Pelaksanaan modul peningkatan disiplin

29,488 views

Published on

10 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
29,488
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18,850
Actions
Shares
0
Downloads
832
Comments
10
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pelaksanaan modul peningkatan disiplin

 1. 1. SMK Taman Indah SMK TAMAN INDAH 73000 TAMPIN N.SEMBILAN DARUL KHUSUSPELAKSANAAN MODULPENINGKATAN DISIPLIN SMKTI NAMA AGENSI : SMK TAMAN INDAH KOD SEKOLAH : NEA 5057 NO. TELEFON : 06-4414479 N0. FAKS : 06 -4413502 E-MAIL : smktamanindah@gmail.com BLOG : http://myhemsmti.blogspot.comOrang yang cemerlang melihat setiap halangan sebagai peluang untuk mengasah potensi;manakala orang yang tidak cemerlang menganggap setiap halangan sebagai alasan yangmenyebabkan kemundurannya.. Jadilah anda seorang yang berfikiran cemerlang…..
 2. 2. “MANUSIA BOLEH MERUBAH HIDUP DENGAN CARA MERUBAH SIKAP” - William James1.0 PENDAHULUANMutakhir ini, salah laku murid di sekolah acap kali menjadi isu dalam kalangan masyarakat danmenjadi tajuk utama di dada-dada akhbar. Senario ini seolah-olah menggambarkan pengurusandisiplin dan usaha-usaha menangani masalah salah laku dalam kalangan murid dianggap terabaidan bukan menjadi fokus kementerian terbabit kerana sahsiah murid tidak menunjukkanpeningkatan malah dirasakan semakin teruk. Keadaan ini mencabar pihak pengurusan sekolahuntuk sentiasa memikirkan usaha-usaha dan tercari-cari kaedah terkini bagi mengatasi masalahsalah laku murid.Banyak orang berpendapat, masalah pelanggaran disiplin atau kerosakan akhlak dalam kalanganremaja secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh pelbagai faktor. Tidak terdapat buktinyata yang menunjukkan bahawa masalah ini disebabkan oleh sesuatu factor yang dominan.Oleh itu, modul yang disemak semula ini mencadangkan agar usaha menangani masalah salahlaku murid hendaklah berasaskan dua pendekatan, iaitu pencegahan dan pemulihan. Langkahpencegahan yang diambil perlu dapat mendominasi faktor-faktor yang mendorong muridterdedah dan terlibat kepada sebarang aktiviti yang tergolong sebagai “delinquency”. Usahapencegahan ini juga perlu dimulakan seawal mungkin dan disepadukan dalam proses sosialisasiagar murid-murid dapat membentuk jati diri dengan nilai-nilai murni yang boleh diterima umum.Jawatankuasa PelaksanaanPengerusi : PengetuaKetua Operasi : Penolong Kanan HEMSetiausaha I : KaunselorSetiausaha II : Guru Kanan DisiplinAhli Jawatankuasa : Ketua-ketua Bidang Guru Disiplin. Guru Pendidikan Islam Guru Pendidikan Moral Guru-guru lain yang difikirkan perlu2.0 MATLAMATMengenal pasti murid yang mempunyai masalah salah laku dan mengambil langkah-langkahbersepadu - pencegahan awal serta pemulihan terhadap mereka yang terjebak.SMKTI 2012 “DISIPLIN TERAS KECEMERLANGAN’ Page 1
 3. 3. 3.0 OBJEKTIF 3.1 Mengenal pasti murid-murid yang telah terlibat dengan gejala salah laku dan pelanggaran disiplin. 3.2 Melaksanakan langkah pencegahan awal supaya masalah salah laku dalam keadaan terkawal. 3.3 Menjalankan program pemulihan terhadap murid-murid yang telah dikenal pasti terlibat dengan salah laku dan pelanggaran disiplin. 3.4 Membantu sekolah mengatasi dan menangani masalah salah laku dan pelanggaran disiplin.”.4.0 DEFINISISalah laku ialah segala perbuatan yang membawa kerosakan kepada diri sendiri, orang lainataupun alam sekitar. Istilah yang digunakan dalam Al-Quran ialah “dzulm”.Penelitian ke atas Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979 salah laku boleh disamakandengan disiplin. Pengertian disiplin ialah “… (1)kesanggupan seseorang individumenghormati dan mematuhi undang-undang sama ada disiplin itu dikenakan dari luaratau dengan kerelaan sendiri… (2)kesanggupan seseorang itu bekerja atau membuatsesuatu dengan cukup tertib, (3)kesanggupan menghormati hak individu lain,(4)kesanggupan mengamalkan tingkah laku yang baik dan tidak mengganggu kepentinganorang lain, (5) kesanggupan hormatmenghormati antara satu dengan lain dan mempunyaisemangat tolong-menolong dan (6)kesanggupan membaiki keadaan yang sedia adamenerusi usaha yang membina serta (7)sanggup berkhidmat kepada masyarakat”.(Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran 1979).Mengikut pengertian undang-undang salah laku ialah suatu perbuatan jenayah. Konsep jenayahialah “suatu perbuatan atau tingkah yang menyalahi undang-undang yang terpakai dan mungkindiikuti kemudiannya oleh satu prosiding jenayah. Jika pada akhir prosiding berkenaan tertuduhdisabitkan dengan kesalahan yang dilakukan, tertuduh akan dijatuhi hukumanhukuman tertentu.Di sini bolehlah dirumuskan bahawa orang yang melakukan salah laku ialah orang yang tidakberdisiplin dan melakukan jenayah.Umum mengetahui salah laku murid ialah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan sekolahyang telah ditetapkan yang boleh memberikan kesan kepada tahap disiplin sekolah. Tahap salahlaku boleh dikategorikan kepada tiga iaitu; berat, sederhana dan ringan.5.0 IMPLIKASISalah laku murid yang kronik di sesebuah sekolah akan membentuk budaya sekolah yang tidaksihat. Hal ini menggambarkan tahap disiplin yang rendah serta memberikan kesan kepada sesipengajaran dan pembelajaran yang akhirnya mengakibatkan rendahnya pencapaian akademik.SMKTI 2012 “DISIPLIN TERAS KECEMERLANGAN’ Page 2
 4. 4. 6.0 FAKTOR-FAKTOR YANG DIKENAL PASTI 6.1 Individu. 6.2 Latar belakang keluarga. 6.3 Rakan sebaya. 6.4 Persekitaran.7.0 JENIS-JENIS SALAH LAKU 7.1. TINGKAH LAKU JENAYAH : 7.1.1 Berjudi. 7.1.2 Mencuri. 7.1.3. Melawan/mengancam/memukul/mencederakan guru. 7.1.4. Melawan/mengancam/memukul/mencederakan pengawas. 7.1.5. Memeras ugut. 7.1.6. Membuli. 7.1.7. Menganggotai kumpulan haram/kongsi gelap. 7.1.8. Menyalahgunakan dadah. 7.1.9. Membawa senjata berbahaya. 7.1.10. Mencabul kehormatan. 7.1.11. Mengancam/memukul/mencederakan murid lain. 7.1.12. Menceroboh bilik khas/kedai koperasi/pejabat sekolah/asrama. 7.1.13. Mengedar dadah. 7.1.14. Menunjuk perasaan/berpiket/mengganggu ketenteraman sekolah. 7.1.15. Bertaruh secara besar-besaran. 7.2. TINDAKAN LUCAH 7.2.1. Bercumbu-cumbuan. 7.2.2. Berkhalwat. 7.2.3. Berpelesiran dan berpegang tangan. 7.2.4. Menggunakan kata, isyarat dan perbualan lucah. 7.2.5. Melukis dan menulis kata-kata dan gambar-gambar lucah. 7.2.6. Gangguan seksual. 7.2.7. Membawa, memiliki dan mengedar bahan / alat / gambar lucah. 7.3. KEKEMASAN DIRI 7.3.1. Berambut panjang / fesyen rambut keterlaluan dan bertentangan dengan peraturan sekolah. 7.3.2. Berkuku panjang 7.3.3. Bermisai dan berjanggut. 7.3.4. Memakai pakaian tidak mengikut peraturan sekolah. 7.3.5. Memakai barang-barang perhiasan yang dilarang ke sekolah.SMKTI 2012 “DISIPLIN TERAS KECEMERLANGAN’ Page 3
 5. 5. 7.4. TINGKAH LAKU TIDAK MEMENTINGKAN MASA 7.4.1. Berkeliaran di kawasan sekolah. 7.4.2. Datang lewat ke sekolah. 7.4.3. Lewat ke perhimpunan. 7.4.4. Makan di kantin di luar masa rehat. 7.5. TINGKAH LAKU KURANG SOPAN DAN BIADAB 7.5.1. Berkelakuan kasar terhadap guru / kakitangan sekolah. 7.5.2. Berkelakuan kasar terhadap pengawas. 7.5.3. Berkelakuan kasar terhadap murid. 7.5.4. Berbahasa kesat. 7.5.5. Menyimpan rokok. 7.5.6. Menghisap rokok. 7.5.7. Mengganggu pengajaran dan pembelajaran. 7.5.8. Tidak menghormati guru. 7.5.9. Tidak menghormati pengawas. 7.6. TINGKAH LAKU MUSNAH 7.6.1. Merosakkan harta benda sekolah. 7.6.2. Merosakkan harta benda pengetua/guru besar dan guru-guru. 7.6.3. Merosakkan harta benda kantin sekolah. 7.6.4. Merosakkan harta benda murid. 7.7. TINGKAH LAKU TIDAK JUJUR/ MENIPU 7.7.1. Menipu yang melibatkan wang. 7.7.2. Menipu yang melibatkan kepercayaan. 7.8. PONTENG 7.8.1. Ponteng sekolah. 7.8.2. Ponteng kelas. 7.8.3. Ponteng perhimpunan. 7.8.4. Ponteng kegiatan luar darjah/kokurikulum. 7.8.5. Ponteng ujian. 7.8.6. Ponteng peperiksaan. 7.8.7. Ponteng untuk “private study”.SMKTI 2012 “DISIPLIN TERAS KECEMERLANGAN’ Page 4
 6. 6. 8.0 STRATEGI PELAKSANAAN 8.1 Mengenal pasti murid yang melakukan salah laku. 8.2 Mesyuarat modul peningkatan disiplin. 8.3 Melaksanakan program. 8.4 Pelaporan. 8.5 Penilaian. 8.6 Peneguhan dan pengukuhan.9.0. PROSES KERJA PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINBIL PERKARA TINDAKAN KPI1. Kenal pasti murid yang bermasalah Kenal pasti murid yang perlu diberi perhatian dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5 melalui : Kaunselor Guru tingkatan • Instrumen soal selidik Guru disiplin • Maklumat SSDM • Laporan Disiplin Kelas • Pemerhatian dan Laporan Pengetua, GPK dll • Pemerhatian Jawatankuasa Pelaksana • Pemerhatian Pengawas / PRS • Rujukan Guru Tertentu • Cara lain yang sesuai Senaraikan nama lebih daripada 30 orang murid yang dikenal pasti bermasalah disiplin mengikut status dan latar belakang masalah. (Gunakan Lampiran AWAS 2.3, 2.4 dan Borang AWAS 2.1)2. Mesyuarat Pelaksanaan Modul Adakan Mesyuarat Jawatankuasa I untuk menerangkan Pengetua / sejelas-jelasnya tujuan, objektif dan matlamat yang Pengerusi JK hendak dicapai oleh Jawatankuasa Pelaksanaan Modul Disiplin . Membentangkan senarai cadangan nama murid yang Setiausaha dikenal pasti kepada Jawatankuasa dan mengesahkan status kenakalan setiap murid. Kenal pasti hanya 30 orang murid mengikut status disiplin. Rujuk Borang AWAS 2.1.SMKTI 2012 “DISIPLIN TERAS KECEMERLANGAN’ Page 5
 7. 7. Melantik 10 orang jawatankuasa sebagai fasilitator dan menyerahkan tugas kepada jawatankuasa berkenaan untuk memilih 3 orang sahaja klien masing-masing. Setiap fasilitator cuba mengenali secara terperinci latar belakang kliennya termasuk kemajuan pelajaran, tahap Fasilitator pelanggaran disiplin yang dilakukan, kecenderungan, minat, hobi dan sebagainya. (Borang AWAS 2.2)3. Aktiviti/ Program Maklumkan kepada ibu bapa / penjaga tentang Fasilitator pemilihan anak dalam program (tujuan, objektif dan mentor) dan aktiviti yang dirancang (Borang AWAS 2.3(1) Dapatkan kebenaran ibu bapa / penjaga, berkenaan dengan penglibatan anak mereka dalam aktiviti yang dijalankan (Borang AWAS 2.3(2)) Cadangan Aktiviti / Program Aktiviti / Program yang dijalankan bergantung pada Jawatankuasa keperluan dan kesesuaian dalam menangani masalah Program murid sama ada aktiviti tersebut dijalankan oleh pihak Peningkatan sekolah mahupun mentor. Disiplin a. Program Tautan Kasih Rangka program yang melibatkan semua murid dan semua mentor terlibat yang bertujuan untuk merapatkan hubungan bagi memudahkan proses pembentukan disiplin murid dan rasa saling memerlukan antara satu sama lain. b. Pertemuan Berkala (Mentor-Mentee) Adakan pertemuan informal fasilitator/mentor dengan klien masing-masing untuk membina hubungan mesra/”rapport”. Jangka masa pertemuan tidak terhad Fasilitator tetapi tidak lebih daripada 10 minit seorang. Dalam pertemuan itu, nyatakan: • Tujuan pertemuan • Tanggungjawab mentor dan mentee • Cadangan-cadangan penglibatan dalam aktiviti kokurikulum. • Proses tindakan disiplin di sekolahSMKTI 2012 “DISIPLIN TERAS KECEMERLANGAN’ Page 6
 8. 8. Setiap pertemuan hendaklah dibuat catatan / pelaporan dengan menggunakan Borang AWAS 2.4. c. Penglibatan Aktif Murid dalam Aktiviti Sekolah Rancang dan atur penglibatan murid dalam sekurang - Fasilitator kurangnya satu aktiviti kokurikulum secara aktif. Libatkan murid dalam pengelolaan aktiviti sekolah seperti Hari Sukan Sekolah, majlis Sambutan Maulidurrasul, Sambutan Hari Ucapan dan sebagainya. d. Pertemuan dengan keluarga murid Wujudkan hubungan dua hala yang rapat antara guru/ mentor dengan keluarga/penjaga klien/mentee. Kunjungi rumah murid untuk bertemu dengan ibu bapa Fasilitator / penjaga,selain mendapat maklumat dan menghayati masalah sebenar murid. Dapatkan nombor telefon, alamat sebenar dan sebagainya (Borang AWAS 2.5). Pantau dan laporkan setiap program/ aktiviti yang Dijalankan4. Pelaporan dan Penilaian Fasilitator Laporkan perkembangan dan kemajuan status disiplin murid dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kedua berdasarkan penilaian guru/ mentor terhadap murid/ mentee di bawah pengawasannya. Putuskan tindakan dan program yang sesuai yang perlu diambil berdasarkan laporan dan perbincangan oleh jawatankuasa. Berikan tumpuan murid yang didapati tidak menunjukkan perkembangan disiplin yang negatif. Tindakan dan Program Tentatif: - Tindakan disiplin yang sesuai. - Perjumpaan murid dengan Pengetua /Jawatankuasa. - Khemah Kerja. - Kem Jaya Diri. - Lawatan ke Penjara. - Program Kesedaran Khas dan sebagainya.SMKTI 2012 “DISIPLIN TERAS KECEMERLANGAN’ Page 7
 9. 9. 5. Peneguhan dan Pemantapan Fasilitator Setiausaha Tumpuan kepada murid yang telah menunjukkan Program perkembangan disiplin positif hendaklah diberikan dengan pemantauan tingkah laku dan pencapaian akademik. Berikan penghargaan dan bimbing murid agar pembinaan disiplin dan sahsiah kendiri murid dapat disuburkan10.0 RUMUSANUsaha menangani masalah salah laku dan pelanggaran disiplin memerlukan usaha yangbersepadu dan menyeluruh serta berterusan agar matlamat “zero-defect” dapat dicapai.Kejayaan membantu murid dalam meningkatkan sahsiah diri, khasnya dalam pembangunandisiplin kendiri banyak bergantung pada kerjasama yang bersepadu daripada pelbagai pihak.Untuk mengelakkan salah laku terjadi, kita perlu menjaga minda, hati, input badan danpersekitaran. Namun solat merupakan terasnya. Maksud Al-Quran 29:45 menyatakan, bahawasesungguhnya solat itu mencegah (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.SMKTI 2012 “DISIPLIN TERAS KECEMERLANGAN’ Page 8
 10. 10. Lampiran AWAS 2.1 SENARAI SEMAK PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN MURID TINDAKANBIL PERKARA CATATAN (/)1 Kenal pasti murid yang bermasalah2 Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana3 Pelaksanaan Aktiviti / Program4 Penilaian5 Pelaporan6 Peneguhan dan PemantapanSMKTI 2012 “DISIPLIN TERAS KECEMERLANGAN’ Page 9
 11. 11. Lampiran AWAS 2.2 CARTA ALIR PELAKSANAAN PENINGKATAN DISIPLIN Mula Proses Mengenal pasti murid dan masalah Mesyuarat Mentor-Mente dan menentukan program Pelaksanaan Program Pelaporan Tidak Berjaya Penilaian Ya Peneguhan/Pemantapan TamatSMKTI 2012 “DISIPLIN TERAS KECEMERLANGAN’ Page 10
 12. 12. Lampiran AWAS 2.3REKOD SALAH LAKU MURIDNombor Daftar:…………… Tarikh kesalahan pertama yang dilakukan:……………TAHUN 2008 2009 2010 2011 2012TINGKATANA) MAKLUMAT DIRI MURID1. Nama:…………………………………………………………………………..……...........……2. No. K/P: ……………………................……..…3. Tinggal bersama: ……………………..… 4. Tarikh Lahir:………....…………………5. Anak yang ke- …………/………….dalam keluarga.B) MAKLUMAT BAPA1. Nama Bapa : …………………………………………………………………….........……..…2. Alamat:…………………………………………...……………………………...........………….3. Pekerjaan:……………………………. 4. Pendapatan:……….....…………………..5. Nama & Alamat Majikan:…………..………………………..……………….........…………….6. Jantina: L P 7. Kaum: M C I LL8. Warganegara: M B 9. Agama: I B H K10. No. Tel:………………...…(R) ………...….…...….(P) ...…...………….…(Tel. Bimbit)C) MAKLUMAT PENJAGA (Jika tidak tinggal dengan bapa)1. Nama Penjaga:……………………….…………………………….........………………………2. Pekerjaan:……………………………. 3. Pendapatan:………....…………………..4. Alamat Rumah:……………………………………………………………..........………………5. Nama & Alamat Majikan:……………………………………..………….........………………...6. No. Tel:……………….....……(R) ………………...…(P) ………...…………(Tel. Bimbit)D) MAKLUMAT IBU1. Nama Ibu:……………………..........………………………………………………………….…2. Pekerjaan:………………………....……. 3. Pendapatan:…………………………..4. Nama & Alamat Majikan:…….............……………..…………………………………………5. No. Tel:……………...………(R) …………...………(P) ……...……..…………(Tel. bimbit)SMKTI 2012 “DISIPLIN TERAS KECEMERLANGAN’ Page 11
 13. 13. Lampiran AWAS 2.4 REKOD SALAH LAKU MURID NAMA MURID : ____________________________________________ TING : _________ /TAHUN 20___ PENJAGA NAMA/T.T TARIKH STATUS / KES SALAH LAKU** TING & TINDAKAN & TERSIAR DIBIL PUNCA DIHUBUNGI & GURU & MASA DAN KETERANGAN KES TAHUN KETERANGAN AKHBAR? TINDAKAN ? SAKSI ( NOTA STATUS : ** Ringan / Sederhana / Berat / Sangat Berat ) SMKTI 2012 “DISIPLIN TERAS KECEMERLANGAN’ Page 12
 14. 14. Borang AWAS 2.1SENARAI NAMA MURID YANG DIKESANSEBAGAI “MURID PERLU PERHATIAN”BIL NAMA MURID TINGKATAN STATUS KES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30***Panduan Status Kenakalan: Sederhana(S) / Berat (B ) / Sangat Berat (SB )SMKTI 2012 “DISIPLIN TERAS KECEMERLANGAN’ Page 13
 15. 15. Borang AWAS 2.2 LAPORAN PERKEMBANGAN MURID AKADEMIK, MINAT, DLL Nama: ______________________________________ Tingkatan: _______ Tahun: ______ A) PENCAPAIAN AKADEMIKTIN MATAPELAJARAN G UJIAN BM BI MM SN SJ GEO KH_1 KH_2 PI PM UPSR THN 20 ___ SETENGAH 1 TAHUN AKHIR TAHUN SETENGAH TAHUN 2 AKHIR TAHUN SETENGAH TAHUN PERCUBAAN 3 PMR PMR THN 20 ___ SETENGAH TAHUN 4 AKHIR TAHUN SETENGAH TAHUN 5 PERCUBAAN SPM B) PENGLIBATAN DALAM KOKURIKULUM a) Unit Beruniform : ____________________________ Jawatan: ____________ b) Kelab : ____________________________ Jawatan: ____________ c) Persatuan : ____________________________ Jawatan: ____________ d) Permainan : ____________________________ Jawatan: ____________ C) KEGEMARAN / MINAT Nyatakan, jika selain item a, b, c dan d di atas. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ SMKTI 2012 “DISIPLIN TERAS KECEMERLANGAN’ Page 14
 16. 16. Borang AWAS 2.3(1)SURAT MAKLUMAN KEPADA IBU BAPA / PENJAGANama Sekolah ......................................................................................................................................... Rujukan : ................................................... Tarikh : ................................................Nama ibu / bapa / penjagaAlamat..............................................................................................................Tuan,PEMBERITAHUAN TENTANG PENGLIBATAN ANAK DALAM AKTIVITISEKOLAHNama murid : .........................................................Tingkatan : ........................Dengan hormatnya kami merujuk kepada perkara di atas.2. Dengan ini, dimaklumkan bahawa pihak sekolah / PPD akan mengadakan aktiviti.....................................................................................................dan anak tuan telah dipilih untukmengikutinya. Butiran lanjut mengenai aktiviti yang dirancang adalah seperti yang berikut ; 2.1 Tarikh : ............................... ( Hari ..................... ) 2.2 Masa : ................................ 2.3 Tempat : ............................. 2.4 Objektif : .......................................................... 2.5 Nama Mentor : .................................................Sekian untuk makluman tuan, terima kasih.“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”Saya yang menurut perintah,....................................................( TN. HJ. RAMLI B IBRAHIM )PengetuaSMK Taman Indah,73000 TampinN.SembilanSMKTI 2012 “DISIPLIN TERAS KECEMERLANGAN’ Page 15
 17. 17. Borang AWAS 2.3(2)PENGAKUAN KEBENARAN IBU BAPA / PENJAGA1. Saya, ___________________________________ ibu bapa / penjaga membenarkan (HURUF BESAR) anak/ murid di bawah jagaan saya yang bernama _____________________________ di tingkatan ____________No. Kad Pengenalan : _________________ dari sekolah untuk mengikuti _______________________________________________________ yang akan diadakan ___________________________________________________2. Saya sedar bahawa pihak penganjur, iaitu Kementerian Pelajaran Malaysia dan pihak pengelola Jabatan Pelajaran Johor akan mengambil segala langkah keselamatan. Walaupun demikian, saya mengaku tidak akan mengambil sebarang tindakan undang- undang atau mahkamah terhadap pihak penganjur dan pihak pengelola atau wakil mereka berkaitan dengan apa-apa kemalangan, kematian, kecacatan anggota atau kehilangan anggota dan sebarang kecederaan lain terhadap anak / jagaan yang berlaku sama ada dalam perjalanan pergi dan balik mahupun sepanjang program ini dijalankan.3. Dengan ini, saya juga memberikan kebenaran kepada pihak pengelola program atau wakilnya untuk memberikan apa-apa rawatan dan pertolongan perubatan kepada anak / jagaan saya jika didapati perlu oleh pihak yang berkenaan.Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga : ___________________________________________Nama Ibu Bapa Penjaga : ___________________________________________No. Kad Pengenalan : ___________________________________________.Alamat Rumah : ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________No. Telefon : ___________________________________________Tarikh : ___________________________________________ ........................................................... Tandatangan & Cap PengetuaSMKTI 2012 “DISIPLIN TERAS KECEMERLANGAN’ Page 16
 18. 18. Borang AWAS 2.4LAPORAN JANJI TEMUNama Mentor : ______________________________________________________Nama Mentee : ______________________________________________________Tarikh Janji Temu : ___________________________ Hari : _____________________Masa Pertemuan : ___________________________ Tempat : __________________Bil. Kali Janji Temu : _________________________________________________Tujuan Janji Temu : ______________________________________________________Catatan ringkas :______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Respons klien :______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Cadangan tindakan susulan :______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________SMKTI 2012 “DISIPLIN TERAS KECEMERLANGAN’ Page 17
 19. 19. Borang AWAS 2.5LAPORAN PENGLIBATAN AKTIVITINama Murid : ______________________________________________________Nama Aktiviti : ______________________________________________________Tarikh Pertemuan : ______________________________ Hari : __________________Masa Pertemuan : ______________________________________________________Tempat : ______________________________________________________Tahap Penglibatan klien : _________________________________________________Manfaat yang diperoleh :______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Laporan Mentor :______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Tandatangan Mentor,……………………………….…….(Nama : )SMKTI 2012 “DISIPLIN TERAS KECEMERLANGAN’ Page 18

×