Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
стандарди за оценување на постигнувањата на учениците во наставата по македонски јазик
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

стандарди за оценување на постигнувањата на учениците во наставата по македонски јази1

Download to read offline

  • Be the first to like this

стандарди за оценување на постигнувањата на учениците во наставата по македонски јази1

  1. 1. СТАНДАРДИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГНУВАЊАТА НАУЧЕНИЦИТЕ ВО НАСТАВАТА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (МОЖНИАКТИВНОСТИ И ПРАШАЊА)од АКТИВ НА НАСТАВНИЦИТЕ ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК во Среда, 05јануари 2011 во 20:19Помнење и репродукција(можни активности)• Направете мапа која ги покажува главните настани од приказната.• Напишете список клучни зборови кои ги знаете за...• Кои се ликовите од приказната?• Напишете песна (акростих) за дадената тема.• Изрецитирајте песна која сте ја научиле.(прашања)Што се случи по...?Колку...?Што е...?Кој...?Можете да го/ја именувате...?Најдете ја дефиницијата за...Опишете што се случи по...Кој зборуваше со...?Што е точно или неточно...?Разбирање и сфаќање(можни активности)Напишете со свои зборови...Исечете или нацртајте слики за да илустрирате одреден настан воприказната.Опишете им на соучениците...Објаснете што би можела да биде главната идеја.Направете стрип кој го покажува следот на настаните во приказната.Напишете и изглумете претстава заснована на приказната.Напишете краток осврт за да ја објасните приказната на некој друг.Објаснете зошто ликот го решил проблемот токму на тој начин.Напишете краток извештај за настанот.Парафразирајте ја оваа глава во книгата.Прераскажете ја со свои зборови.Заокружете ги главните нешта.(прашања)
  2. 2. Можете да објасните зошто...?Можете да напишете во свои зборови...?Како би го објасниле...?Можете да напишете краток осврт...?Што би можело да се случи следно...?Кој мислите дека...?Која е главната идеја...?Можете да појасните...?Можете да го илустрирате...?Дали сите се однесуваат како .......?Примена (можни активности)Извежбајте драма и изглумете ја пред одделениетоНапишете запис во дневникНаправете вежбанка за областа која ја изучувате.Направете покани за роденденската забава на некој лик.Направете сложувалка или игра во врска со темата.Напишете објаснување за темата за други луѓе.Продолжете ја приказната.(прашања)Знаете ли друг пример за...?Можете ли да групирате според карактеристики како...?Кои фактори би ги измениле ако...?Кои прашања би ги поставиле за...?Можете ли да развиете сет од инструкции за... врз основа на даденитеинформации?Анализа-Синтеза-Вреднување (можни активности)АнализаКористете Венов дијаграм за да покажете каде се сличностите иразликите на две темиНаправете прашалник за да соберете информацииАнкетирајте ги соучениците за да откриете што мислат во врска соодредена тема. Анализирајте ги резултатите.Класифицирајте ги активностите на ликовите во книгатаНаправете семејно дрво кое покажува врскиИзмислете кратка драма за областа која се изучуваНапишете биографија за изучуваната личност
  3. 3. Подгответе извештај во врска со областа која се изучуваСинтезаНапишете за вашите чувства во однос на даден текстНапишете ТВ драма, куклена претстава, кратка драма, песна илипантомима за...Осмислете корица за плоча, книга или списаниеОсмислете начин да...Создадете нов јазик и користете го во примериНапишете текст за реклама за да промовирате нов производ.ВреднувањеНапишете писмо до уредникотПодгответе и одржете дебатаПодгответе список критериуми за да се вреднува...Напишете убедлив говор за/против на дадена темаНаправете книшка за пет правила што мислите дека се важни.Убедете ги останатите.Направете тркалезна маса за да ги дискутирате ставовите во врска соизучениот текстНапишете писмо до... со совети за потребните промени.Напишете полугодишен извештај.Вреднувајте ги постапките на ликот во приказната(прашања)АнализаКои настани не би се случиле?Да се случеше..., каков ќе беше крајот?Како е... слично со...?Што друго би можело да се случи?Зошто се случија промените?Можете да објасните што се случило кога...?Кои се некои од проблемите на...?Можете да разграничите помеѓу...?Кои се некои од мотивите за...?Каде е пресвртот?Во што е проблемот со...?СинтезаМожете да осмислите... да...?Дали гледате можно решение на...?Доколку имате пристап до сите извори, како би се справиле со...?
  4. 4. Зошто не осмислите ваш начин да...?Што би се случило доколку...?На колку начини можете да...?Можете да создадете нови и необични примени за...?Можете да развиете предлог кој би...? ВреднувањеДали постои подобро решение за...?Проценете ја вредноста на... Што мислите за...?Дали можете да го одбраните вашиот став за...?Дали мислите дека ... е добра или лоша работа?Како ќе се справевте со...?Какви промени на... би препорачале?Дали верувате...? Како би се чувствувале ако...?Колку се... ефективни?Кои се последиците...?Кои се позитивните и негативните страни на...?Зошто е вредно...?Кои се алтернативите?

Views

Total views

3,291

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6

Actions

Downloads

53

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×