Munnleg eksamen. Samling Odda 30.03.2011 Sven Olaf Brekke
Kva skal eg seia noko om? Kven er eg Kven er vi ? <ul><li>Generelle føresegner </li></ul><ul><li>Er det noko nytt ? </li><...
Muntlig eksamen <ul><li>Eksamen skal være i samsvar med forskriftene </li></ul><ul><li>§ 3-25 Generelle føresegner </li>...
Forskrift til opplæringslova <ul><li>I generelle føresegner </li></ul><ul><li>§ 3-1.  Rett til vurdering  </li></ul><ul>...
Forskrift til opplæringslova <ul><li>Eksamen </li></ul><ul><li>§ 3-25.  Generelle føresegner  </li></ul><ul><li>Eksamen ...
Forskrift til opplæringslova <ul><li>§ 3-29.  Lokalt gitt eksamen i grunnskolen  </li></ul><ul><li>Kommunen har ansvaret...
Oppsummert <ul><ul><li>Grunnlag for vurderinga er kompetansemåla i faget </li></ul></ul><ul><ul><li>Det skal vera kjent ...
Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland <ul><li>Kva konsekvensar får desse presiseringane? </li></ul><ul><li>Kompetansem...
Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland FØR NO
Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland
Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland
Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland Fra retningslinjene til Sunnhordland Fra retningslinjene til Hardanger-Voss Er d...
Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland
 
Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland
 
Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland
Organisering og vurdering av munnleg eksamen. Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Hordaland <ul><li>Utdanningsdirektoratet vil kartleggje gjennomføringa av munnleg eksamen i grunnskulen vår...
Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland
Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland Fra FOS sine retningslinjer.
 
Oppgave med kjennetegn <ul><li>Et eksempel se vedlegg </li></ul><ul><li>Utgangspunkt: Fagrapporten som elevene har fått. ...
Eksamensoppgaven <ul><li>Oppgaven skal være </li></ul><ul><li>… formulert slik at det som skal vurderes er felles for alle...
 
Elevenes forberedelse <ul><li>Vi vet at </li></ul><ul><li>eleven legger (for) mye arbeid i presentasjonen </li></ul><ul><l...
Veiledning <ul><li>Hvordan legger vi til rette for god </li></ul><ul><li>veiledning? </li></ul>
Kjedsomhet Frustrasjon Utfordringer Forutsetninger Eva Ove Ane Kaj Flytsone
Myldringsoppgave. To og to sammen Korleis legg vi til rette for god veiledning på min skule ?
<ul><li>Kva konsekvensar får endringane for : </li></ul><ul><li>Førebuing til eksamen </li></ul><ul><li>Oppgavene </li></u...
Film frå udir sine sider «Vurdering for læring». Etter filmen- Samtal i smågrupper. Korleis arbeider vi med vurderingskrit...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentasjon munnleg eksamen odda

1,165 views

Published on

Foredrag over temaet lokalt gitt eksamen og konsekvensar av forskriftsendring juli 2010.

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,165
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Læresamtale- Kva rolle har eg når det gjeld munnleg eksamen i vår og kva forventningar har eg til dagen ?
 • Diskuter. Er dette ei god oppgåve- Kvifor-kvifor ikkje ?
 • Presentasjon munnleg eksamen odda

  1. 1. Munnleg eksamen. Samling Odda 30.03.2011 Sven Olaf Brekke
  2. 2. Kva skal eg seia noko om? Kven er eg Kven er vi ? <ul><li>Generelle føresegner </li></ul><ul><li>Er det noko nytt ? </li></ul><ul><li>Faglærarrapporten- Felles mal ? </li></ul><ul><li>Kva skal elevane vita og når ? </li></ul><ul><li>Korleis skal eksamensoppgåvene sjå ut ? </li></ul><ul><li>Arbeid i faggrupper </li></ul><ul><li>Korleis organiserer vi munnleg eksamen? </li></ul><ul><li>Korleis jobbar vi med vurderingskriterier? Film. </li></ul>
  3. 3. Muntlig eksamen <ul><li>Eksamen skal være i samsvar med forskriftene </li></ul><ul><li>§ 3-25 Generelle føresegner </li></ul><ul><li>§ 3-29 Lokalt gitt eksamen </li></ul><ul><li>§ 3-31 Hjelpemiddel til eksamen </li></ul><ul><li>Evt. retningslinjer for eksamen fra fylket </li></ul><ul><li>Det som skal vurderes, er kompetansemålene i </li></ul><ul><li>Læreplanen. </li></ul>
  4. 4. Forskrift til opplæringslova <ul><li>I generelle føresegner </li></ul><ul><li>§ 3-1. Rett til vurdering </li></ul><ul><li>       Elevar i offentleg grunnskoleopplæring og elevar, lærlingar og lærekandidatar i offentleg vidaregåande opplæring har rett til vurdering etter reglane i dette kapitlet………        </li></ul><ul><li>    4. ledd:    Det skal vere kjent for eleven kva som er måla for opplæringa og kva som blir vektlagt i vurderinga av hennar eller hans kompetanse. (nytt at dette står eksplisitt) </li></ul>Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland
  5. 5. Forskrift til opplæringslova <ul><li>Eksamen </li></ul><ul><li>§ 3-25. Generelle føresegner </li></ul><ul><li>Eksamen skal vere i samsvar med læreplanverket. </li></ul><ul><li>   </li></ul><ul><li>Læreplanen i det enkelte faget fastset om og eventuelt når i opplæringsløpet det skal vere eksamen i faget. Det er òg fastsett i læreplanen for fag om eleven skal opp til eksamen i faget, eller om elevar kan trekkjast ut, kva slags eksamensform som skal nyttast, og om eksamen skal vere lokalt gitt eller sentralt gitt. Departementet fastset kor mange eksamenar det skal vere på 10. årstrinnet </li></ul><ul><li>Eksamen skal organiserast slik at eleven eller privatisten kan få vist kompetansen sin i faget. Eksamenskarakteren skal fastsetjast på individuelt grunnlag og gi uttrykk for kompetansen til eleven eller privatisten slik denne kjem fram på eksamen. </li></ul><ul><li>5. ledd: Det er ikkje ny eksamen, utsett eksamen eller særskild eksamen i grunnskolen. </li></ul>Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland
  6. 6. Forskrift til opplæringslova <ul><li>§ 3-29. Lokalt gitt eksamen i grunnskolen </li></ul><ul><li>Kommunen har ansvaret for gjennomføringa av alle lokale eksamenar. Faglæraren har plikt til å utarbeide forslag til eksamensoppgåver. </li></ul><ul><li>Eleven skal få vite kva fag han eller ho skal prøvast i, 48 timar før sjølve eksamen. Laurdagar, søndagar, høgtidsdagar og heilagdagar skal ikkje reknast med. </li></ul><ul><li>Eksamen kan organiserast i to delar, der den første delen er ei førebuing og den andre delen er sjølve eksamen. Førebuingsdelen kan vere på inntil 2 dagar og skal normalt ikkje inngå i vurderingsgrunnlaget. </li></ul><ul><li>Ramma for eksamen på eksamensdagen skal vere munnleg eksamen på inntil 30 minutt per elev. </li></ul><ul><li>  </li></ul>Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland
  7. 7. Oppsummert <ul><ul><li>Grunnlag for vurderinga er kompetansemåla i faget </li></ul></ul><ul><ul><li>Det skal vera kjent for elevane kva som er måla for opplæringa og kva som vert vektlagt i vurderinga </li></ul></ul><ul><ul><li>48 timars førebuingstid: Tema/emne må vera vide/opne </li></ul></ul><ul><ul><li>Tydelegare skilje mellom førebuing og eksamen- det er kompetansen på eksamen som skal vurderast </li></ul></ul><ul><ul><li>Sensor har avgjerdsmynde på kva eleven skal prøvast i </li></ul></ul>Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland
  8. 8. Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland <ul><li>Kva konsekvensar får desse presiseringane? </li></ul><ul><li>Kompetansemåla , vurderingskriterier og grad av måloppnåing må setjast på dagsorden tidleg i skuleåret. ( helst både i 8-9-10 klasse, men i alle fall tidleg i 10kl.) </li></ul><ul><li>Vis film. Film fra UDIR sine nettsider ” Vurdering for læring ” </li></ul><ul><li>Faglærarrapporten må vera tydeleg på desse punkta. </li></ul><ul><ul><li>Kompetansemål </li></ul></ul><ul><ul><li>Vurderingskriterier </li></ul></ul><ul><ul><li>Grad av måloppnåing. </li></ul></ul>
  9. 9. Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland FØR NO
  10. 10. Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland
  11. 11. Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland
  12. 12. Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland Fra retningslinjene til Sunnhordland Fra retningslinjene til Hardanger-Voss Er det behov for en felles mal for faglærarrapport i vår region ?
  13. 13.
  14. 14. Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland
  15. 16. Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland
  16. 18. Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland
  17. 19. Organisering og vurdering av munnleg eksamen. Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland
  18. 20. Fylkesmannen i Hordaland <ul><li>Utdanningsdirektoratet vil kartleggje gjennomføringa av munnleg eksamen i grunnskulen våren 2011. Bakgrunnen er tilbakemeldingar om at eksamen blir praktisert svært ulikt rundt om i landet. Minst to kommunar i Hordaland vil bli med i undersøkinga. </li></ul><ul><li>Det er Fylkesmannen som skal gjennomføre undersøkinga. Vi vil kontakte nokre kommunar i midten av august, men dersom det er kommunar som er interesert i å vere med på undersøkinga, så kan de ta kontakt med Fylkesmannen før den tid. </li></ul><ul><li>(06.07.2010) </li></ul>
  19. 21. Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland
  20. 22. Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland Fra FOS sine retningslinjer.
  21. 24. Oppgave med kjennetegn <ul><li>Et eksempel se vedlegg </li></ul><ul><li>Utgangspunkt: Fagrapporten som elevene har fått. </li></ul><ul><li>48 t før eksamen: E får vite fag og tema og blir minnet om generelle kjennetegn for faget. </li></ul><ul><li>E forbereder et 5 min foredrag om et fritt valgt emne knytet til temaet </li></ul><ul><li>1 time før eksamen: E får en ”spisset” oppgave knyttet til temaet + spesifikke kjennetegn og forbereder foredraget. </li></ul><ul><li>Eksamen: E holder et 5 min foredrag. Samtale om foredraget og temaet og annet fra fagrapporten. </li></ul>
  22. 25. Eksamensoppgaven <ul><li>Oppgaven skal være </li></ul><ul><li>… formulert slik at det som skal vurderes er felles for alle prestasjoner </li></ul><ul><li>… formulert slik at både innhold og form skal vurderes </li></ul><ul><li>… formulert slik at det kan lages kjennetegn på måloppnåelse i (minst) tre grader som kan brukes i vurderingen </li></ul>
  23. 26.
  24. 27.
  25. 28.
  26. 29.
  27. 31. Elevenes forberedelse <ul><li>Vi vet at </li></ul><ul><li>eleven legger (for) mye arbeid i presentasjonen </li></ul><ul><li>eleven ofte ikke forbereder seg til samtalen </li></ul><ul><li>mange faglærere og sensorer ser på samtalen som den viktigste delen av eksamen </li></ul><ul><li>samtalen måler andre sider av elevens kompetanse enn presentasjonen </li></ul><ul><li>Hvordan skal vi få eleven til å forberede seg til både </li></ul><ul><li>presentasjon og samtale? </li></ul>
  28. 32. Veiledning <ul><li>Hvordan legger vi til rette for god </li></ul><ul><li>veiledning? </li></ul>
  29. 33. Kjedsomhet Frustrasjon Utfordringer Forutsetninger Eva Ove Ane Kaj Flytsone
  30. 34. Myldringsoppgave. To og to sammen Korleis legg vi til rette for god veiledning på min skule ?
  31. 35. <ul><li>Kva konsekvensar får endringane for : </li></ul><ul><li>Førebuing til eksamen </li></ul><ul><li>Oppgavene </li></ul><ul><li>Sjølve eksamensgjennomføringa </li></ul><ul><li>To og to snur seg til dei bak, og diskuterer i grupper på 4. (5 minutter) </li></ul>
  32. 36. Film frå udir sine sider «Vurdering for læring». Etter filmen- Samtal i smågrupper. Korleis arbeider vi med vurderingskriterier på eigen skule ?

  ×