Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eisen aan schriftelijk materiaal

785 views

Published on

eisen gesteld aan een rapport

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eisen aan schriftelijk materiaal

 1. 1. Eisen aan schriftelijk materiaal Ten behoeve van het onderwijs aan Marof HZ University of Applied sciences
 2. 2. Omslag• Titel• Subtitel• Rapport soort• Cursus• Naam auteur(s)• Naam begeleider• Naam instelling/opdrachtgever• Datum en plaats• Versie
 3. 3. Rapport soorten• Plan van aanpak• Beschrijvend rapport• Verklarend rapport• Beoordelend rapport• Adviserend rapport Afhankelijk van de doelstelling
 4. 4. Doelstelling• Beschrijvend: uitwerken thema of vergelijking• Verklarend: verklaren van oorzaken, motieven of achtergronden• Beoordelend: definiëren, schetsen of evalueren van de gevolgen• Adviserend: geschiktheid van een of meer maatregelen.
 5. 5. TitelpaginaTitel en subtitelNaam en voorletters Auteur(s)/ instelllingPlaats van uitgaveJaar / datum van uitgaveEvt. studentnummerEvt. semester en studiejaarEvt. datum van voltooiingEvt. studieonderdeelEvt. naam van docent/begeleiderEvt. versienummer‘Titelpagina’ staat niet vermeldgeen paginanummer
 6. 6. InhoudsopgaveGelijksoortige titelsVoor- en nawerk geen hoofdstuknummerNamen van onderdelen informatiefPaginanummers achter ieder onderdeelPaginanummers zijn rechts uitgelijndBevat niet het woord ‘hoofdstuk’Bevat niet ‘blz.’ of ‘pag.’ vóórpaginanummerBevat geen hoofdstuk met 1 paragraafHeeft een goed zichtbare structuurBronnenlijst staat vermeldBijlagen hebben nummer en titelBijlagen staan vermeldRuimte van pagina is goed gebruiktGeen paginanummer onderaan
 7. 7. TekstTitel geeft beeld van inhoudStructuur overeenkomstig tekstsoortParagrafen > 1 alineaMeeste hoofdstukken > 1 paginaHoofdstukken: inleidende tekstOpsommingen juist uitgevoerdPaginanummers aanwezig en goedHoofdstuknummering is juistStructuur is overeenkomstig tekstsoort (-doel)Komt overeen met opdracht v. opdrachtgever
 8. 8. VerwijzingenIllustraties: nummer en titelIllustraties: verwijzing ernaar in tekstTitel illustratie staat op juiste plaats 1Bijlage(n), verwijzing ernaar in tekst TaalgebruikBronverwijzingen zijn aanwezig en goed Spelling correctVoetnoten zijn aanwezig en correct Niet te veel ik, jij, hij, wij, men … Niet te veel lijdende zinnen (< 10%) Zo veel mogelijk actieve zinnen Niet te veel korte zinnen Niet te veel lange zinnen Geen spreektaal Alleen functionele afkortingen Stijl is doelgroepgericht Concreet geformuleerd Goed lopende zinnen
 9. 9. Tot slotEen goed einde niet vergeten! Nawerk Bronnenlijst volgens APA of andere norm Bijlage(n): nummer en titel Heeft geen hoofdstuknummer Originele bronnen zijn genoemd. wel een paginanummer

×