Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Glossary for Migration Related
Terminology
English-Finnish-Swedish
Project number: UK/13/LLP-LdV/TOI-615
MIGRATION
Info4Mi...
2
MigrationEnglish-Finnish-Swedish Glossary
Application for citizenship
Asylum
Asylum investigation
Asylum seeker
Border g...
3
MigrationEnglish-Finnish-Swedish Glossary
Deportation
Detention
Determination of citizenship
status
Dual nationality
Eco...
4
MigrationEnglish-Finnish-Swedish Glossary
Humanitarian protection
Illegal entry
Illegal immigration
Illegal stay
Immigra...
5
MigrationEnglish-Finnish-Swedish Glossary
Refusal of entry
Registered partnership
Residence card
Residence permit
Reside...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

I4M Glossary migration (english-finnish-swedish)

164 views

Published on

This document was created for the Project Info4migrants. Project number: UK/13/LLP-LdV/TOI-615

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

I4M Glossary migration (english-finnish-swedish)

  1. 1. Glossary for Migration Related Terminology English-Finnish-Swedish Project number: UK/13/LLP-LdV/TOI-615 MIGRATION Info4Migrants
  2. 2. 2 MigrationEnglish-Finnish-Swedish Glossary Application for citizenship Asylum Asylum investigation Asylum seeker Border guard Brain drain Brain gain Circular migration Citizenship Citizenship by declaration Continuous residence permit Country of citizenship Kansalaisuushakemus Turvapaikka Turvapaikkatutkinta Turvapaikanhakija Rajavartija Aivovienti Aivotuonti Kiertomuutto Kansalaisuus Kansalaisuusilmoitus Jatkuva oleskelulupa  Kansalaisuusvaltio Medborgarskapsansökan Asyl Asylutredning Asylsökande Gränsbevakare Kompetensflykt Kompetensinflöde Cirkulär migration Medborgarskap Utlandsfinländare Kontinuerligt uppehållstill- stånd Nationalstat FINNISHENGLISH SWEDISH MIGRATION Glossary for migration related terminology Migration is increasingly being acknowledged as an issue that needs a global ap- proach and coordinated responses. A commonly understood language is indispensa- ble for coordination and working in the field of international cooperation with mi- grants. With this glossary of migration terminology, we hope to provide a useful tool for career advisors.
  3. 3. 3 MigrationEnglish-Finnish-Swedish Glossary Deportation Detention Determination of citizenship status Dual nationality Economic migration Emergency cases Emigrant Emigration Entry prohibition EU Blue Card European Migration Network European Pact on Immigra- tion and Asylum Finnish by birth Finnish citizen Finnish citizen by birth Finnish expatriot Fixed-term residence permit Foreign citizen Foreign workforce Karkottaminen  Säilöönotto Kansalaisuusaseman määrittäminen Kaksoiskansalaisuus Taloudellisiin syihin perustuva muuttoliike Hätätapaukset Maastamuuttaja Maastamuutto Maahantulokielto EU:n sininen kortti Euroopan muuttoliikeverkosto Euroopan maahanmuutto- ja turvapaikkasopimus Suomalainen syntyperä Suomen kansalainen Syntyperäinen Suomen kansalainen Ulkosuomalain Määräaikain oleskelulupa Ulkomaalainen Ulkomain työvoima Utvisning Tagande i förvar Bestämmandet av medbor- garskapsstatus Dubbelt medboragarskap Ekonomisk migration Nödfall Utvandrare Utvandring Inreseförbud EU-blåkort Det europeiska migration- snätverket Den europeiska pakten för invandring och asyl Finländsk härkomst Finsk medborgare Infödd finsk medborgare Medborgarskapsansmälan Tidsbegränsat uppehållstill- stånd Utlänning Utländsk arbetskraft FINNISHENGLISH SWEDISH
  4. 4. 4 MigrationEnglish-Finnish-Swedish Glossary Humanitarian protection Illegal entry Illegal immigration Illegal stay Immigrant Immigration International migration International protection Irregular immigration Labour migration Legal residence Migrant Migration and Mobility Dialogue Migration flow Migration management Migration profile Mobility Partnership Multiple nationality Naturalisation Partage principle Permant residence permit Quota refugee Refugee Refugee travel document Humanitaarinen suojelu Laiton maahantulo Laiton maahanmuutto Laiton oleskelu Maahanmuuttaja Maahanmuutto Kansainvälinen muuttoliike Kansainvälinen suojelu Uvaton maahanmuutto Työperusteinen muuttoliike Laillinen oleskelu Siirtolainen Muuttoliike- ja liikkuvuusvuoro- puhelu Muuttovirta Muuttoliikkeen hallinta Muuttoprofiili Liikkuvuuskumppanuus Monikansalaisuus Kansalaistaminen Periytymisperiaate Pysyvä oleskelulupa  Kiintiöpakolainen Pakolainen Pakolaismatkustusasiakirja Humanitärt skydd Olaglig inresa Olaglig invandring Olaglig vistelse Invandrare Invandring Internationell migration Internationellt skydd Irreguljär invandring Arbetskraftsmigration Laglig vistelse Migrant Dialog om migration och rörlighet Migrationsström Migrationshantering Migrationsprofil Partnerskap för rörlighet Flerfaldigt medborgarskap Naturalisering Härstamningsprincip Permant uppehållstillstånd Kvotflykting Flykting Resedokument för flykting FINNISHENGLISH SWEDISH
  5. 5. 5 MigrationEnglish-Finnish-Swedish Glossary Refusal of entry Registered partnership Residence card Residence permit Residence permit for a self-employed person Residence permit for an employed person Residence permit for studies Residence permit on the basis of family ties Returnee Selective immigration Subsidiary protection Temporary residence permit Third-country national Tracing Visa Käännyttäminen Rekisteröity parisuhde Oleskelukortti Oleskelulupa Elinkeinonharjoittajan oleskelulupa Työntekijän oleskelulupa Opiskelijan oleskelulupa  Oleskelulupa perhesiteen perusteella Paluumuuttaja Valikoiva maahanmuutto Toissijainen suojelu Väliaikainen oleskelulupa  Kolmannen maan kansalainen Jäljittäminen Viisumi  Avvisning Registrerat partnerskap Uppehållskort Uppehållstillstånd Uppehållstillstånd för näring- sidkare Uppehållstillstånd för arbet- stagare Uppehållstillstånd för studier Uppehållstillstånd på grund av familjeband Återflyttare Selektiv invandring Alternativt skydd Tillfälligt uppehållstillstånd Tredjelandsmedborgare Spårning Visum FINNISHENGLISH SWEDISH

×