Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Makedonska gramatika
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

Download to read offline

наставно ливче по македонски јазик за 6

Download to read offline

наставно ливче по македонски јазик за 6

  1. 1. НАСТАВНО ЛИВЧЕ ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК за 6/9 одд.септември 2011 год.решавање со: дополнување, заокружување и одговарање 1. Македонскиот јазик спаѓа во самејството на ____________ јазици. 1/__ 2. Кој е првиот јазик на кој говореле Словените ? 1/__ - прасловенски ј. - старословенски ј. - македонски ј. 3. Македонскиот јазик води потекло од __________________ јазик. 1/__ 4. Се оформиле ___ групи словенски јазици и тоа: ________________, ______________________ и __________________ . 1/__ 5. Македонскиот јазик припаѓа на ____________________ група. 1/__ 6. Словенската писменост започнува во втората половина на ___ век, кога Св.Кирил ја создал првата словенска азбука ____________ која имала ___ букви. 1/__ 7. Кој е прв литературен (стандарден, со азбука) јазик на Словените? - прасловенски ј. - старословенски ј. - македонски ј. 1/__ 8. Најстарите зачувани текстови на старословенски јазик потекнуваат од крајот на ___ и почетокот на ___ век. 1/__ 9. Наведи еден од неколкуте најстари зачувани текстови. ________________ евангелие. 1/__ 10. Браќата Кирил и Методиј ги преведувале првите црковни книги од ____________ на ________________ јазик. 1/__ 11. Како се вика современата македонска азбука и која година е одобрена? __________________, _______ год. 1/__ 12. Кои се трите литературни рода? ______________, _____________ и _____________ 1/__ 13. Кои се главни обележја на лириката ? - стих - реченица - раскажување - строфа - чувства - рима 1/__ 14. Кој е главен белег на епиката ? _______________________ . 1/__ 15. Во драмата најважен е ___________ меѓу ликовите. 1/__ 16. Што значи содржина на текст ? _____________________________________________________ 1/__ 1
  2. 2. 17. Што е тоа општење? ________________________________________ 1/__18. Кое е најсовршено средство за комуникација меѓу луѓето ? __________________________________________________________ 1/__ 19. Двајца што комуницираат употрбуваат: - еден конкретен јазик - јазик кој го познава едниот - на различни јазици 1/__ 20. Наброј средства кои можеме да ги употребиме при општењето (комуникацијата). ______________________________________ 1/__ Име и презиме___________________________ Работено на ___________________________ Вратено на ____________________________ Бодови 25 / _____ - оценка _____ 2
  3. 3. Очекувани одговори:1. словенските2. прасловенски ј.3. прасловенскиот4. 3; западнословенска; источнословенска; јужнословенска5. јужнословенската6. 19; глаголица; 387. старословенскиот8. 10; 129. Асеманово; Зографско; Маринско10. грчки; старословенски11. кирилица; 1945 (5 мај)12. лирика, епика, драма13. стих; строфа; чувства; рима14. раскажување15. дијалогот16. прераскажување на се што напишал авторот во текстот17. тоа е комуницирање (размена на мисли, информации)18. јазикот19. еден конкретен јазик20. телефон, пидмо, интернет 3
  • zoranblazevski10

    Mar. 29, 2013

Views

Total views

2,626

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

17

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×