleerde eisen ten aanzien van proces, resultaat en kwaliteit
 17. 17. Note van de docentDe Doelstelling geeft aan wat het achterliggende doel is van het starten vanhet project. Dit kan het doorvoeren van een organisatorische verandering zijnop uiteenlopende niveaus, zoals klant-, bedrijfs-, efficiëntie-, ofmiddelenniveau.De Opdrachtformulering geeft weer door welk middel de opdrachtgever degewenste doelstelling denkt te bereiken.De Eisen en beperkingen geven aan welke eisen de opdrachtgever stelt aanhet eindresultaat en het procesmatige verloop van de opdracht.De Cruciale Succesfactoren geven aan, welke door de opdrachtnemerbeïnvloedbare zaken er vanuit de opdrachtgever gezien essentieel zijn omhet resultaat zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de te bereikendoelstelling.
 18. 18. 7. Producten• Wat is het resultaat van het onderzoek? – Deze paragraaf bevat de specificatie van de op te leveren resultaten zoals aangegeven door de opdrachtgever. – Dit is een nadere uitwerking van de onderzoekopdracht, zoals aangegeven bij de opdrachtformulering.
 19. 19. 8. Kwaliteitsborging• Doel: inzicht in de relatie tussen de resultaten en de door de opdrachtgever gestelde eisen ten aanzien van de kwaliteit. – Maatregelen om risico’s uit te sluiten of de gevolgen te minimaliseren, en de cruciale succesfactoren te beïnvloeden. – Maatregelen voor de kwaliteit van de tussenproducten of het proces zelf.• Productkwaliteit Eisen per product voorzien van criteria.• Proceskwaliteit Eisen te stellen aan het proces. – gebruik van (systeem)onderzoekmethode (test-hertest) – procedures• Relaties kunnen visueel meer inzichtelijk worden gemaakt door deze op te nemen in een matrix (programma van eisen)
 20. 20. 9. Projectorganisatie• Hoe de projectorganisatie eruit komt te zien inclusief taken en verantwoordelijkheden. – Deze worden per persoon en per rol gesteld• Informatie rond het project, overleg- en rapportagestructuren;• Voorgestelde inrichting qua hard- en software, werkplekken, hulpmiddelen en dergelijke.
 21. 21. 10. Planning• Activiteitenplan – de uit te voeren activiteiten beschreven – Per activiteit wordt weergegeven de benodigde inspanning, de tijdsduur, de samenhang met andere activiteiten en het benodigde niveau van onderzoek.• Mijlpalen-/Productenplan – de meet- of beslismomenten weer.• (Resourceplan – duidelijkheid over inzet personen en overige middelen. – Het plan geeft weer over welke perioden inzet benodigd is. )
 22. 22. MS Project voor het maken vanplannen
 23. 23. Bijlagen• Relevante standaards en projectprocedures• Begrippen en definities

×