Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

I4M Country profile russia (in finnish)

139 views

Published on

The document was created for the Project Info4migrants. Project number: UK/13/LLP-LdV/TOI-615

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

I4M Country profile russia (in finnish)

 1. 1. Info4Migrants VENÄJÄMaaprofiili Projektinumero: UK/13/LLP-LdV/TOI-615
 2. 2. ALUE 17,098,242km2 143,8 milj VÄESTÖ BKT asukasta kohden VALUUTTA $18,403 Kielet VENÄJÄ ja 27 muuta tunnistettua kieltä Venäjän rupla Learnmera Oy www.thelanguagemenu.com2 Maaprofiili VENÄJÄLearnmera Oy www.thelanguagemenu.com
 3. 3. MAAN TAUSTATIETOA Venäjä, joka tunnetaan virallisesti myös Venäjän federaatio- na, on puolipresidentillinen liittotasavalta. Venäjä on mailman suurin maa, joka kattaa yli kahdeksannen maailman asutetusta maa-alueesta. Venäjä väkiluku on myös maailman yhdeksänneksi suurin; Venäjä saavutti 143 miljoonan väkiluvun vuonna 2012. Kansakunnan historia alkoi itäslaaveista, jotka olivat huomattava ryhmä Euroopassa 200-700-luvuilla. Vuonna 988 maa omaksui ortodoksisen kristinuskon Bysantin valtakunnalta. Tästä alkoi bysantilaisten ja slaavilaisten kulttuurien yhteensulautuminen, joka tuli määrittämään Venäjän kulttuuria seuraavan vuositu- hannen ajan. Venäjän Neuvostoliiton federatiivisest sosialistises- ta tasavallasta tuli suurin ja johtava Neuvostoliiton osatekijä, jolla puolestaan oli ratkaiseva rooli Liittoutuneiden voitossa toisessa maailmansodassa. Neuvostoliiton aikakaudella nähtiin joitakin 1900-luvun huomattavimpia teknologisia saavutuksia, kuten maailman ensimmäisen ihmisen valmistaman satelliitin sekä en- simmäisen ihmisen avaruudessa. Neuvostoliiton hajottua 1991, Venäjän SFNT rakennutti itsensä Venäjän federaationa, mikä tunnetaan jatkuvana liittovaltion oi- keushenkilönä. Venäjän laajat mineraali- ja energiavarannot ovat suurimmat maailmassa, ja niiden ansiosta Venäjästä on tullut yksi maailman suurimmista öljyn ja luonnonkaasun tuottajista. Kansallislippu Vaakuna Russian FederationMoskova Venäjän federaatio 3 Maaprofiili VENÄJÄLearnmera Oy www.thelanguagemenu.com
 4. 4. VENÄJÄ-FAKTAT Kieli Venäjän virallinen kieli on venäjä, ja sitä käytetään yleises- ti liiketoiminnan, hallinnon ja koulutuksen kielenä. Etniset venäläiset puhuvat lähes ainoastaan omilla äidinkielillään. Venäjällä puhutaan 27 muuta “puolivirallista” kieltä eri al- ueilla. Vuoden 1989 väestönlaskennan aikana vain 4,1 % Neuvostoliiton etnisistä venäläisistä osasi puhua jotakin toista kansakunnan kielistä, kun taas suurin osa muihin et- nisiin ryhmiin kuuluvista oli kaksikielisiä. Venäjällä puhutaan yli 100 eri kieltä. Jotkut etniset tasavallat ovat julistaneet virallisia alueellisia kieliä, mutta miljoonat ei-venäläiset ovat omaksuneet venäjän äidinkielekseen. Kun Venäjän valtion koulutusohjelmat takasivat Venäjän kielen levinneen käytön, se myös auttoi monia muita pienempiä etnisiä ryhmiä kehit- tämään omat aakkosensa ja sanastonsa. Ilmasto ja sää Venäjä on valtava maa, ja ilmasto vaihtelee leudosta arktisen mannermaiseen. Säällä on huomattava merkitys kansalliseen mielialaan. Venäläiset elävät kahden ääripään välissä, tu- kahduttavan kuumista kesistä pitkiin ja kylmiin talviin, jotka kannustavat pitkiin joutilaisuuden ja itsetutkiskelun hetkiin. Leveysaste vaikuttaa talvisäähän, joka vaihtelee lyhyistä ja kylmistä jaksoista Mustanmeren ympäristössä Siperian kuu- kausia kestävään lumeen ja jäähän. Suurin osa pohjoisosista on tundraa, jossa lämpötilat ovat subarktisia vuoden ympäri. Kesät vaihtelevat arojen lämpimistä ja kosteista kesistä ark- tisen rannikon viileisiin kesiin. Suuri osa Venäjästä on lumen peitossa kuusi kuukautta vuodesta, ja sää on usein kova ja arvaamaton. Keskimääräinen talvilämpötila Jakutskissa, Siberiassa on hyytävät-43C. Nämä katkerat talvet vaikuttavat elämänkulkuun kaikin tavoin, liikenteestä terveydenhuol- toon. Venäjältä ei löydy ympärivuotista kasvukautta, ja siksi suuri osa ruoasta säilötään ja savustetaan. 44 Maaprofiili VENÄJÄLearnmera Oy www.thelanguagemenu.com
 5. 5. VENÄJÄ-FAKTAT Neuvottelut Venäläiset näkevät neuvottelut voitto-häviö-tilanteena. He eivät usko voitto-voitto-tilanteisiin. He neuvottele- vat niin kuin pelaavat shakkia, harkiten monta siirtoa etukäteen. Sinun tulee pohtia jokaisen siirron seurauksia ennen kuin teet sen. He ylläpitävät kuria kokouksessa ja puhuvat yhdellä äänellä. Jos tiimissäsi on useampia “ääniä”, venäläiset hämmentyvät siitä, kenellä on todel- linen auktoriteetti. He pyytävät usein toista puolta puhu- maan ensin, jotta voivat harkita ehdotusta. Liikenne Liikenneruuhkat ovat erittäin yleisiä ja pitkittyneitä, etenkin talvisin. Venäjällä sanotaan, että “jokainen auto on taksi”. Venäläisiä näkee usein jalkakäytävillä pysäyttämässä autoja ja neuvottelemassa kyytejä. Jos tunnet kaupungin hyvin, tämä menetelmä on erittäin kustannustehokas tapa matkustaa. Ulkomaalaisena vi- erailijana sinun tulisi kuitenkin välttää tätä ellet puhu venäjää, tai ellet ole venäläisen seurassa. Pöydässa Venäläiset keskustelevat mielellään pöydän ympärillä ja harrastavat itsetutkiskelua. Minuuteissa keskustelu saattaa kääntyä elämän tarkoitukseen ja filosofiaan. He pitävät etenkin venäläiseen teknologiaan liittyvistä kehu- ista, mutta myös huomattavia taiteellisia saavutuksiaan koskevista kohteliaisuuksista. He juovat mieluummin istuessaan ja kaikessa rauhassa, nostaen maljoja ja pitäen lyhyitä puheita. Sotapuheet ovat arkaluontoinen aihe, ja he pitävät suurinta osaa Venäjän sodista puolustussotina aggressiivisia naapureita vastaan. He rakastavat lapsia, ja lasten valokuvien esittely on mainio tapa rakentaa siltoja. 55 Maaprofiili VENÄJÄLearnmera Oy www.thelanguagemenu.com
 6. 6. 1.-5. tammikuuta: uuden vuoden pyhät Uudenvuodenpäivän 1. tam- mikuuta lisäksi 2.-5. tammi- kuuta ovat myös kansallisia juhlapyhiä. 7. tammikuuta: Joulupäivä Joulu on Venäjällä kansal- linen juhlapyhä Venäjän ort- odoksisen kirkon juliaanisen kalenterin mukaan. Kansal- linen pyhäpäivä aloitettiin uudelleen vuonna 1991 vuosikymmenten uskonnon tukahduttamisen ja Neu- vostoliiton valtioateismin jälkeen. Roomalaiskatolinen ja protestanttinen kirkko juhlivat joulua Venäjällä 25. joulukuuta, mutta se ei ole kansallinen juhlapyhä. 23. helmikuuta: isänmaan puolustajan päivä Tämä on Venäjän armeijan päivä. 8. maaliskuu: Kansainvälinen naistenpäivä Ensimmäisen maailmanso- dan aattona rauhankam- panjoiden aikaan venäläiset naiset viettivät ensimmäistä kansainvälistä naistenpäivää helmikuun viimeisenä sun- nuntaina 1913. Vuoden 1913 kansainvälinen naistenpäivä siirrettiin 8. maaliskuuta, ja tämä päivä on siitä lähtien ollut maailmanlaajuisesti kansainvälinen naistenpäivä. 1. toukokuu: kevät- ja työn päivä Entisessä Neuvostoliitossa 1. toukokuuta oli kansainvälin- en työn päivä, jota juhlittiin suurilla paraateilla isoissa kaupungeissa. Vaikka juhlinta on nykyään hillittyä, mon- et ryhmät marssivat tuona päivänä ja protestoivat niistä epäkohdista, joita työläisillä on. 9. toukokuuta: voitonpäivä Vietetään sen päivän muis- toksi, jolloin Venäjä juhli voittoaan Natsi-Saksasta, ja muistetaan sodassa kuolleita ja kunnioitetaan selviytyneitä ja veteraaneja. Suuri armei- jan paraati, jota Venäjän federaation presidentti isän- nöi, järjestetään vuosittain Moskovan Punaisella torilla. Samanlaisia paraateja järjest- etään suurissa Venäläisissä kaupungeissa. 12. kesäkuuta: Venäjä-päivä Tuona päivänä vuonna 1990 Venäjän parlamentti julisti muodollisesti Venäjän it- semääräämisoikeuden Neu- vostoliitosta. 4. marraskuuta: kansallisen yhtenäisyyden päivä Tätä päivää juhlittiin ensin 4. marraskuuta 2005, ja silloin muistetaan kansankapinaa, jota johtivat Kuzma Minin and Dmitry Pozarski. Tuona päivänä puolalaiset kartoitet- tiin Moskovasta marraskuus- sa 1612. Tämä merkitsi myös yleisemmin Sekasorron ajan loppua ja vieraiden valtojen väliintulon loppua Venäjällä. Monet pitävät tätä korvikkee- na ja yrityksenä torjua kom- munistiset mielenosoitukset 7. marraskuuta pyhäpäivänä, jota pidettiin lokakuun val- lankumouksen vuosipäivänä. JUHLAPÄIVÄT 6 Maaprofiili VENÄJÄLearnmera Oy www.thelanguagemenu.com
 7. 7. VENÄJÄ-FAKTAT Liikelounas ja illallinen Jos venäläiset kontaktisi kutsuvat sinut ravintolaan, voit odottaa ylellistä kohtelua. Illallinen on yleisempi kuin lounas. Puolisoita ei yleensä kutsuta näihin tilaisuuksiin, vaikka heidät usein kutsutaan kodeissa pidettäviin kokoontumisiin. Keskeiset istuimet pöydässä varataan usein vanhimmille virkamiehille, kun taas sinun tulisi istua vas- tapäätä venäläisen vastineesi kanssa. Itse aterialla voit aloittaa syömisen, kun joku on nostanut maljan, vaikka pöydässä ei olisi alkoholia lainkaan (epätodennäköistä). Mal- jan nosto on erittäin tärkeä osa illastamista. Moskovassa ja Pietarissa on paljon kan- sainvälisiä ravintoloita, vaikka isäntäsi saattaa valita venäläisen ravintolan vieraiden viihdyttämiseen. Blinit suolatun sillin, kaviaarin tai savulohen kanssa auttavat vodkan imeytymisessä aterian alussa. Muuten venäläinen ruoka painottuu kovasti kaaliin, perunoihin ja punajuureen: Borssikeitto (punajuurikeitto) on varmaankin ruokalajeista tunnetuin. Maito, ker- ma ja juusto ovat myös tärkeitä, samoin kuin ruisjauho, kuivatut herneet ja pavut. Kala ja makkarat tarjotaan usein kuivattuna tai savustettuna. Pääruoat ovat yleensä raskaita ja runsaita, sillä lihan lisänä on perunanyyttejä. Pelmenit ovat siperialaisia perunanyyttejä, jotka on tehty perunoista ja täytetty maustetulla porsaanlihalla. Golubtsyt ovat porsaanlihalla ja vihanneksilla täytettyjä kaalinlehtiä. Perepeulkat on valmistettu viiriäisestä, ja ne usein paistetaan ja sitten leivotaan sienien, mausteiden ja liemen kera. Juominen Tärkeintä on pitää mielessä, että Venäjällä on vakava juomakulttuuri. Juomisesta kieltäytyminen ei ole hyväksyttävää, ellei sinulla ole hyvää syytä – terveydelliset tai uskonnolliset syyt hyväksytään usein helpoiten. Hymyile ja ainakin teeskentele juovasi monien maljojen aikana osoittaaksesi kunnioitusta ympärilläsi olevia ihmisiä kohtaan. 77 Maaprofiili VENÄJÄLearnmera Oy www.thelanguagemenu.com
 8. 8. TÄRKEÄT VINKIT Sinun tulee tietää, mikä «Тапочки» on Тапочки on pari tohveleita. Yksi tohveli on один тапочек [TA-pa-cheyk], kaksi tohvelia два тапочка [DVA TA-pach-ka] ja tohvelit тапочки [TA-pach-kee]. Mik- si sinun tulee tietää tämä? Kun sinut kutsutaan venäläiseen kotiin (joka on yleensä juuri siivottu ja matoilla ver- hoiltu pieni asunto), sinun odotetaan ottavan kengät pois ja sinulle saatetaan tarjota pari тапочки. Voit myös tuoda omat тапочки mu- kanasi. Jos sinut kutsutaan juhlaan tai illalliselle jonkun kotiin, saatat nähdä naisten pukeutuneen korkeakorkoisiin kenkiin, jotka he ovat tuoneet muka- naan, mutta on erittäin epätoden- näköistä, että näet kenenkään pukeutu- van likaisiin ulkosaappaisiin sisällä. Erityisesti naisille Naisiin suhtaudutaan ensin skeptisesti, ja heidän täytyy ehkä osoittaa kykynsä. Ennen kuin vierailet, pyydä molemp- ien osapuolten arvostamaa kollegaa lähettämään kirje, jossa hän esittelee sinut. Käyntikorteissasi tulisi selkeästi olla arvonimesi sekä akateeminen ar- vosi. Jos teet asemasi selkeäksi alusta alkaen, tulet kohtaamaan vähemmän ongelmia. Ole naisellinen. Anna miesten avata sinulle ovet, sytyttää savukkeet, jne. Vaikka pitäisitkin tällaisia tapoja van- hanaikaisina tai typerinä, kunnioita venäläisten kollegoidesi kulttuuritaustaa. Ulkomaalaiset liikenaiset voivat käyttää naisellisuuttaan hyväkseen. Monet venäläiset liikemiehet saattavat antaa naisille myönnytyksiä joissakin asioissa (tapaamiset, palvelukset, jne.), koska haluavat vaikuttaa herrasmiehiltä. Nainen voi kutsua venäläisen liikemie- hen lounaalle ja maksaa laskun, vaikka jotkut miehet voivat pitää tätä kutsuna flirttiin. 88 Maaprofiili VENÄJÄLearnmera Oy www.thelanguagemenu.com
 9. 9. Illallinen ja viihde Kun illastat ravintolassa, saavu ajoissa. Venäläiset ovat hyviä isäntiä, ja viih- dyttävät mielellään vieraita kodeissaan. He usein laittavat enemmän ruokaa pöytään kuin on mahdollista syödä, jotta tulisi selväksi, että ruokaa on yllinkyllin (vaikka sitä ei olisikaan). On kohteliasta jättää ruokaa lautaselle. Tämä tarkoittaa, että vieras on syönyt hyvin. Jos sinut kutsutaan illalliselle, älä tee muita suunnitelmia myöhemmin samal- le illalle. Sinun odotetaan viettävän aikaa aterian jälkeen sosialisoimalla. Kutsu venäläiseen dachaan (mökille maas- eudulle) on suuri kunnia. Älä kieltäydy, kun sinulle tarjotaan ruokaa tai juomaa. Venäläinen vieraanvaraisuus huomio- on ottaen tämä voi olla vaikeaa, mutta kieltäymistä pidetään epäkohteliaana. Muodollisissa tilaisuuksissa vieraat eivät yleensä aloita ateriointia ennen kuin isäntä on aloittanut. Tällaisissa tilaisuuk- sissa kenenkään ei tule lähteä ennen kuin kunniavieras on lähtenyt. Jos olet kunniavieras, älä viivy liian myöhään. Tiedä rajasi juodessasi alkoholia Venä- jällä. Juominen on usein kaikki-tai-ei- mitään – kohtuutta ei ymmärretä. Maljat, jotka saattavat olla välillä pitkiä ja humoristisiakin, ovat yleisiä. Isäntä aloittaa ja vieraat vastaavat. Älä juo en- nen kuin ensimmäinen malja on tarjottu. Maljan jälkeen suurin osa venäläisistä kilistää lasejaan yhteen. Älä tee näin, jos juot jotakin ei-alkoholipitoista. Pukeutuminen “Vakavan” liikeihmisen odotetaan näyttävät viralliselta ja konservatiivisel- ta. Jos pukeudut vaaleisiin tai kirkkaisiin väreihin, venäläiset saattavat mieltää sinut laiskaksi tai epäluotettavaksi. Miesten tulee pukeutua pukuihin ja käyttää solmiota. Naisten tulee pukeu- tua pukuihin, mekkoihin ja housupukui- hin. Lahjat Pieni liikelahja on aina paikallaan, mutta sen arvon tulee vastata sen venäläisen liikeihmisen asemaa, jonka kanssa tapaat. Yleisenä sääntönä on hyvä pitää mie- lessä, ettei tulisi antaa esineitä, joita on helppo saada Venäjältä. Tuo emännälle lahja vieraillessasi venäläisessä kodissa. Pieni lahja venäläiselle lapselle on aina paikallaan (ja arvostettu). TÄRKEÄT VINKIT 9 Maaprofiili VENÄJÄLearnmera Oy www.thelanguagemenu.com
 10. 10. Venäjällä on pitkä historia totalitarianismin kanssa, mikä on johtanut melko fatalistiseen suhtautumiseen elämään. Halu työskennellä yksilöllisesti henkilökohtaisesta aloitteesta tukahdutettiin tsaarinalaisissa ja kommunistisissa valtioissa. Perestroikan (uudelleenrak- entamisen) tullessa neuvostolainen/kommunistinen arvojärjestelmä romutettiin, mutta uudistus on edennyt hitaasti ja monet kokevat länsimaisiin yksilöllisyyden ja voiton mak- simoinnin arvoihin sopeutumisen vaikeaksi. Vanhemmat venäläiset ovat usein pessimis- tisiä, eikä heillä ole paljoakaan uskoa parempaan elämään tulevaisuudessa. Nuoremmat, kaupunkialueiden venäläiset ovat omaksuneet länsimaisemman lähestymistavan. VENÄLÄISET IHMISET Tapaaminen ja tervehtiminen Ensitervehdykset saattavat vaikuttaa etäis- iltä. Älä odota ystävällisiä hymyjä. Kättely on aina paikallaan (mutta ei pakollista) kun tavataan tai erotaan, suhteen laatuun kat- somatta. Ota käsineet pois ennen kättelyä. Älä kättele kynnyksen yli (venäläinen kansa- nusko sanoo, että tämä johtaa riitaan). Kehonkieli Venäläiset ovat erittäin kosketusalttiita ihmisiä, ja julkinen fyysinen kontakti on yleistä. Halaaminen, selkään läimiminen, poskisuudelmat ja muut eleet ovat yleisiä ystävien, tuttavien ja samaa sukupuolta olevien jäsenten kesken. Venäläiset seiso- vat lähekkäin puhuessaan. 10 Maaprofiili VENÄJÄLearnmera Oy www.thelanguagemenu.com
 11. 11. DO’S Tuo pieni lahja Olipa se matkamuisto, viinipullo tai suk- laarasia, jokin pieni on aina parempi kuin ei mikään. Venäläiset ovat erittäin vieraan- varaisia ja huomaavaisia. Venäläiset ystäväsi varmaankin käyttävät aika monta dubloo- naa aterian valmistamiseen ja yrittäessään viihdyttää vieraitaan. Usein ostamme vi- eraillemme kalliita herkkuja, joita emme osta itsellemme. Jos vierailet naisen luona, kukkakimppu ja suklaarasia tekevät ihmeitä! Pieni vinkki: anna aina pariton luku kukkia, parillinen luku annetaan vain hautajaisissa. Asu on tärkeä Venäläiset pukeutuvat mielellään hienosti, olipa se sitten koulua, työtä tai vain kävelyä varten. Usein yliopistossa näet tyttöjä ja poikia pukeutuneena rentoon liikeasuun: paitaan ja kangashousuihin, jopa pukuun. On myös venäläinen perinne pukeutua juhlavasti kokeeseen ja tuoda opettajalle kukkia. Tulet havaitsemaan, että venäläiset naiset pukeutuvat juhlavasti joka tilanteessa – haluamme näyttää kauniilta, ja siksi meillä menee valmistautumiseen niin paljon aikaa. Vinkki: jos olet menossa ulos venäläisten ystäviesi kanssa, tarkista heiltä pukukoodi, jos vaikka olette menossa hienoon ravinto- laan. Valmistaudu runsaaseen ateriointiin! Pidätkö ruoasta? Hieno juttu! Venäläiset rakastavat ruokkimista. Laitamme mielellämme ruokaa ja leivomme vierail- lemme. Jos syntymäpäiviä juhlitaan kotona, juhlavalmistelut voivat viedä koko päivän, mikä on toisaalta uuvuttavaa, toisaalta palk- itsevaa. Haluamme tehdä vieraamme on- nellisiksi, ja haluamme heidän olevan hyvin ruokittuja ja viihtyvän hyvin. Älä siis ylläty, jos sinulle tarjotaan ruoantähteitä lähtiessä – esimerkiksi kakun tähteitä syntymäpäivi- en jäljiltä. Sano vain “спасибо большое” ja nauti! Ole vieraanvarainen Venäläiset ovat usein erittäin ystävällisiä ja vieraanvaraisia, he nauttivat vierailijoista ja vieraana olemisesta. Tämä tarkoittaa, että sinun täytyy olla aina valmis vieraisi- in, jos vaikka venäläiset ystäväsi päättävät tulla yllättäen kylään. Venäläisiä herkkuja ovat mm. makeiset, keksit, tai leivonnaiset, kuten piirakka tai kakku teen kera. Sinun ei tarvitse leipoa kakkuja joka päivä (paitsi jos niin haluat!), pidä vain huoli, että sinulla on suklaata, keksejä ja venäläistä pikkuleipää, joita saa paikallisesta kaupasta. Käytä aina kohteliasta muotoa “Вы” niiden venäläisten kanssa, joita et tunne, etenkin jos he ovat vanhempia kuin sinä, paitsi jos he alkavat käyttää muotoa “ты” sinun kanssasi. Kun käytät “Вы”-muotoa, osoitat kunnioittavasi kyseistä hen- kilöä. Jos taas puhuttelet vierasta “ты”-muodossa, tätä pidetään epä- kohteliaana ja loukkaavana, vaikket olisi sitä tarkoittanutkaan. 1111 Maaprofiili VENÄJÄLearnmera Oy www.thelanguagemenu.com
 12. 12. DON’TS Älä anna naisten kantaa painavia esineitä Jos olet ollut ostoksilla naisen kanssa, älä anna hänen kantaa raskasta ostoskassia, tarjoa apua, etenkin jos hänen täytyy kulkea rappu- sia yläkertaan 9. kerrokseen koska hissi on rikki (tulet huomaamaan, että tämä tapahtuu melko usein...). Jos mies antaa naisen kantaa raskai- ta esineitä tarjoamatta apua, häntä pidetään töykeänä ja epäkohteliaana. Aivan, me uskom- me, että miehet ovat voimakkaampia, ja heidän tulisi pitää huolta naisista. Älä ylläty, jos ystäväsi pitävät sinua rikkaana Jos vierailet Venäjällä, venäläiset ystäväsi saat- tavat pitää sinua rikkaana, koska tulet toises- ta maasta. Tämä on etenkin totta sellaisten venäläisten kohdalla, jotka eivät ole koskaan matkustaneet ulkomaille, tai eivät ole koskaan ennen puhuneet ulkomaalaisten kanssa. Usko- taan yleisesti, että ulkomaalaiset ovat rikkaam- pia kuin venäläiset, ja heidän on helppoa ostaa kalliita tuotteita, kuten autoja ja taloja. Jotkut venäläiset uskovat yhä siihen, mitä he näkevät TV:ssä ja elokuvissa (etenkin vanhempi sukupolvi). Saippuaoopperat ja TV-sarjat ovat tietenkin kaukana todellisuudesta, joten älä ylläty, jos ystäväsi ajattelevat sinun olevan rikas. Venäläiset ystäväsi eivät välttämättä ymmärrä, että sinulla on autolaina, asuntolaina ja useampi luottokorti, joiden laskuja yrität maksaa. Älä odota ihmisten hymyilevän takaisin Venäläiset nauravat mielellään, mutta älä odota meidän hymyilevän tuntemat- tomalle. Jos hymyilet ohikulki- jalle kadulla, eikä hän hymyile takaisin, älä ota sitä henkilö- kohtaisesti, tai oleta henkilön olevan epäystävällinen. Tun- temattomille hymyileminen ei ole yleisesti hyväksyttyä Venäjällä, etenkään isoissa kaupungeissa. Vaikka emme hymyile paljoa, edes valokuvissa, luomme silti erittäin voimakkaita siteitä ja läheisiä ystävyyssuhteita. Kun opimme tuntemaan jonkun paremmin, hymyilemme il- man muuta enemmän seurassasi. 1212 Maaprofiili VENÄJÄLearnmera Oy www.thelanguagemenu.com
 13. 13. YRITYSKULTTUURI Yrityskulttuurissa Venäjällä arvostetaan täsmällisyyttä. Liiketapaamiset alkavat yleensä ajallaan. Käyntikortteja jaetaan va- paasti Venäjällä, ja niitä vaihdetaan aina liiketapaamisissa. Käyntikorttien esittämisen ja saamisen seremoniallisuus on tärkeää. Älä suhtaudu siihen kevyesti. Venäläisen yrityksen tai hallintoelimen edu- stajat istuvat yleensä yhdellä puolella pöytää, ja vieraat toisella puolella. Yritystäsi tulee edustaa erikoistunut asian- tuntijoiden tiimi. Esitelmien tulee olla huolel- la valmisteltuja, yksityiskohtaisia, faktoihin perustuvia ja lyhyitä myynnin näkökulmasta. Venäläiset neuvottelevat yleensä teknisistä asioista pätevästi, suoraan ja selkeästi, mutta koska he ovat uusia kapitalistiselle näkökul- malle, he eivät aina ymmärrä länsimaisen liiketoiminnan käytäntöjä ja tavoitteita. Teidän täytyy ehkä selostaa logiikka joidenkin vaatimustenne takana. Venäläisten on vaikea myöntää virheitään, etenkin julkisesti. He eivät myöskään halua loukata ketään te- kemällä pyyntöjä tai oletuksia. Liiketoiminta puhelimitse Venäjällä on yleensä tehotonta. Venäläiset telekommu- nikaatiojärjestelmät ovat riittämättömiä, mutta ne ovat nopeasti kehittymässä. Teleksiä käytetään jo paljon. Henkilökohtaiset suhteet ovat tärkeitä liike- toiminnassa Venäjällä. Liikeneuvottelut Venäjällä ovat pitkiä ja saat- tavat koetella kärsivällisyyttäsi. Pyri olemaan paikalla pitkällä aikavälillä. Mikään sopimus ei ole lopullinen, ennen kuin sopimus on allekirjoitettu. Kommunismin alaisena ei virka- miehillä ollut kannustimia hyvään suoritukseen tai edes asiakkaiden miellyttämiseen; tämän vuoksi vastaus kysymyksiin oli yleensä “Ei”. Tämä käytäntö jatkuu Venä- jällä edelleen, mutta yleensä “Ei” ei ole vihoviimeinen sana asian suhteen. Sinun täytyy jatkaa kaupantekoa ja olla sitkeä saa- daksesi haluamasi. 13 Maaprofiili VENÄJÄLearnmera Oy www.thelanguagemenu.com
 14. 14. AJANKÄYTÖN HALLINTA Kommunismin aikakaudella oli lähes mahdotonta erottaa työntekijöitä myöhästelystä. Monet venäläiset saapuivat töihin myöhään, lähtivät aikaisin tai kävivät ylipitkillä lounas- tauoilla (jolloin he seisoivat jonossa). Tämän jatkuttua 70 vuotta kestää asenteiden muut- tuminen hetken. Nyt länsimaisia asenteita täsmällisyydestä ja nopeasta asiakaspalvelusta opetetaan venäläisille työntekijöille yrityksissä, jotka ovat ulkomaalaisten omistuksessa. Suurin osa managereista pitää nuoria venäläisiä vastaanottavaisina. Vanhemmalle suk- upolvelle aika ei ole lineaarista, eikä ole paljoakaan syytä pitäytyä aikataulussa. Yhteys ajan ja rahan välillä on väljä. Aika on viisautta, ei rahaa. Kärsivällisyys on hyve, täsmällisyys ei niinkään. Usein vallitseva asenne on se, että työtä tulisi tehdä elääkseen eikä päin vastoin. Uudes- ta liiketoimintaan suuntautuneesta luokasta huolimatta venäläiset suhtautuvat aikaan- saamiseen yleensä rennosti. Liiketapaamiset saattavat alkaa tunnin tai jopa kaksikin tuntia myöhässä. Usein ulkomaalaisten on vaikea ymmärtää venäläisiä, kun he sanovat, että “Yritämme saada työn valmiiksi ajoissa” tai “Se saattaa toimia”. Venäläiset itse asiassa vain ehdottavat erilaisia tuloksia, jotka saattavat olla positiivisia tai negatiivisia. Venäläiset (ja myös liikeih- miset) ovat valmiita toimimaan jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa. Kun aikaa voidaan säästää, mutta se maksaa rahaa, venäläiset valitsevat alemman hinnan, vaikka se vie paljon enemmän aikaa. Raha on arvokkaampi hyödyke kuin aika. Tämä vaikut- taa myös liiketoimintaan. 14 Maaprofiili VENÄJÄLearnmera Oy www.thelanguagemenu.com
 15. 15. KUN VIERAILET VENÄJÄLLÄ... 1. Ota kengät pois Kun menet venäläiseen kotiin, on erittäin tärkeää, että otat heti kengät pois. Isäntä tarjoaa varmaankin tossuja (tapochki). Venäjällä, etenkin isoissa kaupungeissa, kadut ovat erittäin likaisia. Jos kävelet esi- merkiksi Moskovassa varvastossuissa, älä ylläty, jos jalkasi muuttuvat mustiksi. Ota siksi aina kengät pois. Näin vältetään lian, lumen, jään ja hiekan leviäminen talvisin. 2. Tuo lahja Kun vierailet jonkun kotona Venäjällä, on tärkeää, ettet tule tyhjin käsin. Isäntä on todennäköisesti valmistanut ylellisen ateri- an ja käyttänyt rahaa, jotta viihtyisit hyvin hänen kotonaan. Siten on kohteliasta tuo- da isännälle lahja. Sinun ei tarvitse tuoda lahjaa jokaiselle, vain isännälle ja emännälle. Jos paikalla on emäntä, kukat, suklaa ja viini ovat aina hyvä valinta. Jos paikalla on isäntä, tuo olutta (jos hän juo) ja kysy etukäteen, mitä juhliin olisi hyvä tuoda. Jos et todellakaan tiedä, hieno suklaa on aina paikallaan. 3. Älä anna parillista lukua kukkia Tätä sääntöä ei voi aliarvioida. Kun ostat kukkia Venäjällä, ÄLÄ osta parillista lukua. Yleensä kukkakauppias sanoo jotakin, jos valitset vahingossa parillisen luvun, mutta sinun tulee itse välttää tätä virhettä. On epäkohteliasta antaa parillinen luku kukkia, sillä näin tehdään vain hautajaisissa. Lisäksi jotkut näkevät keltaiset kukat hautajaiskukkina, joten vältä varmuuden vuoksi myös näitä. Venäjä on uusi ja innovatiivinen maa monilla tavoin. Se on myös syvästi perinteisiin ja taikauskoon kietoutunut maa. Jopa omistautuneimpia en- tisiä kommunisteja saattavat hallita nämä perinteet, jotka sanelevat mit- en venäläisessä kodissa tai julkisuudessa tulisi käyttäytyä. Koska monet näistä säännöistä ovat tuntemattomia ulkomaalaisille tai saattavat aiheut- taa hämmennystä, tässä on lista 10 tavasta, joilla voit välttää loukkaamasta venäläisiä. 15 Maaprofiili VENÄJÄLearnmera Oy www.thelanguagemenu.com
 16. 16. KUN VIERAILET VENÄJÄLLÄ... 4. Pidä kuppisi puolitäynnä jos et halua lisää alkoholia. Tämä sääntö ei koske niinkään kohteliaisuutta, mutta se on hyvä pitää mielessä juodessasi venäläisten kanssa. Jos et ole kova juomaan, ole varovainen sen alkoholimäärän suhteen, mitä he tarjoavat. Jos venäläiset näkevät tyhjän kupin, he täyttävät sen automaattises- ti ollakseen kohtelias. Jos taas et juo, paras tapa puolustautua on sanoa, että lääkäri on kieltänyt sinua juomasta. Se toimii aina. 5. Älä koskaan kiistele Babushkien kanssa Venäläiset babushki eli isoäidit on syytä ottaa tosissaan. He ovat taloudellisesti huono- immassa asemassa, mutta heillä on paljon valtaa ja heitä kunnioitetaan. Mitä tahansa he kehoittavat sinua tekemään, hymyile, nyökkää ja toimi niin kuin he haluavat. Ei ole mitään syytä kinastella heidän kanssaan. Et tule voittamaan. Lisäksi muistathan tarjota heille paikan metrossa, raitiovaunussa tai marshrutka-bussissa. He saattavat alkaa huutamaan sinulle jos et anna – tämä pätee etenkin nuorten miesten kohdalla. 6. Jos jäät yöksi, tuo kotivaatteet mukanasi Yleensä kotiin tulleessaan ihmiset vaihtavat “kotivaatteisiin”, eli t-paitaan ja pyjamaan. Näin vähennetään lian ja bakteerien määrää asunnoissa. Suurimmalla osalla venäläisiä ei ole autoja ja he käyttävät julkista liikennettä, mikä ei aina ole kaikista puhtain. Jos siis asut venäläisessä isäntäperheessä vaihto-oppilaana tai vain yövieraana, tuo vanhat verkkarit tai jotain mukavaa, johon voit vaihtaa asusi. 7. Älä hoida raha-asioita pimeän tultua Sanotaan, että olet hiukan velkaa isäntäperheesi äidille tai ystävälle. Maksa ihmeessä heille takaisin, mutta älä tee sitä yöaikaan. Monet usko- vat, että raha-asioiden hoito pimeän jälkeen on huono merkki, joten odota aamuun. 8. Älä kättele kynnyksen yli Kun tapaat jonkun etuovella, älä koskaan kättele kynnyksen yli. Odota, kunnes olet sisällä ennen kuin teet niin. 16 Maaprofiili VENÄJÄLearnmera Oy www.thelanguagemenu.com
 17. 17. KUN VIERAILET VENÄJÄLLÄ... 9. Unohditko jotakin? Katso peiliin Jos olet jättänyt jotain jälkeen ja sinun täytyy palata isäntäsi asunnolle, katso peiliin ennen kuin lähdet taas. Tämä on toinen perinteikäs taikausko, josta on paras olla kiistelemättä. Monissa kodeissa on ovensuussa vaatekoukku, jossa on yleensä myös peili, joten ei ole vaikeaa pitäytyä tässä uskomuksessa. 10. Muista nostaa malja Kun olet juhlissa, etenkin häissä tai syntymäpäivillä, maljoja nostetaan runsaasti. Ne eivät yleensä ole kovin muodollisia, eikä sinun tarvitse puhua sujuvaa venäjän kieltä pystyäksesi nostamaan maljan. Muista vain, että kolmas malja on aina ”rakkaudelle” tai ”za lyubov” ja kaikki muu pelkästään ”za” ja tämän jälkeen sana akkusatiivissa. Älä nosta humoristisia maljoja, joissa viittaat Neuvostoajan poliittisiin hahmoihin. Tätä voidaan pitää töykeänä. Pysyttele klassikoissa, kuten ”ystävyydelle” eli “za druzhbu” tai “meille” eli “za nas”. Näillä selviät varmasti! 17 Maaprofiili VENÄJÄLearnmera Oy www.thelanguagemenu.com
 18. 18. Veronica Gelfgren Yulia Bazyukina Marja-Liisa Helenius Tutkimus Tutkimus, ulkoasu Käännös www.thelanguagemenu.com Learnmera Oy

×