Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
NARODI ISTOČNE OBALE    SREDOZEMLJA:       FENIČANI I ŢIDOVIAutor: Kristijan Šivak, prof.Privatna jezično-infor...
FENIČANI I ŢIDOVI
FENIČANI• izmeĎu Sredozemnog mora i planine Libanon sjecište karavanskih puteva• gradovi drţave: Tir, Biblos, Sidon, Ugarit
ALFABET• glasovno pismo (bez samoglasnika)
GOSPODARSTVO• najuspješniji pomorci i trgovci starog vijeka• grč. phoinike – purpurna (grimizna) zemlja monopol na trgovi...
KOLONIJE• osnivaju kolonije po Sredozemlju  KartagaGrčka i fenička kolonizacija
ŢIDOVI• pod vodstvom Abrahama u II. tis. pr. Kr. naselili Kanaan juţno od Fenikije nomadi• odselili u Egipat  sjedilač...
PODJELA DRŢAVE I PROPAST• nakon Salomonove smrti, drţava se podijelila na dva kraljevstva: Izrael i Juda (Judeja)• 722. g...
RELIGIJA• prva monoteistička religija• bog Jahve• vjerski spisi: Tora (Petoknjiţje)   sadrţi pet knjiga   Starog zav...
JERUZALEM: SVETI GRAD TRIJU VJERA
PITANJA1. Gdje su ţivjeli Feničani? Objasni ime.2. Kako je bila ureĎena njihova drţava?3. Kako je njihov poloţaj utjecao n...
PITANJA6. Što je Kartaga?7. Opiši „put” ţidovskog naroda od nomadskog do  sjedilačkog načina ţivota sve do Mojsija.8. Obj...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Povijest: Narodi istočne obale Sredozemlja: Feničani i i Židovi

5,892 views

Published on

Published in: Education
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Q98JRS ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Povijest: Narodi istočne obale Sredozemlja: Feničani i i Židovi

 1. 1. NARODI ISTOČNE OBALE SREDOZEMLJA: FENIČANI I ŢIDOVIAutor: Kristijan Šivak, prof.Privatna jezično-informatička gimnazija „Svijet”
 2. 2. FENIČANI I ŢIDOVI
 3. 3. FENIČANI• izmeĎu Sredozemnog mora i planine Libanon sjecište karavanskih puteva• gradovi drţave: Tir, Biblos, Sidon, Ugarit
 4. 4. ALFABET• glasovno pismo (bez samoglasnika)
 5. 5. GOSPODARSTVO• najuspješniji pomorci i trgovci starog vijeka• grč. phoinike – purpurna (grimizna) zemlja monopol na trgovinu grimiznom tkaninom• cijenjeni proizvodi: vino i cedrovina
 6. 6. KOLONIJE• osnivaju kolonije po Sredozemlju KartagaGrčka i fenička kolonizacija
 7. 7. ŢIDOVI• pod vodstvom Abrahama u II. tis. pr. Kr. naselili Kanaan juţno od Fenikije nomadi• odselili u Egipat sjedilački način ţivota• u 13. st. pr. Kr. Mojsije ih izveo iz egipatskog ropstva• kraljevi: David, Šaul i Salomon (dao izgraditi Jahvin hram u Jeruzalemu)
 8. 8. PODJELA DRŢAVE I PROPAST• nakon Salomonove smrti, drţava se podijelila na dva kraljevstva: Izrael i Juda (Judeja)• 722. godine pr. Kr. Asirci osvojili Izrael• 586. godine pr. Kr. Nabukodonosor osvojio Judeju i Jeruzalem, srušio Jahvin hram i odveo Ţidove u babilonsko ropstvo• 539. godine oslobodio ih Kir Veliki
 9. 9. RELIGIJA• prva monoteistička religija• bog Jahve• vjerski spisi: Tora (Petoknjiţje)  sadrţi pet knjiga Starog zavjeta
 10. 10. JERUZALEM: SVETI GRAD TRIJU VJERA
 11. 11. PITANJA1. Gdje su ţivjeli Feničani? Objasni ime.2. Kako je bila ureĎena njihova drţava?3. Kako je njihov poloţaj utjecao na gospodarstvo?4. Čime su trgovali Feničani?5. Koje je njihovo najveće kulturno dostignuće?
 12. 12. PITANJA6. Što je Kartaga?7. Opiši „put” ţidovskog naroda od nomadskog do sjedilačkog načina ţivota sve do Mojsija.8. Objasni značaj kralja Salomona.9. Što se sa ţidovskom drţavom dogodilo nakon njegove smrti?10.Objasni posebnost ţidovskog vjerovanja.

×