Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Soalan tahun 4

12,394 views

Published on

  • Be the first to comment

Soalan tahun 4

  1. 1. Nama Murid : ____________________________ Tahun : _________PEJABAT PELAJARAN DAERAH KLUANGDENGAN KERJASAMAPANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANDAERAH KLUANGPJPKMEI PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN2010 20101 JAMPENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTAHUN 4Satu JamJANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU1. Kertas ini mengandungi empat bahagian:-Bahagian A , Bahagian B, Bahagian C dan Bahagian D.2. Bahagian A ada 10 soalan subjektif, Bahagian B dan Bahagian C mengandungi 5soalan subjektif manakala Bahagian D mengandungi 20 soalan objektif. Jawab semuasoalan di dalam kertas soalan ini.Kertas ini mengandungi 5 halaman bercetakSULIT1
  2. 2. Arahan : Jawab semua soalan yang berikut.BAHAGIAN APilih dan tulis kompenan kecergasan fizikal berasaskan kesihatan dan kecergasan fizikalberasaskan kemahiran.senaman kecergasan kemampuan peralatan pantassihat kecederaan memanaskan sesuai keselamatan1. Aktiviti daya tahan kardiovaskular membantu kita meningkatkan tahap .............................2. Pakailah pakaian sukan yang ............................. semasa bersenam.3. Jantung yang .......................... dapat mengepam darah ke seluruh tubuh dengan lancar.4. Kita perlu melakukan aktiviti ........................................... badan sebelum membuatsenaman atau bersukan.5. Kita hendaklah melakukan aktiviti tekan tubi dengan mengikut ................................ kita6. Kita perlu melakukan .................................... pada setiap hari.7. Akitiviti regangan boleh membantu kita mengelakkan ..................................8. Aspek ..................................... penting semasa melakukan aktiviti daya tahankardiovaskular.9. Kita harus memastikan .................................. yang digunakan dalam keadaan baik danselamat digunakan.10. Acara lari pecut ialah acara yang bermula dan berakhir dengan larian yang .......................BAHAGIAN BGariskan jawapan yang betul.1. Sebatang kayu hoki terbahagi kepada ( tiga / empat ) bahhagian.2. Senaman daya tahan kardiovaskular boleh membantu menguatkan otot ( kaki / jantung ).3. Kita digalakkan meminum air masak sebanyak ( lima / lapan ) gelas sehari4. Dalam permainan bola sepak, tendangan ( leret / tinggi) sesuai untuk menghantar bolajarak jauh kepada rakan.5. Kelecek ala-India merupakan kemahiran dalam permainan ( bola sepak / hoki ).BAHAGIAN C2
  3. 3. Namakan kemahiran berdasarkan gambar di bawah ini.BAHAGIAN DBulatkan Jawapan yang betul.1. Aktiviti tekan tubi yang dilakukan boleh meningkatkan ......................................A. keseronokan B. imbangan C. daya tahan otot D. ketangkasan2. Aktiviti dalam gambar di atas adalah berkaitan dengan .......................................A. fleksibiliti B. ketelitian C. imbangan D. berhati-hati3menanduk mengadang menjaring merejam menendang1. 2.3. 4.5.
  4. 4. 3. Aktiviti seperti ...................................... boleh membantu kita meningkatkan daya tahankardiovaskular.A. berjoging B. memancing C. membaca D. imbangan4. Aktiviti di bawah ini dapat membantu meningkatkan tahap koordinasi, kecuali ..........A. menjaringkan bola C. melereng gelung rotanB. lari pecut D. menggolekkan bola5. Aktiviti masa tindak balas ialah ...............................A. masa yang diperlukan oleh seseorang untuk mengenakan orang lainB. masa yang dilakukan oleh seseorang untuk membuat keputusan bergerak denganpantas.C. masa yang dikehendaki oleh seseorang untuk berfikir sebelum bergerak dengan pantasD. masa yang dilakukan oleh seseorang untuk bergerak dengan berhati-hati.6. Dalam permainan hoki kemahiran asas memukul ada empat fasa iaitu fasa dirian, fasa X ,fasa ayunan dan pukulan serta fasa ikut lajak. Nyatakan fasa X .A. Fasa tahan B. Fasa pegangan C. Fasa sentuh D. Fasa genggam7. Aktiviti pada gambar di atas dapat meningkatkan otot ................A. tangan B. paha C. kaki D. dada8. Fleksibiliti ialah keupayaan merenggangkan ..............................A. mata B. lengan C. otot D. dada9. Permainan ping pong merupakan jenis permainan yang melibatkan .....................A. ketangkasan B. kekuatan C. fleksbiliti D. kestabilan10. Sepasukan pemain bola jaring terdiri daripada ....................... orang pemain.A. lima B. enam C. tujuh D. lapan11. Remaja perempuan yang telah akil baligh apabila mereka didatangi ............. kali pertama.A. ihtilam B. haid C. mimpi D. hantu12. Usia remaja lelaki yang mencapai akil baligh bermula dari umur .........tahun.A. lapan hingga sepuluh C. lapan hingga dua belas tahunB. sepuluh hingga empat belas tahun D. sepuluh hingga tujuh belas tahun13. ........................... ialah proses menghancurkan makanan menjadi kecil supaya zat-zatnyamudah diserap ke dalam sistem peredaran darah.A. Penghancuran B. Penghadaman C. Pencernaan D. Pepejal4
  5. 5. 14. Setelah sebulan menjalani latihan pasukan bola baling sekolah, anda telah mengalamimasalah terseliuh kaki semasa latihan. Ini menyebabkan anda tidak terpilih mewakilipasukan sekolah. Apakah perasaan anda?A. Gembira B. Sedih C. Kecewa D. Bangga15. Guru Pendidikan Jasmani telah memberi arahan supaya merapatkan bola ke dada,kemudian tolakkan bola ke hadapan dengan menggunakan kedua-dua belah tangan.Apakah jenis kemahiran tersebut ?A. Menghantar bola sisi C. Menghantar bola aras dadaB. Menghantar bola atas kepala D. Menghantar bola lantunanX16. Organ pencernaan yang bertanda X pada gambar di atas ialah .........................A. mulut B. usus kecil C. usus besar D. perut17. Apakah yang dimaksudkan dengan senaman ritma ?A. Senaman mengikut rentak muzik C. SenamrobikB. Senaman mengikut arahan guru D. Senaman bebas18. Acara balapan yang disertai oleh peserta secara berpasukan ialah acara........................A. 100 meter B. lompat jauh C. 4 x 100 meter D. 200 meter19. Nyatakan otot-otot yang ada di bahagian atas anggaota badan.A. Triseps, Deltoid dan Trapezius C. Kuadriseps, Deltoid dan TrapeziusB. Triseps, Hamstring dan Deltoid D. Hamstring, Kuadriseps dan Gastroknemius20. Apabila anda ingin menaiki bot, pastikan anda ...................................A. duduk sambil melihat laut C. membawa bekalan makananB. mengambil gambar permandangan D. memakai jaket keselamatanSOALAN TAMAT5
  6. 6. 14. Setelah sebulan menjalani latihan pasukan bola baling sekolah, anda telah mengalamimasalah terseliuh kaki semasa latihan. Ini menyebabkan anda tidak terpilih mewakilipasukan sekolah. Apakah perasaan anda?A. Gembira B. Sedih C. Kecewa D. Bangga15. Guru Pendidikan Jasmani telah memberi arahan supaya merapatkan bola ke dada,kemudian tolakkan bola ke hadapan dengan menggunakan kedua-dua belah tangan.Apakah jenis kemahiran tersebut ?A. Menghantar bola sisi C. Menghantar bola aras dadaB. Menghantar bola atas kepala D. Menghantar bola lantunanX16. Organ pencernaan yang bertanda X pada gambar di atas ialah .........................A. mulut B. usus kecil C. usus besar D. perut17. Apakah yang dimaksudkan dengan senaman ritma ?A. Senaman mengikut rentak muzik C. SenamrobikB. Senaman mengikut arahan guru D. Senaman bebas18. Acara balapan yang disertai oleh peserta secara berpasukan ialah acara........................A. 100 meter B. lompat jauh C. 4 x 100 meter D. 200 meter19. Nyatakan otot-otot yang ada di bahagian atas anggaota badan.A. Triseps, Deltoid dan Trapezius C. Kuadriseps, Deltoid dan TrapeziusB. Triseps, Hamstring dan Deltoid D. Hamstring, Kuadriseps dan Gastroknemius20. Apabila anda ingin menaiki bot, pastikan anda ...................................A. duduk sambil melihat laut C. membawa bekalan makananB. mengambil gambar permandangan D. memakai jaket keselamatanSOALAN TAMAT5

×