Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PD metodology

eTwinning project

 • Login to see the comments

PD metodology

 1. 1. ИСТОРИЧЕСКА РЕТРОСПЕКЦИЯ • За първи път се работи по тази методика в САЩ през 1950 година. • Първите кукли са направени от картон, по-късно те са заменени със специални кукли. • Сътрудничество с Лондон. • Сътрудничество с Южна Африка.
 2. 2. ПРИНЦИПИ НА МЕТОДИКАТА • Добавена стойност към задължителното образователно съдържание • Развитие на практически социални умения • Възпитание в толерантност
 3. 3. Уникалността на МЕТОДИКАТА • Методиката PD е уникална: куклите могат да бъдат разработени и темите могат да бъдат избрани в зависимост от нуждата на всяка детска градина. • Тя използва емоционален език. • Идентификация с друга личност. • Дейностите са под формата на игри. • Развива у децата чувство за съпричастност. • Служи за анализиране и решаване на ежедневните проблеми. • Тя е под формата на упражнения с децата: как да се справят индивидуално в проблемни ситуации.
 4. 4. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ • Persona Dolls не са просто обикновени играчки. • Основният акцент е върху запознаване с различията и възпитаване в толерантност. • Всяка кукла има своя индивидуалност. • Куклите идват в класната стая само за дейността. • Размерът на куклите и прегръдките. • Куклите третират ранната детска възраст като специална и отразяват детските различия. • Това е добра възможност да представим различията, които се срещат по-рядко сред деца. • Много добра възможност за запознаване с други култури. • По време на дейностите с куклата децата посочват разлики и прилики с други кукли.
 5. 5. КУКЛАТА КАТО ЛИЧНОСТ • Личностите на куклите се създават заедно от педагозите в детско заведение. • Някои данни са фиксирани, но някои данни могат да бъдат променяни (дом, братя, сестри) • Възрастта на куклата. • Името на куклата. • Куклите следва да са отражение на децата в детската градина (интереси, дом, семейство, националност, социален произход). • Всички куклени профили се събират в „Книга на куклата“, в която се добавят всички разкази.
 6. 6. ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ПРОФИЛИТЕ НА КУКЛИТЕ СЕ ОБСЪЖДА: • Възрастта на куклата? • Момиче ли е или момче? • Нейното име? • Какви езици говори куклата? • Какво прави куклата щастлива, тъжна и подтисната? • От какво се страхува? • Къде живее? • С кого живее?
 7. 7. • Сама ли живее в стая или с още някой? • Работят ли нейните родители? • Какво обича да прави куклата в къщи? • Кое върши с лекота и какво я затруднява? • Има ли нещо, което куклата не може да прави? • Кои са любимите храни на куклата и какво не обича да яде? • Случило ли се е нещо в живота на куклата или нещо ще се случи скоро?
 8. 8. КАКВО ТРЯБВА ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД • Куклите са отражение на децата във вашата детска градина. • Куклите трябва да имат много различия, за да се дискутира по възможно най-многообразни теми. • При създаването и обсъждането на личност на кукла от друга култура да се включат родители, които принадлежат към тази култура и „носят“ съответната етническа особеност. • Да избегнем пряко сходство с определено дете, когато даваме на една кукла някаква особеност.
 9. 9. РАЗЛИЧИЯТА
 10. 10. КУЛТУРНИ РАЗЛИЧИЯ • Много важно е поведението на възрастните в определена ситуация. • PD методологията е една много добра възможност при запознаване с друга националност и култура по позитивен начин. • Когато децата са запознати с културните и национални различия те са по-толерантни към деца от други култури. • Превантивна работа – различия по цвят на кожата! • Насърчавайте децата да създават приятелства с деца от друга култура.
 11. 11. НОСЕНЕ НА ОЧИЛА • Страхът на децата да носят очила. • Чувстват се неудобно и ги забравят. • Чрез PD дейностите децата разбират защо хората трябва да носят очила. • Нараства съпричастността и толерантността към децата, носещи очила. • Много добра възможност да се справят с подигравките и други конкретни проблеми.
 12. 12. НАДНОРМЕНО ТЕГЛО • Голям риск да станат жертви на тормоз, както и да се превърнат в деца, които тормозят другите. • Социалното изключване може да се задълбочи още повече, ако си с наднормено тегло. • PD методология е добра възможност да се обяснят причините за наднорменото тегло: вредни хранителни навици, минимална физическа активност, болест, генетична обремененост. • Приоритетите на здравословния начин на живот. • Различните физическите възможности на хората. • Ние се концентрираме върху това, което децата са в състояние да направят и знаят как да го направя, а не върху това, с което те не могат да се справят. • Признаване на детските индивидуални постижения.
 13. 13. ПРОБЛЕМИ В КОМУНИКАЦИЯТА • Адаптационни проблеми, дължащи се на необходимостта за усвояване на езика. • Социални проблеми, произтичащи от незнаенето на езика. • Самоизразяване и трудности в общуването. • Невключване в игра поради неразбиране на езика. • Чрез PD методологията децата осъзнават колко е трудно да говориш на чужд език и да го разбираш.
 14. 14. СОЦИАЛНО НЕРАВЕНСТВО • Много чувствителна и трудна тема, но е наложително да се работи по нея. • Немито дете и с мръсни дрехи. • Неравенство на детските играчки. • Непретенциозност на дрехите. • Положителен пример за позитивно отношение от страна на възрастните към такива деца. • NB! Предразсъдъците и негативното отношение - това не е по вина на детето! • Детето се изключва (коледно парти, театър или посещение на музей…). • Отзивчивост и грижа.
 15. 15. СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ НУЖДИ • Аутизъм, хиперактивност, алергия, астма, диабет, специално физическо подпомагане, специални образователни потребности, загуба на слуха. • PD методиката помага на децата да разберат нуждите на децата със специални потребности и да се увеличи емпатията и толерантността към тях. • PD методиката е добра възможност за превантивно формиране на толерантно отношение - децата обикновено се бунтуват срещу неща, които не познават. • Чрез дейностите с куклите децата ще разберат, че техните връстници със специални нужди са в състояние да участват в повечето ежедневни дейности. • В резултат на PD дейностите самоувереността и смелостта на децата със специални нужди ще се увеличи.
 16. 16. • ДИСКУСИЯ • Куклите от Южна Африка • Как да си поръчаме кукли? • Цени?
 17. 17. • Практическа работа в екип – 30 мин. • Всеки отбор ще създаде профил на една кукла. • NB! Помислете за особености на куклата, външен вид и произход. • Име • Семейство • Културна принадлежност • Дом • Езици, които говори куклата • Какво харесва, не харесва, намира за трудно • Храни, които куклата обича и не обича • Страхове • Физически особености • Нейната история - разказ
 18. 18. много важно: • Разговаряме с куклите за щастливи, а също и за тъжни събития. • По време на първата среща с куклата: предоставяме възможност на децата да се сравнят с нея - прилики и разлики. По този начин ние им помагаме да се идентифицират с куклите. • През следващите срещи с куклата: тя разказва на децата история, която децата ще анализират и ще търсят решение на проблема. • С куклите можем да говорим по теми, които са се случили в тази група. • Всички разкази и детските становища ще бъдат документирани в „Книга на куклата“. • Куклените истории помагат на децата да приемат тези, които са различни от другите и да оценят колко общи неща ни свързват.
 19. 19. ДЕЙНОСТИ С КУКЛИТЕ • Куклата седи в скута на учителя и шепнейки му говори ; • Чрез прегръдка децата възприемат куклите по-лесно; • Учителите насърчават децата да задават въпроси на куклите; • Обясняваме на деца честно, че това е една кукла - ние играем една игра; • Чрез идентифициране с куклите се развива детското чувство за правосъдие. Чрез емпатията към куклите децата стават по-смели да забележат или да посочат на останалите несправедлива ситуация.
 20. 20. ЧРЕЗ РАЗКАЗИТЕ НА КУКЛИТЕ • Децата са в състояние да направят разлика между добро и лошо поведение. • Можем да се справим със същите проблеми, които се отнасят и за нашите деца. • Да се предотврати поява на бъдещи предразсъдъци и проблеми. • Ние можем да работим по превенция на различия, които не са познати на децата или ще се появят във времето. • По време на решаване на проблемите трябва да има свобода за изразяване на осъдителни и обвинителни реплики. • Детските комуникационни умения и себеизразяването ще се подобряват. • Децата се осмеляват да говорят за себе си и за другите. • Децата знаят как да решат проблеми в ежедневието и придобиват смелост да помолят за помощ.
 21. 21. ПЪРВА СРЕЩА С КУКЛАТА - ВЪВЕЖДАНЕ • Първа среща с куклата • Децата се запознават с нея. • Децата се сравняват с куклата – прилики и различия. • Интересни и забавни извънкласни дейности. • Опитайте се да избегнете да манипулирате проблем по време на първата среща с децата.
 22. 22. ДЕЙНОСТИ С КУКЛАТА- решаване на проблеми • Куклата седи в скута на учителя и комуникира с децата чрез учителя. • Учителят и децата говорят за това, което се е случило с куклата, какво преживява тя; • учителят и децата говорят за някой, който се е държал несправедливо към нея или към някой друг, защо? • ситуацията е анализирана и децата посочват как могат да помогнат на куклата. В този процес децата вземат решения и решават проблема. • Учителят остава само наблюдател - той ръководи до достигане на верните отговори.
 23. 23. КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ • Ако разрешавате с децата реален проблем, опитайте се да промените конкретната ситуация или особеностите на куклата (които се отнасят и до конкретно дете). • Куклите посещават класните стаи само по време на сесията на куклата. • Няма грешни отговори. Опитайте се да насочвате децата да обсъдят как може да се реши проблема по различен начин. • Всяка детско мнение е важно. • Когато съставяте разказите на куклите, не се концентрирайте само върху ситуации с кукли с физически особености. • По време на сесиите с куклите всички деца и възрастни седят на едно и също ниво.
 24. 24. СЦЕНАРИЙ НА СЛЕДВАЩИ ДЕЙНОСТИ • Поздрав. • Прегръдка. • Нека припомним това, което вече знаем за куклата. • Идентифициране с куклата. • Куклата разказва на учителя какво се е случило. • Дискусия: Как се чувства куклата след преживяното? • Куклата и децата общуват. • Разрешаване на проблема - учителят ръководи децата с въпроси. • Учителят оценява детското внимание към проблема и решаването му. • Куклата дава обратна връзка на деца.

×