Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Essential phrases (finnish-russian)

96 views

Published on

The document was created for the project Info4migrants. Project number: UK/13/LLP-LdV/TOI-615

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Essential phrases (finnish-russian)

  1. 1. Venäjäksi Projektinumero: UK/13/LLP-LdV/TOI-615 TÄRKEITÄ LAUSEITA Info4Migrants !
  2. 2. 2 VenäjäksiTärkeitä lauseita Hei Tervetuloa Minun nimeni on Mikä sinun nimesi on ? Kyllä Ei Ehkä Ole hyvä Kiitos Osoite Sähköposti Puhelinnumero Syntymäaika Naimisissa Naimaton Lapset Allekirjoitus Te Minä Minä Hän Hän Ymmärtää Englanti Suomi Здравствуйте Добро пожаловать Меня зовут Как тебя зовут? Да Нет Может быть Пожалуйста Спасибо Адрес Электронная почта Номер телефона Дата рождения Женат / замужем Не женат / не замужем Дети Подпись Вы Меня / мне Я Его Её Понимать Английский Финский Zdra-stvuj-te Da-bro pa-zha-la-vat’ Mi-nja za-vut Kak ti-bja za-vut? Da Niet Mo-zhet byt’ Pa-zha-las-ta Spa-si-ba Ad-ris I-lik-tron-na-ja podz-ta No-mir ti-li-fo-na Da-ta razh-de-ni-ja Zhi-nat / za-mu-zhem Ni zhi-nat / ni za-mu-zhem De-ti Pod-pis’ Vy Mi-nya / mne Ja Ji-vo Ji-jo Pa-ni-mat’ An-gli-skij Fin-skij SUOMI VENÄJÄ ÄÄNTÄMINEN Tervehdykset – Henkilökohtaiset tiedot
  3. 3. 3 Tärkeitä lauseitaVenäjäksi Vähän Harjoitella Oppia Mies Nainen Hyvin Tietokone Ajokortti Koulu Alakoulu Yläkoulu Lukio Oppisopimus Koulutus Yliopisto Opiskelija Pätevyys Tutkinto Todistus Työllisyys Työ Ensimmäinen Немного Тренироваться Учить Мужчина Женщина Хороший Компьютер Водительские права Школа Начальная школа Средняя школа Колледж Проф. образование Образование Университет Студент Квалификация Диплом Сертификат Трудоустройство Работа Первый Ne-mno-ga Tri-ni-ra-va-t’sa Udzit’ Muzh-chi-na Zhen-shchi-na Kha-ro-shij Kam-p’jut-er Va-di-tel’-ski-je pra-va Shko-la Na-dzal’-na-ja shko-la Sred-nja-ja shko-la Kol-ledzh Prof ab-ra-za-va-ni-je Ab-ra-za-va-ni-je U-ni-ver-si-tet Stu-dent Kva-li-fi-ka-tsi-ja Dip-lom Sir-ti-fi-kat Tru-da-u-stroj-stva Ra-bo-ta Per-vyj Koulutus ja taidot Työllisyys SUOMI VENÄJÄ ÄÄNTÄMINEN
  4. 4. Erilaisia ammatteja 4 VenäjäksiTärkeitä lauseita Viimeinen Edellinen Nykyinen Päivämäärä Työtön/Työnhakija Etsiä työtä Löytää työtä Työhaastattelu CV Hakemus Salasana Taidot Kokemus Miksi ? Milloin ? Missä ? Miten kauan ? Yritys Siivooja Katu Rakennusmies Työläinen Muurari Puuseppä Уборщик Улица Строитель Работник Каменщик Столяр/Плотник U-bor-shik U-li-tsa Stra-i-tel’ Ra-bot-nik Ka-min-shik Sta-ljar/Plot-nik Последний Предыдущий Нынешний Дата Безработный/Соискатель Искать работу Находить работу Собеседование Резюме Заявка Пароль Навыки Опыт Почему? Когда? Где? Как долго? Компания Pa-sled-nij Pri-dy-du-shij Ny-ne-shnij Da-ta Biz-ra-bot-ny-j / Sa-is-ka-til’ Is-kat’ ra-bo-tu Na-kha-dit’ ra-bo-tu Sa-bi-se-da-va-ni-je Ri-zju-me Za-jav-ka Pa-rol’ Na-vy-ki O-pyt Pa-dzi-mu? Kag-da? Gde? Kak dol-ga? Kam-pa-ni-ja SUOMI VENÄJÄ ÄÄNTÄMINEN
  5. 5. Putkimies Sähköasentaja Maalari/Sisustaja Viherrakentaja Katontekijä Hotelli Ravintola Baari Keittiö Tarjoilija Huonesiivooja Kokki Portteri Maatalous Maanviljely Pakkaus Tuotantolinja Laiteoperaattori Merkinnät Varasto-operaattori Vähittäiskauppa Kassa Turvallisuus Lastenhoito Raha Водопроводчик Электрик Маляр / Декоратор Ландшафтный дизайнер Кровельщик Отель Ресторан Бар Кухня Официант / официантка Горничная Повар Носильщик Сельское хозяйство Земледелие Упаковка Производственная линия Оператор станка Маркировка Оператор склада Розничная торговля Касса Охрана Уход за детьми Деньги Va-da-pra-vod-dzik I-lek-trik Ma-ljar / Di-ka-ra-tar Land-shaft-nyj di-zaj-ner Kro-vil’-shik A-tel’ Ri-sta-ran Bar Kukh-nja A-fi-tsi-ant / A-fi-tsi-ant-ka Gor-nidz-na-ja Po-var Na-sil’-shik Sel’-ska-je ha-zja-j-stva Zim-li-de-li-je U-pa-kov-ka Pra-iz-vod-stven-na-ja li-ni-ja A-pi-ra-tar stan-ka Mar-ki-rov-ka A-pi-ra-tar skla-da Roz-nidz-na-ja tar-gov-lja Kas-sa Ah-ra-na U-hod za det’-mi Den’-gi 5 Tärkeitä lauseitaVenäjäksi SUOMI VENÄJÄ ÄÄNTÄMINEN
  6. 6. 6 VenäjäksiTärkeitä lauseita Neuvonta Ruoka Juoma Näkemiin Seuraava tapaaminen Nähdään pian Ole hyvä Совет Еда Напиток До свидания Следующая встреча Скоро увидимся Пожалуйста Sa-vet Ji-da Na-pi-tak Da svi-da-ni-ja Sle-du-ju-sha-ja vstre-dza Sko-ra uvi-dim-sja Pa-zha-las-ta Hyvästely SUOMI VENÄJÄ ÄÄNTÄMINEN

×