Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
This isnt Everything You are.Hallo allemaal!Na You and Me against the World enSome were Born to Sing the Bluesbegin ik wee...
This isnt Everything You are.   This isnt Everything You are heeft 7 belangrijk personages,         met Morgan...
This isnt Everything You are.Sommigen zeggen dat je zelf bepaalt wie jebent en wat je doet, anderen beweren dathet lot all...
This isnt Everything You are.Er zit vaak een man naast me. Hij zal misschientoekijken als ik sterf. Hij zal zien hoe hetap...
This isnt Everything You are.“Waar ben ik?” vraag ik verward terwijl ik dedekens van me af gooi. Ik probeer recht tezitten...
This isnt Everything You are.Ik hoefde niet lang te wachten of de man kwamweer binnen. Er liep een man in een lange wittej...
This isnt Everything You are.“Meneer, ik vrees dat ze retrograde amnesieheeft. Ze kan zich waarschijnlijk niets meerherinn...
This isnt Everything You are.Nadat de dokters me nog eens haddenonderzocht, nam de man me mee naarbuiten. Omdat ik snel ve...
This isnt Everything You are.“Ik hou van water,” zei ik uit het niets.Glenn lachte en stopte met de rolstoel voortte duwen...
This isnt Everything You are.Zonder verder nog iets te zeggen reden weterug het ziekenhuis binnen. Toen we uit delift ging...
This isnt Everything You are.Even later kwam weer een van de dokterslangs. Hij wilde met me praten over Glenn.“June, we we...
This isnt Everything You are.“De beste manier om je geheugen terug tekrijgen is om dingen te doen die je voor hetongeval o...
This isnt Everything You are.Ik kreeg plots medelijden met Glenn. Hijkeek erg bedroefd en teleurgesteld toen ikhem afwees....
This isnt Everything You are.Toen de dokter weg was, kwam Glenn meteenweer naar binnen.“June, het spijt me dat ik zo opdri...
This isnt Everything You are.“Wil je dat dan?” vroeg GlennIk knikte, nam hem vast en drukte mijnlippen tegen de zijne. Hij...
This isnt Everything You are.Ik keek in Glenn zijn ogen en wachtte op hetmoment, maar het leek niet te komen..Misschien da...
This isnt Everything You are.“Herinner je je al iets?” vroeg Glenn.“Nee. Het spijt me. Misschien gaat hetbeter als ik thui...
This isnt Everything You are.We wandelden samen naar de deur en Glennnam mn hand vast. Ik lachte naar hem. Hijwas erg lief...
This isnt Everything You are.Dat lieten we ons geen twee keer zeggen. Ikkleedde me snel om en friste me wat op.Vervolgens ...
This isnt Everything You are.Toen we binnenkwamen viel mijn oog meteenop het aquarium. “We hebben vissen!” riep ikblij. “I...
This isnt Everything You are.“Zullen we boven anders een kijkje gaannemen?” zei Glenn toen hij me de woonkameren keuken ge...
This isnt Everything You are.Ik zag meteen een deur in de slaapkamernaar buiten. “Hebben we een terras?” vroegik enthousia...
This isnt Everything You are.Plots merkte ik dat Glenn me niet wasgevolgd naar buiten.“Glenn?” riep ik.“Ik ben hier! Kom e...
This isnt Everything You are.Ik ging op het bed liggen en hij legde zijnarm achter mijn rug om me dichter tegenhem aan te ...
This isnt Everything You are.Plots boog Glenn zich over me heen en begonhij me te zoenen. Ik legde mijn hand in zijnnek, t...
This isnt Everything You are.Ik was zo verzonken in gedachten dat ik nieteens merkte dat Glenn probeerde om mijn bhlos te ...
This isnt Everything You are.Ik stapte uit bed en wandelde de trap af.Ik beet op mijn lip en probeerde niet tehuilen, maar...
This isnt Everything You           are.Dit is het einde van het eerste deel vanThis isnt Everything You are.De ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

This isn't Everything You are 1

391 views

Published on

This isn't Everything You are 1

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

This isn't Everything You are 1

 1. 1. This isnt Everything You are.Hallo allemaal!Na You and Me against the World enSome were Born to Sing the Bluesbegin ik weer met een nieuw dagboekgetiteld This isnt everything you are
 2. 2. This isnt Everything You are. This isnt Everything You are heeft 7 belangrijk personages, met Morgan en June als hoofpersonages. Een korte beschrijving van het verhaal is niet echt nodig, want zoals de titel (waarvoor ik Snow Patrol bedank voor de inspiratie) het al een beetje zegt, is niet alles wat het lijkt.. Of misschien juist wel? In het verhaal zit zowel een beetje spanning als romantiek, wat dus zorgt voor een beetje afwisseling tijdens het lezen. Meer over dit dagboek heb ik nog niet te zeggen dus: Zet je comfortabel neer (met eventueel een drankje of een lekkere snack), lees, geniet en reageer! Veel plezier!
 3. 3. This isnt Everything You are.Sommigen zeggen dat je zelf bepaalt wie jebent en wat je doet, anderen beweren dathet lot alles in handen heeft. Maar niemandweet zeker welke bewering juist is...Wat als ik nu sterf?Ik had mijn hele leven onder controle, en nietsof niemand kon mijn lot bepalen in mijn plaats.En toch lig ik hier nu in een kamer met eenpiepend apparaatje naast me. Vreemde mensenkomen naast mijn bed zitten, ze praten tegenme en komen me zelfs wassen. En ik kan enkeltoekijken met gesloten ogen.Als ik nu sterf, dan kan ik er niets aan doen..
 4. 4. This isnt Everything You are.Er zit vaak een man naast me. Hij zal misschientoekijken als ik sterf. Hij zal zien hoe hetapparaatje naast mij op hol slaat als het zoveris..Mijn hart zal snel gaan kloppen, als teken vanmijn laatste vechtlust. En dan vertraagt hetplots terwijl ik mijn laatste adem met moeiteuitblaas. Uiteindelijk wordt de kamer gevuldmet een lange pieptoon. En mijn hart.. doetniets meer.Plots hoorde ik het apparaatje sneller piepen.Het is zover. Ik probeer diep in te ademen,wachtend tot ik alle lucht in één keer uitblaas.En dan is het gedaan.Ik adem in en... open mijn ogen.
 5. 5. This isnt Everything You are.“Waar ben ik?” vraag ik verward terwijl ik dedekens van me af gooi. Ik probeer recht tezitten en ondanks de felle hoofdpijn lukt hetme. De man die naast me stond rent plots dekamer uit.Ik zet mn voeten op de grond, maar ben tebang om recht te staan. De vloer voelt koudaan. Er zit niets anders op dan naar de deur testaren en te wachten tot er iemand weer binnenkomt om me hier weg te halen..
 6. 6. This isnt Everything You are.Ik hoefde niet lang te wachten of de man kwamweer binnen. Er liep een man in een lange wittejas achter hem aan.“Dag mevrouw, ik kom enkele vragen stellen.Kunt u me vertellen hoe u heet?”“Natuurlijk kan ik dat! Ik ben euh.. euhm.. Hetligt op het puntje van mijn tong.. Wacht..”“Weet u wie deze man is?” Hij wees naar deman die uit de kamer was gerend toen ikwakker werd.“Nee. Hij zat hier toen ik wakker werd.”De man keek een beetje geschrokken.“Gaat u even liggen terwijl we even uw toestandbespreken” zei de man in de witte jas. En toenverdwenen ze weer..
 7. 7. This isnt Everything You are.“Meneer, ik vrees dat ze retrograde amnesieheeft. Ze kan zich waarschijnlijk niets meerherinneren uit het verleden. Dit komt wel vakervoor wanneer men zon letsel oploopt.”“Geneest het ooit? Of zal ze me nooit meerherkennen?”“De meeste patiënten herinneren zich na eentijdje alles weer wanneer ze terug in hunnormale leefomgeving terechtkomen. We gaanhaar nog wat verder onderzoeken en bevragen,maar als ze zelfstandig genoeg is, en haartoestand stabiel blijft, dan is het het bestedat ze meteen naar huis gaat. Wanneer ze ineen onbekende omgeving blijft is de kans grootdat ze zich nooit meer iets herinnert.”
 8. 8. This isnt Everything You are.Nadat de dokters me nog eens haddenonderzocht, nam de man me mee naarbuiten. Omdat ik snel vermoeid kon worden,moest ik in een rolstoel zitten. De manvertelde dat hij Glenn heette.“Ik ben June” zei ik.“Weet je je naam dan weer?”Ik knikte. “De dokters zeiden het me en ikherkende het meteen. Ik weet nu ook datwe in het ziekenhuis zijn.”“Wauw je boekt vooruitgang,” zei de man enhij legde zn hand op mijn schouder.Ik glimlachte enkel en keek naar het waterin de fontein.
 9. 9. This isnt Everything You are.“Ik hou van water,” zei ik uit het niets.Glenn lachte en stopte met de rolstoel voortte duwen. Hij trok me voorzichtig uit derolstoel. Ik wankelde wat op mn benen enhij nam me snel vast. Plots voelde ik dat hijme in mn nek kuste. Geschrokken duwde ikhem van me af.“Hoor eens Glenn,” zei ik terwijl ik mijnevenwicht probeerde te bewaren. “Je magdan wel uren aan mijn bed hebben gezeten,maar ik ken je helemaal niet! Dus je blijftvan me af, oke?”Glenn keek bedroefd en knikte. Hij durfdeme niet meer aan te kijken.
 10. 10. This isnt Everything You are.Zonder verder nog iets te zeggen reden weterug het ziekenhuis binnen. Toen we uit delift gingen zei Glenn plots: “Je kent me wel..Ik ben je verloofde”Ik stond boos weer recht uit de rolstoel enprobeerde te wandelen. Het ging misschientraag, maar uiteindelijk geraakte ik tot aande deur van mijn kamer.“Je liegt,” zei ik en ik sloeg de deur van dekamer dicht.
 11. 11. This isnt Everything You are.Even later kwam weer een van de dokterslangs. Hij wilde met me praten over Glenn.“June, we weten dat dit niet gemakkelijk isom te aanvaarden maar Glenn is echt jeverloofde. Je kan het je alleen niet meerherinneren door het ongeval. Hij heeft deafgelopen week elke dag naast je bedgezeten terwijl je in coma lag. En als wehem niet wegstuurden dan zat hij hier snachts waarschijnlijk ook. Het is een goedeman, je moet het je alleen weer herinneren.”“Maar wat moet ik dan doen? Ik herinner meniets van hem. Hij is een vreemde voor mij.”
 12. 12. This isnt Everything You are.“De beste manier om je geheugen terug tekrijgen is om dingen te doen die je voor hetongeval ook deed. Bij de meeste mensen kaneen simpele kus de herinneringen van hunpartner weer terug brengen.”“Moet ik Glenn kussen om mijn geheugenweer terug te krijgen?” zei ik met een viesgezicht.“Het klinkt misschien raar maar je moet hemniet zien als een vreemde, maar als jeverloofde. We laten je vandaag ook met hemmee naar huis gaan, en misschien herinner jeje al veel meer als je thuiskomt.”
 13. 13. This isnt Everything You are.Ik kreeg plots medelijden met Glenn. Hijkeek erg bedroefd en teleurgesteld toen ikhem afwees. Je moet je wel erg slechtvoelen als je eigen verloofde niet meer weetwie je bent. Ik probeerde ons voor testellen als een koppel. Waarschijnlijk warenwe erg gelukkig samen. En hij is niet lelijkdus.. misschien was het plan van de dokterniet zo slecht. Hoe sneller ik me alles weerkon herinneren, hoe vlugger mijn leven weernormaal kon worden.“Bedankt dokter, ik denk dat ik het nu beterbegrijp.”“Goed. Dan kom ik zo dadelijk terug endaarna mag je het ziekenhuis verlaten.”
 14. 14. This isnt Everything You are.Toen de dokter weg was, kwam Glenn meteenweer naar binnen.“June, het spijt me dat ik zo opdringerigwas.. Maar ik heb je al een week niet meerkunnen vasthouden en ik miste je. Het werdme even te veel.”“Het is niet erg Glenn, ik begrijp het nu wel.De dokter heeft uitgelegd dat we echtverloofd zijn en dat ik het me gewoon nietmeer kan herinneren. Het zal na een tijdjewel beter gaan. Ik mag zo dadelijk met jemee naar huis.”
 15. 15. This isnt Everything You are.“Wil je dat dan?” vroeg GlennIk knikte, nam hem vast en drukte mijnlippen tegen de zijne. Hij kon best goedkussen.. Plots voelde ik een warmte doormijn lichaam stromen. Dit is het. Nu ga ikme alles weer herinneren en dan kunnen wesamen naar huis en verder bouwen aan onsmooie leventje.
 16. 16. This isnt Everything You are.Ik keek in Glenn zijn ogen en wachtte op hetmoment, maar het leek niet te komen..Misschien dacht ik er teveel over na enmoest ik gewoon wachten tot het kwam?“Ik hou van je,” zei Glenn.Ik wist niet hoe ik hierop moest reageren.Zolang ik me niets kon herinneren kon ik nietzeggen dat ik van hem hield. Ik bleef hemaankijken en glimlachte enkel.
 17. 17. This isnt Everything You are.“Herinner je je al iets?” vroeg Glenn.“Nee. Het spijt me. Misschien gaat hetbeter als ik thuis ben. Maar ik voel me welbeter bij jou. Je voelt steeds minder aan alseen vreemde, en meer als een.. kennis.”“Dat is al een mooi begin,” zei Glenn, maarde teleurstelling was af te lezen van zijngezicht.“Kom. We gaan de dokter zoeken en dan kanik terug met je mee naar huis,” zei ik omhem wat op te beuren.
 18. 18. This isnt Everything You are.We wandelden samen naar de deur en Glennnam mn hand vast. Ik lachte naar hem. Hijwas erg lief en begripvol.Net toen we bij de deur stonden kwam dedokter binnenwandelen. Hij keek naar onzehanden en zei: “Dat zie ik graag”Ik bloosde een beetje en Glenn begon telachen.“Ik heb goed nieuws voor jullie. June moetnog even wat papieren tekenen en dan kan jehaar meenemen naar huis.”
 19. 19. This isnt Everything You are.Dat lieten we ons geen twee keer zeggen. Ikkleedde me snel om en friste me wat op.Vervolgens tekende ik snel de papieren envertrokken we naar huis.“Herken je dit?” vroeg Glenn toen we aan devoordeur stonden.“Het is een mooi huis, maar het komt meniet echt bekend voor,” zei ik.Ik voelde me erg schuldig wanneer ik steedstegen Glenn moest zeggen dat ik me nogaltijd niets kon herinneren..“Misschien als we naar binnen gaan..”probeerde ik om hem niet opnieuw teleur testellen..
 20. 20. This isnt Everything You are.Toen we binnenkwamen viel mijn oog meteenop het aquarium. “We hebben vissen!” riep ikblij. “Ik hou zoveel van dieren. Vroegerwilde ik altijd dierenarts worden.”Oeps.. Het was eruit voor ik het wist. Eenplotse herinnering ontsnapte uit mijn mond.Het moest vast pijnlijk zijn voor Glenn om tevernemen dat de ene herinnering na deandere terugkeerde, maar dat de herinneringaan hem niet naar boven kwam..Ik zweeg even en keek hem aan en hijglimlachte naar me.
 21. 21. This isnt Everything You are.“Zullen we boven anders een kijkje gaannemen?” zei Glenn toen hij me de woonkameren keuken getoond had. Ik knikte en volgdehem naar boven, de trappen op.De slaapkamer zag er groot uit, met eenmooie witte, houten vloer en.. een knalgelemuur! Mijn ogen deden eerst even pijn vande felle kleur, maar het wende snel.Eigenlijk voelde ik me best vrolijk door datfrisse kleurtje..
 22. 22. This isnt Everything You are.Ik zag meteen een deur in de slaapkamernaar buiten. “Hebben we een terras?” vroegik enthousiast.“Uh-huh” zei Glenn. Hij moest lachen doormijn reactie.Ik deed de deur meteen open en ging naarbuiten. Het terras was mooi, met eenbankje, bbq, en zelfs een grote jacuzzi!“Hmm.. Het is hier zalig buiten..” zei ik.
 23. 23. This isnt Everything You are.Plots merkte ik dat Glenn me niet wasgevolgd naar buiten.“Glenn?” riep ik.“Ik ben hier! Kom even!” riep hij terug. Hetgeluid kwam van binnen.Toen ik de slaapkamer weer binnenwandelde, lag Glenn op het bed.“Kom je even bij me liggen?” vroeg hijterwijl hij met zijn hand op de lege pleknaast hem klopte.
 24. 24. This isnt Everything You are.Ik ging op het bed liggen en hij legde zijnarm achter mijn rug om me dichter tegenhem aan te trekken. Ik ging tegen hem aanliggen en legde mn hoofd op zijn borstkas.“Ik ben blij dat je weer thuis bent”, zei hijterwijl hij met zijn vingers door mn harenstreek.“Ik ook,” mompelde ik. Ik werd er slaperigvan als iemand met mijn haren prulde.
 25. 25. This isnt Everything You are.Plots boog Glenn zich over me heen en begonhij me te zoenen. Ik legde mijn hand in zijnnek, terwijl hij over mijn rug wreef.Ik kreeg weer dat warme gevoel. Het wasspannend om iemand te zoenen die je nietkende, in een vreemd bed en een vreemdhuis. Maar tegelijk voelde het zo veilig,omdat ik wist dat het mijn verloofde was,mijn bed en mijn huis. Mijn onbekendeverloofde..
 26. 26. This isnt Everything You are.Ik was zo verzonken in gedachten dat ik nieteens merkte dat Glenn probeerde om mijn bhlos te maken. Ik schrok en duwde hem snelvan me weg.“Luister Glenn.. Het spijt me maar ik kan ditnog niet. Ik kan me nog altijd niets van jeherinneren en je voelt nog steeds aan alseen vreemde of een kennis. Ik kan niet metiemand naar bed gaan die ik niet ken.”“June, schatje.. Komaan ik ben het. Het isniet alsof het de eerste keer is dat we..jeweetwel. En het is al meer dan 7 dagengeleden. Das een lange tijd voor eengezonde man als ik.” Glenn lachte. Hijbegreep niet dat ik het meende.
 27. 27. This isnt Everything You are.Ik stapte uit bed en wandelde de trap af.Ik beet op mijn lip en probeerde niet tehuilen, maar het lukte niet. De tranen roldenover mijn gezicht en zodra ik in de zetel zatstortte ik in.Het voelde zo frustrerend aan dat ik meniets meer kon herinneren. En boven in bedlag een man die van me hield en me wildeverzorgen, en het enige wat ik kon doen washem afwijzen. Ik voelde me zo egoïstisch.Maar hoe kon ik van iemand houden als ikniet eens meer wist wie ik zelf was?
 28. 28. This isnt Everything You are.Dit is het einde van het eerste deel vanThis isnt Everything You are.De update is niet zo lang omdat ikmeerdere korte updates wil maken zodatde delen ook sneller achter elkaar volgenen het minder lang duurt voordat er eenupdate online komt.Ik hoop dat je het eerste deel leuk vondom te lezen en laat gerust weten wat jevan het nieuwe dagboek vindt!Svenja.

×