Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Glossary for Migration Related
Terminology
Finnish-English-Swedish
Project number: UK/13/LLP-LdV/TOI-615
MIGRATION
Info4Mi...
2
MigrationFinnish-English-Swedish Glossary
Aivotuonti
Aivovienti
Elinkeinonharjoittajan ole-
skelulupa
EU:n sininen kortt...
3
MigrationFinnish-English-Swedish Glossary
Käännyttäminen
Kaksoiskansalaisuus
Kansainvälinen muuttoliike
Kansainvälinen s...
4
MigrationFinnish-English-Swedish Glossary
Määräaikain oleskelulupa
Monikansalaisuus
Muuttoliike- ja
liikkuvuusvuoropuhel...
5
MigrationFinnish-English-Swedish Glossary
Syntyperäinen Suomen
kansalainen
Taloudellisiin syihin
perustuva muuttoliike
T...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Glossary migration (finnish-english-sweddish)

142 views

Published on

This document was created for the Project Info4migrants. Project number: UK/13/LLP-LdV/TOI-615

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Glossary migration (finnish-english-sweddish)

  1. 1. Glossary for Migration Related Terminology Finnish-English-Swedish Project number: UK/13/LLP-LdV/TOI-615 MIGRATION Info4Migrants
  2. 2. 2 MigrationFinnish-English-Swedish Glossary Aivotuonti Aivovienti Elinkeinonharjoittajan ole- skelulupa EU:n sininen kortti Euroopan maahanmuutto- ja turvapaikkasopimus Euroopan muuttoliike- verkosto Hätätapaukset Humanitaarinen suojelu Jäljittäminen Jatkuva oleskelulupa  Brain gain Brain drain Residence permit for a self-employed person Eu blue card European pact on immigra- tion and asylum European migration network Emergency cases Humanitarian protection Tracing Continuous residence permit Kompetensinflöde Kompetensflykt Uppehållstillstånd för näring- sidkare EU-blåkort Den europeiska pakten för invandring och asyl Det europeiska migrationsnät- verket Nödfall Humanitärt skydd Spårning Kontinuerligt uppehållstillstånd MIGRATION Glossary for migration related terminology Migration is increasingly being acknowledged as an issue that needs a global ap- proach and coordinated responses. A commonly understood language is indispensa- ble for coordination and working in the field of international cooperation with mi- grants. With this glossary of migration terminology, we hope to provide a useful tool for career advisors. FINNISH ENGLISH SWEDISH
  3. 3. 3 MigrationFinnish-English-Swedish Glossary Käännyttäminen Kaksoiskansalaisuus Kansainvälinen muuttoliike Kansainvälinen suojelu Kansalaistaminen Kansalaisuus Kansalaisuusaseman määrittäminen Kansalaisuushakemus Kansalaisuusilmoitus Kansalaisuusvaltio Karkottaminen  Kiertomuutto Kiintiöpakolainen Kolmannen maan kansalainen Laillinen oleskelu Laiton maahanmuutto Laiton maahantulo Laiton oleskelu Liikkuvuuskumppanuus Maastamuuttaja Maastamuutto Maahanmuuttaja Maahanmuutto Maahantulokielto Refusal of entry Dual nationality International migration International protection Naturalisation Citizenship Determination of citizenship status Application for citizenship Citizenship by declaration Country of citizenship Deportation Circular migration Quota refugee Third-country national Legal residence Illegal immigration Illegal entry Illegal stay Mobility partnership Emigrant Emigration Immigrant Immigration Entry prohibition Avvisning Dubbelt medboragarskap Internationell migration Internationellt skydd Naturalisering Medborgarskap Bestämmandet av medbor- garskapsstatus Medborgarskapsansökan Medborgarskapsansmälan Nationalstat Utvisning Cirkulär migration Kvotflykting Tredjelandsmedborgare Laglig vistelse Olaglig invandring Olaglig inresa Olaglig vistelse Partnerskap för rörlighet DUtvandrare Utvandring Invandrare Invandring Inreseförbud FINNISH ENGLISH SWEDISH
  4. 4. 4 MigrationFinnish-English-Swedish Glossary Määräaikain oleskelulupa Monikansalaisuus Muuttoliike- ja liikkuvuusvuoropuhelu Muuttoliikkeen hallinta Muuttoprofiili Muuttovirta Oleskelukortti Oleskelulupa Oleskelulupa perhesiteen perusteella Opiskelijan oleskelulupa  Pakolainen Pakolaismatkustusasiakirja Paluumuuttaja Periytymisperiaate Pysyvä oleskelulupa  Rajavartija Rekisteröity parisuhde Säilöönotto Siirtolainen Suomalainen syntyperä Suomen kansalainen Fixed-term residence permit Multiple nationality Migration and mobility dia- logue Migration management Migration profile Migration flow Residence card Residence permit Residence permit on the basis of family ties Residence permit for studies Refugee Refugee travel document Returnee Partage principle Permant residence permit Border guard Registered partnership Detention Migrant Finnish by birth Finnish citizen Tidsbegränsat uppehåll- stillstånd Flerfaldigt medborgarskap Dialog om migration och rörlighet Migrationshantering Migrationsprofil Migrationsström Uppehållskort Uppehållstillstånd Uppehållstillstånd på gr- und av familjeband Uppehållstillstånd för studier Flykting Resedokument för flykting Återflyttare Härstamningsprincip Permant uppehållstill- stånd Gränsbevakare Registrerat partnerskap Tagande i förvar Migrant Finländsk härkomst FINNISH ENGLISH SWEDISH
  5. 5. 5 MigrationFinnish-English-Swedish Glossary Syntyperäinen Suomen kansalainen Taloudellisiin syihin perustuva muuttoliike Toissijainen suojelu Turvapaikanhakija Turvapaikka Turvapaikkatutkinta Työntekijän oleskelulupa Työperusteinen muuttoliike Ulkomaalainen Ulkomain työvoima Ulkosuomalain Uvaton maahanmuutto Väliaikainen oleskelulupa  Valikoiva maahanmuutto Viisumi  Finnish citizen by birth Economic migration Subsidiary protection Asylum seeker Asylum Asylum investigation Residence permit for an employed person Labour migration Foreign citizen Foreign workforce Finnish expatriot Irregular immigration Temporary residence permit Selective immigration Visa Finsk medborgare Infödd finsk medborgare Ekonomisk migration Alternativt skydd Asylsökande Asyl Asylutredning Uppehållstillstånd för arbet- stagare Arbetskraftsmigration Utlänning Utländsk arbetskraft Utlandsfinländare Irreguljär invandring Tillfälligt uppehållstillstånd Selektiv invandring Visum FINNISH ENGLISH SWEDISH

×