Successfully reported this slideshow.

Euro zonos skolų krizė, pristato Nerijus Mačiulis, 2011 12

1,301 views

Published on

Euro zonos skolų krizė, pristato Nerijus Mačiulis, "Swedbank" Vyriausiasis ekonomistas.

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Euro zonos skolų krizė, pristato Nerijus Mačiulis, 2011 12

  1. 1. Euro zonos skolų krizė dr. Nerijus Mačiulis Vyriausiasis ekonomistas © Swedbank Lėtėjanti pasaulio ekonomika?BVP augimas, palygitni su ankstensiu ketvirčiu, %2.5 EZ Vokietija Prancūzija JK JAV Japonija2.01.51.00.50.0-0.5-1.0 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 © Swedbank Šaltinis: Eurostat
  2. 2. Lėtėjanti pasaulio ekonomika?BVP augimas, palyginti su ankstensiu ketvirčiu, %2.5 EZ Vokietija Prancūzija JK JAV Japonija2.01.51.00.50.0-0.5-1.0 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 © Swedbank Šaltinis: Eurostat Pirkimo vadybininkų indeksas (PMI) signalizuoja lengvą recesiją 70 65 60 55 50 45 US A 40 UK Ja pa n E u r o la n d 35 C h in a In d ia 30 G lo b a l S w e de n 25 07 08 09 10 11 S ou r c e: R e u te r s E co W in © Swedbank
  3. 3. Federalinės skolos ir BVP santykis didės dar bent kelis metus © SwedbankTED spreads – įspėja apie galimą kredito krizę(skirtumas tarp tarpbankinių palūkanų normų ir trumpalaikių valstybės obligacijų) 5 ,0 P e rc e n t a g e P oi n t s 4 ,5 US A 4 ,0 3 ,5 3 ,0 2 ,5 2 ,0 UK 1 ,5 S weden E M U 1 ,0 0 ,5 Japan 0 ,0 07 08 09 10 11 S o u rc e : R e ute rs E c o W i n © Swedbank
  4. 4. Monetarinė ir fiskalinė politikos nukreiptos į priešingas kryptis Bazinės palūkanų normos • Monetarinė politika: išlieka ž emos palūkanos ir taikomos 8 kitos netradicinės priemonės 8 7 Australija 7 JK 6 6 • Fiskalinė politika: neaiškus konsolidavimo greitis ir dydis, 5 poveikis augimui, kiti politiniai efektai 5Procentai 4 4 • Ar yra alternatyvų? 3 Euro 3 zona 2 2 Valdž ios sektoriaus biudž eto balansas ir skola 2010 m., % BVP 1 JAV 1 -35 Švedija BIUDŽ ETAS 0 0 Airija 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 -30 Šaltinis: Reuters EcoWin -25 -20USD, EUR, SEK (thousand billions) -15 JK JAV Portugalija Graikija Ispanija -10 Latvija Prancūzija PIIGS Lietuva Kipras Japonija -5 Euro zona Danija Italija Suomija Vokietija Belgija 0 Estija Švedija SKOLA 5 0 50 100 150 200 250 © Swedbank Šaltinis: Reuters, Swedbank 7 Kaip sumaž inti įsiskolinimus? Skolos ir BVP santykis, % 250 Graikija Italija Japonija JAV EZ Švedija Airija 219 200 159 150 128 107 100 96 50 41 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Šaltinis: OECD 1. Ekonomikos augimas (vienintelis š altinis – besivystančios rinkos) 2. Taupymas, stagnacija (japoniš kas scenarijus) 3. Infliacija arba finansinės represijos (neigiamos realios palūkanos) 4. Nemokumas (tikėtinas tik maž ose š alyse) © Swedbank
  5. 5. Procentai © SwedbankGalimi EZ valstybių skolų krizės vystimasis Neleisti nei vienai euro zonos Atskirti mokias ir nemokias valstybes. valstybei bankrutuoti, Pirmosioms suteikti neribotą paramą, visoms už tikrinti finansavimą antrųjų skolą restruktūrizuoti. EZ šalies bankrotas 1. Sustiprinti Europos bankų Pereiti nuo trumpalaikio ir griež to likvidumą ir kapitalą finansų konsolidavimo prie ilgalaikių, 2. Už tikrinti, kad bankrotas negresia augimą skatinančių reformų Sisteminė kitoms EZ valstybėms finansų krizė ES Bendros obligacijos, Sukurti sistemą, leisiančią už tikrinti ECB “paskutinis skolintojas”, Pavojus fiskalinę drausmę ir išvengti panašiųEuro zonos EFSF -> ESM, tolimesnei ES problemų ateityje skilimas etc. © Swedbank integracijai
  6. 6. Procentai© Swedbank Geros dienos! Nemokamų ekonominių naujienų ir tyrimų prenumerata: WWW.SWEDBANK-RESEARCH.COM© Swedbank

×