Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Majandusprognoosi esitlus aprill 2019

246 views

Published on

Eesti peamiste kaubanduspartnerite majanduskasv aeglustub, mis tähendab välisnõudluse nõrgenemist ning see võib pidurdada Eesti ekspordikasvu, selgitas Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina. "Seevastu, sisenõudlus – tarbimiskulutused ja investeeringud – püsib sel aastal tugev. Pingeline tööjõuturg ja jätkuvalt suur tööjõupuudus hoiavad palgakasvu kiirena."

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Majandusprognoosi esitlus aprill 2019

 1. 1. Swedbanki kevadine majandusprognoos Swedbank Economic Outlook Update Tõnu Mertsina, Liis Elmik 11.04.2019
 2. 2. © Swedbank Public Information class Eesti enamike kaubanduspartnerite majanduskasvud aeglustuvad – välisnõudlus nõrgeneb 2 Allikas: Macrobond &Swedbank Macro Research 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0,5 1 1,5 2 2,5 2017 2018 2019pr 2020pr Eesti suuremate kaubanduspartnerite kaalutud* SKP kasv, % RU UK DK NO DE USA LT LV SE FI * Kaalutud ekspordi osakaaluga Eesti kaubanduspartnerite hulgas
 3. 3. © Swedbank Public Information class Euroalal on töötleva tööstuse olukord halvenenud, teenustesektor näitab aga paranemise märke 3
 4. 4. © Swedbank Public Information class Euroala töötlev tööstus on languse põhjast ilmselt läbi käinud 4
 5. 5. © Swedbank Public Information class Finantssektori ja ettevõtete finantsjuhtide väljavaade euroala kohta on veidi paranenud 5
 6. 6. © Swedbank Public Information class Euroala baasinflatsioonil on raskusi 2% lähedale jõudmisega 6
 7. 7. © Swedbank Public Information class Keskpangad aeglustavad rahapoliitika normaliseerimist Turuintressimäärad jäävad varemoodatust kauem madalaks • ECB tõstab meie hinnangul esimest korda baasintressimäära alles 1Q 2021 • USA Fed on peatanud oma intressimäärade tõstmise 7 Allikad: Macrobond & Swedbank Macro Research -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 jaan.15 apr.15 juuli.15 okt.15 jaan.16 apr.16 juuli.16 okt.16 jaan.17 apr.17 juuli.17 okt.17 jaan.18 apr.18 juuli.18 okt.18 jaan.19 apr.19 juuli.19 okt.19 jaan.20 apr.20 juuli.20 okt.20 jaan.21 apr.21 juuli.21 okt.21 Keskpankade baasintressimäärad, % ÜK Jaapan Riksbank ECB US Fed
 8. 8. © Swedbank Public Information class Euribori tõus on seni olnud tagasihoidlik 8
 9. 9. © Swedbank Public Information class Turuintressimäära tõusu ootused on nõrgenenud 9
 10. 10. © Swedbank Public Information class Soodsad intressimäärad hoiavad kogumajanduse intressikoormuse madalal 10 0 25 50 75 100 0 5 10 15 20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Intressimaksete osakaal SKP suhtes, % Kogumajanduse intressimaksete osakaal SKP suhtes Ettevõtete pikaajalise laenu intress Eluasemelaenu intress Ettev. ja majapid. laenuportf. SKP suhtes (par.t) Allikad: Eesti Pank, Statistikaamet
 11. 11. © Swedbank Public Information class Nõrgenenud maailma kaubanduse foonil on Eesti kaupade ekspordikasv seni tugev olnud, kuid …. 11
 12. 12. © Swedbank Public Information class … tööstusettevõtete ekspordi kasvuootused on halvenenud 12
 13. 13. © Swedbank Public Information class Kindlustunne on küll nõrgenenud, kuid see on jätkuvalt tugev 13
 14. 14. © Swedbank Public Information class Majanduskasv on olnud võrdlemisi laiapõhjaline, kuid ehitus domineerib 14 Allikas: Statistikaamet 0,4 0,8 0,5 -0,1 0,7 0,6 0,2 0,8 0,6 0,4 0,4 0,7 0,7 1 1,1 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 2016 2017 2018 Panus SKP kasvu, pp Ehitus Töötlev tööstus Transport Kutse- ja tehnikaalased teenused IKT Mäetööstus Kaubandus Finantssektor Ülejäänud Põllu- ja metsamajandus Energiatootmine 3,5 4,9 3,9
 15. 15. © Swedbank Public Information class Ehitusmahu kasv on aeglustumas Keskpikas vaates peaks taristuehitus sektorile kasvuhoogu andma 15
 16. 16. © Swedbank Public Information class Töötleva tööstuse tootmismahu kasv on aasta alguses kiire olnud, kuid kasvuootused on halvenenud 16
 17. 17. © Swedbank Public Information class Eesti majanduskasv aeglustub Välisnõudlus nõrgeneb, kuid sisenõudlus püsib tugev 17
 18. 18. © Swedbank Public Information class Eratarbimiskulutuste kasv aeglustub Tarbijate tugev kindlustunne hoiab nõudluse tugevana 18 0% 1% 2% 3% 4% 5% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019pr 2020pr Eratarbimiskulutuste ja netopalga reaalkasv Eratarbimine (par.t) Netopalga reaalkasv (vas.t)Allikad: Statistikaamet, Swedbank Macro Research
 19. 19. © Swedbank Public Information class Tööjõu ühikukulu kiire kasv näitab üldist hinnapõhise konkurentsivõime halvenemist 19
 20. 20. © Swedbank Public Information class Töötlevas tööstuses on hinnapõhise konkurentsivõime halvenemine pidurdunud Ettevõtetesektori tööjõukulud ja tootlikkus Kasv, % Töötleva tööstuse tööjõukulud ja tootlikkus Kasv, % 20 -2 0 2 4 6 8 10 12 2014 2015 2016 2017 2018 tööjõukulud tootlikkus -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 2014 2015 2016 2017 2018 tööjõukulud tootlikkus Allikas: Statistikaamet
 21. 21. © Swedbank Public Information class 21 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Soomes Lätis (par.t) 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,76 0,80 0,84 0,88 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Rootsis (ilma mob.seadmeteta) Saksamaal (par.t) % % Allikad: Statistikaamet, Eurostat Eesti kaupade ekspordi turuosad on suurenenud Osakaal kaubanduspartnerite impordis, %
 22. 22. © Swedbank Public Information class Nõrgenev nõudlus koos aeglustuva hinnakasvuga pidurdavad ettevõtete käibekasvu 22
 23. 23. © Swedbank Public Information class Mõned hinnad siiski langevad 23 -20% -10% 0% 10% 20% 30% Kartulid Köögiviljad Tahked kütused Pakettreisid Valmistoit …. Munad Puuviljad Suhkur Värsked või külmutatud puuviljad Telefonid Mobilltelefonid Hindade aastane muutus (veebr 2019) Allikas: Eurostat
 24. 24. © Swedbank Public Information class Energia hinnad peaksid stabiliseeruma 24 -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Energiahindade muutus aastatagusega võrreldes, % Toornafta, Brent, EUR Elekter Bensiin Allikad: Macrobond, Eurostat
 25. 25. © Swedbank Public Information class Hinnatõus aeglustub 25 -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 2016 2017 2018 2019* 2020* Panus hinnaindeksisse, protsendipunkti Eluase Toit Alkohol, tubakas Transport Vaba aeg, turism Hinnaindeks Allikas: Statistikaamet, Swedbanki prognoos
 26. 26. © Swedbank Public Information class Palgad kasvavad hindadest 2x kiiremini Hinnad Netopalk Pension 2018 3,4% 12,4% 13,3% 2019* 2,4% 5,3% 2020* 2,4% 4,6% 26 * Swedbanki prognoos
 27. 27. © Swedbank Public Information class Baltika ja Sangar – kas tööpuudus hakkab kasvama? 27 3252 3019 19981556 1149 1144 817 655 548 2221 Vakantside arv Töötlev tööstus Kaubandus Avalik haldus ja riigikaitse; sotsiaalkindlustus Ehitus Majutus, toitlustus Veondus, laondus Avalik haldus Tervishoid Põllumajandus, metsandus Muu Allikas: Töötukassa (Q4 2018 andmed) sh rõivat: 529
 28. 28. © Swedbank Public Information class Kõige raskem on tööd leida Läänemaal 28 996 22 5478 558 0 5 10 15 20 25 30 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 Vakantside ja töötute arv maakondades Vakantside arv (seisuga 28.02.2019) Reg. töötute arv (seisuga 31.12.2018) Töötuid 1 vakantsi kohta Allikas: Töötukassa
 29. 29. © Swedbank Public Information class Maailmamajandus kasvab endiselt 29
 30. 30. © Swedbank Public Information class 30 • Hiina-USA kaubandus-/tehnoloogia tüli • Hiina kasvu aeglustumine • Itaalia võlg • USA võlg • Protestid Prantsusmaal • EL parlamendivalimised • Brexit • … Väliskeskkond on ebakindel
 31. 31. © Swedbank Public Information class 31 Brexit: „sama keeruline, kui teest piima eraldamine“ Allikas: iStock (Stephen Kinsella, Iiri ökonomist) • ÜK parlamendis ei ole üksmeelt, kas ja millist Brexitit soovitakse. • ÜK parlament on ELiga sõlmitud leppe kolm korda tagasi lükanud. • EL liidrid pikendasid eile Brexiti tähtaega oktoobrini, et anda ÜK parlamendile lisaaega konsensuse leidmiseks. • ÜK peab osalema EL parlamendivalimistel mai lõpus. • PM May jalgealune muutub järjest tulisemaks.
 32. 32. © Swedbank Public Information class 32 Brexit: brittide arvamus ei ole muutunud
 33. 33. © Swedbank Public Information class Brexiti senine mõju kaubavahetusele olematu 33 -200 -100 0 100 200 300 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kaubavahetus Ühendkuningriigiga, mln eur Kaupade eksport ÜKsse Kaupade import ÜKst Teenuste eksport ÜKsse Teenuste import ÜKst Allikas: Eesti Pank -1 0 1 2 3 4 5 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Tööjõutulu, mln eur Briti residentide poolt Eestis teenitud tööjõutulu Eesti residentide poolt ÜKs teenitud tööjõutulu Allikas: Eesti Pank
 34. 34. © Swedbank Public Information class 34 Brexiti mõju Eestile pigem tagasihoidlik ÜK jääb Euroopa Liitu Tihedad majandussuhted ELiga jätkuvad ÜK lahkub EList ilma üleminekuperioodi ja leppeta. Edasine kaubavahetus toimub WTO reeglite järgi.
 35. 35. © Swedbank Public Information class Eesti majandusprognoosi põhinäitajad 35 Allikad: Swedbank Research, Statistikaamet, Eesti Pank Peamised majandusnäitajad, 2017-2020 1/ 2017 2018 2019 pr 2020 pr SKP reaalkasv, % 4,9 3,9 (3,7) 3,0 (3,0) 2,7 (2,7) Eratarbimine 2,6 4,7 (4,3) 3,8 (3,7) 3,2 (3,3) Valitsuse tarbimine 0,6 0,3 (-0,5) 1,5 (2,0) 1,5 (2,0) Investeeringud põhivarasse 12,5 3,3 (2,0) 5,0 (6,0) 4,0 (4,5) Kaupade ja teenuste eksport 3,5 4,3 (3,0) 3,0 (3,0) 3,0 (2,5) Kaupade ja teenuste import 3,6 6,1 (6,5) 4,0 (4,0) 3,5 (3,0) SKP, mld eurot (jooksevhindades) 23,6 25,6 (25,6) 27,3 (27,4) 29,0 (29,0) SKP nominaalkasv, % 8,9 8,7 (8,5) 6,5 (6,9) 6,1 (6,0) THI kasv, % 3,4 3,4 (3,4) 2,4 (2,9) 2,4 (2,4) Töötuse määr, % 5,8 5,4 (5,6) 5,1 (5,1) 5,3 (5,3) Brutopalga kasv, % 6,5 7,3 (7,1) 6,7 (6,3) 5,8 (5,5) Kaupade ja teenuste saldo, % SKPst 4,6 3,4 (4,2) 2,7 (3,5) 2,4 (3,1) Jooksevkonto, % SKPst 3,2 1,7 (3,2) 1,1 (1,8) 0,7 (1,3) Välisvõlg, % SKPst 82,6 77,3 (73,0) 71,6 (66,5) 66,7 (61,4) Valitsussektori eelarve tasakaal, % SKPst -0,4 -0,5 (0,2) -0,1 (0,4) 0,2 (0,2) Valitsussektori võlatase, % SKPst 8,7 7,9 (8,1) 8,1 (7,3) 7,8 (6,6) 1/ Jaanuar 2019 prognoos on sulgudes
 36. 36. Swedbanki blogi Kukkur: https://kukkur.swedbank.ee/ Uudised ja kommentaarid otse e-posti: http://www.swedbank-research.com/

×