Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Swedbanki tööstusettevõtete uuring 2018

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 23 Ad

Swedbanki tööstusettevõtete uuring 2018

Download to read offline

Värske Swedbanki Eesti tööstusettevõtete uuring näitas, et ootused alanud aastale on positiivsed –85% ettevõtetest prognoosib kasumlikkuse suurenemist või samaks jäämist. Käibe kasvu planeerib tööstuses seitse ettevõtet kümnest.

Värske Swedbanki Eesti tööstusettevõtete uuring näitas, et ootused alanud aastale on positiivsed –85% ettevõtetest prognoosib kasumlikkuse suurenemist või samaks jäämist. Käibe kasvu planeerib tööstuses seitse ettevõtet kümnest.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (19)

Similar to Swedbanki tööstusettevõtete uuring 2018 (16)

Advertisement

More from Swedbank AS (20)

Recently uploaded (18)

Advertisement

Swedbanki tööstusettevõtete uuring 2018

 1. 1. Tööstusettevõtete uuring 2018 19.03.2018
 2. 2. © Swedbank Public Information class 2 Töötlev tööstus Eesti suurim majandussektor Eksport 8 miljardit – 62% Eesti koguekspordist ~125 000 töötajat 15,4% SKPst
 3. 3. © Swedbank Public Information class Käive kasvab, Baltikumis toodangu mahu kasv üks Euroopa Liidu suurimaid 3 Müügikäive +550 Ekspordi osakaal käibest -2% • Möödunud aastal suurenes Eesti päritolu kaupade eksport 7% ehk 630 mln euro võrra • Koguekspordi kasvu aeglustas mobiilsideseadmete väljaveo järsk langus Töötleva tööstuse müügitulu ja ekspordi osakaal käibest (2016 vs 2017) mln Allikad: Statistikaameti kvartaalne statistika, Eurostat
 4. 4. © Swedbank Public Information class 2149 1663 1372 1198 737 523 469 391 325 2.9% 4.4% 3.1% 3.1% 4.1% 4.9% 5.4% 8.1% 7.5% 0% 2% 4% 6% 8% 0 500 1000 1500 2000 2500 Müügitulu ja kogukasumi marginaal töötleva tööstuse sektorite lõikes, 2017 Müügitulu, mln € Kogukasumi marginaal 4 Allikas: Statistikaameti kvartaalne ja aastastatistika Töötleva tööstuse põhinäitajad
 5. 5. © Swedbank Public Information class 2.5% 2.8% 2.3% 4.2% 1.8% 3.1% 2.0% 3.0% 2.5% 1.2% 1.9% 1.8% 3.5% 6.6% 2018 SKP prognoos Soome taas olulisim sihtturg, Saksamaa osakaal kasvab 5 Allikas: Statistikaameti aastastatistika, OECD 9% -18% 25% 17% 8% 43% 6% 9% 26% 0% 18% 30% 20% 29% Soome Rootsi Saksamaa Läti Norra Holland Taani Leedu USA Suurbritannia Venemaa Prantsusmaa Poola Hiina Ekspordi muutus % 18% 17% 8% 6% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% Ekspordi osakaal % Eesti päritolu kaupade eksport
 6. 6. © Swedbank Public Information class Tööjõukulude osakaal käibes kasvab jätkuvalt 6 Tööstuse keskmine brutokuupalk 2017 (YoY):  Eestis 1173€ (+6%)  Lätis 867€ (+7%)  Leedus 869€ (+8%) Allikas: Statistikaameti aasta- ja lühiajaline statistika; Läti ja Leedu statistikaametid Aastatel 2008-2017 tõusid palgad Eestis kiiremini (+56%) kui Lätis ja Leedus (+48%)
 7. 7. © Swedbank Public Information class Investeeringud kasvavad, intressid soodsad 7 2017 suurim kasv: Paberitööstuses +580% Masinate ja seadmete tootmises +180% Mullu investeeriti enim masinatesse ja seadmetesse (71%) Eesti kulutused teadus- ja arendustegevusse olid 2016 aastal 270mln € ehk 1,3% SKPst. Euroopa Liidu keskmine 2%. * 2017 investeeringute prognoos ja sellest lähtuvad suhtarvud põhinevad Statistikaameti lühiajastatistika muutusel. Allikad: Eurostat, Eesti Pank, Statistikaameti aasta- ja lühiajastatistika
 8. 8. © Swedbank Public Information class Digitaliseerimine: suund õige aga pikk tee minna 8 Eesti ettevõtete nõrkusteks on andmete elektrooniline jagamine (ERP) ning sotsiaalmeedia ja RFID tehnoloogia vähene kasutamine Prototron: Prototüüpide rahastamine Adapter: Teadusasutuste teenuste ja võimaluste esitlus SA Archimedese NUTIKAS III: Uuringute ja tootearenduse rahastamine Allikas: Euroopa komisjon, Digital Economy and Society Index (DESI)
 9. 9. © Swedbank Public Information class Töötleva tööstuse seis – tiigrihüppe ootuses 9 1 Ekspordinõudlus on tugev, laenuintressid madalad ja majanduskeskkond soosiv – hea aeg investeerimiseks. 2 Õhukesed kasumimarginaalid muudavad tööstuse väliskeskkonna muutustele ja sisendhindade tõusule haavatavaks. 3 Töökäte arv väheneb ja palgad kasvavad - võtmeküsimuseks lisandväärtuse kasvatamine. 4 Kulutused T&A-le madalamad Euroopa keskmisest ja lisandväärtusega töötaja kohta 23. kohal. 5 Ettevõtete digitaliseeritus on madal. Kuidas ära kasutada tugevat IKT sektorit? 6 Tegevusmudeli muutus eeldab investeeringuid, nende edasilükkamine on ohuks ettevõtete jätkusuutlikkusele.
 10. 10. 2018.aasta küsitluse tulemused
 11. 11. © Swedbank Public Information class Uuringus osales 305 ettevõtet 11 26% Rasketööstus 13% 19% Puidutööstus Toiduainetööstus Ehitusmaterjalide tööstus9% 33% Muu (Mööbel, tekstiil, trükk, elektroonika jm) 3,2+ miljarditKäive 2,2 miljonitMediaankäive 20+ miljonit48 ettevõtte käive 24 611Töötajate arv kokku 81Keskmine töötajate arv
 12. 12. © Swedbank Public Information class 69% ettevõtetest plaanib käibe kasvu, keskmiselt 7% 12 Vastanutest 69% prognoosib käibe suurenemist (2017, 68%), 24% (2017, 24%) käibe samaks jäämist ja 7% (2017, 8%) käibe vähenemist Suurimat käibekasvu oodatakse puidutööstuses (9,2%) ja muus tööstuses (8,9%), sh trükitööstuses (12,5%) ja mööblitööstuses (9,4%) 85% ettevõtetest prognoosib kasumlikkuse suurenemist või samaks jäämist *Muutus eelmise aastaga võrreldes Kõige enam prognoositi kasumlikkuse kasvu toiduaine- tööstuses (68%) ja kõige vähem ehitusmaterjalide tööstuses (30%)*Käibega kaalutud keskmine muutus
 13. 13. © Swedbank Public Information class Jätkuvalt populaarsed sihtturud: Skandinaavia ja Saksamaa 13 Väiksemate ettevõtete seas on uued populaarsed sihtturud Skandinaavia (eriti Rootsi 40%), Saksamaa (24%), Taani (17%) ja Läti (21%) Rootsi on iga suurusega ettevõtete kõige populaarsem uus sihtturg Soome on kõige populaarsem toiduainetööstuses (50%) Saksamaa puidutööstus- ja tekstiilisektoris (28% ja 33%) Norra trükitööstuses (46%) Keskmiste ettevõtete seas on lisaks nendele populaarne ka Austria (14%), suurettevõtete seas Hiina (17%)
 14. 14. © Swedbank Public Information class Investeeringuid veavad väikeettevõtted 14 Enim planeeritakse investeerida efektiivsuse kasvu (59%) ja tootearendusse (20%) 8% ettevõtetest ei planeeri 2018. aastal investeerida (vs 7% 2017. aastal)
 15. 15. © Swedbank Public Information class Peamine pidur investeerimisel on ebakindlus 15 „Kasumlikkus on niigi madal“ „Pole vajadust, investeeringud on juba tehtud piisavalt“ „Võitlus korporatsioonis limiitide pärast“ „Kontserni investeerimisplaan - prioriteedid on muudes maades“ „Riigi maksukeskkonna ebastabiilsus“ Ettevõtjate arvamused
 16. 16. © Swedbank Public Information class Ettevõtja: “Puudu on töötajatest, kes oskaks mõelda ja oleks valmis vastutama oma töö eest“. 16 Asukoht Tööotsijate oluliselt kõrgemad ootused Palgasurve Vastava eriala spetsialiste ei koolitata Mis takistab sobivate töötajate leidmist: Masinaoperaatorid Insenerid, keemikud, juhid Tööpingi operaatorid Lukksepad, meistrid Mehhatroonikud, automaatikud Käsitöölised Kellest ettevõtjad puudust tunnevad:Ettevõtte arengut piirab tööjõupuudus (% vastanutest) 42% 44% 53% 2016 2017 2018
 17. 17. © Swedbank Public Information class 17 Võõrtööjõu kasutamine on levinuim suurettevõtete seas – 32% ettevõtetest Välistööjõu osakaal on jõudsalt kasvanud – eelmise aastaga võrreldes kasv +66% Lahendus – välistööjõud? 2017. plaanis 21% ettevõtetest suurendada välistööjõu osakaalu
 18. 18. © Swedbank Public Information class Töötajaid plaanitakse juurde palgata 18 2017 planeeriti palkade kasvuks keskmiselt 3,7%. Kuidas läks? Brutopalk kasvas 5,9% (Allikas: Statistikaameti aastastatistika) Keskmine palk töötlevas tööstuses 2017. aastal: 1173€ (Allikas: Statistikaameti aastastatistika)
 19. 19. © Swedbank Public Information class Ettevõtjate hinnang: tulevikus toob edu unikaalne toode, kiirus ja efektiivsus 19 Mis on teie olulisimad konkurentsieelised täna? 75% 54% 41% Paindlikkus Head kliendisuhted Kiirus Mis võiksid olla teie konkurentsieelised homme?
 20. 20. © Swedbank Public Information class Automatiseerimine ja digitaliseerimine on startinud, koostöö teadusasutustega tagaplaanil 20 Kui oluliseks peate automatiseerimist ja digitaliseerimist? (0-10) Kui oluliseks peate koostööd teadusasutuste ja koolidega? (0-10) 7,7 5,9
 21. 21. © Swedbank Public Information class Uuringu kokkuvõte 21 1 Ettevõtete ootused käibe ja kasumlikkuse osas on sarnaselt eelmisele aastale positiivsed. 2 Ekspordis nähakse võimalusi, geograafia laieneb (Saksamaa). 3 Tööjõupuudus on mureks enam kui pooltele ettevõtetest ja kiire palgakasv jätkub. Üheks lahenduseks välistööjõud. 4 Investeeringute kasvu veavad väikeettevõtted. Tagasi hoiab ebakindlus majanduskeskkonna osas. 5 Automatiseerimist ja digitaliseerimist peetakse oluliseks. Kas need kajastuvad investeeringutes? 6 Konkurentsieelised muutuvad, ettevõtted plaanivad senisest enam tööd tootearenduse ja efektiivsusega.
 22. 22. © Swedbank Public Information class Üleskutse koostööle! Et Eesti eksport edeneks 22 • Digitaalse- ja intellektuaalse vara ning tööstusparkide finantseerimine • Meetmed turutõrgete kõrvaldamiseks - Prototron, Seed Forum, ärikiirendi, EIF • Poliitiline toetus ekspordile • Stabiilne (maksu)poliitika • Õppekavade viimine vastavusse vajadustega • Rakenduslike teadustööde toetamine • Töökohakoolituse toetus • Võõrtööjõu regulatsioon • Tööstuse tutvustamine • Strateegiline partnerlus digitaliseerimiseks • Ühine T&A, ühised tarkvaralahendused • Haridusvajaduste sisend Pank Ettevõtjad Riik

×