Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Novi odnosi u Europi nakon 1. svjetskog rata

2,899 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Novi odnosi u Europi nakon 1. svjetskog rata

 1. 1. SVIJET IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA
 2. 2. NOVI ODNOSI U EUROPI NAKON PRVOG SVJETSKOG RATA <ul><li>11.11.1918. kapitulacija Njemačke i </li></ul><ul><li>abdikacija cara Wilhelma II. </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>kraj Prvog svjetskog rata </li></ul>
 3. 3. POSLJEDICE: <ul><li>sudjelovalo 36 država (2/3) </li></ul><ul><li>poginulo 10-tak, ranjeno 20-tak milijuna </li></ul><ul><li>ratna razaranja </li></ul><ul><li>teška gospodarska situacija </li></ul><ul><li>španjolska gripa </li></ul><ul><li>emancipacija žena </li></ul>
 4. 4. NOVA ORUŽJA
 5. 5. NESTALA 4 CARSTVA: <ul><li>Njemačko </li></ul><ul><li>Austro-Ugarsko </li></ul><ul><li>Rusko </li></ul><ul><li>Osmansko </li></ul>
 6. 6. PRIJE I POSLIJE
 7. 7. NOVE DRŽAVE
 8. 8. RASPAD AUSTRO-UGARSKE
 9. 9. GUBICI MAĐARSKE
 10. 10. VERSAJSKA MIROVNA KONFERENCIJA (1919.-1920.)
 11. 11. VELIKA ČETVORICA:
 12. 13. <ul><li>sukobi interesa  velika četvorica </li></ul><ul><li>Versajski poredak </li></ul><ul><li>revizionizam (Njemačka, Italija, Mađarska) </li></ul>
 13. 14. UVJETI NAMETNUTI NJEMAČKOJ <ul><li>mora priznati krivnju za rat i plaćati reparacije </li></ul><ul><li>mora se odreći većine trgovačke i ratne mornarice </li></ul><ul><li>ne smije imati više od sto tisuća vojnika </li></ul><ul><li>ne smije se ujediniti s Austrijom </li></ul><ul><li>gubitak teritorija i svih kolonija </li></ul>
 14. 15. GUBICI NJEMAČKE
 15. 16. NACIONALNI POKRET U TURSKOJ <ul><li>izazvan komadanjem Osmanskog Carstva </li></ul><ul><li>vođa: Mustafa Kemal-paša Atatürk </li></ul><ul><li>pobjeda u ratu protiv Grčke </li></ul><ul><li>1923. proglašena Republika Turska </li></ul>
 16. 17. NACIONALNI POKRET U TURSKOJ <ul><li>brojnim reformama počela modernizacija: </li></ul><ul><ul><li>latinica umjesto arapskog pisma </li></ul></ul><ul><ul><li>pravo glasa ženama </li></ul></ul><ul><ul><li>ukidanje obveze nošenja tradicionalne odjeće </li></ul></ul>

×