Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Grupi deca sop SU 07062014 sv.velkova

1,062 views

Published on

Групова работа

Published in: Education
 • Be the first to comment

Grupi deca sop SU 07062014 sv.velkova

 1. 1. Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука, София, 06-08 юни 2014 г. Светлана Велкова, докторант по Медицинска психология, ФФ, СУ “Св. Климент Охридски”
 2. 2. Интегрирано обучение Няма необучаеми деца. Децата да равностойни и активни участници в процеса на обучение. Напредък в социалното функциониране и придобиването на самостоятелност.
 3. 3. 5 основни възпитателни нужди: 1) Кохерентност с възрастните; 2) Добронамереност; 3) Структура; 4) Сътрудничество; 5) Смисъл в живота; ПОСЛАНИЯ, НУЖДИ, ПРАВИЛА И ЦЕННОСТИ
 4. 4. ПРЕДИМСТВА НА РАБОТАТА В ГРУПА “Отношенията ни надхвърлят това, което всеки един от нас представлява поотделно и стават част от нещо по-голямо.” К. Роджърс, 1986 г.
 5. 5. Цели на груповата работа с деца със СОП Развиване на адаптивни поведенчески умения; Промяна на нагласи; Развитие на междуличностни отношения;
 6. 6. Групов процес Модел Откриване; Въвеждащо упражнение/двигателна техника; Припомняне на правилата/групов договор; Същинска част Представяне на продукт/емоция; Закриване; Обратна връзка
 7. 7. Правила и Ценности СТРУКТУРАТА ПРАВИЛАТА, които могат да бъдат предмет на преговори: не могат да бъдат предмет на преговори: Детето се научава да мисли, защото прави избор; да става автономно. Детето се научава да има доверие, да си има доверие, да се изгражда. Правилата, които могат да бъдат предмет на преговори, често се изразяват с „или/или”. Договорът е друга форма на преговаряне.
 8. 8. Групови срещи: Отговорник на деня; Мото за деня; Групова динамика; Групи за: Групи за развитие на умения; Творчески маратон; Семинари;
 9. 9. Ние сме такива, каквито сме, точно защото сме различни от другите.
 10. 10. БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! БЛАГОДАРЯ СПЕЦИАЛНО И НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ ОТ ЦЕНТЪР ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ Светлана Велкова докторант по Медицинска психология, ФФ, СУ “Св. Климент Охридски”

×