Purchasing Managers Index - May 1 2013

467 views

Published on

Purchasing Managers Index - May 1 2013

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
467
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Purchasing Managers Index - May 1 2013

  1. 1. June 3, 20131 (8)Purchasing Managers’ IndexPMI climbs to 51.9 in May – industrial economy improves assecond half approaches The PMI rose by 2.3 points from 49.6 in April to 51.9 in May. This increase wasbroad based, with four out of five component indices making positive contributions tothe composite PMI. After one month just below the 50 mark, the PMI is back in thegrowth zone. New orders made the largest positive contribution to the PMI, accounting for overhalf of the increase. The recovery in new orders was primarily due to an improvedorder scenario from the home market, where the index rose from 46.7 in April to51.3 in May. New orders from the export market fell somewhat from 51.8 in April to50.8 but nevertheless remain in the growth zone. The index for order backlogsdropped from 49.3 in April to 48.2 in May. The index for production plans grew from 55.9 in April to 59.1 in May. This signalsan increase in production for the next six months and indicates an improvement inthe underlying strength of the industrial economy as summer and the second half ofthe year approach. The production index climbed from 52.8 in April to 55.2 in May.The employment index rose by nearly four points to 46.3, but remains below the 50mark, indicating that companies remain cautious when it comes to hiring. The index for suppliers’ commodity and intermediate goods prices increased bymore than four points, landing at 41.6 in May. This index level is still quite low,confirming that price pressure on commodity and intermediate goods remains weak.Next publication of Purchasing Managers’ Index: Monday July 1, 2013253035404550556065707595 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012OrensatSäsongrensatInköpschefsindexPMI(Purchasing Managers’Index)Seasonally adjustedMay 51.9Apr. 49.6Mar. 52.1Feb. 50.92013 Jan. 49.2Dec. 44.6Nov. 43.2Oct. 43.1Sep. 44.7Aug. 45.1Jul. 50.6Jun. 48.42012 May 49.0Åke Gustafsson, Swedbank Macroeconomic Analysis, +46 (0)8-700 9145Administration, +46 (0)8-5859 7740,Sebastian Bergfelt, Silf, +46 (0)73-944 6450, professionals@silf.se
  2. 2. Inköpschefsindexavseende maj månad 2013, fortsättning2 (8)PMI-totalt steg till 51,9 i maj från 49,6 i april. Därmed befinner sig PMI åter itillväxtzonen. Uppgången är bred och får stöd av en uppgång i fyra av de femunderliggande delindex där index för orderingång gav det största positiva bidraget.Delindex för orderingången steg till 55,4 i maj från 50,9 i april, vilket är den högstanoteringen sedan maj 2011. Uppgången i delindex för orderingång förklarar drygt halvauppgången, 1,3 indexenheter, i det totala PMI-index, och är därmed det delindex somgav det största bidraget till uppgången under månaden. Index för orderingång påhemmamarknaden steg till 51,3 under maj från 46,7 i april. För exportmarknadennoterades index till 50,8 jämfört med 51,8 månaden innan.Index för orderstockarna sjönk till 48,2 i maj från 49,3 i april. Det innebär att index förorderstockarna noterades under 50-strecket för andra månaden i rad. Utvecklingen gårdärmed emot den starkare orderingången från hemmamarknaden och det faktum attorderingången även för exportmarknaden ligger i tillväxtzonen. Vikande index förorderstocken indikerar att återhämtningen ännu vilar på bräcklig grund.2030405060708095 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012OrensatSäsongrensatOrderingång2030405060708095 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012OrensatSäsongrensatOrderstock
  3. 3. Inköpschefsindexavseende maj månad 2013, fortsättning3 (8)Delindex för produktionen steg till 55,2 i maj från 52,8 i april. Därmed bidrog delindexför produktion med 0,6 indexenheter till maj månads uppgång av PMI-totalt. Det ärfemte månaden i rad som produktionsindex befinner sig i tillväxtzonen och det är denhögsta noteringen sedan maj 2011. Att delindex för både produktion och orderingångåterhämtar sig, och befinner sig över 50-strecket, indikerar en viss ljusning förindustrikonjunkturen inför andra halvåret.Industriföretagens produktionsplaner steg till 59,1 i maj jämfört med 55,9 i april.Optimismen hos Inköpscheferna om utvecklingen de närmaste sex månaderna stärktesåter något efter nedgången i april och en högre andel av företagen ser nu möjligheteratt behålla eller öka produktionsnivån.2030405060708095 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012OrensatSäsongrensatProduktion203040506070809095 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012OrensatSäsongrensatPlanerad produktion
  4. 4. Inköpschefsindexavseende maj månad 2013, fortsättning4 (8)Delindex för sysselsättningen steg till 46,3 i maj från 42,6 i april. Delindex försysselsättning bidrog med 0,7 indexenheter till uppgången av PMI-totalt. Det var 19:emånaden i rad som delindex för sysselsättning låg under 50-strecket. Det ihållandelåga nyanställningsbehovet i kombination med en uppgång i delindexet för produktiontyder på stigande produktivitet inom industrin. En uppgång i index för planeradproduktion det närmaste halvåret bidrar till något ljusare utsikter för nyanställningar.Delindex för leverantörernas leveranstider sjönk till 45,6 i maj från 49,8 i april.Delindex för leveranstiderna var det enda delindex som bidrog negativt till PMI-totaltunder månaden och gav ett negativt bidrag motsvarande 0,6 indexenheter. Att delindexför leveranstiderna sjunker och ligger kvar under 50-strecket är ett tecken på ett lågtkapacitetsutnyttjande i underleverantörsledet.2530354045505560657095 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012OrensatSäsongrensatSysselsättning203040506070809095 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012OrensatSäsongrensatLeverantörernas leveranstider
  5. 5. Inköpschefsindexavseende maj månad 2013, fortsättning5 (8)Delindex för lager av inköpt material sjönk till 45,8 i maj från 48,9 i april, och bidrogdärmed till uppgången i PMI-total med 0,3 indexenheter. Något lägre lagernivåer ärsannolikt ett uttryck för viss försiktighet efter en lageruppbyggnad under första kvartaletoch otillfredsställande orderstock.Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg i maj till 41,6 från 37,4 i april.Delindex noteras klart under 50-strecket och indikerar ett ihållande svagt pristryck. Denihållande svaga prisutvecklingen är sannolikt ett resultat av sjunkande råvarupriser ochdet dämpade globala efterfrågeläget. Att indexet återigen kommer in under 50-strecketbekräftar ett mycket svagt prisökningstryck i rå- och insatsvaruledet.Stigande priser i april Sjunkande priser i aprilAntal månader Antal månaderStål 10Aluminium 3303540455055606595 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012OrensatSäsongrensatLager av inköpt material10203040506070809010095 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012SäsongrensatOrensatLeverantörernas rå- och insatsvarupriser
  6. 6. Inköpschefsindexavseende maj månad 2013, fortsättning6 (8)Silf / Swedbanks inköpschefsindex - PMI, SäsongrensatICI Ingår i ICI Övriga nyckeltal PrognosTotal-indexOrder-ingångProduk-tionSyssel-sätt-ningLeve-rans-tider LagerOrder-ingångexportOrder-ingånghemma-marknadOrder-stockRå-/insats-varu-priser ImportPlaneradproduktionnärmastehalvåret2009 nov 56,0 57,9 59,0 48,7 55,0 41,3 59,7 53,6 53,6 59,8 57,0 62,2dec 58,2 63,7 59,7 49,5 56,3 42,7 58,1 66,3 56,6 57,3 59,0 67,42010 jan 61,7 66,8 70,2 49,6 61,5 48,3 62,3 64,8 62,6 61,2 61,3 69,5feb 61,5 67,5 65,3 55,0 61,4 53,6 62,7 63,6 64,2 61,3 59,7 68,1mar 61,1 63,8 63,7 54,9 67,0 50,2 62,3 58,9 60,6 65,7 62,3 69,6apr 64,0 68,1 66,3 56,6 68,3 46,0 64,6 63,2 62,5 75,6 60,3 77,5maj 66,0 68,8 71,0 60,1 71,5 50,7 62,6 64,1 64,3 71,0 59,9 73,0juni 62,4 61,1 66,8 60,3 69,2 50,4 57,4 60,1 60,9 71,1 59,5 73,1juli 64,2 67,3 72,2 56,3 66,4 51,4 61,4 63,2 63,4 70,9 60,9 72,0aug 60,6 61,8 61,9 60,5 64,5 52,0 57,4 58,7 59,7 68,5 56,1 72,4sep 63,3 65,8 67,4 60,3 66,3 52,9 61,4 62,9 62,2 71,1 58,6 70,8okt 61,8 63,0 63,5 59,0 66,8 47,9 61,6 58,2 61,7 66,4 59,3 72,4nov 61,3 60,4 64,2 60,2 67,2 50,2 58,9 56,3 58,2 70,8 61,4 72,5dec 60,2 63,6 62,8 57,1 64,5 55,5 60,5 63,6 59,5 71,9 59,7 74,02011 jan 61,5 64,2 64,9 57,7 64,6 51,9 61,9 62,1 60,2 77,1 58,6 70,9feb 60,9 59,5 65,0 61,1 67,2 54,4 58,8 56,3 58,0 77,1 60,2 71,0mar 58,6 56,1 61,4 58,3 66,0 52,0 54,7 54,0 54,3 73,8 58,9 71,6april 59,8 61,5 61,9 57,7 65,1 54,6 58,3 56,9 57,3 74,5 58,5 70,5maj 56,1 55,4 59,8 54,4 61,0 55,6 52,8 56,4 55,3 63,5 56,2 69,1jun 52,9 52,3 54,0 51,3 58,1 51,4 52,5 48,8 51,0 60,5 52,2 64,5jul 50,1 45,4 49,4 53,7 55,4 50,1 46,9 43,4 49,1 51,5 50,4 63,1aug 48,7 47,0 48,6 50,9 49,1 51,5 48,0 42,3 47,9 47,4 48,5 55,8sep 48,1 46,5 48,9 50,0 47,5 52,0 48,3 46,2 47,0 47,0 45,8 53,8okt 49,8 50,5 48,2 50,7 47,8 47,1 48,9 49,1 48,9 39,9 46,8 53,6nov 47,6 47,1 46,2 48,3 45,6 46,0 47,5 46,1 45,1 42,6 44,5 51,6dec 48,9 47,0 49,2 49,5 49,9 48,3 48,7 45,1 46,4 42,6 46,5 59,32012 jan 51,4 52,0 52,9 48,0 51,0 47,0 49,9 49,0 50,6 50,3 50,3 56,2feb 50,3 49,5 51,9 48,3 52,6 51,2 48,7 48,5 48,0 52,5 50,6 57,7mar 50,2 50,5 48,6 49,5 49,3 43,7 50,1 48,6 48,6 55,3 47,9 56,5apr 50,2 51,2 51,2 46,7 49,3 46,3 52,3 48,3 52,7 52,2 48,6 55,0maj 49,0 49,2 51,2 46,3 46,9 47,9 51,1 44,9 47,0 45,8 46,5 54,5jun 48,4 46,4 50,9 46,7 46,8 46,0 50,3 44,1 46,9 44,0 48,5 53,7jul 50,6 51,2 54,0 47,7 46,9 48,2 52,3 47,3 48,5 38,7 52,4 54,9aug 45,1 41,1 45,8 45,1 45,1 45,2 43,2 41,3 41,9 41,5 45,5 48,6sep 44,7 42,1 43,9 43,0 45,2 42,9 41,4 40,0 40,3 42,4 45,3 47,8okt 43,1 40,1 40,3 43,0 40,4 37,1 37,9 43,2 38,3 39,2 42,3 42,5nov 43,2 40,3 43,3 39,0 44,7 42,5 42,2 39,8 40,6 43,6 44,1 47,5dec 44,6 41,3 45,3 40,5 45,3 40,2 43,4 39,2 39,8 48,7 41,4 48,72013 jan 49,2 49,7 53,8 40,8 50,4 49,1 49,0 46,8 45,7 50,4 50,5 54,8feb 50,9 51,1 54,8 45,3 50,9 47,8 52,4 46,9 49,2 47,9 48,1 57,9mar 52,1 55,3 54,7 44,2 51,1 46,5 52,8 51,2 53,2 46,2 48,8 60,5apr 49,6 50,9 52,8 42,6 49,8 48,9 51,8 46,7 49,3 37,4 48,9 55,9maj 51,9 55,4 55,2 46,3 45,6 45,8 50,8 51,3 48,2 41,6 45,4 59,1
  7. 7. Inköpschefsindexavseende maj månad 2013, fortsättning7 (8)Silf / Swedbanks inköpschefsindex - PMI, icke säsongrensatICI Ingår i ICI Övriga nyckeltal PrognosTotal-indexOrder-ingångProduk-tionSyssel-sätt-ningLeve-rans-tider LagerOrder-ingångexportOrder-ingånghemma-marknadOrder-stockRå-/insats-varu-priser ImportPlaneradproduktionnärmastehalvåret2009 nov 53,9 53,8 56,1 48,1 53,5 39,3 56,1 50,8 48,5 56,9 55,4 59,5dec 54,2 57,9 53,5 47,2 52,8 39,3 61,6 52,8 50,8 52,8 56,0 65,72010 jan 59,7 65,4 67,7 47,2 57,9 47,2 61,7 62,3 61,5 59,4 60,1 70,6feb 62,2 70,4 66,3 54,3 59,4 52,9 65,5 65,0 66,9 60,6 59,8 70,2mar 62,4 66,7 66,4 54,5 66,6 51,4 64,8 60,3 63,4 66,1 64,2 71,6apr 66,0 70,9 69,6 58,0 69,2 46,8 66,6 65,4 64,9 79,3 61,7 79,9maj 67,8 70,8 73,6 62,1 73,6 52,5 64,0 66,1 66,9 74,4 61,6 73,4juni 65,3 64,9 71,2 63,2 71,8 53,6 60,4 63,7 63,2 72,5 61,6 72,0juli 60,3 62,1 62,4 56,3 68,2 53,6 58,0 58,4 62,1 70,8 56,8 71,6aug 63,9 66,3 68,0 61,5 66,7 53,0 60,4 63,4 65,1 69,7 58,7 75,0sep 64,8 66,2 70,2 61,7 68,7 52,6 61,4 64,9 61,9 73,2 60,3 70,0okt 60,9 60,5 62,5 58,4 67,3 46,3 58,9 56,6 57,6 65,8 57,9 69,5nov 58,9 55,9 61,0 59,4 65,3 47,9 55,2 53,1 52,8 67,6 59,7 69,6dec 56,0 57,6 56,2 54,3 60,5 52,1 55,9 58,3 53,4 67,2 56,6 72,22011 jan 59,4 62,7 62,3 54,9 60,6 50,7 61,5 59,6 59,0 75,3 57,3 71,7feb 61,5 62,2 65,9 60,3 65,0 53,7 61,6 57,4 60,5 76,4 60,3 72,8mar 59,6 58,6 63,9 57,6 65,4 53,1 56,9 55,1 56,8 74,0 60,8 73,4apr 61,7 64,3 65,0 58,9 65,8 55,4 60,3 59,0 59,6 78,1 59,9 72,8maj 57,7 57,3 62,3 56,1 62,9 57,5 54,0 58,4 57,8 66,2 57,8 69,4jun 55,6 56,1 58,1 54,1 59,9 54,8 55,8 52,4 53,7 61,8 54,0 63,1jul 45,8 39,7 39,2 53,5 56,9 52,0 43,1 38,1 47,5 50,5 46,0 62,4aug 51,7 51,3 54,4 51,7 50,7 52,4 50,7 46,6 53,0 47,7 50,7 57,8sep 49,4 46,8 51,6 51,3 49,4 51,6 48,1 48,1 46,5 48,4 47,1 52,5okt 48,9 48,1 47,1 50,0 48,1 45,1 46,2 47,7 44,9 38,5 45,2 50,3nov 45,2 42,6 42,9 47,4 43,5 43,4 43,8 42,9 39,6 39,0 42,6 48,4dec 44,8 41,2 42,8 46,7 46,0 44,8 44,2 39,9 40,4 37,7 43,4 57,72012 jan 49,6 51,0 50,7 45,2 47,3 45,5 49,7 46,9 49,7 49,0 49,3 57,2feb 51,1 52,4 53,1 47,6 50,7 50,7 51,7 50,0 50,7 52,5 51,0 59,8mar 51,5 53,3 51,3 49,0 49,0 44,6 52,6 50,0 51,3 56,3 50,0 58,6apr 52,4 54,4 54,7 48,0 50,3 47,2 54,7 50,7 55,5 56,5 50,3 57,5maj 50,8 51,3 54,0 48,0 49,0 50,0 52,6 47,0 50,0 49,0 48,3 55,0jun 51,2 50,0 55,3 49,4 49,4 49,1 53,4 47,5 49,1 45,1 50,6 52,5jul 46,6 45,8 44,2 47,7 48,7 50,3 48,7 42,2 47,1 37,7 48,4 54,5aug 48,0 45,0 51,5 45,9 46,8 46,1 45,6 45,3 46,8 41,9 47,7 50,6sep 45,9 42,1 46,3 44,2 47,2 42,5 40,9 41,7 39,6 43,9 46,6 46,4okt 42,0 37,4 38,8 42,3 40,5 34,8 40,3 36,2 34,0 37,6 40,5 38,8nov 40,6 35,6 39,8 37,9 42,6 39,9 38,3 36,5 34,9 40,1 42,1 44,2dec 40,4 35,3 38,8 37,7 41,5 36,6 38,8 33,9 33,6 44,1 38,1 47,22013 jan 47,5 49,0 52,0 38,0 47,0 48,0 49,0 44,9 45,0 49,3 49,7 56,1feb 52,0 54,4 56,4 44,8 49,3 47,6 55,8 48,6 52,4 48,0 48,6 60,5mar 53,7 58,7 57,7 43,9 51,0 47,6 55,7 53,0 56,4 47,3 51,0 63,2apr 51,9 54,4 56,4 44,0 51,0 50,0 54,4 49,3 52,4 41,5 50,7 58,7maj 54,0 57,9 58,3 48,3 47,6 47,9 52,4 53,8 51,0 44,8 47,2 60,0
  8. 8. Inköpschefsindexavseende maj månad 2013, fortsättning8 (8)Silf / Swedbanks Inköpschefsindex (PMI)– mål och metodikHistorik Silf (tidigare I&L) och Swedbank AB, publ, (dåvarande Spar-banken Sverige) gör den första gemensamma – interna –beräkningen av ”Inköpschefsindex” för de fem ingående kom-ponenterna i december 1994. Exakt ett år senare offentlig-gjordes indextalet för första gången. Förebild för dåvarandeICI (numera PMI, Purchasing Managers’ Index) var NAPM-index – en av USA:s viktigaste och mest kända konjunktur-indikatorer. NAPM-index har funnits sedan 1931 och harunder tiden döpts om till PMI (eller ISM-index).Deltagare Omkring 200 inköpschefer i tillverkningsindustrin.Publicering Första vardagen i varje månad, kl 0830.Undersökningsperiod Jämförelse med föregående månad.Sammansättning Orderingång (i det egna företaget) 30av PMI (%) Produktion (i det egna företaget) 25Sysselsättning (i det egna företaget) 20Leverantörernas leveranstider 15Lager (inköpt material) 10Övriga nyckeltal Orderingång export(ingår ej i PMI) Orderingång hemmaOrderstockLeverantörernas rå- och insatsvarupriserImportPlanerad produktion närmaste halvåretMål Snabb konjunkturindikatorEnkel statistik och lätt tolkningStatistik med relativt korta publiceringsintervallerStändig kontakt med välinformerad yrkesgruppBeräkning Enligt s k diffusionsindex. Positiva förändringar tas fram i pro-cent för de fem delindexarna. Till detta tal adderas den pro-centuella andelen oförändrade svar multiplicerat med 0,5.Sedan viktas de olika delindexarna enligt ovan för att kommafram till totalindex. Inköpschefsindex anger inga aktivitets-nivåer utan månadsvisa förändringar av industrikonjunkturen.De säsongrensade siffrorna redovisas i första hand.”Break even” Skiljelinjen mellan upp- och nedgång i industrikonjunkturenhar – i linje med amerikansk praxis – fastställts till 50. Någonöverdriven exakt tillämpning av denna gräns eller ”neutral till-växtzon bör dock inte göras. 49,7 eller 50,3 ger inte särskiltolikartade konjunktursignaler utifrån PM-totalindex.Vid framtagningen och analysen av Inköpschefsindex (ICI/PMI) tror vi oss ha använt tillförlitliga källor ochbearbetningsrutiner. Swedbank AB (publ) och Silf kan dock inte garantera analysernas riktighet ellerfullständighet och kan inte ansvara för eventuell felaktighet eller brist i grundmaterialet eller bearbetningendärav. Läsarna uppmanas att basera eventuella beslut även på annat underlag.Varken Swedbank, Silf eller dess anställda eller andra medarbetare skall kunna göras ansvariga för förlusteller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister i analyser som redovisas iInköpschefsindex.

×