Swedbanks företagspresentation kvartal 1 2013

983 views

Published on

En presentation av Swedbank och dess verksamhet, kvartal 1 2013.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Swedbanks företagspresentation kvartal 1 2013

 1. 1. Swedbanken företagspresentation31 mars, 2013© Swedbank
 2. 2. 2© Swedbank
 3. 3. Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt ellerbildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska haen aktiv och kontinuerlig dialog med våra kunder.Alla ska känna sig välkomna i Swedbank.© Swedbank
 4. 4. Vårt syfteVi ska främja en sund och hållbarekonomi för de många© Swedbank
 5. 5. I korthetNyckeltal, koncernen31 mars 2013Balansomslutning 1 917 mdkrRörelseresultat(jan-mar 2013) 4 894 mkrUtlåning till allmänheten 1 183 mdkrRäntabilitet på eget kapital 13,8 %(jan-mar 2013)© Swedbank
 6. 6. Våra hemmamarknader Sverige Befolkning 9,5 milj Lettland Privatkunder 4,0 milj Befolkning 2,0 milj Företagskunder 263 000 Privatkunder 0,9 milj Organisationskunder 67 000 Företagskunder 84 000 Kontor 308 Kontor 54 Uttags- och insättnings- Uttags- och insättnings- automater 444 automater 417 Bankkort 3,8 milj Bankkort 1,0 milj Anställda 7 920 Anställda 1 738 Estland Litauen Befolkning 1,3 milj Befolkning 3,0 milj Privatkunder 1,0 milj Privatkunder 2,0 milj Företagskunder 118 000 Företagskunder 87 000 Kontor 57 Kontor 81 Uttags- och insättnings- automater 496 Uttags- och insättnings- Bankkort 1,1 milj automater 503 Anställda 2 408 Bankkort 1,9 milj Anställda 1 948© Swedbank
 7. 7. Övriga marknader© Swedbank
 8. 8. Rötter & historik© Swedbank
 9. 9. Vår historia 1820 1915 1991 1992 1994 1995 1997 2005 2006 2007 Jordbrukskassan Föreningsbanken Sparbanken Föreningsbanken Sparbanken Sverige Föreningssparbanken Hansabank Swedbank TAZ Sverige börsnoteras börsnoteras - Kommerzbank Vi började som Sveriges första sparbank, och vi vill gärna tro att vi genom åren varit med och byggt vårt moderna samhälle© Swedbank
 10. 10. Samhällsengagemang ochansvarstagande© Swedbank
 11. 11. Ett större sammanhangVi vill vara en ansvarskännande aktör i samhället.Vi har ambitiösa riktlinjer för etik, arbetsmiljö,jämställdhet, mångfald och miljö. Det hjälper ossatt bidra till en hållbar samhällsutveckling – bådei vårt internationella och vårt lokala engagemang.• Produkter som underlättar ett miljömedvetet beteende• Mångkulturella kontor• Högst betyg i Folksams Jämställdhetsindex• Etik & affärsmoral – basen för bankens förtroende och anseende© Swedbank
 12. 12. Swedbank – en positiv kraft i samhället• Ett starkt lokalt engagemang där vi verkar.• Vi stöder aktivt organisationer och projekt som bidrar till en positiv utveckling för människor, näringsliv och samhälle.© Swedbank
 13. 13. Våra värderingarEn sund och hållbar ekonomi för de många människorna och företagen Enkel • Vi förenklar ekonomi • Vi gör det svåra enkelt Öppen • Vi är öppna för nya idéer och nya människor • Vi är ärliga och raka Omtänksam • Vi är serviceinriktade, varma och hjälpsamma • Vi strävar efter att bygga starka, varaktiga kundrelationer© Swedbank
 14. 14. Privat© Swedbank
 15. 15. Våra kunder ska vara de mest nöjdaVi erbjuder allt från lättanvända tjänsterför vardagliga bankärenden tillkvalificeradrådgivning inom…• Lån & boendefinansiering• Sparande & placeringar• Betaltjänster• Försäkringar• Private Banking…tillgängliga via kontor, telefon ochinternet© Swedbank
 16. 16. Vardagsaffärer© Swedbank
 17. 17. Vi vill förenkla vardagen för våra kunderVi erbjuder produkter som är enkla attförstå och använda• Internetbanken, mobilbanken, e-faktura, kort, giro eller Autogiro gör betalningen enkel• Gör uttagen i butik eller i automat.© Swedbank
 18. 18. Spara & PlaceraSpara & Placera© Swedbank
 19. 19. Ekonomi är en central del i människors liv• Valmöjligheterna är många. Vi hjälper våra kunder på deras egna villkor.• Inom spara och placera-området finns en rad fonder, aktieindexobligationer, aktier, obligationer och andra värdepapper. Sparkonton med hög ränta är ett annat alternativ.• Fondtorget, en handelsplats där våra kunder kan handla såväl Swedbank Roburs fonder som externa fondbolags, cirka 550 fonder sammantaget.• En välutvecklad webbplats för sparande.© Swedbank
 20. 20. Låna© Swedbank
 21. 21. Finansiering• Swedbank är ledande på den svenska bolånemarknaden. Vi är aktiva gentemot våra kunder, både med prissättning och nya produkter. Vi erbjuder allt från lånelöfte till den slutgiltiga finansieringen.• För lån till konsumtion, t ex bil, båt, vitvaror eller soffa, har vi flera anpassade finansieringsprodukter.• Även här finns flera vägar in i banken – låna enkelt via telefonbanken, internetbanken eller besök ett kontor.• Genom att erbjuda sakförsäkringar ökar vi mervärdet för till exempel våra bolånekunder eller kunder som finansierar sitt bilinköp via Swedbank. Vi har försäkringar för villa/hem, fritid och bilförsäkring.© Swedbank
 22. 22. Private Banking© Swedbank
 23. 23. Individuella lösningar för privatpersoner,företag och stiftelserGenom noggranna och kontinuerligabehovsanalyser arbetar vi aktivt för att ta framanpassade lösningar för skiftande finansiella behov.En personlig rådgivare är nyckeln till bankenssamlade specialistkompetens.• Finansiell planering• Placeringsrådgivning• Kapitalförvaltning• Individuella lösningar, t ex alternativa placeringar• Ägar- och generationsskiften• Kontor på 28 orter i Sverige, samt i Luxemburg, Spanien och Baltikum© Swedbank
 24. 24. Företag© Swedbank
 25. 25. Vi gör det enklare för våra kunder att äga, ledaoch utveckla sitt företag• Vi är affärsbanken för företag som växer och utvecklas• Vi erbjuder heltäckande och prisvärda banktjänster och anpassar dem efter företagets specifika situation.© Swedbank
 26. 26. Strategisk affärspartner för företag, offentligsektor och stora organisationer• Vi vill hjälpa våra företagskunder att förverkliga affärsmålen – på både kort och lång sikt.• En certifierad företagsrådgivare och ett eget kundteam skapar bästa helhetslösningarna för varje kund.• Till hjälp finns bankens alla specialister för komplexa affärsupplägg inom olika områden; - internationell handel - företagsköp och försäljning - ägarskiften - försäkringar juridik - kapitalförvaltning - cash management - värdepappers- och - riskhantering valutahandel - skattekonsekvenser och effekter på nyckeltal© Swedbank
 27. 27. Ett samlat grepp om företagets affärer• Vi erbjuder produkter, tjänster och rådgivning inom områden som: - pension & försäkring - finansieringar - riskhantering - e-tjänster - cash management - kapitalförvaltning - utlandsaffärer - skatter & juridik - ägarskifte - företagsförmedling - placeringar - fastighetsförmedling© Swedbank
 28. 28. Skog & Lantbruk© Swedbank
 29. 29. En lång tradition• God branschkunskap tillsammans med bankens nätverk av specialister ger den bästa servicen inom området• Över tvåhundra lantbrukansvariga i hela landet• Vi finansierar allt från fastigheten till maskinerna, ger förskott på EU-stöden och ger råd kring säkra placeringar• Bra försäkringslösningar ger ökad trygghet• Enklare företagande med tjänster som effektiviserar betalningar, bokföring och ekonomi – företagskonto, bankgiro, autogiro, kort, e-bokföring, internet- och telefonbank© Swedbank
 30. 30. Våra medarbetare© Swedbank
 31. 31. Medarbetarna i banken• Sveriges mest attraktiva arbetsgivare i bank- och finanssektorn.• Omkring 14 000 anställda i Norden, Baltikum och internationellt• En företagskultur utifrån våra värderingar – öppen, enkel och omtänksam• Young Professionals• 58+© Swedbank
 32. 32. Det är aldrig längre än ett steg, ett klick ellerett samtal till Swedbank.Det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss,med generösa öppettider och förstklassig servicevia internet, telefon eller personliga möten.Många tjänster är tillgängliga dygnet runt, åretom.Ring oss, logga in på vår webbeller kom in på kontoret!© Swedbank

×