Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

роль інтерактивних методів навчання у розвитку мислення та

12,563 views

Published on

 • Be the first to comment

роль інтерактивних методів навчання у розвитку мислення та

 1. 1. Болдарєва С.О. практичний психолог ДНЗ №9 «Восход» місто Шахтарськ Роль інтерактивних методів навчання у розвитку мислення та мовлення дошкільників
 2. 2. Які ви знаєте інтерактивні методи навчання? Розумовий штурм Аукціон Асоціації Робота в парах Робота в групах Дискусія Мікрофон
 3. 3. Інтерактивні методи навчання Взаємно Вкупі Спільно Між Інтер Рухливо Діяльно Жваво Енергійно активно
 4. 4. Інтерактивне навчання – це діалогове навчання, яке веде до: взаєморозуміння взаємодії взаємного вирішення загальних завдань між дітьми та між дітьми й педагогом
 5. 5. Інтерактивне навчання може відбуватися: • у парах (2 дитини) • у мікрогрупах (3 – 4 дитини) • у малих групах (5 – 6 дітей) разом з вихователем.
 6. 6. Під час інтерактивного навчання діти: • активно спілкуються; • сперечаються; • не погоджуються з співрозмовником; • перечать один одному.
 7. 7. Чим відрізняються “активні методи навчання” від “інтерактивного навчання”? “Активні методи начання” – це навчання, яке дає можливість дітям у мікрогрупах або малих групах маніпулювати предметним матеріалом шляхом спостережень, дослідів та випробувань різних можливостей для розв’язання поставленої задачі чи проблеми. “Інтерактивні методи навчання” – це навчання, яке дає можливість дітям в парах, мікрогрупах або малих групах опрацьовувати навчальний матеріал розмовляючи, дискутуючи та обговорюючи різні точки зору.
 8. 8. Які завдання Державного стандарту України вирішує інтерактивне навчання?  формування комунікативних вмінь; соціально-культурний розвиток особистості;  розвиток мовлення дітей;  формування умінь створювати власні висловлювання за змістом прочитаного (прослуханого);  формування цілісного сприймання світу, готовності до розпізнавання проблем, здатності розв'язувати сюжетні задачі, логічно міркувати, обґрунтовувати свої дії та виконувати дії за алгоритмом.  розвиток розумових здібностей, емоційно-вольової сфери, пізнавальної активності та самостійності, здатності до творчості, самовираження і спілкування;  розвиток навичок взаємодії у сім'ї, колективі, суспільстві шляхом активного спілкування із соціальним оточенням, накопичення комунікативної діяльності, дотримання правил толерантної поведінки, співпереживання і солідарність з іншими людьми у різноманітних життєвих ситуаціях;  розвиток в учнів активної мотивації дбайливо ставитися до власного здоров'я і займатися фізичною культурою, удосконалювати фізичну, соціальну, психічну і духовну складові здоров'я;  розвиток пізнавальної, художньої і технічної обдарованості, технічного мислення у процесі творчої діяльності.
 9. 9. Чому інтерактивні методи навчання успішні з дітьми дошкільного віку?  Мала дитина, яка навчається у молодшій або середній групах дошкільного закладу, задає дуже багато запитань. Для цього вона потребує слухача, хоча не завжди рахується з його потребами. Вихователям пропонується заохочувати та стимулювати цей потік запитань, бо саме він допомагає дитині природньо розвивати та поглиблювати свої знання.  Найкращий спосіб розвивати в дитини дошкільного віку нові знання – це через діяльність у різних куточках або центрах. У них діти займаються парами, мікрогрупами або малими групами разом з вихователем. Важливо, щоб діяльність була рухливою, жвавою та енергійною.
 10. 10. Інтерактивні методи навчання з дітьми дошкільного віку Пам’ятай, що коли дитина дошкільного віку чемненько сидить на стільчику, дивиться на Тебе і слухає – вона не навчається.
 11. 11. Бажано, щоб педагоги, працюючи з дітьми в малих групах ставили їм запитання, які починаються запитальними займенниками ”як?” і “чому?”. Поставивши запитання, необхідно заохочувати дітей на них самостійно, нешаблонно відповідати. Ця зосередженість на запитаннях “як?” і “чому?” уможливлює дитині природній розвиток та поглиблення знань.
 12. 12. Як розвивається культура мовлення та мислення під час занять, на яких використовуються інтерактивні методи навчання?  Діти старшого дошкільного віку починають прагнути взаєморозуміння. Коли дитина-слухач не погоджується, бо не розуміє того, що дитина-мовець старається пояснити, виринає суперечка.  Таку суперечку педагогам необхідно заохочувати під час занять. Додатково треба спеціально планувати так, щоб суперечка між дітьми відбувалася. Нажаль, часто буває навпаки - можна почути від вихователя “Діти, не сваріться!”. Педагоги не свідомі, що якраз через суперечку, неузгодженість думок, діти природньо розвивають та поглиблюють свої знання.
 13. 13. Я розвиваюся, коли … смакую нюхаю дотикаюся бачу чую
 14. 14. Практична частина • Метод «Передбачення» Гра «Місяці говорять про себе» - Які ви знаєте зимові місяці? - Що ви очікуєте від кожного з них? - Уявіть себе на місці кожного місяця і почніть розповідь, наприклад, так: «Я – перший місяць зими…».
 15. 15.  Метод «Мозаїка». Робота в групах. • І група – Описати звірятко (на малюнку). • ІІ група – Що ви можете розповісти про цю тваринку? • ІІІ група – Скласти загадку про тварину
 16. 16. Метод «Мозкова атака» За буквами імені дати характеристику зайчика. Б О Г Д А Н Боягузливий Охайний Грайливий Добрий Активний Ніжний
 17. 17. Метод групування. Гра «Що це?» Прозора, джерельна, холодна… Весняний, сонячний, теплий … Фруктовий, квітучий, зелений… - Який однаковий звук ви чуєте в словах?

×