Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

This isn't Everything You are 3

274 views

Published on

This isn't Everything You are 3

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

This isn't Everything You are 3

 1. 1. This isnt Everything You are.Hallo allemaal!Na You and Me against the World enSome were Born to Sing the Bluesbegin ik weer met een nieuw dagboekgetiteld This isnt everything you are
 2. 2. This isnt Everything You are. This isnt Everything You are heeft 7 belangrijk personages, met Morgan en June als hoofpersonages. Een korte beschrijving van het verhaal is niet echt nodig, want zoals de titel (waarvoor ik Snow Patrol bedank voor de inspiratie) het al een beetje zegt, is niet alles wat het lijkt.. Of misschien juist wel? In het verhaal zit zowel een beetje spanning als romantiek, wat dus zorgt voor een beetje afwisseling tijdens het lezen. Meer over dit dagboek heb ik niet te zeggen dus: Zet je comfortabel neer (met eventueel een drankje of een lekkere snack), lees, geniet en reageer! Veel plezier!
 3. 3. This isnt Everything You are.“Dag meneer, waarmee kan ik u helpen?”“Ik ben op zoek naar een nieuwe kooi voor mijnpapegaai.”“Euhm.. Ons nieuwste model staat vlak achter udus.. euhm.. volg mij maar.”
 4. 4. This isnt Everything You are.“Deze kooi is nog maar pas binnen gekomen.Het heeft een schommel, ingebouwd spiegeltje,noem maar op! En er is genoeg ruimte voor devogel.”“Hmm.. Hij ziet er inderdaad wel goed uit..”“En de prijs valt erg goed mee voor zon groteen luxueuze kooi.”
 5. 5. This isnt Everything You are.“Ik neem hem op een voorwaarde..”“... Ja?”“Als je een keertje met me uit wil.”Ik schoot in de lach. Meende hij dit nu? Ik hadnog nooit zon aanbod gekregen van een klant.Het was een beetje griezelig, maar toch kon ikhet niet laten om me gevleid te voelen. Hij wasniet echt lelijk.
 6. 6. This isnt Everything You are.“Euhm.. Dit is me nog nooit overkomen maar..Het is niet de bedoeling dat ik uitga metklanten en ik heb eigenlijk al een relatie. Hetspijt me.”De man lachte. “Dat geeft niet. Geef me eenpaar gratis zakken vogelvoer en het is jevergeven.”Ik bloosde. “Wel.. Als eigenaar van de winkelzou ik zoiets kunnen doen maar.. Dat zou nietecht winstgevend zijn.”“Ik plaagde je maar hoor, ik zal alles betalen.”
 7. 7. This isnt Everything You are.“Hey, sorry dat ik laat ben! Er was iets raar ophet werk.”Ik gaf Lauren een kus op haar wang en ze lietme binnen.“Was de hond weer uitgebroken? Een zak voergestolen? Is er een hamster gestorven?”“Nee niet dat soort dingen. Dat gebeurt welvaker. Een klant heeft me vandaaguitgevraagd.”“Wat?! Heb je ja gezegd? Je moet me allesvertellen!”
 8. 8. This isnt Everything You are.Terwijl ik het hele verhaal aan Laurenvertelde, kleedden we ons om. We gingenvanavond uit en wilden er op ons bestuitzien.“En toen vroeg hij gratis voer!”“Meen je dat?”“Ja maar hij zei dat het voor de grap was.Uiteindelijk heeft hij de kooi en het voergekocht en betaalde hij €5 extra voor degoede raad die ik hem had gegeven bij dekooi.”“Wat een engerd.”
 9. 9. This isnt Everything You are.Nadat we ons hadden omgekleed maakteLauren het eten klaar terwijl ik wat metNala speelde.Achteraf gezien was het niet zon slim ideeom ons eerst om te kleden. Mn zwartejurkje hing vol kattenharen en Lauren hadtijdens het koken gemorst.“Ach ja.. Ze moeten ons maar nemen zoalswe zijn. We gaan toch om plezier te maken.”zei ik.“Ja jij hebt makkelijk praten! Je hebt eenvriend en je wordt versierd op je werk! Ikheb dringend nood aan wat aandacht vanmannen.”
 10. 10. This isnt Everything You are.“Misschien is die jongen van het werk weliets voor mij.. Was hij knap?”“Lauren! Net noemde je hem nog eenengerd!”“Wat? Als ik te kieskeurig ben zal ik vooraltijd single blijven.”“Daarom hoef je nog niet uit te gaan meteen enge vent van op mijn werk.”
 11. 11. This isnt Everything You are.“Waarom ga je niet uit met een van jecollegas? Er zitten best knappe mannentussen.”Lauren begon te lachen.“Nee dat gaat echt niet. Mijn collegas zijnmn vrienden. Ik ben gewoon one of theguys op het werk. We lachen samen enmaken mopjes, soms gaan we samen ietsdrinken enzo, maar daar stopt het ook bij.”
 12. 12. This isnt Everything You are.Na het eten vertrokken we meteen. Hetbegon donker te worden.“Kom, we zullen eens een man voor jezoeken,” zei ik tegen Lauren en ik nam haarbij de arm.
 13. 13. This isnt Everything You are.Het was al erg druk in de club toen weaankwamen. Het was een groot gebouw metverschillende ruimtes. Er was een danszaal,bowlingbaan, pooltafels en een game-ruimte.Omdat het nog te vroeg was om te dansenen de bowlingbanen allemaal volzet warengingen Lauren en ik eerst een spelletjespelen.Een kwartier later gaf ik het al op.“Ik heb geen muntjes meer” zuchtte ik.“Dan moet je maar niet zo snel verliezen,”lachte Lauren. “Ik heb nog maar tweespelletjes gespeeld, dat zijn maar tweemuntjes” zei ze trots.
 14. 14. This isnt Everything You are.Vervolgens gingen we poolen. Ik stond op hetpunt om te spelen toen ik plots een stemachter me hoorde.“Jij ook hier?”Ik schrok, mijn arm bewoog en de keuraakte de bal. Het witte balletje floepte inde pocket.“Godver.. Zie nu wat je hebt gedaan!”schreeuwde ik.Ik zag pas wie er achter me stond toen ikme kwaad omdraaide..
 15. 15. This isnt Everything You are.“Ik ben aan de beurt!” riep Lauren.“Wat doe jij hier?” vroeg ik boos.“Ik kom hier wel vaker poolen. En toen zagik dat je aan het spelen was en het leek mewel leuk om een spelletje mee te doen.”“Ik had al eerder gezegd dat ik niet met jewilde uitgaan.”“Ja maar dit is toch niet uitgaan? Diner metkaarslicht, dàt is pas een date. Dit isgewoon een vriendschappelijk spelletje pool.Oh, ik ben aan de beurt!”
 16. 16. This isnt Everything You are.“Wie is dat? Hij ziet er knap uit. Kijk eenswat een kont!”“Lauren! Dat is die engerd van op het werk!Hij achtervolgt me gewoon!”“Wil je van hem af?”“Ja natuurlijk. Misschien moet ik David ophem afsturen?”“Nee nee, laat mij maar. Na vanavond benje van hem verlost én heb ik een date!”“Met die freak?”“Wat? Wees blij, het is een win-winsituatie. Jij bent van hem af, en ik heb ietsom me mee bezig te houden in mn vrijetijd,” fluisterde ze.
 17. 17. This isnt Everything You are.Zodra ik opnieuw aan de beurt was begonLauren met hem te flirten.Ik was nog altijd boos omdat hij onze leukeavond verpestte.Laurens geflirt had blijkbaar weinig effectop hem. Ik voelde zijn ogen priemen in mijnrug. Lauren probeerde telkens om zijnaandacht van me af te leiden, maar hij bleefme aanstaren en elke keer als ik naar hemkeek knipoogde of knikte hij naar me.
 18. 18. This isnt Everything You are.Toen Lauren weer aan de beurt was moest ikweer met hem praten. Ik deed een pogingom aardig te doen.“Ik ben Morgan trouwens, en dat is Lauren,maar dat zal ze je vast wel verteld hebben.”“Mason Cooper” zei hij lachend.“Weet je, volgens mij ziet Lauren je welzitten. In tegenstelling tot mij, heeft zegeen vriend,” zei ik om zijn interesse voorhaar op te wekken.Mason leek hier niet op te reageren.
 19. 19. This isnt Everything You are.Na het poolen – dat Lauren won – steldeMason voor om te gaan bowlen. Ik had lieverdat hij ons met rust liet maar durfde hetniet te zeggen. Lauren daarentegen wasmeteen akkoord met zijn voorstel.Ik win normaal altijd bij bowlen, maarvanavond lukte het me maar niet om eenstrike te gooien. Mason werkte op mnzenuwen en ik kon me maar nietconcentreren.
 20. 20. This isnt Everything You are.In tegenstelling tot mij gooide Mason de enestrike na de andere.“Uitslover,” fluisterde ik tegen Lauren. Zemoest erom lachen.“Volgens mij kleedt hij je in zn gedachtenuit, hij kan zn ogen niet van je af houden!”“Ik weet het, ik wou dat we van hem afkonden geraken”Plots stond Mason weer langs ons. Hij hadweer alle kegels omver geworpen.“Hebben jullie nog geen dorst dames? Iktrakteer!” riep hij.“Ik wist dat er een goede reden was om hemnog niet weg te jagen,” lachte Lauren.
 21. 21. This isnt Everything You are.Enkele biertjes later vond ik het niet meererg dat Mason rond ons bleef hangen.“Zin om te dansen?” vroeg hij.Ik keek even naar Lauren en ze gebaardedat ik moest toezeggen.Door een mix van alcohol en lichaamscontacttijdens het dansen werd Mason steedsaantrekkelijker. Af en toe zei hij ietstijdens het dansen, en ik moest er telkenshard om lachen. Ik weet niet of dat door dealcohol kwam of omdat Mason echt grappigwas. In ieder geval amuseerde ik me echtvoor het eerst die avond.
 22. 22. This isnt Everything You are.Lauren had haar entertainer voor vanavondook gevonden. Ze had de DJ in het ooggekregen en zag hem volgens mij wel zitten.In mijn ooghoek zag ik haar even met hemflirten en enkele minuten later gaf ze hemhaar telefoonnummer al. Vervolgens ging zenaar de toog voor een drankje en werkte deDJ ongestoord verder.Even later sleurde Lauren me plots weg bijMason.“WC” zei ze.
 23. 23. This isnt Everything You are.“Heb je iemand aan de haak geslagen?”vroeg ik plagend.“Het is niet mn type. Hij kon niet veelpraten door zn muziek en knap is hij ookniet. Maar t is goed genoeg om me bezig tehouden terwijl jij staat te plakken metMason.”“Seg we plakken niet! Ik heb al een relatie.Hij is gewoon grappig en hij kan goeddansen, meer niet.”“Of je hebt gewoon te veel gedronken.”“Ik geef mn telefoonnummer tenminste nietaan een man die ik niet eens leuk vind!”“Het was een vals nummer,” zei Laurenterwijl ze met een sluw lachje de toilettenverliet.
 24. 24. This isnt Everything You are.Nog enkele drankjes later daagde Mason onsuit om karaoke te zingen en die uitdagingaanvaardden we zonder aarzelen.Uit volle borst zongen Lauren en ik The lionsleeps tonight, wat erop neerkwam dat weneurieden en mompelden tijdens te strofenen dan plots luidkeels awimbawee begonnente schreeuwen. Gelukkig bestaat 90% vanhet lied uit dat woord.Mason kreeg er de slappe lach van en klaptevan plezier in zn handen.
 25. 25. This isnt Everything You are.Plots kreeg Lauren door dat het al 2 uur snachts was. “Shit we zijn de tijd uit het oogverloren! Ik moet morgen om 7 uur werken!”Ik zei tegen Mason dat we naar huismoesten. Hij belde voor ons een taxi zodatwe niet meer te voet moesten gaan en gafons wat geld.“Bedankt,” zei ik, en ik gaf hem een zoen opzijn wang. Lauren gaf hem een knuffel.Als laatste maakten we – volgens eeuwenoudetraditie – een foto van ons tweeën in hetfotohokje aan de inkomhal.
 26. 26. This isnt Everything You are.De taxi kwam gelukkig al snel en zodra weterug op Laurens appartement waren, ritstenwe onze jurkjes los en kropen we onder dewarme dekens.We waren vermoeid door de alcohol en delange dag en het duurde dan ook maar enkeleminuten om in slaap te vallen.
 27. 27. This isnt Everything You are.Amper 4 uur later ging Laurens wekkerradioaf. Ik draaide me nog een keertje omterwijl Lauren zich met moeite uit bedsleurde. Ik hoorde hoe Nala achter haar nade kamer uit trippelde en viel toen weer ineen vaste slaap.Ondertussen begon Lauren aan haarochtendritueel. Ze dronk enkele kopjeskoffie om wakker te worden en Nalavergezelde haar daarbij.
 28. 28. This isnt Everything You are.Vervolgens kleedde ze zich om. Gelukkig voormij had ze de vorige avond haar uniform alklaargelegd in de badkamer, zo hoefde zemij niet meer de storen terwijl ik mijn roesuitsliep.Om half 7 stipt stapte Lauren de lift in.Ondertussen ging Nala terug in haar mandliggen om verder te slapen. De rust in hetappartement was teruggekeerd..
 29. 29. This isnt Everything You are.Dit is het einde van het derde deel van Thisisnt Everything You are.De updates zijn niet zo lang omdat ikmeerdere korte updates wil maken zodat dedelen ook sneller achter elkaar volgen en hetminder lang duurt voordat er een updateonline komt.Ik hoop dat je het verhaal leuk vindt om telezen en laat gerust weten wat je van hetdagboek vindt!Svenja.

×