Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DDD + Doctrine

86 views

Published on

Dozvíte se, že s Doctrine lze používat čisté objekty a základní stavební prvky DDD. Na přednášce probereme
* Entity
* Value Objekty
* Agregáty
* Repozitáře
* Doctrine implementaci repozitářů

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DDD + Doctrine

 1. 1. Svaťa Šimara DDD+Doctrine
 2. 2. Doménový model a Infrastruktura
 3. 3. Entity
 4. 4. • Má identitu • Lze změnit - mutable • Změnou prvku se identita nemění • Příklad – Nákupní košík Entity
 5. 5. Cart
 6. 6. Cart
 7. 7. Value ObjectValue Object
 8. 8. • Nemá identitu • Identifikován hodnotou • Nezle změnit • Můžeme pouze vytvořit nový změněný • Příklad – Cena Value Object
 9. 9. Price
 10. 10. Price
 11. 11. AggregateAggregate
 12. 12. • Skupina objektů • Mají smysl pouze dohromady • Části nemají smysl samostatně • Objekty žijí a umírají společně Aggregate
 13. 13. Aggregate
 14. 14. Aggregate - Item
 15. 15. Aggregate - Item
 16. 16. Aggregate - Cart
 17. 17. Aggregate - Cart
 18. 18. RepositoryRepository
 19. 19. Repository • Nejde o Doctrine repository • Simuluje kolekce – Přidej – Vyber – Smaž • Doménový prvek • Rozhraní
 20. 20. Cart Repository
 21. 21. Cart Repository - Memory
 22. 22. Cart Repository - Doctrine
 23. 23. Cart Repository - Doctrine
 24. 24. Domain-Driven Design Svaťa Šimara svatasimara.cz simara-svatopluk/cart @svatasimara

×