Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BLIS AVG Kennissessie

638 views

Published on

BLIS AVG Kennissessie

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

BLIS AVG Kennissessie

 1. 1. .AVG kennissessie
 2. 2. Agenda: 16.00 Introductie 16.05 Juridisch kader 16.25 AVG in de praktijk 16.45 Privacy by design 17.05 Vervolg – BLIS AVG Scan 17.10 Vragen 17.30 Borrel
 3. 3. #01Introductie
 4. 4. AVG?
 5. 5. AVG?
 6. 6. AVG?
 7. 7. AVG?
 8. 8. Sprekers Bram van der Linden Security officer Vincent Dekker UX designer Jaime Boogaers Advocaat
 9. 9. #02Juridische kaders
 10. 10. Mr. Jaime Boogaers
 11. 11. Waarom AVG? #01 Harmonisatie privacywetgeving #02 Nieuwe technologische ontwikkelingen #03 Codificeren van diverse rechten van betrokkenen #04 Uitbreiding kring van verantwoordelijken mbt verwerking van persoonsgegevens #05 Doelbinding verwerking persoonsgegevens #06 Regeling mbt de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties #07 Grondslag boetes tot 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet
 12. 12. Rechtvaardiging #01 Specifiek doel #02 Rechtmatig op grond van de AVG #03 Grondslagen zijn: - Ondubbelzinnige toestemming - Noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst - Noodzakelijk voor uitvoering wettelijke verplichting - Noodzakelijk ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene - Noodzakelijk voor uitvoering van een taak van algemeen belang of openbaar gezag - Noodzakelijk voor gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke
 13. 13. Compliant worden (1) #01 Breng privacygegevens in kaart #02 Draag zorg voor de rechten van betrokkenen #03 Laat door onafhankelijke derden een PIA uitvoeren #04 Privacy by default & privacy by design #05 Review privacyverklaring van de onderneming door jurist
 14. 14. Compliant worden (2) #06 Stel Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan #07 Documenteer alle datalekken/incidenten en stel duidelijke procedures op #08 Laat een goede verwerkersovereenkomst door een jurist opstellen #09 Let op grensoverschrijdende/internationale aspecten #10 Documenteer de wijze waarop de toestemming voor de verwerking is verkregen
 15. 15. #03AVG in de praktijk
 16. 16. • GDPR • AVG • Telecommunicatiewet Wetten
 17. 17. PlichtenRechten Bewustwording
 18. 18. 1. dataportabiliteit. (NIEUW). 2. vergetelheid. (NIEUW). 3. inzage. 4. rectificatie en aanvulling. Rechten van betrokkenen
 19. 19. 5. beperking van de verwerking 6. betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. 7. bezwaar maken tegen de gegevensverwerking. Rechten van betrokkenen
 20. 20. • rechtmatigheid • transparantie • doelbinding • Juistheid Verantwoordingsplicht
 21. 21. Verwerkersovereenkomsten DPIA FG / DPO Verantwoordingsplicht
 22. 22. Incident of datalek? Meldplicht Incidenten
 23. 23. • Expliciet • Ondubbelzinnig • Hergebruik Toestemming
 24. 24. • Encryptie • Opslag • Transmissie Data security
 25. 25. • Cambridge Analytica (Facebook) • Haga ziekenhuis (Barbie) • Zorgverzekeraars (facebook pixel) • Verloren/gestolen laptop Voorbeelden
 26. 26. #04Privacy by design & default
 27. 27. • Standaard (by default) op de meest privacyvriendelijke stand zetten. • Vraag om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens. • Vraag alleen de persoonsgegevens die nodig zijn. Privacy by default
 28. 28. • Tijdens de ontwikkeling ten eerste aandacht besteden aan privacyverhogende maatregelen. • Verwerk zo min mogelijk persoonsgegevens. Alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt. • Wees open en transparent. Gebruik duidelijke communicatie en gebruiksvriendelijke mogelijkheden. Privacy by design
 29. 29. Cookie melding
 30. 30. Cookie melding
 31. 31. Aanmelden nieuwsbrief
 32. 32. Aanmelden nieuwsbrief
 33. 33. Formulier
 34. 34. Formulier
 35. 35. Formulier
 36. 36. Privacy policy
 37. 37. Privacy policy
 38. 38. Privacy policy 🤙
 39. 39. Privacy Hype Wat wordt de standaard?
 40. 40. • Transparantie • Bewustwoording • Vertrouwen 3 Factoren
 41. 41. #05Vervolg – BLIS AVG Scan
 42. 42. #01 Deze week vervolgmailing met aanbieding BLIS AVG Scan #02 Advies op maat per website/app over o.a.: - Verwerkersovereenkomst - Status privacy statement - Cookiebeleid en tracking modules - Aspecten mbt verzamelen en opslag data #03 Collega Philomeen aanspreekpunt Vervolg – BLIS AVG Scan
 43. 43. Vragen?
 44. 44. Borreltijd!

×