Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kwalitatief onderzoek

503 views

Published on

PowerPoint voor

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kwalitatief onderzoek

  1. 1. KWALITATIEFONDERZOEKOnderzoek voor Marof
  2. 2. Wat is het? Gaat vooral om hypothesevorming. Geeft inzicht in hoe mensen denken Geeft inzicht in hoeveel mensen zo denken Zoeken naar ideeën, achtergronden, motieven, weerstanden, beweegredenen. Waarom vraag.
  3. 3. Soorten onderzoeksmethoden  Individuele diepte-interviews  Groepsgesprekken  deskresearch
  4. 4. Voor en nadelen voordelen nadelenEr kan worden doorgevraagd naar het De resultaten zijn hooguit indicatief,waarom of naar motieven. niet representatief.De opdrachtgever kan doorgaans De opdrachtgever moet de resultatenmeekijken naar het onderzoek; dat kan - met behulp van hetveel inzicht opleveren. onderzoekbureau - zelf op waardeDe respondent krijgt de gelegenheid zijn schatten.verhaal te vertellen. De manier van vragen is niet sterkOmdat de vragenlijst niet dwingend is gestandaardiseerd, waardoor demaar richtinggevend, kan er worden antwoorden niet altijd eenduidig zijn.ingegaan op onverwachte situaties.De resultaten zijn levensecht omdat zegoed in een kader geplaatst kunnenworden.
  5. 5. Gebruikte methoden Individuele interviews  Persoonlijke mening van individu weten Groepsgesprekken  Ideeën en meningen van groep te inventariseren.  Doelgroepenonderzoek  Conceptontwikkeling Deskresearch  het verzamelen van gegevens die al beschikbaar zijn over een bepaald onderwerp  sneeuwbal-effect

×