Advertisement

Read model & CQRS

Feb. 14, 2019
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Read model & CQRS

 1. Svaťa Šimara Read Model CQRS Read Model CQRS
 2. Model
 3. Mapa
 4. Model • Mentální reprezentace reality • Pro konkrétní použítí • Neuniverzální
 5. Konkrétní model Oproti unierzálnímu • Snadnější porozumění • Lépe popisuje use-case • Více modelů – Více práce, údržby
 6. Model produktu Product Property Value 0..*
 7. Model produktu Product Parent Variant 1..* Property Value 0..*
 8. Model produktu • Doménový model • Pravidla • Významy • Pojmy
 9. Model produktu • Super na práci s pravidly – Změny – Údržba – Pochpení
 10. Model produktu • Nevhodný pro vyhledávání – Složitý – Pomalý
 11. Řešení pro vyhledávání
 12. Ústupky v modelu
 13. Ústupky v modelu • Neexistující koncepty • Složité na pochopení • „Proč je toto takto?” – Pokud autor myšlenek odešel, nikdo neví
 14. Ústupky v modelu • Změny – „Neřešitelné” problémy • 2 modely zároveň – Doménový – Rychlý čtecí
 15. Model pro vyhledávání
 16. Model pro vyhledávání • Podle use-case vyhledávání • Varianty obsahují přímo vlastnosti rodičů • Není rozdíl mezi produktem a variantou – Produkt má vždy alespoň jednu variantu • ...
 17. Model pro vyhledávání Product Variant1..* Property Value0..*
 18. Read Model
 19. Read Model • Další model • Pro čtecí use-case • Neočekáváme chování • Read only
 20. Read Model Read Model Write Model Write Use Cases Read Use Cases
 21. Read Model Read Model Write Model Write Use Cases Read Use Cases ✔ Model pro čtecí use-case ✗ Performance
 22. Čtecí databáze Read Model Write Model Write Use Cases Read Use Cases
 23. Čtecí databáze ✔ Model pro čtecí use-case ✔ Performance Read Model Write Model Write Use Cases Read Use Cases
 24. Synchronizace • Nový prvek systému – Nové problémy • Netransakčnost
 25. Read Model ≠ Cache
 26. ¿ přestávka ? Read Model Write Model Write Use Cases Read Use Cases
 27. Znáte to? • Web je pomalý – protože importujeme data • Máme deadlocky – takže se nedá importovat • Web je pomalý, – protože používáme ORM
 28. CQRS
 29. CQRS • Command • Query • Responsibility • Separation
 30. CQRS • Oddělení čtecích a zápisových zodpovědností
 31. Command
 32. Command • Jednosměrná akce – Co se má provést • Pokyn k vykonání use-case • Command nic nevrací – Jednosměrná komunikace – Akce může odpovědět vyjímkou
 33. Command • Vystav fakturu! • Deaktivuj účet! • Pošli e-mail k obnovení zapomenutého hesla!
 34. Command Command Bus UI API CLI Handler (Write Model) Command Command
 35. Command
 36. UI • UI je zodpovědné za sestavení commandu a odeslání • Jasná zodpovědnost • Testování Command Bus UI API CLI Handler (Write Model) Command
 37. UI
 38. Command Bus • Pro UI rozhraní • Dispečer commandů • Pro daný command vykoná daný handler • Použijte existující knihovny Command Bus UI API CLI Handler (Write Model) Command Command
 39. Handler • Obsluha commandu • Vykonává konkrétní doménový use-case • Jasná zodpovědnost • Testování Command Bus UI API CLI Handler (Write Model) Command
 40. Handler
 41. Vše je zřejmé?
 42. Commandy NIC nevrací
 43. Commandy NIC nevrací
 44. Commandy NIC nevrací
 45. Commandy NIC nevrací • Generování ID dopředu • UUID
 46. Commandy NIC nevrací
 47. ¿ přestávka ?
 48. Query
 49. Query
 50. Query • Dotaz na data • Nikdy nemění stav – Nikdy – Nikdy – Nikdy
 51. Query • Přesně pro potřeby UI • Vrací objekty Read Modelu
 52. Query Query ServiceUI Query Objekty
 53. UI • UI nepřekládá objekty (jsou Read Model) • Pouze sestaví odpověď • Testování Query ServiceUI Query Objekty
 54. UI
 55. Query Service • Pro UI rozhraní • Přesně pro dané čtení • Efektivní Query ServiceUI Query Objekty
 56. Query Service
 57. CQRS Command Bus UI Handler Query Service (Write Model) (Read Model)
 58. CQRS • Jednoduchý architektonický vzor • Zápis a čtení jsou oddělené a neovlivňují se • Umožňuje tunit výkon Command Bus UI Handler Query Service (Write Model) (Read Model)
 59. CQRS ≠ Event Sourcing
 60. CQRS Bez čtecí DB Command Bus UI Handler Query Service (Write Model) (Read Model)
 61. CQRS Mixujte DB Handler Vyhledávání 90% Systému
 62. Domain-Driven Design Svaťa Šimara svatasimara.cz simara-svatopluk @svatasimara
Advertisement