Lokalt gitt eksamen- Foredrag Granvin 09.februar 2011

856 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
856
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lokalt gitt eksamen- Foredrag Granvin 09.februar 2011

 1. 1. Munnleg eksamen.<br />Samling Granvin 10-02-11<br />
 2. 2. Kven er vi ?<br />Kva skal egseianoko om?<br /><ul><li>Generelle føresegner
 3. 3. Er det noko nytt ?
 4. 4. Faglærarrapporten- Felles mal ?
 5. 5. Kva skal elevane vita og når ?
 6. 6. Korleis skal eksamensoppgåvene sjå ut ?
 7. 7. Korleis organiserer vi munnleg eksamen?
 8. 8. Korleis jobbar vi med vurderingskriterier? Film.</li></li></ul><li>3<br />Muntlig eksamen<br />Eksamen skal være i samsvar med forskriftene <br />§ 3-25 Generelle føresegner <br />§ 3-29 Lokalt gitt eksamen<br />§ 3-31 Hjelpemiddel til eksamen <br />Evt. retningslinjer for eksamen fra fylket<br />Det som skal vurderes, er kompetansemålene i<br />Læreplanen.<br />3<br />3<br />
 9. 9. Forskrift til opplæringslova<br />I generelle føresegner<br />§ 3-1.Rett til vurdering<br />       Elevar i offentleg grunnskoleopplæring og elevar, lærlingar og lærekandidatar i offentleg vidaregåande opplæring har rett til vurdering etter reglane i dette kapitlet………       <br />   4. ledd:    Det skal vere kjent for eleven kva som er måla for opplæringa og kva som blir vektlagt i vurderinga av hennar eller hans kompetanse. (nytt at dette står eksplisitt)<br />Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland<br />4<br />
 10. 10. Forskrift til opplæringslova<br />Eksamen<br />§ 3-25.Generelle føresegner<br />Eksamen skal vere i samsvar med læreplanverket. <br />   <br />Læreplanen i det enkelte faget fastset om og eventuelt når i opplæringsløpet det skal vere eksamen i faget. Det er òg fastsett i læreplanen for fag om eleven skal opp til eksamen i faget, eller om elevar kan trekkjast ut, kva slags eksamensform som skal nyttast, og om eksamen skal vere lokalt gitt eller sentralt gitt. Departementet fastset kor mange eksamenar det skal vere på 10. årstrinnet<br />Eksamen skal organiserast slik at eleven eller privatisten kan få vist kompetansen sin i faget. Eksamenskarakteren skal fastsetjast på individuelt grunnlag og gi uttrykk for kompetansen til eleven eller privatisten slik denne kjem fram på eksamen. <br />5. ledd: Det er ikkje ny eksamen, utsett eksamen eller særskild eksamen i grunnskolen. <br />Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland<br />5<br />
 11. 11. Forskrift til opplæringslova<br />§ 3-29.Lokalt gitt eksamen i grunnskolen<br />Kommunen har ansvaret for gjennomføringa av alle lokale eksamenar. Faglæraren har plikt til å utarbeide forslag til eksamensoppgåver. <br />Eleven skal få vite kva fag han eller ho skal prøvast i, 48 timar før sjølve eksamen. Laurdagar, søndagar, høgtidsdagar og heilagdagar skal ikkje reknast med. <br />Eksamen kan organiserast i to delar, der den første delen er ei førebuing og den andre delen er sjølve eksamen. Førebuingsdelen kan vere på inntil 2 dagar og skal normalt ikkje inngå i vurderingsgrunnlaget. <br />Ramma for eksamen på eksamensdagen skal vere munnleg eksamen på inntil 30 minutt per elev. <br /> <br />Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland<br />6<br />
 12. 12. Oppsummert<br /><ul><li>Grunnlag for vurderinga er kompetansemåla i faget
 13. 13. Det skal vera kjent for elevane kva som er måla for opplæringa og kva som vert vektlagt i vurderinga
 14. 14. 48 timars førebuingstid: Tema/emne må vera vide/opne
 15. 15. Tydelegare skilje mellom førebuing og eksamen- det er kompetansen på eksamen som skal vurderast
 16. 16. Sensor har avgjerdsmynde på kva eleven skal prøvast i</li></ul>Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland<br />7<br />
 17. 17. Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland<br />8<br />Kva konsekvensar får dessepresiseringane?<br />Kompetansemåla , vurderingskriterier og grad av måloppnåing må setjast på dagsorden tidleg i skuleåret. ( helst både i 8-9-10 klasse, men i alle fall tidleg i 10kl.)<br />Faglærarrapporten må veratydeleg på desse punkta.<br /><ul><li>Kompetansemål
 18. 18. Vurderingskriterier
 19. 19. Grad av måloppnåing.</li></li></ul><li>Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland<br />9<br />FØR<br />NO<br />
 20. 20. Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland<br />10<br />
 21. 21. Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland<br />11<br />Fra retningslinjene til Sunnhordland<br />Fra retningslinjene til Hardanger-Voss<br />Er det behov for en felles mal for faglærarrapport i vår region ?<br />
 22. 22. 12<br />
 23. 23. Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland<br />13<br />
 24. 24. Organisering og vurdering av munnleg eksamen.<br />Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland<br />14<br />
 25. 25. Fylkesmannen i Hordaland<br />Utdanningsdirektoratet vil kartleggje gjennomføringa av munnleg eksamen i grunnskulen våren 2011. Bakgrunnen er tilbakemeldingar om at eksamen blir praktisert svært ulikt rundt om i landet. Minst to kommunar i Hordaland vil bli med i undersøkinga. <br />Det er Fylkesmannen som skal gjennomføre undersøkinga. Vi vil kontakte nokre kommunar i midten av august, men dersom det er kommunar som er interesert i å vere med på undersøkinga, så kan de ta kontakt med Fylkesmannen før den tid. <br /> (06.07.2010)<br />
 26. 26. Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland<br />16<br />
 27. 27. Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland<br />17<br />Fra FOS sine retningslinjer.<br />
 28. 28. Oppgave med kjennetegn<br />Et eksempel se vedlegg<br />Utgangspunkt: Fagrapporten som elevene har fått.<br />48 t før eksamen: E får vite fag og tema og blir minnet om generelle kjennetegn for faget.<br />E forbereder et 5 min foredrag om et fritt valgt emne knytet til temaet<br />1 time før eksamen: E får en ”spisset” oppgave knyttet til temaet + spesifikke kjennetegn og forbereder foredraget.<br />Eksamen: E holder et 5 min foredrag. Samtale om foredraget og temaet og annet fra fagrapporten.<br />
 29. 29. 19<br />Oppgaven skal være<br />…formulert slik at det som skal vurderes er felles for alle prestasjoner<br />…formulert slik at både innhold og form skal vurderes<br />…formulert slik at det kan lages kjennetegn på måloppnåelse i (minst) tre grader som kan brukes i vurderingen<br />19<br />Eksamensoppgaven<br />
 30. 30. 20<br />Elevenes forberedelse<br />Vi vet at<br />eleven legger (for) mye arbeid i presentasjonen<br />eleven ofte ikke forbereder seg til samtalen<br />mange faglærere og sensorer ser på samtalen som den viktigste delen av eksamen<br />samtalen måler andre sider av elevens kompetanse enn presentasjonen<br />Hvordan skal vi få eleven til å forberede seg til både<br />presentasjon og samtale?<br />20<br />
 31. 31. Veiledning<br />Hvordan legger vi til rette for god <br />veiledning?<br />
 32. 32. Frustrasjon<br />Eva<br />Utfordringer<br />Ove<br />Flytsone<br />Kaj<br />Ane<br />Kjedsomhet<br />Forutsetninger<br />
 33. 33. 23<br />Myldringsoppgave.<br />Korleis legg vi til rette for <br />god veiledning på min skule ?<br />
 34. 34. 24<br />
 35. 35. 25<br />
 36. 36. 26<br />
 37. 37. 27<br />Kva konsekvensar får endringane for :<br /><ul><li>Førebuing til eksamen
 38. 38. Oppgavene
 39. 39. Sjølve eksamensgjennomføringa</li></li></ul><li>28<br />Film fråudir sine sider «Vurdering for læring».<br />Filmen er hentet fra udir sine nettsider om vurdering<br />Film nr 7 Strømmen vgs.<br />Etter filmen- Samtal i smågrupper. <br />Hvordan arbeider du og kollegene dine i begynnelsen av skoleåret med å introdusere for elevene hvordan du/dere jobber med vurdering?<br />2. I filmen vurderer elevene eget og andres resultat<br /> ut fra de kravene som er definert for oppgaven. Hvordan hjelper du elevene til å bli trygge på å vurdere eget og andres arbeid?<br />
 40. 40. 29<br />Aktuelle linker :<br />Forum for oppvekst Sunnhordland- Lokalt gitt eksamen<br />Sven Olaf sitt foredrag på nettet- Slideshare<br />

×