Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Eesti toiduainetööstuse
plaanid konkurentsivõime
tõstmiseks
Käive 1,9 miljardit - üks olulisemaid
sektoreid Eesti tööstuses!
Eksport 660 miljonit eurot
~14 500 töötajat
Toiduainetöös...
© Swedbank 3
Kõrged tööjõukulud vähendavad ettevõtete kasumlikkust
Allikas: Statistikaameti aasta- ja lühiajaline statisti...
© Swedbank
Ettevõtete marginaalid on õhukesed
Allikas: Statistikaameti aasta- ja lühiajaline statistika
4
2149
1906
1198
7...
© Swedbank
Pilt on sektorite lõikes erinev
Allikas: Statistikaameti aasta- ja lühiajaline statistika 5
0
5
10
15
20
25
30
...
© Swedbank
Meie toidutööstuse sihtturgude majanduskasv aeglustub
Kriisi ei ole.
Allikas: Statistikaameti aastastatistika, ...
© Swedbank
Investeeringute struktuur muutub kogu
tööstuses
Allikas: Statistikaameti aasta- ja lühiajaline statistika 7
85 ...
© Swedbank
Digitaliseeritus toiduainesektoris Euroopas keskmiselt veidi üle 10%
Allikas: Euroopa komisjon, Digital Economy...
2019. aasta küsitluse
tulemused
© Swedbank 10
Käibe prognoos Kõige olulisemad sihtriigid: Skandinaavia ja Baltikum
• Vastanutest 77% prognoosib
käibe suur...
© Swedbank 11
Tööjõud Palk
65,1% 64,1%
27,6%
43,6%
Tööstus kokku Toiduainetööstus
Kellest tuntakse puudust?
spetsialistide...
© Swedbank 12
„Tootmisvõimsused on
enne lisainvesteerimist
vaja välja müüa“
„Eelmisel aastal olid
suured investeeringud“
„...
Ettevõtete plaanid
konkurentsivõime
tõstmiseks
© Swedbank
Planeeritud lisandväärtuse tõus 2 aasta jooksul jääb märgatavalt
alla palgakasvu prognoosile
14
9%
11%
9%
12%
7...
© Swedbank
Toiduainetööstus on enim panustanud
automatiseerimisse
15
1 400
tuh €
723
tuh€
195
tuh€
133
tuh€
237
tuh€
Toit
...
© Swedbank 16
41 tuh€
52 tuh€
33 tuh€
31 tuh€
22 tuh€
Toit
Puit
Raske
Ehitusmaterjalid
Muu
Ettevõte investeerib 2 aasta jo...
© Swedbank
41% toidutööstusest kavatseb lisandväärtust tõsta
panustades arendustegevusse ja koostöösse
17
342 tuh€
190 tuh...
© Swedbank
Kokkuvõte
• Meie sihtturgude majanduskasv aeglustub, kriisi ei ole. TOP10 sihtriigi keskmine majanduskasvu
prog...
Toiduainetööstuse uuringu tulemused 2019
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Toiduainetööstuse uuringu tulemused 2019

239 views

Published on

Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks. Swedbanki toiduainetööstuse uuringu tulemused 2019.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Toiduainetööstuse uuringu tulemused 2019

 1. 1. Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks
 2. 2. Käive 1,9 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat Toiduainetööstus
 3. 3. © Swedbank 3 Kõrged tööjõukulud vähendavad ettevõtete kasumlikkust Allikas: Statistikaameti aasta- ja lühiajaline statistika
 4. 4. © Swedbank Ettevõtete marginaalid on õhukesed Allikas: Statistikaameti aasta- ja lühiajaline statistika 4 2149 1906 1198 737 523 469 325 2328 1944 1244 758 611 519 331 14% 13% 21% 18% 22% 10% 20% 3% 7% 6% 4% 5% 6% 4% 0 500 1000 1500 2000 2500 0% 5% 10% 15% 20% 25% Puidutööstus Toidutööstus Rasketööstus Elektriseadmete tootmine Mööblitööstus Keemiatööstus Tekstiilitööstus Müügitulu 2017, m€ Müügitulu 2018, m€ Tööjõukulude osakaal müügitulust 2018 Kogukasumi osakaal müügitulust 2018 Toidutööstuse kogukasumi osakaal müügitulust on 2,6%, joogitööstusel 10,7%.
 5. 5. © Swedbank Pilt on sektorite lõikes erinev Allikas: Statistikaameti aasta- ja lühiajaline statistika 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Liha Kala Puu- ja köögiviljad Piimatooted Pagaritooted Joogid Ettevõtete lisandväärtuse töötaja kohta, 2014-2017 2013 2014 2015 2016 2017
 6. 6. © Swedbank Meie toidutööstuse sihtturgude majanduskasv aeglustub Kriisi ei ole. Allikas: Statistikaameti aastastatistika, Swedbank, OECD 6 37% -7% -3% -5% 3% -10% -11% -41% -32% 6% 13% 9% -2% Ukraina Hispaania Itaalia Holland Poola Saksamaa Saudi Araabia Norra Taani Rootsi Leedu Läti Soome 2018 ekspordi muutus % 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 4% 7% 15% 19% 22% Ekspordi osakaal % 3,5% 2,2% 0,9% 2,5% 4,0% 1,2% 2,9% 2,5% 2,0% 1,3% 2,7% 3,9% 1,9% 2019 SKP kasv %
 7. 7. © Swedbank Investeeringute struktuur muutub kogu tööstuses Allikas: Statistikaameti aasta- ja lühiajaline statistika 7 85 84 96 112 14 1 7 13 2015 2016 2017 2018 Investeeringud materiaalsetesse ja immateriaalsetesse põhivaradesse (mln €) - Toiduainetööstus materiaalne immateriaalne Investeeringud arvutitarkvarasse on kahekordistunud ja arenguväljaminekutesse seitsmekordistunud viimase 5 aasta jooksul. Immateriaalsete põhivarade investeeringute osakaal investeeringutest on viimase 5 aasta jooksul olnud keskmiselt 8% (kogu töötlev tööstus, 5%). Toiduainetööstuse investeeringud moodustavad 15% kogu töötleva tööstuse investeeringumahtudest.
 8. 8. © Swedbank Digitaliseeritus toiduainesektoris Euroopas keskmiselt veidi üle 10% Allikas: Euroopa komisjon, Digital Economy and Society Index (DESI) 8 Ühenduvus Inimkapital Internetikasutus Digitehnoloogia integreerimine Avalikud teenused DESI 2018 - tulemuste võrdlus valdkondade kaupa Eesti EU keskm Eesti asub DESI 2018 aruandes üldskoorilt 9. kohal, digitehnoloogia integreerimise arvestuses 19. kohal Euroopa Liidus. Eesti ettevõtete nõrkusteks on elektrooniline teabejagamine ning sotsiaalmeedia ja internetis müügivõimaluste kasutamine.
 9. 9. 2019. aasta küsitluse tulemused
 10. 10. © Swedbank 10 Käibe prognoos Kõige olulisemad sihtriigid: Skandinaavia ja Baltikum • Vastanutest 77% prognoosib käibe suurenemist (2018, 70%), 15% (2018, 25%) käibe samaks jäämist ja 8% (2018, 5%) käibe vähenemist. • 82% ettevõtetest prognoosib ärikasumi marginaali suurenemist või samaks jäämist (2018, 93%). 3,4% 5,5% 6,2% 2,6% 2,5% Tööstus kokku K<10 mEUR 10=<K<20 mEUR K>=20 mEUR Toiduainetööstus 37,5% 26,8% 10,7% 7,1% 3,6% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 6% 3% 6% 12% 6% 12% 3% 12% 3% Soome Läti Leedu Rootsi Taani Saksamaa Suurbritann ia Holland Hiina Poola Milline sihtriik on praegu kõige olulisem ja millised on olulisemad uued sihtriigid? (% vastanutest) Kõige olulisemad sihtriigid täna Kõige atraktiivsemad uued sihtriigid
 11. 11. © Swedbank 11 Tööjõud Palk 65,1% 64,1% 27,6% 43,6% Tööstus kokku Toiduainetööstus Kellest tuntakse puudust? spetsialistidest sh oskustöölised, meistrid lihttöölistest 38,5% 33,3% 23,1% 17,9% 17,9% 12,8% 12,8% kvalifikatsiooni/oskuste/hariduse… asukoht tööaeg palk muu töökeskkond tööjõu kvoodid Takistused töötajate leidmisel 1,1% -0,03% Tööstus kokku Toiduainetööstus Tööjõu muutuse prognoos 7,2% 5,9% 7,3% 3,3% 2,6% 3,9% 6,3% 2016 2017 2018 2019 Palgakasvu prognoos ja tegelik kasv 2016-2019 – Tööstus kokku tegelik prognoos
 12. 12. © Swedbank 12 „Tootmisvõimsused on enne lisainvesteerimist vaja välja müüa“ „Eelmisel aastal olid suured investeeringud“ „Kiiremaks kasvuks ei piisa tööjõudu.“ „Investeeringuid hoiavad tagasi muudatused maksupoliitikas.“ Kriisijärgsel perioodil näeme esmakordselt planeeritavate investeeringute olulist langust 24% 15% 12% 12% 7% ebakindlus majanduskeskkonna suhtes puudub vajadus pikk tasuvusaeg puudub kompetentne tööjõud, keda vaja uute investeeringute puhul seadusandlus Mis hoiab investeeringuid tagasi?
 13. 13. Ettevõtete plaanid konkurentsivõime tõstmiseks
 14. 14. © Swedbank Planeeritud lisandväärtuse tõus 2 aasta jooksul jääb märgatavalt alla palgakasvu prognoosile 14 9% 11% 9% 12% 7% Lisandväärtust plaanitakse tõsta 2 aasta jooksul *Lisandväärtus töötaja kohta = ( ärikasum + kulum + tööjõukulud )/töötajate arv 48% 65% 69% 45% 50% 54% 16% 25% 21% 31% 39% 33% 21% 38% 41% 58% 58% 50% Muu Puit Toit Raske Ehitusmaterjalid Kogu tööstus Lisandväärtuse tõstmise vahendid Automatiseerimine digitaliseerimine Arendustegevus ja koostöö
 15. 15. © Swedbank Toiduainetööstus on enim panustanud automatiseerimisse 15 1 400 tuh € 723 tuh€ 195 tuh€ 133 tuh€ 237 tuh€ Toit Puit Ehitusmaterjalid Raske Muu Ettevõte investeerib 2 aasta jooksul keskmiselt automatiseerimisse 19% 15% 17% 30% 35% Automatiseerituse tase 59% 54% 33% 28% 15% 8% Andurid/sensorid masinatel Automatiseeritud tehnoloogia ERP süsteem Tööstusrobotid RFID süsteem E-pood Kasutusel täna 33% 23% 21% 15% 10% 8% Automatiseeritud tehnoloogia Andurid/sensorid masinatel ERP süsteem Tööstusrobotid E-pood RFID süsteem Investeeritakse 2 aasta jooksul
 16. 16. © Swedbank 16 41 tuh€ 52 tuh€ 33 tuh€ 31 tuh€ 22 tuh€ Toit Puit Raske Ehitusmaterjalid Muu Ettevõte investeerib 2 aasta jooksul keskmiselt digitaliseerimisse 26% toidutööstuse ettevõtetest teeb koostööd IT- ettevõtetega „Ebakindlust Eesti arengu ja tuleviku suhtes“ „Pole piisavalt allhankijaid, kes selles valdkonnas teenust pakuks“ „Mahukas investeering“ Mis hoiab digitaliseerimist tagasi? 36% 36% 14% 9% 5% tootmise efektiivsuse tõstmiseks digitaalsete lahenduste loomiseks olemasolevate toodete arenduseks uue toote loomiseks muu IT-ettevõtetega koostöö tegemise ajendid Digiauditi plaanib 2 aasta jooksul läbi viia 10% toidutööstuse ettevõtetest.
 17. 17. © Swedbank 41% toidutööstusest kavatseb lisandväärtust tõsta panustades arendustegevusse ja koostöösse 17 342 tuh€ 190 tuh€ 57 tuh€ 32 tuh€ 50 tuh€ Toit Puit Raske Ehitusmaterjal Muu Ettevõte investeerib 2 aasta jooksul arendus- ja koostöösse keskmiselt 23% toidutööstusest teeb juba koostööd arendus- ja teadusasutustega
 18. 18. © Swedbank Kokkuvõte • Meie sihtturgude majanduskasv aeglustub, kriisi ei ole. TOP10 sihtriigi keskmine majanduskasvu prognoos +2,1% • Ettevõtete hinnangud käibe kasvatamise võimalustele on langenud. • Tööjõuturul olulist leevenemist ei tule ja palgakasv püsib • Ettevõtete marginaalid on õhukesed ja see ohustab investeerimisvõimekust • Edasivaatavalt on võtmeküsimuseks ettevõtete suutlikkus rakendada uusi tehnoloogiaid ja arendada tooteid suurema lisandväärtuse saavutamiseks • Suurimaks takistuseks töötajate leidmisel on kvalifitseeritud/haritud tööjõu puudus. See piirab ettevõtete uusi investeeringuid ning moodsate tehnoloogiate rakendamist tööstuses. • Investeeringute mahud langevad 16% -> Oluline on ettevõtte konkurentsivõimet parandavaid investeeringuid mitte edasi lükata! 18

×