Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Swedbanki majandusprognoos 7.11.2019

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 28 Ad

Swedbanki majandusprognoos 7.11.2019

Download to read offline

Eesti majandus ja tööturg olid aasta esimesel poolel veel väga tugevad, kuid kasv on aeglustumas.
• Kas majanduskasv piirdub ainult aeglustumisega või näeme lähiajal ka langust?
• Kas meie tööstusettevõtted suudavad võimalikele majandusraskustele vastu seista?

Eesti majandus ja tööturg olid aasta esimesel poolel veel väga tugevad, kuid kasv on aeglustumas.
• Kas majanduskasv piirdub ainult aeglustumisega või näeme lähiajal ka langust?
• Kas meie tööstusettevõtted suudavad võimalikele majandusraskustele vastu seista?

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to Swedbanki majandusprognoos 7.11.2019 (20)

Advertisement

More from Swedbank AS (20)

Advertisement

Swedbanki majandusprognoos 7.11.2019

 1. 1. 7. november 2019
 2. 2. Swedbanki sügisene majandusprognoos Swedbank Economic Outlook Update Tõnu Mertsina
 3. 3. © Swedbank Public Information class 3 Aasta esimesel poolel oli Eesti majanduskasv väga tugev, kuid see on aeglustumas
 4. 4. © Swedbank Public Information class Majanduse kindlustunne on langenud 2016 a tasemele Tarbijate ja teenuste sektori kindlustunde püsimine näitab sisenõudluse tugevust 4
 5. 5. © Swedbank Public Information class Viimastel kuudel on tegevusalade kasvud aeglustunud või ka langusesse läinud 5
 6. 6. © Swedbank Public Information class Eesti tööstussektori tootmismahu languse taga on peamiselt elektritootmise vähenemine 6
 7. 7. © Swedbank Public Information class Maailma kaubandusmahu langus pole Eesti eksporti veel laiapõhjaliselt mõjutanud Ilma põlevkiviõlitoodete ja elektrita on Eesti kaupade ekspordikasvu aeglustumine olnud tagasihoidlik 7
 8. 8. © Swedbank Public Information class Eesti töötleva tööstuse ja ekspordi kasvu väljavaated on oluliselt halvenenud 8
 9. 9. © Swedbank Public Information class Euroala majanduse nõrkuse põhjuseks peamiselt töötlev tööstus • Nendel riikidel läheb paremini, mis on globaalse nõudlusega vähem seotud • Saksamaa on sellest tugeva löögi saanud 9
 10. 10. © Swedbank Public Information class Oleme maailma ja euroala 2020-2021 a majanduskasvu prognoosi veidi tõstnud • USA ja Hiina kaubandus- konflikti täit lahendust lähemal paaril aastal ei tule • Hiina majanduskasvu aeglustumine jätkub • Leppeta Brexiti vähenenud tõenäosus on Euroopa kasvuväljavaatele positiivse mõjuga 10 1.9 2.9 6.6 3.6 1.2 2.3 5.9 2.9 1.1 1.5 5.7 3 1.4 2 5.5 3.3 0 1 2 3 4 5 6 7 Euroala USA Hiina Maailm Maailma ja euroala majanduskasvu prognoos, % 2018 2019pr 2020pr 2021pr
 11. 11. © Swedbank Public Information class Eesti suuremate kaubanduspartnerite nõudluse kasv on aeglustumas 11 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Eesti kaubanduspartnerite kaalutud SKP kasv, % Allikas: Macrobond & Swedbank Research
 12. 12. © Swedbank Public Information class 12 Eesti suuremate kaubanduspartnerite impordikasv on aeglustunud/läinud langusesse
 13. 13. © Swedbank Public Information class 13 Aeglustuv majanduskasv koos tööjõupuuduse leevenemisega peaks palgakasvul hoogu veidi maha võtma
 14. 14. © Swedbank Public Information class Aeglustuv palgakasv pidurdab ka eratarbimist Eratarbimine inimese kohta jätkab tõusu 14 0% 2% 4% 6% 8% 10% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Palga- ja eratarbimise kasv, % bruto nominaalpalk neto reaalpalk eratarbimine 100 110 120 130 140 6000 8000 10000 12000 14000 16000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Eratarbimine inimese kohta Eratarbimine, mln EUR (jooksevhindades), vas.t Eratarbimine inimese kohta, EUR (jooksevhindades), vas.t Eratarbimine inimese kohta, 2012=100 (püsivhindades), par.t Allikas: Macrobond & Swedbank Research
 15. 15. © Swedbank Public Information class Suur osa Eesti majapidamistest võivad võimaliku majandusšoki korral olla haavatavad Meie prognoosi järgi püsib töötusemäär lähema paari aasta jooksul madal 15 10.0% 8.6% 7.4% 6.2% 6.8% 5.8% 5.4% 4.9% 5.1% 5.4% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019pr 2020pr 2021pr Töötuse määr 25% 26% 11% 10% 11% 7% 5% 4% 20-63 a. vanuses inimeste hoiuste jaotus 0-100 EUR 101-500 EUR 501-1000 EUR 1001-2000 EUR 2001-5000 EUR 5001-10 000 EUR 10 001-20 000 EUR üle 20 000 EUR Allikas: Swedbank AS Allikas: Statistikaamet, Swedbank Research
 16. 16. © Swedbank Public Information class Madalad intressimäärad toetavad investeeringuid ja tarbimist Reaalne efekt ja mõju majanduskasvule sõltub nõudlusest 16 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Jan/15 Jan/16 Jan/17 Jan/18 Jan/19 Jan/20 Jan/21 Keskpankade intressimäärade prognoos (%) ECB baasintressimäär ECB hoiuseintressimäär USA Föderaalreserv
 17. 17. © Swedbank Public Information class Majanduskasv aeglustub kuni järgmise aastani 2021 peaks kasv veidi paranema Riskid: • Pensionireform kiirendab 2021 ja aeglustab 2022 järsult eratarbimise ja SKP kasvu; ekspordi konkurentsivõime halveneb, import suureneb • Suuremahulised taristuehitused kiirendavad investeeringute ja SKP kasvu 2021.a-l 17 1.8% 2.6% 5.7% 4.8% 3.2% 2.1% 2.5% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 2015 2016 2017 2018 2019pr 2020pr 2021pr Eesti SKP kasv SKP, püsivhindades (november) SKP, püsivhindades (august)
 18. 18. © Swedbank Public Information class Eesti peamised majandusnäitajad Swedbanki prognoos 18 2018 2019pr 2020pr 2021pr SKP reaalkasv, % 4,8 3,2 2,1 2,5 Eratarbimine 4,3 2,6 2,3 2 Valitsuse tarbimine 0,9 2 1,5 1,5 Investeeringud põhivarasse 1,7 11 3 5 Kaupade ja teenuste eksport 4,3 3,2 2,5 3 Kaupade ja teenuste import 5,7 3 2,7 3,5 SKP, mld eurot (jooksevhindades) 26 27,9 29,5 31 SKP nominaalkasv, % 9,5 7,2 5,6 5,3 THI kasv, % 3,4 2,4 2,3 2,2 Töötuse määr, % 5,4 4,9 5,1 5,4 Brutopalga kasv, % 7,3 7,5 6,5 5,5 Jooksevkonto, % SKPst 2 1,2 1,1 0,8 Valitsussektori eelarve tasakaal, % SKPst -0,6 -0,3 0 0 Valitsussektori võlatase, % SKPst 8,4 8,9 8,2 7,9 Allikad: Statistikaamet, Swedbank Research
 19. 19. Kuidas tuleb muutunud majanduskeskkonnaga toime Eesti tööstus? Raul Kirsimäe
 20. 20. © Swedbank Public Information class Töötlev tööstus on Eestis jätkuvalt väga tööjõumahukas Allikas: erinevate riikide statistikaametid 20 19% 15% 14% 18% 15% 21% 20% 21% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Eesti Leedu Soome Saksamaa Töötleva tööstuse osatähtsus tööhõives ja SKPs Hõive SKP −4% +6% +6% +3%
 21. 21. © Swedbank Public Information class Võtmeküsimuseks on lisandväärtuse kasvatamine Allikas: Eurostat 21 0 20 40 60 80 100 120 140 Lisandväärtus töötaja kohta töötlevas tööstuses, tuhat eurot, 2017
 22. 22. © Swedbank Public Information class Ajalooliselt on tööjõukulud ja kasumlikkus liikunud vastupidistes suundades Allikas: Statistikaamet (viimase nelja kvartali keskmine) 22 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Eesti töötleva tööstuse näitajad Kogukasumi osakaal käibes Tööjõukulude osakaal käibes Mat. põhivara investeeringute osakaal käibes
 23. 23. © Swedbank Public Information class Digitehnoloogia kasutamisel ettevõtetes jääme Euroopa keskmisele alla 23 0 10 20 30 40 50 60 70 80 IE NLBEDKFI SEUKLTMTES PTCZDEEUFR SI EELUHRATCYSKEL IT LVHUPLROBG Digitaalsete tehnoloogiate integreeritus Allikas: Euroopa Komisjon 309 11 0 50 100 150 200 250 300 350 DE SE DK IT BE ES NL AT FI SI SK FR CZ UK PT HU PL EL RO EE HR Tööstusrobotite arv 10 000 töötaja kohta Allikas: Rahvusvaheline Robootikaföderatsioon
 24. 24. © Swedbank Public Information class Allikas: Swedbanki tööstusettevõtete uuring 24 54% 44% 32% 28% 21% Raamatupidamine Tootmisprotsess Müük ja turundus Ladu Tarneahel Protsessid, mida on automatiseeritud/digitaliseeritud täna ettevõtetes (%): Keskmiselt 20% Eesti töötleva tööstuse tootmisprotsessist on automatiseeritud 56% 51% 26% 18% 11% 5% Automatiseeritud tehnoloogia Andurid/sensorid masinatel ERP süsteem Tööstusrobotid E-pood RFID süsteem Tehnoloogiatest täna kasutusel:
 25. 25. © Swedbank Public Information class Kiire palgakasvu negatiivne mõju on suurim ehitusmaterjalide tööstuses ning muus tööstuses Allikas: Tööjõukulude kasvu analüüs (Swedbank) 25 4.2% 8.4% 8.7% 12.6% 5.5% 0.9% 6.1% 5.5% 10.7% 1.5% 0.0% 2.5% 5.0% 7.5% 10.0% 12.5% 15.0% EBITDA marginaal: 8% tööjõukulude aastane kasv 2019 2020 2021 Toiduainetööstus Raske- ja keemiatööstus Puidutööstus Muu tööstusEhitusmaterjalide tööstus Kiire palgakasvu jätkudes on kahe aasta pärast nõrgenenud investeerimisvõimekusega ettevõtteid juba 50%
 26. 26. © Swedbank Public Information class Investeeringutel on märkimisväärne positiivne efekt ettevõtte kasumlikkusele • Kõrgema investeeringud / müügitulu suhtega ettevõtetel on 9,4% võrra kõrgem EBITDA marginaal: – Ülemine kvartiil (esimesed 25%): 14,0% – Alumine kvartiil (viimased 25%): 4,6% • Investeeringu tasuvusaeg on keskmiselt 4-5 aastat (ROI 17,3%). Allikas: Tööjõukulude kasvu analüüs (Swedbank) 26 7.5% 4.7% 8.6% 8.4% 10.1% 6.2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% Investeeringud / müügitulu (2015-2018 keskmine) Puidutööstus Raske- ja keemiatööstus Toiduainetööstus Ehitusmaterjalide tööstus TÖÖSTUS KOKKU Muu tööstus
 27. 27. © Swedbank Public Information class Kokkuvõte • Ettevõtted on väliskeskkonna mõjudega siiani hästi toime tulnud. • Tänases reaalsuses ei saa ärimudelit ehitada ainult lisamahule, fookuses peab olema efektiivsuse kasv. • Arvestatav osa meie töötlevast tööstusest on tööjõumahukas. • Kiire palgakasvu jätkudes võib 2 aasta pärast olla nõrgenenud investeerimisvõimekusega 50% tööstusettevõtetest. • Investeeringutel on oluline mõju ettevõtte konkurentsivõimele ja kasumlikkusele. – Edasi ei tohi lükata investeeringuid automatiseerimisse (robotid, digitaliseerimine) tasuvusega < 5a. – Pikaajalises plaanis on oluline liikuda edasi toodete/brändi arendusega. • Oluline koostöö riigi, erialaliitude, koolide ja IT-klastriga ärimudelite uuendamise kiirendamiseks! 27

×