Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Swedbanki tööstusettevõtete uuring 2018. aasta kohta

532 views

Published on

Swedbank korraldab Eesti tööstusettevõtete uuringut juba seitsmendat aastat. 2018. aasta tööstusettevõtete uuringus osales 288 tööstusettevõtet - kogukäibega 3,4 miljardit eurot ning 25 971 töötajat.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Swedbanki tööstusettevõtete uuring 2018. aasta kohta

 1. 1. Tööstusettevõtete uuring 2019 3. aprill 2019
 2. 2. Eesti toodetud kaupade eksport 10,4 miljardit – 72% kogu kaupade ekspordist ~124 000 töötajat 15,4% SKPst 20% SKP kasvust 2018 tuli töötlevast tööstusest Töötlev tööstus Eesti suurim majandussektor Töötlev tööstus Eesti suurim majandussektor
 3. 3. © Swedbank 2018. rekordiline ekspordi aasta 3 Müügikäive +800 Eesti päritolu kaupade eksport +12% Möödunud aastal suurenes Eesti päritolu kaupade eksport 12% ehk 1,2 miljardi euro võrra (vs 2017 kasv 6%; +630mln). Enim kasvas Eesti päritolu mineraalsete toodete, puittoodete ning elektriseadmete eksport. Töötleva tööstuse müügitulu ja ekspordi kasv (2017 vs 2018) mln Allikad: Statistikaameti kvartaalne statistika, Eurostat Masinad ja seadmed, elektriseadmed 24% Puit ja puittooted 17% Mineraalsed tooted 14% Mööbel 10% Metallid ja metalltooted 8% Keemiatööstus 4% Elusloomad; loomsed tooted 3% Valmistoidukaubad; joogid 3% Transpordivahendid 3% Muu 13% Eesti päritolu kaupade eksport 2018 Puit ja puittooted moodustavad 20% kogu töötleva tööstuse lisandväärtusest.
 4. 4. © Swedbank Sihtturgude kasv aeglustub Allikas: Statistikaameti aastastatistika, Swedbank 4 2% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 7% 7% 7% 14% 18% 2018 Ekspordi osakaal % -1% -11% 14% 10% 0% -7% 32% 7% 15% 177% 4% -10% 10% Prantsusmaa Venemaa Poola Suurbritannia Leedu Holland Taani Norra Läti USA Saksamaa Rootsi Soome 2018 Ekspordi muutus % 1.2% 1.5% 4.0% 1.4% 2.7% 2.5% 2.0% 2.5% 3.0% 2.4% 1.2% 1.3% 1.9% 2019 SKP kasv %
 5. 5. © Swedbank Lisandväärtus Allikas: Statistikaameti aasta- ja lühiajaline statistika 5 4.8% 6.4% 5.0% 9.0% 5.1% 1.0% 2.4% 0.5% 7.5% 5.9% 7.3% 6.8% 4.1% 4.5% 5.2% 5.7% 4.8% 7.0% Keskmine lisandväärtuse kasv töötaja kohta ja keskmine brutokuupalga kasv (2014-2017) Keskmine lisandväärtuse kasv aastas Keskmine brutokuupalga kasv aastas *Lisandväärtus töötaja kohta = ( ärikasum + kulum + tööjõukulud )/töötajate arv
 6. 6. © Swedbank Allikas: Statistikaameti aasta- ja lühiajaline statistika 6 2149 1663 1198 737 523 469 325 2328 1706 1244 758 611 519 331 14% 13% 21% 18% 22% 10% 20% 3% 3% 6% 4% 5% 6% 4% 0 500 1000 1500 2000 2500 0% 5% 10% 15% 20% 25% Puidutööstus Toidutööstus Rasketööstus Elektriseadmete tootmine Mööblitööstus Keemiatööstus Tekstiilitööstus Müügitulu 2017, m€ Müügitulu 2018, m€ Tööjõukulude osakaal müügitulust 2018 Kogukasumi osakaal müügitulust 2018 Töötleva tööstuse põhinäitajad
 7. 7. © Swedbank 7 529 661 662 622 635 759 3.2% 3.2% 2.6% 2.6% 2.4% 2.7% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Töötleva tööstuse investeeringud põhivaradesse (k.a kapitalirent), mln € Töötleva tööstuse laenuportfelli keskmine intressimäär 2018. aasta prognoos Sektoritest enim investeerisid töötleva tööstuse, energia- ja kaubandusettevõtted, kes tegid ligi poole ettevõtete koguinvesteeringutest. 3.4% 21.2% 5.7% 1.9% 66.5% 1.3% Ettevõtete investeeringud materiaalsesse põhivarasse jooksevhindades (lühiajastatistika) - Töötlev tööstus ..ehitiste soetamine ..ehitamine ja ehitiste rekonstrueerimine ..transpordivahend id ..arvutid ja arvutisüsteemid ..muud masinad ja seadmed, inventar Investeeringud arvutitesse ja arvutisüsteemidesse on alates 2010, aastast tõusnud 60%. Investeeringud arvutitarkvarasse ja arenguväljaminekutesse on tõusnud vastavalt 127% ja 292%. * 2018 investeeringute prognoos ja sellest lähtuvad suhtarvud põhinevad Statistikaameti lühiajastatistika muutusel. Allikad: Eurostat, Eesti Pank, Statistikaameti aasta- ja lühiajastatistika Investeeringute struktuur on muutumas
 8. 8. © Swedbank Allikas: Euroopa komisjon, Digital Economy and Society Index (DESI) 8 Digitehnoloogia kasutamisel ettevõtetes jääme Euroopa keskmisele alla Tööstuse digitaliseerimiseks vajab Eesti senisest enam mehhatroonika ja robootika eksperte tööstusesse. Eesti ettevõtete nõrkusteks on elektrooniline teabejagamine ning sotsiaalmeedia ja internetis müügivõimaluste kasutamine.
 9. 9. 2019. aasta küsitluse tulemused
 10. 10. © Swedbank Uuringus osales 288 ettevõtet 10 22% Rasketööstus 14% 19% Puidutööstus Toiduainetööstus Ehitusmaterjalide tööstus12% 33% Muu (Mööbel, tekstiil, trükk, elektroonika jm) 3,4+ miljarditKäive 3,0 miljonitMediaankäive 20+ miljonit51 ettevõtte käive 25971Töötajate arv kokku 90Keskmine töötajate arv
 11. 11. © Swedbank Madalaim käibekasvu prognoos viimase 8 aasta jooksul 11 Vastanutest 62% prognoosib käibe suurenemist (2018, 69%), 27% (2018, 24%) käibe samaks jäämist ja 11% (2018, 7%) käibe vähenemist. Suurimat käibekasvu oodatakse masina- ja metallitööstuses (8%) ja muus tööstuses (6,2%), sh trükitööstuses (10%). 84% ettevõtetest prognoosib ärikasumi marginaali suurenemist või samaks jäämist. Kõige enam prognoositi ärikasumi marginaali kasvu 77% toiduaine- tööstusest ja kõige vähem – 44% ehitusmaterjalide tööstuses. • Ärikasumi marginaal = Ärikasum/käive 3.4% 5.5% 6.2% 2.6% 2.9% 2.5% 3.7% 6.3% 6.2% Tööstus kokku K<10 mEUR 10=<K<20 mEUR K>=20 mEUR Ehitusmaterjalide tööstus Toiduainetööstus Puidutööstus Rasketööstus Muu tööstus Käibe prognoos
 12. 12. © Swedbank Kõige olulisemad sihtriigid: Skandinaavia ja Saksamaa 12 30.1% 15.9% 10.9% 6.3% 5.2% 4.2% 3.1% 3.1% 7.9% 14.3% 4.0% 11.1% 8.7% 3.2% 6.3% 8.7% Soome Rootsi Läti Saksamaa Norra Leedu Prantsusmaa Taani Kõige olulisemad sihtriigid täna Kõige atraktiivsemad uued sihtriigid Väiksemate ettevõtete seas on uued populaarsed sihtturud Norra (10%) ja Taani (8%). Suurettevõtete seas on lisaks Rootsile populaarne Aasia (peamiselt Hiina ja Jaapan). Norra on populaarseim uus sihtturg rasketööstus ettevõtete seas (23%). Ettevõtted tõid välja 46 uut sihtriiki.
 13. 13. © Swedbank 13 65.1% 58.3% 64.1% 56.4% 68.8% 63.2% 27.6% 25.0% 43.6% 32.7% 29.7% 9.7% Kellest tuntakse puudust? spetsialistidest sh oskustöölised, meistrid Kriitilise tähtsusega – investeeringud töötajate kompetentsi ja kvalifikatsiooni tõstmiseks
 14. 14. © Swedbank Palgakasv kiireneb Allikas: Statistikaameti aastastatistika; Läti ja Leedu statistikaametid 14 2018 planeeriti palkade kasvuks keskmiselt 4,9%. Kuidas läks? Brutopalk kasvas 7,3% (Allikas: Statistikaameti aastastatistika) 1.1% -0.7% 0.0% 1.1% 2.2% 2.8% Tööstus kokku Ehitusmaterjalide tööstus Toiduainetööstus Puidutööstus Rasketööstus Muu tööstus Tõõjõu muutus Tööstuse keskmine brutokuupalk 2018 (YoY):  Eestis 1249€ (+7,3%)  Lätis 963€ (+10%)  Leedus 948€ (+9%)
 15. 15. © Swedbank 15 „Tootmisvõimsused on enne lisainvesteerimist vaja välja müüa“ „Eelmisel aastal olid suured investeeringud“ „Kiiremaks kasvuks ei piisa tööjõudu.“ „Investeeringuid hoiavad tagasi muudatused maksupoliitikas.“ 26.5% 16.2% 13.2% 11.6% ebakindlus majanduskeskkonna suhtes puudub vajadus puudub kompetentne tööjõud, keda vaja uute investeeringute puhul omafinantseeringu puudus Mis hoiab investeeringuid tagasi? Kriisijärgsel perioodil näeme esmakordselt planeeritavate investeeringute olulist langust
 16. 16. Ettevõtete plaanid konkurentsivõime tõstmiseks
 17. 17. © Swedbank 17 9% 11% 9% 12% 7% Lisandväärtust plaanitakse tõsta 2 aasta jooksul *Lisandväärtus töötaja kohta = ( ärikasum + kulum + tööjõukulud )/töötajate arv 48% 65% 69% 45% 50% 54% 16% 25% 21% 31% 39% 33% 21% 38% 41% 58% 58% 50% Muu Puit Toit Raske Ehitusmaterjalid Kogu tööstus Lisandväärtuse tõstmise vahendid Automatiseerimine digitaliseerimine Arendustegevus ja koostöö Planeeritud lisandväärtuse tõus 2 aasta jooksul jääb alla palgakasvu prognoosile
 18. 18. © Swedbank Automatiseerimine on fookuses 18 56% 51% 26% 18% 11% 5% Automatiseeritud tehnoloogia Andurid/sensorid masinatel ERP süsteem Tööstusrobotid E-pood RFID süsteem Täna kasutusel 29% 19% 18% 16% 14% 8% Automatiseeritud tehnoloogia Andurid/sensorid masinatel Tööstusrobotid ERP süsteem E-pood RFID süsteem Investeeritakse 2 aasta jooksul
 19. 19. © Swedbank Keskmiselt 20% Eesti töötleva tööstuse tootmisprotsessist on automatiseeritud 19 19% 15% 17% 30% 35% Automatiseerituse tase 1 400 tuh € 723 tuh€ 195 tuh€ 133 tuh€ 237 tuh€ Toit Puit Ehitusmaterjalid Raske Muu Ettevõte investeerib 2 aasta jooksul keskmiselt automatiseerimisse „Automatiseerida saaksime ainult üle minnes kallimatele tootmisseadmetele, aga nende välja ostmiseks on vaja teha liiga riskantsed kulutused“ „Automatiseeritud seadmed ja - töö vajab oskustöötajat, kes automatiseeritud liini ja töö eest vastutaks“ Mis hoiab automatiseerimist tagasi?
 20. 20. © Swedbank 20 41 tuh€ 52 tuh€ 33 tuh€ 31 tuh€ 22 tuh€ Toit Puit Raske Ehitusmaterjalid Muu Ettevõte investeerib 2 aasta jooksul keskmiselt digitaliseerimisse 36% 36% 14% 9% 5% tootmise efektiivsuse tõstmiseks digitaalsete lahenduste loomiseks olemasolevate toodete arenduseks uue toote loomiseks muu IT-ettevõtetega koostöö tegemise ajendid Digiauditi plaanib 2 aasta jooksul läbi viia 11% ettevõtetest. 46% töötleva tööstuse ettevõtetest teeb koostööd IT-ettevõtetega
 21. 21. © Swedbank 21 342 tuh€ 190 tuh€ 57 tuh€ 32 tuh€ 50 tuh€ Toit Puit Raske Ehitusmaterjal Muu Ettevõte investeerib 2 aasta jooksul arendus- ja koostöösse keskmiselt • 21% vastanutest teeb juba koostööd arendus- ja teadusasutustega • 75% on koostöö ülikooliks TalTech, 15% Tartu Ülikool, 9% EMÜ, 6% EKA 50% töötlevast tööstusest kavatseb lisandväärtust tõsta panustades arendustegevusse ja koostöösse
 22. 22. © Swedbank Kokkuvõte • Ettevõtjad on teinud tublit tööd ekspordimahtude kasvatamisel (2018.a +12,5%) • Meie sihtturgude majanduskasv aeglustub, kriisi ei ole. TOP10 sihtriigi keskmine majanduskasvu prognoos +2,1% • Tööjõuturul olulist leevenemist ei tule ja palgakasv püsib • Ettevõtete marginaalid on õhukesed ja see ohustab investeerimisvõimekust • Edasivaatavalt on võtmeküsimuseks ettevõtete suutlikkus rakendada uusi tehnoloogiaid ja arendada tooteid suurema lisandväärtuse saavutamiseks • Ettevõtete hinnangud käibe kasvatamise võimalustele on langenud. • Suurimaks takistuseks töötajate leidmisel on kvalifitseeritud/haritud tööjõu puudus. See piirab ettevõtete uusi investeeringuid ning moodsate tehnoloogiate rakendamist tööstuses. • Investeeringute mahud langevad 18% -> Oluline on ettevõtte konkurentsivõimet parandavaid investeeringuid mitte edasi lükata! 22
 23. 23. © Swedbank Eestis on ligi 300 erinevat meedet toeks tööstuse arengule 23
 24. 24. © Swedbank Eesti tööstus 4.0 • Inimesed on kõige olulisem ressurss Eesti tööstuses Senisest enam peame Eestis investeerima töötajate koolitamisse ja haridusse, et võtta kasutusele uued tehnoloogiad ja töömeetodid. • Tark koostöö ja tark tellija Väikese riigina on ainuvõimalik, et kasutame kõiki võimalusi koostöö suurendamiseks ettevõtete ja erialaliitude, IT-klastri, ülikoolide, TAKide ja riigiga. • Viime kõik head ideed ellu Ettevõtjalt tulnud idee või küsimus vajab professionaalset nõu ja toetamist. Küsimuste ja ideede one-stop-shop. • Investeeringud Lisandväärtuse kasvu saavutame läbi automatiseerimise, uute tehnoloogiate kasutuselevõtu ja tootearenduse. Pank finantseerib partnerina ettevõtteid nende arenguplaanide elluviimisel. 24

×