http://myhemsmti.blogspot.com SMK TAMAN INDAH  73000 TAMPIN   N.SEMBILAN PROSPEKTUSMANUAL PROSEDUR  KERJA  SEKOLA...
http://myhemsmti.blogspot.com                       KATA ALU-ALUAN                 ...
http://myhemsmti.blogspot.com                    KATA ALU-ALUAN                    ...
http://myhemsmti.blogspot.com                       KATA ALU-ALUAN                 ...
http://myhemsmti.blogspot.com KERTAS KONSEP PELAKSANAAN PROGRAM PENERBITAN MANUAL PROSEDUR KERJA SEKOLAH MENENGAH MALAYSI...
http://myhemsmti.blogspot.comSASARAN PENERBITANManual Prosedur Kerja (MPK) yang akan dihasilkan ini adalah untuk panduan s...
http://myhemsmti.blogspot.com           AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA      MANUAL PROSEDUR KERJA SEKOLAH ME...
http://myhemsmti.blogspot.com       SENARAI AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA        PENYEDIAAN MANUAL PROSEDUR KER...
http://myhemsmti.blogspot.com6.  NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN   a.  PUAN HAJAH ZAKIAH BT. MD. LASSIM (SMK SULTAN SULA...
http://myhemsmti.blogspot.com               JADUAL PERBATUAN PROGRAM                    ...
http://myhemsmti.blogspot.comPENUTUP     Penerbitan Manual Prosedur Kerja Sekolah Menengah Malaysia ini merupakan usa...
http://myhemsmti.blogspot.com                 PENGHARGAAN*   Y. Bhg. Tan Sri Dato’ Haji Alimuddin b. M...
http://myhemsmti.blogspot.comSENARAI AKRONIM           xiii    Halaman [  ]  Bahan Cikgu Mohammad Bin Sai...
http://myhemsmti.blogspot.com         SENARAI AKRONIMABM       Anggaran Belanja MengurusAP        Ar...
http://myhemsmti.blogspot.comJPKS    Jawatankuasa Permuafakatan Komuniti dan SekolahKB     Ketua BidangKBSM    K...
http://myhemsmti.blogspot.comPIBG       Persatuan Ibu Bapa dan GuruPK        Penolong KananPK(P)      ...
http://myhemsmti.blogspot.comSU       Setia UsahaSUWA      Sumber Utama Wang AwamT.T       TandatanganU...
http://myhemsmti.blogspot.comMANUAL PROSEDUR KERJA       SMK / SM    SMK TAMAN INDAH____________________________ ...
http://myhemsmti.blogspot.comMANUAL PROSEDUR KERJA SMK / SMKandungan :  1.    Prakata Pengetua  2.    Jawatank...
http://myhemsmti.blogspot.com    9.2.5  Asrama        9.2.5.1 Asrama        9.2.5.2 Keselamatan Asrama ...
http://myhemsmti.blogspot.com     9.3.3  Kelab dan Persatuan          9.3.3.1 Mata Pelajaran dan Umum   ...
http://myhemsmti.blogspot.com      10.2.1.12    Penyelenggaraan Kes Jenayah (Tahan Kerja)      10.2.1.13   ...
http://myhemsmti.blogspot.com10.4 PENGURUSAN PEMBANGUNAN DAN ASET  10.4.1 Pembangunan     10.4.1.1. Pembangunan   ...
http://myhemsmti.blogspot.com    1. PRAKATA     PENGETUA            1Halaman [  ]       Bahan ...
http://myhemsmti.blogspot.com1.  PRAKATA PENGETUA-    Tujuan MPK-    Hubungan MPK Dengan Pekeliling    Kemajuan...
http://myhemsmti.blogspot.com2. JAWATANKUASA  MPK SEKOLAH             3Halaman [  ]       Bahan Cikg...
http://myhemsmti.blogspot.com2.   JAWATANKUASA MPK SMK__________________.PENGERUSI        : PENGETUANAIB PENGERU...
http://myhemsmti.blogspot.com 3. PENGHARGAAN             5Halaman [  ]       Bahan Cikgu Mohammad Bin...
http://myhemsmti.blogspot.com3.  PENGHARGAAN-    MAMPU-    Pengarah-Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri-    PKPSM ...
http://myhemsmti.blogspot.com4. LATAR BELAKANG  SEKOLAH             7Halaman [  ]       Bahan Cikgu M...
http://myhemsmti.blogspot.com4.   LATAR BELAKANG SMK___________________.-    Dalam bentuk Ayat-    Sejarah Penubu...
http://myhemsmti.blogspot.com       5. VISI             9Halaman [  ]       Bahan Cikgu Mohamma...
http://myhemsmti.blogspot.com5.  VISI SMK____________________________.   Sama dengan Visi Kementerian Pelajaran Malaysi...
http://myhemsmti.blogspot.com       6. MISI            11Halaman [  ]       Bahan Cikgu Mohammad...
http://myhemsmti.blogspot.com6.  MISI SMK/SM_____________________________.   Sama dengan Misi Kementerian Pelajaran Mal...
http://myhemsmti.blogspot.com      7. OBJEKTIF              13Halaman [    ]        Bahan C...
http://myhemsmti.blogspot.com7.  OBJEKTIF SMK/SM_________________.      o Objektif SMK/SM_______________.      ...
http://myhemsmti.blogspot.com8. CARTA ORGANISASI  SEKOLAH            15 Halaman [  ]       Bahan Cikg...
http://myhemsmti.blogspot.com8.1  CARTA ORGANISASI SMK/SM___________________.                     Ha...
http://myhemsmti.blogspot.comHalaman [  17  ]         Bahan Cikgu Mohammad Bin Said         SMK Taman ...
http://myhemsmti.blogspot.com9. FUNGSI KHUSUS                   Halaman [  ]  Bahan Cikgu Mohammad Bi...
http://myhemsmti.blogspot.com      9.1 KURIKULUMHalaman [   ]       Bahan Cikgu Mohammad Bin Said     ...
http://myhemsmti.blogspot.com 9.1     KURIKULUM9.1.1(1)   PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN    JAWATAN  ...
http://myhemsmti.blogspot.com9.1.1(2)     CARTA ALIR PENGURUSAN P&P      Halaman [  9.1.1 ( 2/3 )  ]     ...
http://myhemsmti.blogspot.com9.1.1(3)     BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN         1.  Borang Pemantauan Ke...
http://myhemsmti.blogspot.com9.1.2(1)     PENGURUSAN PANITIA MATA PELAJARAN   JAWATAN               ...
http://myhemsmti.blogspot.com9.1.2(2)  CARTA ALIR     PENGURUSAN        PANITIA     MATA      PELA...
http://myhemsmti.blogspot.com9.1.2(3)     BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN         1.  Senarai Kehadiran. ...
http://myhemsmti.blogspot.com9.1.3(1)   PENGURUSAN PENYEDIAAN JADUAL WAKTU    JAWATAN               ...
http://myhemsmti.blogspot.com9.1.3(2)     CARTA ALIR PENGURUSAN PENYEDIAAN JADUAL         WAKTU      Hala...
http://myhemsmti.blogspot.com9.1.3(3)   BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN       1.  Maklumat diri guru.    ...
http://myhemsmti.blogspot.com9.1.4      PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN9.1.4.1 (1)   PENGURUSAN PENILAIAN DAN PEPERIKSA...
http://myhemsmti.blogspot.com  JAWATAN                PROSES KERJAGuru Tingkatan       16. Mencatat...
http://myhemsmti.blogspot.com9.1.4.1 (2)  CARTA ALIR PENGURUSAN PENILAIAN DAN        PEPERIKSAAN DALAMAN     ...
http://myhemsmti.blogspot.com9.1.4.1 (3)   BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN        1.  Borang Kebenaran Mence...
http://myhemsmti.blogspot.com9.1.4.2        PENGURUSAN PENILAIAN/ PEPERIKSAAN AWAM9.1.4.2.1 (1)     PENGURUSAN ...
http://myhemsmti.blogspot.com9.1.4.2.1 (2)  CARTA ALIR PENGURUSAN             PENDAFTARAN        PEPE...
http://myhemsmti.blogspot.comHalaman [  ]                  9.1.4.2.1 (3/4)       Bahan Cikgu Moha...
http://myhemsmti.blogspot.com9.1.4.2.1 (3)  BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN        1. Borang Pendaftaran LPM/ ...
http://myhemsmti.blogspot.com 9.1.4.2.2 (1) PENGURUSAN            PENTAKSIRAN      BERASASKAN      ...
http://myhemsmti.blogspot.com9.1.4.2.2 (2)  CARTA ALIR PENGURUSAN              PENTAKSIRAN        ...
http://myhemsmti.blogspot.com9.1.4.2.2 (3)    BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN           1. Borang Pemarka...
http://myhemsmti.blogspot.com 9.1.4.2      PENGURUSAN PENILAIAN/ PEPERIKSAAN AWAM 9.1.4.2.3 (1)   PENGURUSAN PENG...
http://myhemsmti.blogspot.com9.1.4.2.3 (2)   CARTA ALIR PENGURUSAN               PENGELOLAAN       ...
http://myhemsmti.blogspot.com9.1.4.2.3 (3)   BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN         1. Borang Anilisis Kepu...
http://myhemsmti.blogspot.com 9.1.5 (1)     PENGURUSAN PENCERAPAN  JAWATAN                  PROSES...
http://myhemsmti.blogspot.com9.1.5 (2)     CARTA ALIR PENGURUSAN PENCERAPAN                     ...
http://myhemsmti.blogspot.com9.1.5 (3)   BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN       1. SKPM : Dimensi 3, Elemen 9 ...
http://myhemsmti.blogspot.com 9.1.6      PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF 9.1.6.1 (1)   PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF A...
http://myhemsmti.blogspot.com9.1.6.1 (2)  CARTA ALIR PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF       ANJURAN PPD/ JPN/ KPM/ AGE...
http://myhemsmti.blogspot.com9.1.6.1 (3)   BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN        1.  Borang Penyertaan Kurs...
http://myhemsmti.blogspot.com 9.1.6        PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF 9.1.6.2 (1)     PENGURUSAN PERKEMBANGAN...
http://myhemsmti.blogspot.com9.1.6.2 (2)  CARTA ALIR PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF       PERINGKAT SEKOLAH     ...
http://myhemsmti.blogspot.com9.1.6.2 (3)   BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN         1.  Borang Keperluan Lat...
http://myhemsmti.blogspot.com 9.1.7       PENGURUSAN SUMBER PEMBELAJARAN 9.1.7.1 (1)    PENGURUSAN BILIK DARJAH...
http://myhemsmti.blogspot.com9.1.7.1 (2)  CARTA ALIR PENGURUSAN BILIK DARJAH/       MAKMAL/ BENGKEL    Halaman ...
http://myhemsmti.blogspot.com                 Halaman [  9.1.7.1 (3/4)  ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said...
http://myhemsmti.blogspot.com9.1.7.1 (3)    BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN         1.  Buku Rekod Penggun...
http://myhemsmti.blogspot.com 9.1.7      PENGURUSAN SUMBER PEMBELAJARAN 9.1.7.2 (1)   PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEK...
http://myhemsmti.blogspot.com9.1.7.2 (2)  CARTA ALIR PENGURUSAN PUSAT SUMBER       SEKOLAH (PSS)     Halaman ...
http://myhemsmti.blogspot.com9.1.7.2 (3)   BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN         1.  Borang Rekod Penggun...
http://myhemsmti.blogspot.com 9.1.7         PENGURUSAN SUMBER PEMBELAJARAN 9.1.7.3 (1)      PENGURUSAN ICT  ...
http://myhemsmti.blogspot.com9.1.7.3 (2)  CARTA ALIR PENGURUSAN ICT SEKOLAH                       ...
http://myhemsmti.blogspot.com9.1.7.3 (3)    BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN          1.   Borang Terima ...
http://myhemsmti.blogspot.com 9.1.7       PENGURUSAN SUMBER PEMBELAJARAN 9.1.7.4 (1)    PENGURUSAN BAHAN BANTU B...
http://myhemsmti.blogspot.com9.1.7.4 (2)  CARTA ALIR PENGURUSAN PUSAT SUMBER       SEKOLAH (PSS)   Halaman [  ...
http://myhemsmti.blogspot.com9.1.7.4 (3)   BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN         1.  Panduan Pengurusan P...
http://myhemsmti.blogspot.com    9.2 HAL EHWAL MURIDHalaman [  ]       Bahan Cikgu Mohammad Bin Said      ...
http://myhemsmti.blogspot.com9.2.1     PENGURUSAN DISIPLIN MURID9.2.1.1 (1)  PENGURUSAN DISIPLIN MURID  JAWATAN  ...
http://myhemsmti.blogspot.com   JAWATAN                  PROSES KERJAPK HEM          9. Melak...
http://myhemsmti.blogspot.com9.2.1.1 (2)   CARTA ALIR PENGURUSAN DISIPLIN                        ...
http://myhemsmti.blogspot.com9.2.1.1 (3)   BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN         1.  Buku Panduan Disipli...
http://myhemsmti.blogspot.com9.2.1.2 (1)   PENGURUSAN TINDAKAN DISIPLIN KES BERAT                   ...
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Manual prosedur kerja sekolah menengah
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Manual prosedur kerja sekolah menengah

55,223 views

Published on

Published in: Education

Manual prosedur kerja sekolah menengah

 1. 1. http://myhemsmti.blogspot.com SMK TAMAN INDAH 73000 TAMPIN N.SEMBILAN PROSPEKTUSMANUAL PROSEDUR KERJA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA i Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 2. 2. http://myhemsmti.blogspot.com KATA ALU-ALUAN KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ( Y.BHG. TAN SRI DATO’ HAJI ALIMUDDIN BIN HJ. MOHD DOM )Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,Salam Sejahtera,Manual Prosedur Kerja (MPK) merupakan dokumen yang sangat penting sebagai rujukankepada para pemimpin dan pengurus sesebuah institusi atau organisasi khususnya organisasipendidikan. Justeru usaha menghasilkan dokumen Manual Prosedur Kerja Sekolah Menengahyang dilakukan oleh PKPSM Malaysia ini merupakan sesuatu yang sangat tepat dan begitusignifikan sekali kepada warga pemimpin baru sekolah menengah di negara ini.Pertambahan bilangan sekolah menengah saban tahun, penyerapan sekolah-sekolah agamabantuan kerajaan dan pertambahan pengurus-pengurus muda sekolah menengah sekali gusmemerlukan suatu bahan rujukan mengurus sekolah yang standard dan sesuai digunakanoleh semua pengetua tanpa mengira jenis sekolah yang mereka pimpin. Melaluinya, semuapengetua boleh merujuk dan mendapat panduan secara bertulis langkah-langkah tindakanyang perlu mereka lakukan dalam sesuatu aspek pengurusan aktiviti utama sekolah masing-masing.Saya berharap semoga dengan terhasilnya dokumen penting ini, ia akan memberi manfaatkepada semua pengetua baru dan lama dalam usaha mereka mengelolakan sekolah masing-masing. Saya pasti, mereka akan berasa lebih yakin dan jelas untuk melakukan tindakan -tindakan yang perlu dan betul mengikut prosedur yang ditetapkan. Dengan mengikutisepenuhnya MPK ini, seseorang pemimpin sekolah akan bersikap lebih profesional dan yanglebih utama ialah mereka akan sentiasa terkawal dan terpelihara daripada melakukantindakan-tindakan yang tidak perlu, tidak tepat dan tidak profesional.Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada PKPSM Malaysiadi atas kejayaan menghasilkan dokumen yang menjadi keperluan dan kehendak perkhidmatanawam melalui Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 8 Tahun 1991 ini.Sekian, terima kasih.(TAN SRI DATO’ HAJI ALIMUDDIN BIN HAJI MOHD DOM)Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia,Kementerian Pelajaran Malaysia. ii Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 3. 3. http://myhemsmti.blogspot.com KATA ALU-ALUAN PENGARAH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAAssalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Persidangan Kebangsaan PengetuaSekolah Menengah Malaysia (PKPSM) kerana memberi peluang kepada saya menyampaikankata alu-aluan dalam Manual Prosedur Kerja (MPK) Sekolah Menengah ini.MPK merupakan dokumen rujukan utama yang dapat membantu sesebuah organisasi ataujabatan berfungsi dengan cekap dan berkesan. Keperluan, kandungan, tujuan dan faedahMPK telah dinyatakan dengan jelas dalam Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA)Bilangan 8 Tahun 1991. Justeru, usaha mewujudkan MPK Sekolah Menengah oleh PKPSMamat dialu-alukan. Usaha ini adalah selari dengan hasrat Perkhidmatan Awam Malaysiamemantapkan jentera pentadbiran kerajaan dan seterusnya mempertingkatkan kualitipenyampaian perkhidmatan.Dalam kesempatan ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan tahniah dan syabaskepada PKPSM yang telah berjaya menerbitkan MPK Sekolah Menengah. Penyediaan MPKmemerlukan perancangan yang teratur dan teliti. Oleh itu saya percaya bahawa penyediaandokumen penting ini dapat disempurnakan berkat semangat kerja sepasukan yang tinggidalam kalangan ahli PKPSM. MPK merupakan proses mendokumentasikan secara sistematikfungsi dan objektif penubuhan organisasi, proses dan peraturan kerja bagi membolehkansetiap anggota organisasi menjadikannya panduan dalam menjalankan tanggungjawabmasing-masing. Segala isi kandungan MPK perlu difahami dan dihayati oleh semua anggotaorganisasi bagi mengelakkan kesilapan operasi dan implikasi perundangan ketikamenjalankan tugas.Sebagai dokumen rasmi yang menjadi rujukan utama organisasi, MPK perlu dikaji semuladan dikemaskini dari semasa ke semasa bagi mengekalkan tahap kecekapan dankeberkesanan kerja seseorang anggota organisasi. Kajian semula ini juga penting bagimenjamin pencapaian kualiti kerja melalui standard kerja yang telah ditetapkan dalamdokumen MPK.Semoga MPK Sekolah Menengah yang dihasilkan ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya olehanggota organisasi khususnya dalam pengoperasian sekolah. Saya yakin bahawapengoperasian sekolah yang sistematik dapat merealisasikan matlamat pendidikan negaradan seterusnya meningkatkan imej pendidikan negara di persada antarabangsa.Sekian, terima kasih.DATO’ HAJI ZULKIFLY BIN MOHD WAZIR iii Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 4. 4. http://myhemsmti.blogspot.com KATA ALU-ALUAN YANG DIPERTUA PKPSM MALAYSIA (PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA) ( Y.BHG DATO’ HAJI AZAM BIN HAJI MD. ATAN)Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,Salam Sejahtera,Manual Prosedur Kerja (MPK) untuk semua sekolah menengah di negara ini sudahlama dirancang untuk digubal dan diterbitkan bagi memudahkan semua pengetuamelaksanakan amanah dan tanggungjawab ketika memimpin sesebuah sekolah. MPKyang diharapkan itu merupakan sebuah dokumen yang boleh diguna pakai di semuajenis sekolah menengah yang terdapat di dalam negara ini. Jika keadaan memerlukanuntuk diubah suai dari semasa ke semasa pula ianya akan menjadi penambahbaikanyang perlu mengikut perubahan masa dan keperluan perkhidmatan.Justeru itu, kami mengharapkan agar penerbitan MPK ini bukan merupakan sesuatuyang muktamad sebaliknya ia harus dilihat sebagai titik tolak untuk kita terusmenambahbaik, mengubahsuai, melengkap dan menyempurnakannya dari semasake semasa. Oleh itu, JK Pelaksana MPK Sekolah Menengah PKPSM Malaysia seharusnyamempunyai rasa keterbukaan yang tinggi bagi menerima sebarang pandangandaripada semua ahli selepas pelancaran draf dan penerbitannya nanti.Kita juga mengharapkan sokongan padu daripada semua ahli untuk memilikinya disetiap sekolah pimpinan mereka. Ianya merupakan dokumen rujukan tambahan danpelengkap kepada MPK yang mungkin telah disediakan di peringkat sekolah masing-masing mahupun negeri melalui PKPSM negeri masing-masing.Pada kesempatan ini saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semuainput yang diberikan oleh PKPSM negeri-negeri terutamanya Terengganu, Sarawak,Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Begitu juga sumbang saran daripada InstitutAminuddin Baki (IAB), MAMPU dan Bahagian Sekolah Harian, Kementerian PelajaranMalaysia. Kepada semua Ahli Jawatankuasa Pelaksana, semoga ianya dapat memberimanfaat kepada kita bersama serta menjadi sumbangan ikhlas kita kepada kemajuanperkhidmatan pendidikan di negara ini.Sekian, terima kasih.(DATO’ HAJI AZAM BIN HAJI MD. ATAN)Yang Dipertua,PKPSM Malaysia. iv Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 5. 5. http://myhemsmti.blogspot.com KERTAS KONSEP PELAKSANAAN PROGRAM PENERBITAN MANUAL PROSEDUR KERJA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA OLEH PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM)PENDAHULUANManual Prosedur Kerja (MPK) bagi seseorang pegawai terutamanya dalam Kementerian PelajaranMalaysia (KPM) merupakan suatu kemestian bagi menambahkan keberkesanan perkhidmatanyang diberikan di samping menjadi asas kepada cara-cara bertindak seseorang pegawai awamsemasa melaksanakan atau menjalankan tanggungjawab dan amanah masing-masing.Sebelum daripada itu, senarai tugas dan skop tugas masing-masing seperti yang perlu ditunjukkanmelalui Fail Meja (FM) setiap perjawatan perlu disiapkan atau dibekalkan kepada mereka gunamenjadi rujukan asas mereka dalam pengurusan dan pentadbiran sekolah masing-masing.RASIONALTugas pengetua sekolah menengah begitu kompleks meliputi semua aspek yang berkaitan denganinstitusi “sekolah” itu sendiri. Kerencaman dan kompleksiti tugas pengetua begitu ketara sekaliapabila timbul pelbagai masalah sama ada dalam kalangan guru, murid, ibu bapa dan penjagasama ada dalam kawasan sekolah mahupun di kawasan yang boleh dikaitkan dengan sekolahakan terbeban diatas bahu pengetua untuk menanggungnya. Oleh itu, semua pengetua dinegara ini memerlukan garis panduan dan skop kerja yang seragam, selaras dan tetap tanpamengira sempadan geografi negara, jenis dan gred sekolah yang mereka pimpin mahupun batasanwaktu.Walau bagaimanapun, hingga kini, adalah didapati bahawa Buku Panduan Tugas Pengetuayang telah bertulis dan disediakan didapati dilakukan secara terasing dan didapati tiadapenyelarasan. Ia didapati berbeza-beza mengikut tafsiran antara negeri-negeri mahupun mengikutsekolah dalam negeri yang sama. Dengan panduan yang standard dan seragam itu, adalahdijangkakan akan kurang berlakunya tindakan-tindakan yang berbeza-beza dalam kalanganpengetua ketika menghadapi sesuatu kes atau masalah pentadbiran dan pengurusan yangsama.Oleh itu, sesuatu usaha harus digemblengkan bagi merealisasikan atau menterjemahkan hasratmenerbitkan buku seumpamanya bagi rujukan dan panduan mereka yang terlibat dalamperjawatan ini secara menyeluruh, standard dan seragam.OBJEKTIF1. Menerbitkan Buku Panduan Pengurusan dan Pentadbiran bagi para pengetua di seluruh negara.2. Memberi dan menyediakan dokumen rujukan terkini dan “reliable” kepada semua pengetua bagi membantu mereka dalam proses pengurusan dan pentadbiran di sekolah.3. Menambahkan keyakinan dan iltizam yang tinggi dalam kalangan pengetua di negara ini dengan sandaran dan pegangan terhadap buku ini dalam melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan kepada mereka.4. Membantu Kementerian Pelajaran Malaysia dalam mengusahakan dokumen rasmi yang sangat berguna dan penting bagi panduan tugas dan kerja para pengetua di negara ini pada masa kini dan akan datang.5. Meningkatkan keutuhan, kebolehpercayaan dan keyakinan semua pihak kepada para pengetua yang dilantik oleh Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai jawatan naik pangkat dalam kerjaya PPPS.6. Menyediakan dokumen asas dan awal bagi menyatakan secara jelas akan fungsi dan peranan yang perlu dimainkan oleh seorang pengetua yang dilantik pada sesuatu masa.7. Menambah keupayaan dan kepentingan PKPSM sebagai wadah wacana profesionalisme semua pengetua di negara ini. v Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 6. 6. http://myhemsmti.blogspot.comSASARAN PENERBITANManual Prosedur Kerja (MPK) yang akan dihasilkan ini adalah untuk panduan semuapengetua di negara ini.AHLI JAWATANKUASA INDUKPenaung : Y. Bhg. Tan Sri Dato’ Haji Alimuddin b. Mohd Dom Ketua Pengarah Pelajaran MalaysiaPenasihat : Y. Bhg. Dato’ Haji Zulkifly b. Mohd Wazir Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, KPMPenyelaras : Encik Saiful Bahari b. Mohd Tauhid Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pelajaran MalaysiaPengerusi : Y. Bhg. Dato’ Haji Azam b. Hj. Md. Atan YDP PKPSM MalaysiaT. Pengerusi : Puan Alainal Hasani bt. Mohd Noor NYDP, PKPSM MalaysiaSetiausaha : Tuan Haji Md. Fiah b. Md. JaminBersama Ketua Biro Penerbitan, PKPSM Malaysia : Pn. Noryah bt. Ahmad Setiausaha PKPSM Malaysia : Pn. Hjh. Halimah bt. Haron Penolong Setiausaha PKPSM MalaysiaP.Setiausaha : Pn. Hjh. Noorul-Aini bt. Ambak Ketua Biro Profesionalisme, PKPSM MalaysiaBendahari : Pn. Hjh. Fazilah bt. Ibrahim Bendahari Kehormat PKPSM MalaysiaAjk : Tuan Haji Mohd b. Md. Isa (N. Sembilan) Tuan Haji Jamaluddin b. Yaacob (P. Pinang) Pn. Hjh. Mastura bt. Anuar (Sarawak) Tuan Haji Zakaria b. Awang (Terengganu) Tuan Haji Muhamad Khailani b. Abdul Jalil (WP KL) Dr. Hjh. Rosnanaini bt. Sulaiman (Melaka) Tuan Haji Ayob b. Jantan (Johor) Dr. Abdullah Khir b. Sulaiman (Perak) Puan Hjh. Zakiah bt. Md. Lasim (Selangor) Tuan Hj. Wan Mansor b. Mohmood (Kelantan) Pn. Hjh. Hafdzah bt. Ahmad (Kedah) Tuan Haji Ali b. Hj. Deros (WP Labuan) Tuan Haji Hashim b. Mohd Zayat (Pahang) Encik Liasin b. Kaloh (Sabah) Tuan Haji Azni b. Man (Perlis) Tuan Haji Yusof b. Hassan (WP Putrajaya) Encik Ahmad Badri b. Mardi (KB Kebajikan) vi Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 7. 7. http://myhemsmti.blogspot.com AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA MANUAL PROSEDUR KERJA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIAPengerusi : Tuan Hj. Azam b. Hj. Md. Atan YDP PKPSM MalaysiaN. Pengerusi : Puan Alainal Hasani bt. Mohd Noor NYDP, PKPSM MalaysiaSetiausaha : Tuan Haji Md. Fiah b. Md. Jamin Ketua Biro Penerbitan, PKPSM MalaysiaN. Setiausaha : Puan Noryah bt. Ahmad Setiausaha PKPSM Malaysia : Puan Hjh. Halimah bt. Haron Penolong Setiausaha PKPSM MalaysiaPenyelaras : Encik Saiful Bahari b. Mohd Tauhid Penolong Pengarah Bahagian Sekolah Harian Kementerian Pelajaran MalaysiaBendahari : Puan Fazilah bt. Ibrahim Bendahari PKPSM MalaysiaAjk : Tn. Haji Mohd b. Md. Isa (N.Sembilan) Tn. Haji Jamaluddin b. Yaacob (P.Pinang) Dr. Hjh. Rosnanaini bt. Sulaiman (Melaka) Pn. Hjh. Zakiah bt. Md. Lassim (Selangor) Tn. Haji Khailani b. Abdul Jalil (WP KL) Tn. Haji Zakaria b. Awang (Terengganu) Pn. Hjh. Mastura bt. Anuar (Sarawak) Pn. Hjh. Hafdzah bt. Ahmad (Kedah) Tn. Haji Ayob b. Jantan (Johor) Tn. Haji Mohamad b. Mahadi (Johor) Tn. Haji Mohamad Kamaluddin b. Taib (Putrajaya) En. Ahmad Badri b. Mardi (KB Kebajikan & Sosial) Pn. Hjh. Noorul Aini bt. Ambak (KB Profesionalisme) vii Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 8. 8. http://myhemsmti.blogspot.com SENARAI AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA PENYEDIAAN MANUAL PROSEDUR KERJA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA PERINGKAT NEGERI1. NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS a. HAJI MOHD BIN MD. ISA (SMK KING GEORGE V, SEREMBAN) b. PUAN NORYAH BT HASHIM (SMK SENAWANG, SEREMBAN) c. PUAN SOLLEHA BT HASHIM (SMK DATO’ KLANA PUTRA, LENGGENG) d. PUAN MARIAM BT MOHAMED (SM TEKNIK (ERT) DATO’ UNDANG MOHD. SHARIF, REMBAU) e. HAJI MD.FIAH BIN MD.JAMIN (SMK KOMPLEKS KLIA, NILAI) f. ENCIK AWALLUDIN BIN MAT DIN (SMK TUNKU SYED IDRUS, TAMPIN) g. ENCIK ABDUL HALIM BIN HAJI YUNUS (SMK BANDAR BARU SERTING, BB SERTING)2. NEGERI PULAU PINANG a. HAJI JAMALUDIN BIN YAACOB (SMK TINGGI BUKIT MERTAJAM) b. PUAN JAMAAH BT. TAMAM (SM SAINS KEPALA BATAS) c. PUAN ZAITON BT MD. NOOR (SMK JAWI) d. PUAN HJH. SITI AJAR BT MAN (SMK PENANTI) e. HAJI ABD. WAHAB BIN MAT (SMK BAKTI) f. ENCIK ISMAIL PAWANTEH(SMK SG. ARA)3. NEGERI TERENGGANU a. HAJI ZAKARIA BIN AWANG (SMK SULTAN SULAIMAN) b. HAJI MD. ZAIN BIN MUDA (SMK TENGKU INTAN ZAHARAH) c. HAJI HASSAN BIN AWANG MAT (SMK MANIR) d. HAJI AHMAD ZAWAWI BIN MAT JUNOH (SMK TENGKU MAHMUD II) e. HAJAH HAMIDAH BT HUSSIN (SMK KOMPLEKS MENGABANG TELIPOT) f. HAJAH TARUNAH BT SAAD (SMK BUKIT TUNGGAL) g. TUAN HAJI HASHIM BIN ABD. RAHMAN (SMK PADANG NEGARA)4. WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR a. TUAN HAJI MUHAMAD KHAILANI B ABDUL JALIL (SMK SEGAMBUT JAYA) b. PUAN SHAMSHIAH B AHMAD (SMK COACHRANE) c. PUAN FARIDAH BT SALLEH (SMK BANDAR BARU SENTUL) d. Y.BHG. DATIN HASMAH BT ABU (SMK TAMAN TUN DR. ISMAIL) e. PUAN ROAINI BT JAAFAR (SMK SERI BINTANG SELATAN) f. ENCIK ONG BOON PHUAH (SMK KEPONG BAHARU) g. PUAN NORYAH BT. AHMAD (SMK KIARAMAS) h. ENCIK LEONG KUM LAI (SMK LA SALLE, SENTUL) i. ENCIK JUAHIR BIN MUNDAKIR (SMK RAJA ABDULLAH)5. NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM a. TUAN HAJI AYOB BIN JANTAN (SMK SERI KENANGAN) b. TUAN HAJI MUHAMAD BIN MAHADI (SMK TANJUNG DATOK, PENGERANG) c. ENCIK AZMAN BIN ADNAN (SMK BANDAR PUTRA, KULAI) d. PUAN SALINA BT. HUSSIN (SMK DATO’ ABDUL RAHMAN YUNUS, J. BAHRU) e. TUAN HAJI SAMIAN BIN SAWIYO (SM SAINS MUAR) viii Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 9. 9. http://myhemsmti.blogspot.com6. NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN a. PUAN HAJAH ZAKIAH BT. MD. LASSIM (SMK SULTAN SULAIMAN SHAH, 45600 BESTARI JAYA) b. TUAN HAJI SURIMIN BIN GIMAN (SMK JALAN 3, BANDAR BARU BANGI) c. PUAN HAJAH JUNAIDAH BT. TUKIMIN (SMK SAAS, KAJANG) d. PUAN HAJAH NORSHAM BT. BAHARUDDIN (SMK DAMANSARA UTAMA) e. PUAN HJH. NOORUL-AINI BT. AMBAK (SMK SULTAN ABDUL SAMAD, PETALING ] JAYA, BEB 86572) f. ENCIK AHMAD BADRI BIN MARDI (SMK DENGKIL) g. PUAN HAJAH ALAINAL HASANI BT. MD.NOOR (SMK(P) SRI AMAN)7. NEGERI MELAKA a. DR. HAJAH ROSNANAINI BT. SULAIMAN (SMK SERI PENGKALAN) b. TUAN HAJI OMAR BIN SABAN c. PUAN SHALEHA BT. ABDUL d. PUAN HAJAH KHALIJAH BT. AB. RAHMAN e. PUAN HAJAH UMAIZAHRAH BT. ALWI8. NEGERI KEDAH DARUL AMAN a. PUAN HAJAH HAFDZAH BT. AHMAD (SMK HUTAN KAMPONG) b. TUAN HAJI ABU SEMAN B. SAREH MD. ISA (SMK JITRA) c. PUAN LATIPAH BT. KASSIM (SMK PULAU NYIOR) d. PUAN SOPIAH BT. RAMLI (SMK TUNKU LAKSAMANA)9. NEGERI PERAK DARUL REDHUAN a. DR. ABDULLAH KHIR B. SULAIMAN (SMK PEKAN BARU, PARIT BUNTAR) b. TUAN HAJI IDRIS B. ABDULLAH (SMK SERI PERAK, PARIT BUNTAR) c. ENCIK SHAFIEE B. OTHMAN (SMK JELAI, BATU KURAU) d. TUAN HAJI MOHD. ZAHARI B. BAHARIN (SMK AMINUDDIN BAKI, CHEMOR) e. ENCIK CHEE PENG SOO (SMK HUA LIAN, TAIPING) f. ENCIK ABD. KHADIR JALANI B. MOHAMAD (SMK GUNUNG SEMANGGOL) g. TUAN HAJI ALI B. SALLIH (SMK HUTAN MELINTANG)10. NEGERI SARAWAK a. PUAN HAJAH MASTURA BT. HJ. ANUAR b. PUAN HAJAH JOHARA BT. ZEN c. DR. LINTON @ JERAH BRITTEN d. DR. SLUHI BIN HJ. LAMAT e. ENCIK HASSAN BIN HJ. WA’ GANI f. ENCIK THOMAS LAU ING NGAN g. ENCIK TAN HOCK SANG h. PUAN HASANAH BT. HJ. JUNAIDI i. TUAN HAJI AFFENDI BIN ROSLI j. DR. LAMBAT AK LINDONG ix Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 10. 10. http://myhemsmti.blogspot.com JADUAL PERBATUAN PROGRAM Jangka Aktiviti Mula Tamat Masa (minggu) Pelan Tindakan i. Pelantikan Pengurusan a. JK Induk Penyediaan MPK 29.01.09 29.01.09 b. JK Kerja Penyediaan MPK ii. Dokumentasi a. Objektif Sekolah b. Carta Organisasi Sekolah c. Fungsi Utama & Khusus Sekolah Merancang 1. d. Aktiviti Fungsi Utama 29.01.09 28.02.09 4 minggu e. Proses Kerja Aktiviti Fungsi Utama & Khusus f. Carta Aliran Aktiviti Fungsi Utama & Khusus Strategi Pelaksanaan i. Mesyuarat Pelaksanaan ii. Pelancaran Mei 2009 Pelaksanaan 1. iii. Penandaarasan iv. Ujicuba v. Penilaian 2. Pengubahsuaian Mentoring & Coaching i. Tindakan Pembetulan dan 6 minggu Penilaian 1. Jan 2010 Mac 2010 Penambahbaikan ii. Tindakan Pencegahan Tindakan Penyeragaman i. Mesyuarat Pelaksanaan ii. PelancaranTindakan Menyeluruh 1. iii. Ujicuba iv. Penilaian v. Persijilan Jun 2010 x Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 11. 11. http://myhemsmti.blogspot.comPENUTUP Penerbitan Manual Prosedur Kerja Sekolah Menengah Malaysia ini merupakan usaha PKPSMMalaysia dengan kerjasama Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pelajaran Malaysia danPKPSM Negeri-Negeri untuk menyediakan skop tugas dan panduan tugas kepada semua pengetua dinegara ini. Ia juga boleh memberi manfaat kepada semua pihak yang mempunyai kepentingan dan minatdalam kerjaya kepengetuaan di negara ini. Pada masa yang sama ia akan menjadi suatu hasil dokumentasiprofesional para pengetua melalui PKPSM sebagai khazanah ilmu yang akan diwariskan kepada para pengetuadari semasa ke semasa. Ia diharap dapat memenuhi hasrat menjadikan ia sebagai bahan rujukan asas yangakan ditambah baik dari semasa ke semasa oleh para pengamal kepimpinan sekolah menengah di seluruhnegara pada masa akan datang. xi Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 12. 12. http://myhemsmti.blogspot.com PENGHARGAAN* Y. Bhg. Tan Sri Dato’ Haji Alimuddin b. Mohd Dom ( Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia)* Y. Bhg. Dato’ Haji Zulkifly b. Mohd Wazir (Pengarah, Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pelajaran Malaysia)* Pengarah Institut Aminuddin Baki, Kementerian Pelajaran Malaysia.* MAMPU* INTAN Wilayah Selatan (IKWAS)* Pengarah-pengarah Jabatan Pelajaran Negeri* Persidangan Kebangsaan Pengetua Sekolah Menengah Malaysia Negeri-Negeri.* Encik Mohd. Nasim b. Zakaria (Pegawai Khas, KPPM).* Serta semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung mahupun tidak langsung dalam menjayakan projek ini.Semoga amal bakti yang dicurahkan akan mendapat keberkatan dan anugerah kebaikan daripada-Nya serta diucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih di atas sumbangan yang diberikan. xii Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 13. 13. http://myhemsmti.blogspot.comSENARAI AKRONIM xiii Halaman [ ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 14. 14. http://myhemsmti.blogspot.com SENARAI AKRONIMABM Anggaran Belanja MengurusAP Arahan PerbendaharaanAT Akuan TerimaBBM Bahan Bantu MengajarBI Bahasa InggerisBM Bahasa MelayuBRM Buku Rekod MengajarBRKM Buku Rekod Kemajuan MuridBTPN Bahagian Teknologi Pendidikan NegeriCRK Cuti Rehat KhasEMIS ‘Education Management Information System’GB Guru Bimbingan dan KaunselingGKMP Guru Kanan Mata PelajaranGL ‘Guarantee Letter’GO ‘Goverment Organization’GPK Guru Penolong KananGSTT Guru Sandaran Tidak TerlatihICT ‘Information Communication Technology’JAD Jawatankuasa Audit DalamanJPA Jabatan Perkidmatan AwamJPKA Jawatankuasa Penguasa Kewangan dan AkaunJPN Jabatan Pelajaran NegeriJSU Jadual Spesifikasi UjianJKM Jadual Kedatangan MuridJKM Jabatan Kebajikan MasyarakatJKKK Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung Halaman [ xiv ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 15. 15. http://myhemsmti.blogspot.comJPKS Jawatankuasa Permuafakatan Komuniti dan SekolahKB Ketua BidangKBSM Ketua Bidang Sains dan MatematikKPM Kementerian Pelajaran MalaysiaKPKK Ketua Penyelaras KokurikulumKP Ketua PanitiaKPT Ketua Pembantu TadbirKRS Kadet Remaja SekolahKWSG Kumpulan Wang Simpanan GuruKWSP Kumpulan Wang Simpanan PekerjaLDP Latihan Dalam PerkhidmatanLNPT Laporan Nilaian Prestasi TahunanLO ‘Local Order’LPM Lembaga Peperiksaan MalaysiaMARA Majlis Amanah RakyatMPM Majlis Peperiksaan MalaysiaMSSM Majlis Sukan Sekolah-Sekolah MalaysiaNGO ‘Non - Goverment Organization’NYDP Naib Yang Di PertuaOPMEN Operasi MenengahPAFA Penilaian Asas Fardhu AinAPAP Pembantu Am PejabatPATSKOM Penyata Akaun Tahunan Sekolah BerkomputerPBS Pentaksiran Berasaskan SekolahPCGPCG ‘Per - Capital Grantt’PDRM Polis Di Raja MalaysiaPEKA Pentaksiran Kemahiran Asas Halaman [ xv ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 16. 16. http://myhemsmti.blogspot.comPIBG Persatuan Ibu Bapa dan GuruPK Penolong KananPK(P) Penolong Kanan PetangPMR Penilaian Menengah RendahP&P Pengajaran dan PembelajaranPPD Pegawai Pelajaran DaerahPPPS Pegawai Perkhidmatan Pendidikan SiswazahPSS Pusat Sumber SekolahPT Pembantu TadbirPTJ Pusat TanggungjawabPTR Pembantu Tadbir RendahPWR Panjar Wang RuncitSAP Sijil Akuan PenerimaanSDP Surat Dalam PerhatianSGA Sijil Gaji AkhirSKM Suruhanjaya Koperasi MalaysiaSKPM Standard Kualiti Pendidikan MalaysiaSLAD Skim Lencana Anti DadahSMM Sistem Maklumat MuridS&P Sukan dan PermainanSPI Surat Pekeliling IktisasSPP Suruhanjaya Perkhidmatan PelajaranSPBT Skim Pinjaman Buku TeksSPM Sijil Pelajaran MalaysiaSSDM Sistem Salah Laku dan Disiplin MuridSTPM Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia Halaman [ xvi ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 17. 17. http://myhemsmti.blogspot.comSU Setia UsahaSUWA Sumber Utama Wang AwamT.T TandatanganULBS Ujian Lisan Berasaskan SekolahUPSR Ujian Penilaian Sekolah RendahYDP Yang Di Pertua* Akronim lain sekiranya tidak disenaraikan adalah memberi maksud seperti yang biasa difahami. Halaman [ xvii ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 18. 18. http://myhemsmti.blogspot.comMANUAL PROSEDUR KERJA SMK / SM SMK TAMAN INDAH____________________________ 73000 TAMPIN____________________________ N.SEMBILANHalaman [ ] xviii Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 19. 19. http://myhemsmti.blogspot.comMANUAL PROSEDUR KERJA SMK / SMKandungan : 1. Prakata Pengetua 2. Jawatankuasa MPK Sekolah 3. Penghargaan 4. Latar belakang Sekolah 5. Visi 6. Misi 7. Objektif 8. Carta Organisasi Sekolah 9. FUNGSI KHUSUS : 9.1 KURIKULUM : 9.1.1 Pengajaran dan Pembelajaran 9.1.2 Pengurusan Panitia Mata Pelajaran 9.1.3 Pengurusan Jadual Waktu 9.1.4 Penilaian dan Peperiksaan 9.1.4.1 Penilaian dan Peperiksaan Dalaman 9.1.4.2 Penilaian dan Peperiksaan Awam : 9.1.4.2.1 Pendaftaran Peperiksaan 9.1.4.2.2 Pentaksiran Berasaskan Sekolah 9.1.4.2.3 Pengelolaan Peperiksaan Awam 9.1.5 Pencerapan 9.1.6 Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) dan Perkembangan Staf 9.1.6.1 Perkembangan Staf Anjuran Jabatan Pendidikan / Agensi Luar 9.1.6.2 Perkembangan Staf Peringkat Sekolah 9.1.7 Pengurusan Sumber 9.1.7.1 Bilik Darjah / Bengkel / Makmal 9.1.7.2 Pusat Sumber Sekolah 9.1.7.3 Pengurusan Sumber Pembelajaran 9.1.7.4 Bahan Bantu Mengajar 9.2. HAL EHWAL MURID 9.2.1. Disiplin Murid 9.2.1.1 Disiplin Murid 9.2.1.2 Tindakan Disiplin Kes Berat 9.2.1.3 Tindakan Disiplin Kes Sederhana 9.2.1.4 Tindakan Disiplin Kes Ringan 9.2.2. Kebajikan Murid 9.2.2.1 Pengurusan Takaful 9.2.2.2 Pengurusan Pelajar Sakit 9.2.3. Kesihatan 9.2.4. Biasiswa dan Bantuan 9.2.4.1 Pemilihan Calon 9.2.4.2 Penerimaan Tawaran Biasiswa Halaman [ xix ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 20. 20. http://myhemsmti.blogspot.com 9.2.5 Asrama 9.2.5.1 Asrama 9.2.5.2 Keselamatan Asrama 9.2.6 Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) 9.2.6.1 Pemohonan dan Penerimaan Buku Teks 9.2.6.2 Pengagihan Buku Teks 9.2.6.3 Pemulangan Buku Teks 9.2.6.4 Pelupusan Buku Teks 9.2.7 Pendaftaran dan Pertukaran Murid 9.2.7.1 Pendaftaran Murid Tingkatan 1 9.2.7.2 Perpindahan Masuk Murid 9.2.7.3 Perpindahan Keluar Murid 9.2.7.4 Perpindahan Masuk Murid Bukan Warga Negara 9.2.7.5 Perpindahan Keluar Murid Bukan Warga Negara 9.2.8 Kantin Sekolah 9.2.8.1 Buka Tender Kantin Sekolah 9.2.8.2 Pemantauan Kantin Sekolah 9.2.9 Keselamatan Pelajar 9.2.9.1 Keselamatan Pelajar Hadir Sekolah 9.2.9.2 Keselamatan Pelajar Pulang Sekolah 9.2.9.3 Keselamatan Pelajar Di Makmal 9.2.9.4 Keselamatan Pelajar Di Padang 9.2.9.5 Keselamatan Pelajar Semasa Aktiviti Kokurikulum 9.2.9.6 Keselamatan Pelajar Semasa Di Kantin 9.2.9.7 Keselamatan Pelajar Semasa Lawatan 9.2.9.8 Latihan Kebakaran 9.2.10 Data Murid 9.2.11 Kepimpinan Pelajar 9.2.11.1 Kepimpinan Pelajar 9.2.11.2 Kepimpinan Pembimbing Rakan Sebaya 9.2.11.3 Kepimpinan Pengawas 9.2.12 Pencegahan 9.2.12.1 Pencegahan Salah Guna Dadah 9.2.12.2 Pencegahan Ponteng9.3 KOKURIKULUM 9.3.1 Unit Beruniform 9.3.1.1 Kadet Remaja Sekolah 9.3.1.2 Unit Beruniform NGO 9.3.1.3 Unit Beruniform GO 9.3.1.4 Unit Seni Bela Diri 9.3.2 Sukan 9.3.2.1 Olahraga 9.3.2.2 Sukan Berprestasi Tinggi 9.3.2.3 Niche Area Halaman [ xx ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 21. 21. http://myhemsmti.blogspot.com 9.3.3 Kelab dan Persatuan 9.3.3.1 Mata Pelajaran dan Umum 9.3.3.2 Kelab Permainan 9.3.4 Koperasi Sekolah 9.3.4.1 Penubuhan Koperasi Sekolah 9.3.4.2 Pengurusan Koperasi Sekolah 9.3.4.3 Pembelian dan Jualan 9.3.4.4 Urusniaga Harian Koperasi9.4 BIMBINGAN DAN KAUNSELING 9.4.1 Sahsiah dan Disiplin 9.4.2 Akademik dan Kerjaya10. FUNGSI UMUM10.1 PENTADBIRAN AM 10.1.1 Keselamatan Sekolah 10.1.2 Pengurusan Pejabat: 10.1.2.1 Pengurusan Fail 10.1.2.2 Pengurusan Surat (Penerimaan) 10.1.2.3 Pengurusan Surat (Pengiriman) 10.1.2.4 Pengurusan Stor 10.1.2.5 Pengurusan Percetakan 10.1.2.6 Pengurusan Buku Kehadiran Staf 10.1.3 Hubungan Komuniti 10.1.3.1 Persatuan Ibubapa dan Guru (PIBG): 10.1.3.1.1 Pengurusan Mesyuarat Agung 10.1.3.1.2 Pengurusan Mesyuarat Agung Tergempar 10.1.3.2 Pengurusan Komuniti 10.1.3.3 Agensi Lain 10.1.3.4 Permuafakatan 10.1.3.5 Penggunaan Premis 10.1.3.6 Kutipan Derma 10.1.3.7 Kutipan Derma Hari Kantin 10.1.3.8 Aduan Pelanggan 10.1.4 Data dan Maklumat10.2 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 10.2.1 Perkhidmatan 10.2.1.1 Pendaftaran Guru 10.2.1.2 Perlantikan 10.2.1.3 Pengesahan Dalam Perkhidmatan dan Pemberian Tahap Berpencen 10.2.1.4 Perlanjutan Tempoh Percubaan 10.2.1.5 Persaraan Wajib 10.2.1.6 Persaraan Pilihan 10.2.1.7 Pemangkuan dan Kenaikan Pangkat 10.2.1.8 Perakuan dan Kelulusan Tanggung Kerja 10.2.1.9 Perisytiharan Harta 10.2.1.10 Penyelenggaraan Kes Tindakan Tatatertib 10.2.1.11 Tindakan Tatatertib Kes Jenayah Halaman [ xxi ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 22. 22. http://myhemsmti.blogspot.com 10.2.1.12 Penyelenggaraan Kes Jenayah (Tahan Kerja) 10.2.1.13 Penyelenggaraan Kes Jenayah (Gantung Kerja) 10.2.1.14 Penyelenggaraan Kes Jenayah (Perintah Tahanan dan Sebagainya) 10.2.1.15 Penyelenggaraan Kes Tidak Hadir Bertugas 10.2.1.16 Penyelenggaraan Kes Tindakan Tatatertib Tidak Hadir Bertugas Tanpa Dikesan 10.2.1.17 Penyelenggaraan Kes Rayuan tatatertib dan Surcaj 10.2.1.18 Cuti: 10.2.1.18.1 Cuti Rehat 10.2.1.18.2 Cuti Rehat Khas 10.2.1.18.3 Cuti Tanpa Gaji 10.2.1.18.4 Cuti Separuh Gaji 10.2.1.18.5 Cuti Sakit 10.2.1.18.6 Cuti Sakit Tambahan 10.2.1.18.7 Cuti Bersalin 10.2.1.18.8 Cuti Sakit Tibi,Kusta,Barah Serta Sakit Setaraf 10.2.1.18.9 Cuti Tanpa Rekod 10.2.1.18.10 Cuti Haji 10.2.1.18.11 Cuti Menjaga Anak 10.2.1.18.12 Cuti Ikut Pasangan 10.2.1.18.13 Cuti Isteri Bersalin 10.2.1.19 Pertukaran Ke Luar dan Dalam Negeri 10.2.1.20 Perlepasan Dalam Jawatan dan Perlepasan Jawatan Dengan Izin 10.2.1.21 Perletakan Jawatan 10.2.2 Pembangunan 10.2.2.1 Latihan dan kursus 10.2.2.2 Latihan Dalaman10.3 PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN 10.3.1 Terimaan dan Pungutan 10.3.2 Perolehan 10.3.3 Pembayaran 10.3.4 Anggaran Belanja Mengurus 10.3.5 Panjar Wang Runcit (PWR) 10.3.6 Utiliti 10.3.7 Gaji Berkomputer 10.3.8 Buku Tunai 10.3.9 Geran Per - Kapita (PCG) 10.3.10 Penyata Tahunan 10.3.11 Pinjaman Komputer 10.3.12 Pinjaman Kenderaan 10.3.13 Pinjaman Perumahan 10.3.14 Potongan Cukai Berjadual (PCB) 10.3.15 Potongan KWSP 10.3.16 Tuntutan Lebih Masa 10.3.17 Sebut Harga Halaman [ xxii ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 23. 23. http://myhemsmti.blogspot.com10.4 PENGURUSAN PEMBANGUNAN DAN ASET 10.4.1 Pembangunan 10.4.1.1. Pembangunan 10.4.1.2. Penyelenggaraan 10.4.1.3. Kemudahan Asas 10.4.1.4. Kemudahan dan Kelengkapan 10.4.1.5. Keceriaan dan Pembangunan Fizikal 10.4.2 Aset 10.4.2.1. Rekod Terimaan Aset 10.4.2.2. Rekod Keluar Aset 10.4.2.3. Pelupusan Aset 10.4.2.4. Hapus Kira Aset Halaman [ xxiii ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 24. 24. http://myhemsmti.blogspot.com 1. PRAKATA PENGETUA 1Halaman [ ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 25. 25. http://myhemsmti.blogspot.com1. PRAKATA PENGETUA- Tujuan MPK- Hubungan MPK Dengan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 8 Tahun 1991- Hasrat dan Harapan Terhadap Kewujudan MPK o Kualiti Kerja o Pencapaian o Panduan o Inovasi Halaman [ 2 ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 26. 26. http://myhemsmti.blogspot.com2. JAWATANKUASA MPK SEKOLAH 3Halaman [ ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 27. 27. http://myhemsmti.blogspot.com2. JAWATANKUASA MPK SMK__________________.PENGERUSI : PENGETUANAIB PENGERUSI : SEMUA GPKSETIAUSAHA : KETUA BIDANGPEN. SETIAUSAHA : KETUA BIDANGAJK : KETUA BIDANG : KETUA PANITIA MATA PELAJARAN : GURU DATA : GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING : GURU MEDIA : GURU SPBT : GURU DISIPLIN : KPT : KP MAKMAL : DAN LAIN-LAIN (JIKA PERLU) Halaman [ 4 ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 28. 28. http://myhemsmti.blogspot.com 3. PENGHARGAAN 5Halaman [ ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 29. 29. http://myhemsmti.blogspot.com3. PENGHARGAAN- MAMPU- Pengarah-Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri- PKPSM Malaysia- Persidangan Kebangsaan Pengetua-Pengetua Sekolah Menengah Malaysia Negeri-Negeri.- Guru dan Staf SMK/SM_________________________.- Serta semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung mahupun tidak langsung dalam menjayakan projek ini. Semoga amal bakti yang dicurahkan akan mendapat keberkatan dan anugerah kebaikan daripada-Nya serta diucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas sumbangan yang diberikan. Halaman [ 6 ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 30. 30. http://myhemsmti.blogspot.com4. LATAR BELAKANG SEKOLAH 7Halaman [ ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 31. 31. http://myhemsmti.blogspot.com4. LATAR BELAKANG SMK___________________.- Dalam bentuk Ayat- Sejarah Penubuhan o Siapa o Di mana o Berapa bangunan o Bil. Murid o Bil. Guru- Kedudukan Sekarang Halaman [ 8 ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 32. 32. http://myhemsmti.blogspot.com 5. VISI 9Halaman [ ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 33. 33. http://myhemsmti.blogspot.com5. VISI SMK____________________________. Sama dengan Visi Kementerian Pelajaran Malaysia Halaman [ 10 ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 34. 34. http://myhemsmti.blogspot.com 6. MISI 11Halaman [ ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 35. 35. http://myhemsmti.blogspot.com6. MISI SMK/SM_____________________________. Sama dengan Misi Kementerian Pelajaran Malaysia Halaman [ 12 ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 36. 36. http://myhemsmti.blogspot.com 7. OBJEKTIF 13Halaman [ ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 37. 37. http://myhemsmti.blogspot.com7. OBJEKTIF SMK/SM_________________. o Objektif SMK/SM_______________. Halaman [ 14 ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 38. 38. http://myhemsmti.blogspot.com8. CARTA ORGANISASI SEKOLAH 15 Halaman [ ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 39. 39. http://myhemsmti.blogspot.com8.1 CARTA ORGANISASI SMK/SM___________________. Halaman [ 16 ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 40. 40. http://myhemsmti.blogspot.comHalaman [ 17 ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 41. 41. http://myhemsmti.blogspot.com9. FUNGSI KHUSUS Halaman [ ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 42. 42. http://myhemsmti.blogspot.com 9.1 KURIKULUMHalaman [ ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 43. 43. http://myhemsmti.blogspot.com 9.1 KURIKULUM9.1.1(1) PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JAWATAN PROSES KERJA Pengetua 1. Menerima arahan melaksanakan tugas pengurusan pengajaran dan pembelajaran. 2. Menyemak untuk memastikan semua perkara asas yang perlu untuk proses P&P disediakan, iaitu a) Jadual Waktu lengkap diluluskan b) Buku rekod mengajar telah dilengkapkan c) Bahan-bahan P&P 3. Membuat dan memastikan agihan semua bahan untuk Penolong Kanan proses P&P kepada semua guru mata pelajaran. Guru 4. Melengkapkan buku rekod mengajar ( Dalam tempoh satu bulan selepas sekolah dibuka ) 5. Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian berdasarkan format seperti dalam pekeliling dan dihantar ke pejabat sekolah pada setiap hujung minggu untuk ditandatangani ( Pengetua/ PK/ GK Mata Pelajaran ). 6. Melaksanakan proses P&P yang merangkumi. a) Set induksi b) Langkah penyampaian c) Penilaian/ Latihan d) Rumusan 7. Membuat Refleksi 8. Menyemak latihan dan kerja rumah 9. Membuat persediaan untuk sesi P&P seterusnya Halaman [ 9.1.1 ( 1/3 ) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 44. 44. http://myhemsmti.blogspot.com9.1.1(2) CARTA ALIR PENGURUSAN P&P Halaman [ 9.1.1 ( 2/3 ) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 45. 45. http://myhemsmti.blogspot.com9.1.1(3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Borang Pemantauan Kelas 2. Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 ) 3. SKPM 4. Buku Rekod Mengajar Guru. 5. Sukatan Pelajaran Mata Pelajaran. Halaman [ 9.1.1 ( 3/3 ) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 46. 46. http://myhemsmti.blogspot.com9.1.2(1) PENGURUSAN PANITIA MATA PELAJARAN JAWATAN PROSES KERJA Pengetua 1. Menerima arahan melaksanakan tugas pengurusan panitia 2. Menubuhkan JK Kurikulum Sekolah Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan Setiausaha : Guru Kanan Mata Pelajaran Ahli : Semua Penolong Kanan : Semua Guru Kanan Mata Pelajaran : Semua Guru Panitia : Kaunselor Pelajar : Setiausaha Peperiksaan : Guru Media : Penyelaras ICT Penolong Kanan/ 3. Menetapkan Jadual Mesyuarat JK Kurikulum Setiausaha 4. Mengedarkan surat jemputan dan menetapkan agenda mesyuarat. Pengetua 5. Mengendalikan/ mempengerusikan mesyuarat ( 4 kali setahun ) Setiausaha 6. Menyediakan Draf Minit Mesyuarat dan mendatangani Pengetua 7. Menyemak minit mesyuarat dan menandatangani. Ketua Panitia 8. Mengadakan mesyuarat panitia masing-masing dalam tempoh dua minggu selepas mesyuarat JK Kurikulum sekolah a. Merancang aktiviti sepanjang tahun b. Headcount c. Bahan Bantu Mengajar ( BBM ) d. Per Capital Grant ( PCG ) Ahli Panitia 9. Menyediakan Draf Minit Mesyuarat dalam tempoh (Setiausaha) seminggu dari tarikh mesyuarat panitia diadakan. Pengetua/ PK GKMP 10. Menyemak dan menandatangani minit mesyuarat. Ketua Panitia 11. Melaksanakan aktiviti yang telah dirancangkan. Pengetua/ PK/ GKMP 12. Memantau pengurusan semua panitia sepanjang tahun. Ketua Panitia 13. Menyediakan pelaporan semua aktiviti panitia mata pelajaran. Halaman [ 9.1.2 ( 1/3 ) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 47. 47. http://myhemsmti.blogspot.com9.1.2(2) CARTA ALIR PENGURUSAN PANITIA MATA PELAJARAN Halaman [ 9.1.2 ( 2/3 ) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 48. 48. http://myhemsmti.blogspot.com9.1.2(3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Senarai Kehadiran. 2. Pekeliling 4/1986. 3. SKPM Halaman [ 9.1.2 ( 3/3 ) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 49. 49. http://myhemsmti.blogspot.com9.1.3(1) PENGURUSAN PENYEDIAAN JADUAL WAKTU JAWATAN PROSES KERJA Pengetua 1. Menerima arahan melaksanakan tugas pengurusan pengajaran dan pembelajaran. 2. Mempengerusi mensyuarat Jawatankuasa Jadual Waktu serta menetapkan dasar penyediaan jadual waktu dengan mengambil kira : a. Bilangan waktu mengajar bagi setiap guru. b. Agihan waktu mengajar seimbang setiap hari. c. Penggunaan waktu berkembar. d. Penggunaan bilik-bilik khas seperti makmal, bengkel dll. Penolong Kanan/ Guru 3. Menyediakan senarai guru dan opsyen, mata pelajaran Kanan/ MP/ elektif dan bilangan kelas. Ketua Panitia 4. Mengadakan perbincangan berkaitan dengan agihan mengajar guru-guru. Penolong Kanan/ AJK 5. Menyediakan jadual waktu berdasarkan agihan waktu Jadual Waktu mengajar yang diputuskan (menggunakan aplikasi komputer ) Pengetua 6. Melulus dan mengesahkan jadual waktu yang telah disediakan. AJK Jadual Waktu 7. Mengedar jadual waktu kelas dan jadual waktu persendirian semasa Mesyuarat Guru Pertama ( Sebelum sesi persekolahan bermula ). Guru 8. Rekodkan Jadual Waktu dalam Buku Rekod Mengajar. 9. Mengajar mengikut jadual yang telah diluluskan. Penolong Kanan 10. Menyemak dan memantau kelancaran jadual waktu (PK) secara berterusan. 11. Mendokumentasikan jadual waktu induk dan mempamerkannya. PK 12. Mengenal pasti guru-guru yang perlu diganti (cuti/ tugas rasmi di luar) AJK Jadual Waktu 13. Menyediakan guru ganti berdasarkan jadual Penolong Kanan 14. Menyimpan rekod. Halaman [ 9.1.3 ( 1/3 ) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 50. 50. http://myhemsmti.blogspot.com9.1.3(2) CARTA ALIR PENGURUSAN PENYEDIAAN JADUAL WAKTU Halaman [ 9.1.3 ( 2/3 ) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 51. 51. http://myhemsmti.blogspot.com9.1.3(3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Maklumat diri guru. 2. Agihan waktu mengajar untuk setiap guru. 3. Jadual Waktu Induk. 4. SKPM : Elemen 8.1.3 5. Akta Pendidikan 550. 6. Jadual Waktu Ganti. Halaman [ 9.1.3 ( 3/3 ) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 52. 52. http://myhemsmti.blogspot.com9.1.4 PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN9.1.4.1 (1) PENGURUSAN PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN DALAMAN JAWATAN PROSES KERJA Pengetua 1. Menubuhkan Jawatankuasa Penilaian dan Peperiksaan. 2. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan untuk menentukan perkara berkaitan dengan peperiksaan dalaman iaitu : a. tarikh peperiksaan b. masa/ tempoh bagi setiap mata pelajaran c. Jadual Spesifikasi Ujian ( JSU ) d. pengawasan peperiksaan e. pelaporan PK / Penyelaras Pep. 3. Menyediakan draf jadual waktu ujian/ peperiksaan Dalaman ( termasuk jadual pengawasan ) dan mempamerkannya untuk semakan dan pembetulan. 4. Menyerahkan draf jadual waktu ujian/ peperiksaan kepada Pengetua untuk kelulusan. Guru mata pelajaran 5. Mengubal soalan berdasarkan JSU dan menyerah kepada Ketua Panitia untuk semakan. Ketua Panitia 6. Menyemak kertas soalan. Staf Sokongan 7. Mencetak kerta soalan. Setiausaha Pep 8. Menyimpan kertas soalan di tempat yang selamat. PK / Penyelaras Pep. 9. Mengedar jadual waktu ujian/ peperiksaan kepada semua Dalaman guru, setiap kelas dan mempamerkannya pada papan kenyataan di bilik guru dan kelas. 10. Menyampaikan maklumat jadual peperiksaan kepada guru dan pelajar. 11. Mengagih kertas soalan mengikut jadual peperiksaan. Guru 12. Mengawas ujian/ peperiksaan Guru Mata Pelajaran 13. Menyelia ujian/ peperiksaan mata pelajaran berkaitan Semua Guru 14. Memeriksa kertas jawapan dan membincang skema pemarkahan bersama pelajar dalam kelas. 15. Menyerahkan markah akhir kepada Guru Tingkatan pada/ sebelum tarikh yang ditetapkan. Halaman [ 9.1.4.1 (1/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 53. 53. http://myhemsmti.blogspot.com JAWATAN PROSES KERJAGuru Tingkatan 16. Mencatatkan keputusan dalam Buku Rekod Kemajuan Murid (BRKM)/ menaip keputusan dalam transkrip perperiksaan berkomputer dan Buku Rekod Mengajar. 17. Menyerahkan Buku Rekod Kemajuan Murid/ Transkrip Keputusan Berkomputer kepada pihak pentadbir.Pengetua/ PK, 18. Menandatangani Buku Rekod Kemajuan Murid/ TranskripPK (Ptg) KeputusanGuru Tingkatan 19. Menyerahkan BRKM/ Transkrip Keputusan kepada ibu bapa/ penjaga. 20. Mengumpul semula BRKM dan menyimpan di tempat yang ditetapkan.Guru Mata Pelajaran 21. Membuat analisis peperiksaan untuk mesyuarat postmortem.Guru Kanan 22. Membentang analisis peperiksaan dalam mesyuarat postmortem.JK Penilaian dan 23. Menyimpan dokumen peperiksaan.Peperiksaan Halaman [ 9.1.4.1 (2/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 54. 54. http://myhemsmti.blogspot.com9.1.4.1 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN DALAMAN Halaman [ 9.1.4.1 ( 3/4 ) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 55. 55. http://myhemsmti.blogspot.com9.1.4.1 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Borang Kebenaran Mencetak. 2. Senarai markah individu murid dalam buku rekod. 3. Borang Markah Induk ( Mark Sheet ) 4. Borang Analisis Keputusan Peperiksaan. 5. Buku Panduan Peperiksaan. Halaman [ 9.1.4.1 (4/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 56. 56. http://myhemsmti.blogspot.com9.1.4.2 PENGURUSAN PENILAIAN/ PEPERIKSAAN AWAM9.1.4.2.1 (1) PENGURUSAN PENDAFTARAN PEPERIKSAAN JAWATAN PROSES KERJA Pengetua 1. Menerima surat arahan/ edaran dan borang-borang pendaftaran daripada Lembaga Peperiksaan/ Majlis Peperiksaan Malaysia. 2. Mengadakan perbincangan dengan Jawatankuasa Peperiksaan. Setiausaha 3. Mengedar Borang Pendaftaran kepada semua calon. Peperiksaan 4. Memberi taklimat kepada semua calon bersama Guru Tingkatan tentang cara mengisi Borang Kemasukan dan Borang Permohonan Kad Perakuan ( bagi murid yang tidak ada Kad Pengenalan ) 5. Mengedar, mengumpul dan menyemak borang yang Guru Tingkatan telah diisi oleh calon. 6. Menyerahkan borang-borang yang telah lengkap dengan betul kepada Setiausaha Peperiksaan untuk semakan. Pengetua 7. Memperaku dan mengesahkan borang-borang pendaftaran. Setiausaha 8. Mengisi Borang Pendaftaran secara on-line. Peperiksaan 9. Mengedarkan Kenyataan Kemasukan/ Semak Pendaftaran Calon kepada Guru-guru Tingkatan kelas peperiksaan. 10. Mencetak dokumen-dokumen pendaftaran untuk pengesahan calon. Pengetua 11. Menyemak semua dokumen pendaftaran on-line dan mengesahkan. 12. Menghantar dokumen-dokumen pendaftaran bersama disket ke PPD/JPN ( Unit Penilaian Peperiksaan, PPD/JPN ) PK / Setiausaha 13. Mengurus kes calon pindah/ menumpang/ pendaftaran Peperiksaan lewat. 14. Menghantar Borang Perpindahan Pusat Peperiksaan yang telah ditandatangani oleh Pengetua dan Bank Draf ke JPN. 15. Menerima Borang Perpindahan Pusat Peperiksaan dan Bank Draf untuk yuran perpindahan daripada sekolah berkenaan jika ada. 16. Menerima “Computer print-out” dan calon menyemak maklumat dan menurunkan tadatangan. Penolong Kanan 17. Menyimpan dokumen pendaftaran calon. Halaman [ 9.1.4.2.1 (1/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 57. 57. http://myhemsmti.blogspot.com9.1.4.2.1 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PENDAFTARAN PEPERIKSAAN Halaman [ 9.1.4.2.1 (2/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 58. 58. http://myhemsmti.blogspot.comHalaman [ ] 9.1.4.2.1 (3/4) Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 59. 59. http://myhemsmti.blogspot.com9.1.4.2.1 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Borang Pendaftaran LPM/ PMR 1 Pin. 5/97 ( PMR )/ LPM/ SPM 27 Pin.6/2001 ( SPM ) 2. Borang Perpindahan Calon ( PMR&SPM ) 3. Borang Calon Cacat 4. Borang Permohonan Kad Perakuan ( Borang PBKP / 93 ) - ( PMR & SPM ) 5. Borang SKP - Senarai Calon Yang Menggunakan Kad Perakuan ( PMR & SPM ) 6. Kad Perakuan ( PMR & SPM ) 7. Borang Kemasukan Data Sekolah ( Borang Kawalan ) - ( LPM/ DS 1 Pin. 4/99 )- ( PMR & SPM ) Halaman [ 9.1.4.2.1 (4/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 60. 60. http://myhemsmti.blogspot.com 9.1.4.2.2 (1) PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima maklumat tentang urusan pentaksiran mata pelajaran PMR dan SPM. 2. Mengeluarkan surat lantikan Ketua Pentaksir dan Pentaksir bagi setiap mata pelajaran yang berkaitan. 3. Menetapkan perkara-perkara berkaitan denganJK Peperiksaan pentaksiran : a. Pelaksanaan Pentaksiran b. Tarikh akhir penyediaan markah. c. Pensijilan 4. Melaksanakan pentaksiran :Guru mata pelajaran a. Kerja kursus PMR b. PAFA PMR dan SPM c. ULBS PMR dan SPM d. PEKA Sains SPM dan STPM 5. Mengumpul dan menyelaras markah pentaksiranSetiausaha 6. Menghantar markah pentaksiran ke PPD/ JPN/ LPM/ MPM.Guru mata pelajaran 7. Menyediakan sijil PEKA, ULBS dan menyerahkannya kepada Pengetua.Pengetua 8. Mendatangani sijil-sijil PEKA, ULBSGuru Tingkatan 9. Menyerahkan sijil kepada pelajar. Halaman [ 9.1.4.2.2 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 61. 61. http://myhemsmti.blogspot.com9.1.4.2.2 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Halaman [ 9.1.4.2.2 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 62. 62. http://myhemsmti.blogspot.com9.1.4.2.2 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Borang Pemarkahan PEKA, PAFA, ULBS 2. Sijil-sijil PEKA, ULBS Halaman [ 9.1.4.2.2 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 63. 63. http://myhemsmti.blogspot.com 9.1.4.2 PENGURUSAN PENILAIAN/ PEPERIKSAAN AWAM 9.1.4.2.3 (1) PENGURUSAN PENGELOLAAN PEPERIKSAAN JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima Jadual Waktu Peperiksaan dan slip KenyataanPeperiksaan daripada Pejabat Pelajaran Daerah/ Jabatan Pelajaran Negeri. 2. Mengedar Jadual Waktu Peperiksaan kepada semuaPK (P)/ Setiausaha calon.Peperiksaan Pengetua 3. Menerima pekeliling garis panduan pengurusan Peperiksaan Awam. 4. Menyediakan Pusat Peperiksaan - bilik peperiksaan,PK bilik kebal, bilik untuk taklimat pengawas dan lain-lain bahan yang diperlukan. 5. Memberi taklimat peperiksaan kepada calon berhubung peraturan dan persediaan.Pengetua/ PK 6. Menyelia/ mengawas perjalanan peperiksaan. 7. Mengambil keputusan peperiksaan daripada Pejabat Pelajaran Daerah/ Jabatan Pelajaran Negeri.Guru Tingkatan 8. Mengedarkan slip keputusan peperiksaan dan Sijil ULBS/PEKA Sains kepada calonPK / SU Pep. 9. Mengurus kes rayuan semak semula kertas peperiksaan (jika ada) 10. Membuat analisis keputusan dan menyerahkan kepada pengetua.Guru Kanan/ Ketua 11. Menjalankan post-mortem terhadap anilisis keputusanPanitia dengan mengenal pasti kekuatan dan kelemahan serta strategi peningkatan.Pengetua 12. Menerima laporan post-mortem.Setiausaha 13. Mendokumentasikan keputusan dan analisis peperiksaan. Halaman [ 9.1.4.2.3 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 64. 64. http://myhemsmti.blogspot.com9.1.4.2.3 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PENGELOLAAN PEPERIKSAAN Halaman [ 9.1.4.2.3 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 65. 65. http://myhemsmti.blogspot.com9.1.4.2.3 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Borang Anilisis Keputusan PMR, SPM, STPM Halaman [ 9.1.4.2.3 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 66. 66. http://myhemsmti.blogspot.com 9.1.5 (1) PENGURUSAN PENCERAPAN JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Merancang pelaksanaan pencerapan proses pengajaran dan pembelajaran. 2. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum danPengetua, PK, GKMP, menetapkan perkara berikut :-KP a. garis panduan pencerapan b. pengagihan tugas c. jadual pencerapan d. instrumen pencerapanPenolong Kanan 3. Memberi taklimat tentang urusan pencerapan.Pengetua/ Penolong 4. Mencerap P&P guruKanan, Guru Kanan/Ketua Panitia 5. Melengkapkan borang pencerapan dan diserahkan kepada guru yang dicerap. 6. Membincang hasil cerapan dengan guru yang berkenaan.Penolong Kanan (P), 7. Membuat tindakan susulan seperti berikut (jika perlu)Guru Kanan 8.1 Latihan dalaman jika ada masalah dalam penyampaian pengajaran. 8.2 Membuat rakaman pengajaran bagi P&P cemerlang untuk rujukan.Penolong Kanan (P) 8. Menyimpan rekod dalam fail induk pencerapan. Halaman [ 9.1.5 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 67. 67. http://myhemsmti.blogspot.com9.1.5 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PENCERAPAN Halaman [ 9.1.5 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 68. 68. http://myhemsmti.blogspot.com9.1.5 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. SKPM : Dimensi 3, Elemen 9 2. Borang PPSMI/ JNS/ C1 - Pemantauan dan Bimbingn Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dn Matematik dalam Bahasa Inggeris 3. Borang EMS09/9 - Micro - Teaching Assessment Form 4. Borang Pencerapan JPN/ Sekolah 5. Jadual Pencerapan 6. SKPM. Halaman [ 9.1.5 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 69. 69. http://myhemsmti.blogspot.com 9.1.6 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF 9.1.6.1 (1) PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF ANJURAN PPD/ JPN/ KPM/ AGENSI LUAR JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima surat arahan pencalonan peserta kursus daripada PPD/ JPN/ KPM Agensi Luar. 2. Merujuk keperluan latihan dengan mengambil kira syarat yang ditetapkan oleh pihak penganjur.PK 3. Menghebahkan iklan/ tawaran kursus kepada guru/ staf.Pengetua & PK 4. Memilih calon untuk menghadiri kursusGuru/ Staf 5. Mengisi dan melengkapkan borang pencalonan/ permohonanPengetua 6. Mengesahkan borang pencalonanPTR 7. Menyediakan surat iringanPengetua 8. Menandatangani surat iringanPAP 9. Menghantar/ mengepos borang pencalonan peserta kursus.Guru/ Staf 10. Menghadiri kursus 11. Menyediakan laporan kursus untuk diserahkan kepada pengetua.Penolong Kanan 12. Membuat tindakan susulan yang perlu a. Mengadakan kursus dalaman di peringkat sekolah b. Mengedar bahan kursus 13. Menyimpan rekod. Halaman [ 9.1.6.1 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 70. 70. http://myhemsmti.blogspot.com9.1.6.1 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF ANJURAN PPD/ JPN/ KPM/ AGENSI LUAR Ya Tamat Halaman [ 9.1.6.1 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 71. 71. http://myhemsmti.blogspot.com9.1.6.1 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Borang Penyertaan Kursus ( yang diedar oleh pihak penganjur ) 2. Borang Pelapor Kursus Dalaman Halaman [ 9.1.6.1 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 72. 72. http://myhemsmti.blogspot.com 9.1.6 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF 9.1.6.2 (1) PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF PERINGKAT SEKOLAH JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Membentuk Jawatankuasa Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP). 2. Menerima peruntukan LDP (jika ada)Jawatankuasa LDP 3. Menyediakan Borang Keperluan Latihan (Needs Analysis) 4. Mengedarkan borang keperluan latihan kepada semua guru dan staf.Guru/ Staf 5. Mengisi borang keperluan latihan.JK LDP 6. Mengumpul borang keperluan latihan serta memproses maklumat yang diterima. 7. Menyediakan laporan dapatan keperluan latihan untuk tindakan selanjutnya.Penolong Kanan 8. Mempengerusikan mesyuarat bagi menentukan : a. Takwim Perkembangan Staf b. Tajuk kursus dalaman c. Bahan-bahan kursus/ brosur d. Aguhan peruntukan/ Anggaran kos e. Borang penilaian latihanGuru/ Staf Sokongan 9. Menghadiri latihan 10. Mengisi borang penilaian setiap sesi latihanJawatankuasa LDP 11. Menyedia laporan untuk diserahkan kepada Pengetua 12. Mendokumentasikan dan merekodkan program Halaman [ 9.1.6.2 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 73. 73. http://myhemsmti.blogspot.com9.1.6.2 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF PERINGKAT SEKOLAH Halaman [ 9.1.6.2 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 74. 74. http://myhemsmti.blogspot.com9.1.6.2 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Borang Keperluan Latihan 2. Borang Penilaian Kursus 3. Borang Laporan Kursus Halaman [ 9.1.6.2 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 75. 75. http://myhemsmti.blogspot.com 9.1.7 PENGURUSAN SUMBER PEMBELAJARAN 9.1.7.1 (1) PENGURUSAN BILIK DARJAH/ BILIK KHAS/ MAKMAL/ BENGKEL JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Melantik guru yang bertanggungjawab terhadap bilik darjah/ bilik khas/ makmal/ bengkel. a. Guru kelas b. Ketua Panitia c. Guru ( bilik khas )Penolong Kanan 2. Menyenarai Senarai Tugas Guru dan keperluan bilik.Guru/ Guru Kelas/ 3. Mengurus bilik darjah/ makmal/ bengkel dari aspekKetua Panitia kebersihan, keceriaan, bermaklumat dan menambahbaikan secara berterusan. 4. Menghantar cadangan/ senarai keperluan.Penolong Kanan/ Guru 5. Menyemak cadangan/ senarai keperluanKanan Mata Pelajaran 6. Mengemukakan cadangan/ senarai keperluan kepada Pengetua.Pengetua 7. Meluluskan cadangan/ senarai keperluan.Guru/ Guru Kelas/ 8. Mengisi Nota MintaKetua PanitiaPengetua 9. Menandatangan Nota MintaGuru/ Guru Kelas/ 10. Membuat pesanan dengan mengisi borang PesananKetua Panitia Tempatan (LO)Pengetua 11. Menandatangan borang pesanan tempatan.Guru/ Guru Kelas/ 12. Menerima Pesanan.Ketua Panitia 13. Merekod bekalan dalam Stok Inventori.Guru 14. Mengguna bahanPengetua/ Penolong 15. Memantau penggunaan bahan/ bilik.Kanan/ Guru KananMata Pelajaran/ KetuaPanitia Halaman [ 9.1.7.1 (1/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 76. 76. http://myhemsmti.blogspot.com9.1.7.1 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN BILIK DARJAH/ MAKMAL/ BENGKEL Halaman [ 9.1.7.1 (2/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 77. 77. http://myhemsmti.blogspot.com Halaman [ 9.1.7.1 (3/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin SaidSMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 78. 78. http://myhemsmti.blogspot.com9.1.7.1 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Buku Rekod Penggunaan Bilik Makmal/ Bilik Khas 2. Nota Minta. 3. Local Order 4. Kew PA.2 / Kew PA.3. Halaman [ 9.1.7.1 (4/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 79. 79. http://myhemsmti.blogspot.com 9.1.7 PENGURUSAN SUMBER PEMBELAJARAN 9.1.7.2 (1) PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menubuhkan Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah serta membina Carta OrganisasiPenolong Kanan 2. Menubuhkan JK Kerja PSS dan membina Carta Organisasi. 3. Menyediakan Senarai Tugas JK Induk dan JK KerjaPengetua 4. Mengadakan mesyuarat JK Induk PSS untuk merancang aktiviti, takwin dan bajet tahunan.Penolong Kanan/ Guru 5. Mengadakan mesyuarat JK Kerja PSS bagiMedia melaksanakan aktiviti-aktiviti bagi setiap unit PSS. 6. Menyediakan Peraturan-Peraturan dan Rekod Penggunaan Unit-Unit PSSKetua-Ketua Unit PSS 7. Melaksanakan aktiviti-aktiviti PSSGuru Media 8. Memantau pelaksanaan aktiviti-aktiviti PSSPenolong Kanan 9. Mengadakan mesyuarat Post MortemGuru Media 10. Menyediakan laporan penilaian dan dokumentasi untuk difailkan/ dihantar ke PPD/ JPN Halaman [ 9.1.7.2 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 80. 80. http://myhemsmti.blogspot.com9.1.7.2 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS) Halaman [ 9.1.7.2 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 81. 81. http://myhemsmti.blogspot.com9.1.7.2 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Borang Rekod Penggunaan PSS 2. Borang Rekod Peminjaman Peralatan 3. Borang Rekod Peminjaman Buku Halaman [ 9.1.7.2 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 82. 82. http://myhemsmti.blogspot.com 9.1.7 PENGURUSAN SUMBER PEMBELAJARAN 9.1.7.3 (1) PENGURUSAN ICT JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menubuhkan Jawatankuasa Induk ICT Sekolah serta membina Carta OrganisasiPenolong Kanan 2. Menubuhkan JK Kerja ICT dan membina Carta Organisasi 3. Menyediakan Senarai Tugas JK Induk dan JK KerjaPengetua 4. Mengadakan mesyuarat JK Induk ICT untuk merancang aktiviti, takwim dan bajet sekolah.Penolong Kanan 5. Mengadakan mesyuarat JK Kerja ICT bagi melaksanakan aktiviti-aktiviti 6. Menyediakan Peraturan-Peraturan dan Rekod Penggunaan Peralatan ICTGuru ICT 7. Melaksanakan aktiviti-aktiviti ICTPenolong Kanan 8. Memantau pelaksanaan aktiviti-aktiviti ICTPengetua 9. Membuat penilaianGuru ICT/ Juru Teknik 10. Mengambil tindakan susulan/ penambahbaikanICT 11. Membuat laporan ke BTPNPembantu Tadbir 12. Menyediakan surat iringanPengetua 13. Menandatangani laporan dan surat iringanPembantu Tadbir 14. Membuat salinan dan merekodPembantu Am Rendah 15. Menghantar/ Pos 16. Failkan salinan Halaman [ 9.1.7.3 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 83. 83. http://myhemsmti.blogspot.com9.1.7.3 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN ICT SEKOLAH Halaman [ 9.1.7.3 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 84. 84. http://myhemsmti.blogspot.com9.1.7.3 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Borang Terima Peralatan 2. Borang Rekod Pinjaman Halaman [ 9.1.7.3 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 85. 85. http://myhemsmti.blogspot.com 9.1.7 PENGURUSAN SUMBER PEMBELAJARAN 9.1.7.4 (1) PENGURUSAN BAHAN BANTU BELAJAR (BBB) JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Mengadakan mesyuaratPenolong Kanan 2. Menubuhkan JK Kerja BBB dan membina Carta Organisasi. 3. Menyediakan Senarai Tugas JK Induk dan JK KerjaPengetua 4. Mengadakan mesyuarat JK Induk BBB untuk merancang aktiviti, takwim dan bajet sekolah.Penolong Kanan/ Guru 5. Mengadakan mesyuarat JK Kerja BBB bagiMedia melaksanakan aktiviti-aktiviti. 6. Menyediakan Peraturan-Peraturan dan Rekod Penggunaan Unit-Unit BBBKetua-Ketua Unit PSS 7. Melaksanakan aktiviti-aktiviti BBBGuru Media 8. Memantau pelaksanaan aktiviti-aktiviti BBBPenolong Kanan 9. Mengadakan mesyuarat Post Mortem.Guru Media 10. Menyediakan laporan penilaian dan dokumentasi untuk difailkan/ dihantar ke PPD/ JPN Halaman [ 9.1.7.4 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 86. 86. http://myhemsmti.blogspot.com9.1.7.4 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS) Halaman [ 9.1.7.4 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 87. 87. http://myhemsmti.blogspot.com9.1.7.4 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Panduan Pengurusan Pusat Sumber Sekolah (BTP) Halaman [ 9.1.7.4 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 88. 88. http://myhemsmti.blogspot.com 9.2 HAL EHWAL MURIDHalaman [ ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 89. 89. http://myhemsmti.blogspot.com9.2.1 PENGURUSAN DISIPLIN MURID9.2.1.1 (1) PENGURUSAN DISIPLIN MURID JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima arahan dalam menjalankan kuasa disiplin murid. 2. Melantik jawatankuasa disiplin dan lembaga pegawas sekolah. 3. Mengeluarkan surat penurunan kuasa (merotan) dan menetapkan garis panduan tindakan (buku panduan disiplin). 4. Merancang program peningkatan prestasi disiplin murid untuk sepanjang tahun. 5. Menerima aduan daripada pengadu a. Guru disiplin b. Guru kelas c. Guru yang diberi kuasa d. Pengawas sekolah e. Ibu bapa/ pelajar f. Sumber luar (KPM/JPN/ PPD/ MEDIA) 6. Membuat siasatan awal untuk mendapat maklumat lanjut, bukti dan saksi (Boleh perturunkan kuasa kepada guru disiplin) Jika ada kes : a. Pihak sekolah perlu hubungi ibu bapa untuk menjelaskan kesalahan yang disyaki dilakukan. b. Hubungi pihak polis jika melibatkan kes berat yang perlu dilaporkan c. Maklumat awal dihantar je JPN/ PPD sekiranya melibatkan polis dan media 7. Memanggil sidang Lembaga Disiplin untuk tindakan dan keputusan : a. Murid yang melakukan kesalahan perlu diberi penjelasan mengenai kesalahan yang dilakukan (tuduhan) b. Murid diberikan peluang untuk menafikan dan menjelaskan kesilapan (right to be heard) c. Buat pendakwaan dan pelaporan daripada penyiasatan@kesaksian d. Hukuman perlu dibuat secara adil dan saksama 8. Mempengerusikan mesyuarat disiplin bagi kes-kes rayuan (dalam tempoh yang dibenarkan) Halaman [ 9.2.1.1 (1/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 90. 90. http://myhemsmti.blogspot.com JAWATAN PROSES KERJAPK HEM 9. Melaksanakan program peningkatan sahsiah, motivasi dan disiplin seperti dirancang 10. Memaklumkan kepada ibu bapa mengenai kesalahan dan hukuman yang dikenakan kepada murid.Guru Disiplin 11. Memaklumkan kes-kes disiplin lebih awal kepada PK HEM dan Pengetua 12. Menyediakan minit, laporan dan catatan keputusan difailkan 13. Mengeluarkan surat perintah/ hukuman kepada ibu bapa murid 14. Merekodkan dalam SSDM dan laporan kepada JPN/ PPD 15. Merujukkan kes kepada guru kaunseling.Kaunselor 16. Menjalankan sesi kaunseling 17. Menyimpan rekod murid yang terlibat dengan perlanggaran disiplin @ rujukan kes @ menjalani sesi kaunseling. 18. Bagi kes rayuan : menghantar laporan pemantauan kepada JPN/ PPD dan ibu bapa setiap bulan (selama enam bulan)Guru Disiplin 19. Jika melibatkan hukuman gantung sekolah atau buang sekolah yang diterima semula atas sebab rayuan : a. Buat aku janji berkelakuan baik ( pelajar dan ibu bapa) b. Pemantauan pada satu tempoh yang ditentukan.Guru Kelas 20. Mengemaskini maklumat pelajar dalam jadual kedatangan murid. 21. Kes selesai. Halaman [ 9.2.1.1 (2/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 91. 91. http://myhemsmti.blogspot.com9.2.1.1 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN DISIPLIN Halaman [ 9.2.1.1 (3/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 92. 92. http://myhemsmti.blogspot.com9.2.1.1 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Buku Panduan Disiplin. 2. Peraturan-Peraturan (Tatatertib Sekolah) Pelajaran, 1959. Halaman [ 9.2.1.1 (4/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
 93. 93. http://myhemsmti.blogspot.com9.2.1.2 (1) PENGURUSAN TINDAKAN DISIPLIN KES BERAT Halaman [ 9.2.1.2 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.

×