Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams?

621 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams?

 1. 1. Uzņēmēju diskusija: Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē – vai iespējams? 28/09/2011
 2. 2. Diskusijas dalībnieki <ul><li>Uldis Pīlēns, “ UPB ” holdinga valdes priekšsēdētājs </li></ul><ul><li>Aigars Rostovskis, Biznesa augstskolas “ Turība ” valdes priekšsēdētājs </li></ul><ul><li>Juris Biķis, a/s “ Latvijas finieris ” padomes priekšsēdētājs </li></ul><ul><li>Arnis Bikšus , bāra “ Paldies Dievam, Piektdiena ir klāt ” īpašnieks </li></ul><ul><li>Daniils Ruļovs, Swedbank valdes loceklis un Uzņēmumu apkalpošanas pārvaldes vadītājs </li></ul>
 3. 3.
 4. 4. Kā saprotam ilgtspējīgu attīstību? <ul><li>Swedbank darbības pamats ir ilgtspējīgas bankas finanses un ilgtspējīga rīcība </li></ul><ul><li>Ilgtspēja – galvenais kritērijs uzņēmumu un privātpersonu finansēšanā </li></ul><ul><li>Klienta individuālajās vajadzībās sakņots ilgtermiņa attiecību modelis </li></ul><ul><li>Atbildīga līdzdalība sabiedrības attīstības procesos - ziedot.lv, Iespējamā misija, Junior Achievement Latvija u.c. </li></ul>
 5. 5. Aizdevumu / noguldījumu attiecība turpina uzlaboties, samazinoties līdz 1 84 % šī gada jūnija beigās Swedbank kapitāla pietiekamības rādītājs turpina uzlaboties , sasniedzot 20 % jūnija beigās un būtiski pārsniedz obligāto 8% FKTK prasību Stabilitāte = Ilgtspēja
 6. 6. Daniils Ruļovs , Swedbank Uzņēmumu apkalpošanas pārvaldes vadītājs un valdes loceklis Ko ilgtspējīga attīstība nozīmē Latvijas uzņēmējiem?
 7. 7. Kas ietekmē uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību? © Swedbank Skaidra uzņēmuma attīstības vīzija un stratēģija Rūpes par darbinieku potenciāla attīstību Atbildība pret apkārtējo vidi un resursiem Sadarbība ar piegādātājiem un partnerie m Ilgtermiņa attiecības ar klientiem un sabiedrību Finanšu ilgtspēja / stabilitāte
 8. 8. Q1: Lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā zemāk minētie faktori ietekmē uzņēmumu ilgtspējīgu darbību. Uzņēmumu ilgtspējas ietekmējošo faktoru novērtējums Dati: GfK Baltic un Swedbank uzņēmēju aptauja par ilgtspēju, 2011. g. sept.
 9. 9. Ko varam secināt? <ul><li>Uzņēmuma ražotie produkti un pakalpojumi tiek vērtēti kā viens no būtiskākajiem uzņēmuma ilgtspēju ietekmējošajiem faktoriem, savukārt pārdomāta finanšu plūsma un vadība – kā ne tik būtiski </li></ul><ul><li>Uzņēmuma atbildīga izturēšanās pret vidi un reputācija kā videi draudzīgam uzņēmumam ir starp mazsvarīgākajiem faktoriem </li></ul><ul><li>Skaidra uzņēmuma attīstības vīzija un stratēģija mazāk svarīga par īpašnieku motivāciju attīstīt uzņēmumu ilgtermiņā </li></ul><ul><li>Sakārtota biznesa vide svarīgāka par uzņēmuma veselīgiem finanšu rādītājiem & peļņu </li></ul><ul><li>Labs klientu serviss ir ievērojami svarīgāks nekā vadības rūpes par darbinieku potenciāla attīstību </li></ul><ul><li>Uzņēmēji n esaskata ārējā finansējuma pieejamību kā ilgtspēju ietekmējošo faktoru. Vai pietiek pašiem resursu uzņēmuma būtiskai izaugsmei? </li></ul>
 10. 10. 16 Ilgtspēja – produkts? Dati: GfK Baltic un Swedbank uzņēmēju aptauja par ilgtspēju, 2011. g. sept. Finanšu ilgtspēja & stabilitāte Uzņēmuma attīstības vīzija & stratēģija Rūpes par darbinieka potenciāla attīstību Atbildība par vidi un resursiem Sadarbība ar piegādātājiem un partneriem Ilgtermiņa attiecībās ar klientiem, sabiedrību Produkts & pakalpojumi
 11. 11. Cik tāls ir Latvijas uzņēmēju skats? <ul><li>Pusei jeb 51% uzņēmēju ilgtermiņa plānošana asociējas ar laika periodu 4-5 gadi un vairāk </li></ul><ul><li>Visbiežāk (29% uzņēmēju) reālais biznesa attīstības plāns ir sastādīts 2-3 gadiem uz priekšu </li></ul>Dati: GfK Baltic un Swedbank uzņēmēju aptauja par ilgtspēju, 2011. g. sept. Ilgtermiņa plānošana saistās ar 4-5 gadiem un vairāk Reālais plāns 2-3 gadiem uz priekšu Katram piektajam uzņēmējam nav attīstības plāna
 12. 12. Kā Swedbank var sekmēt uzņēmumu finanšu ilgtspēju? <ul><li>Veidojam ilgtermiņa attiecības ar klientiem </li></ul><ul><ul><li>Mēs ieklausāmies, izprotam un piedāvājam uzņēmuma vajadzībām atbilstošus rīkus un risinājumus </li></ul></ul><ul><li>Veicinām ilgtspējīgas uzņēmējdarbības domāšanu </li></ul><ul><ul><li>Attīstām savu kompetenci ilgtspējīgās nozarēs un sekmējam zināšanas par uzņēmumu finanšu plānošanu (Swedbank Uzņēmējdarbības kompetences centrs) </li></ul></ul><ul><li>Piedāvājam ne tikai naudu un pakalpojumus, bet arī vidi un partnerību uzņēmumu ilgtspējīgai attīstībai </li></ul><ul><ul><li>Plašākais klientu tīkls un lielākā bezmaksas savstarpējo norēķinu sistēma </li></ul></ul><ul><li>Swedbank prioritāte - ilgtspējīgu uzņēmumu attīstība Latvijā </li></ul><ul><ul><li>Piedāvājam pievilcīgus finansēšanas nosacījumus ilgtspējīgiem uzņēmumiem </li></ul></ul>
 13. 13. Uzņēmējiem optimistiski izaugsmes plāni 67 % uzņēmēju plāno ieguldīt līdzekļus turpmākā attīstībā un darbības paplašināšanā nākamo 6 mēnešu laikā Dati: GfK Baltic un Swedbank uzņēmēju aptauja par ilgtspēju, 2011. g. sept.
 14. 14. Swedbank par ilgtspējīgu uzņēmumu attīstību Latvijā
 15. 15. Paldies!

×