Holokaust

652 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
652
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Holokaust

  1. 1. DAN SJEĆANJA NA ŢRTVE HOLOKAUSTA27.1. Holocaust Remembrance Day
  2. 2. RIJEČ HOLOKAUST DANAS JE U CIJELOM SVIJETU UOBIČAJENO IME ZA GENOCIDNAD ŢIDOVIMA, TE U ŠIREM ZNAČENJU I SUSTAVNO ISTREBLJIVANJE DRUGIH GRUPA (PRVENSTVENO ROMI) ZA VRIJEME NACISTIČKOG REŢIMA U NJEMAČKOJ. TO SE ZNAČENJE ONDA PONEKAD PRENOSI I NA RAZNE DRUGE SLUČAJEVESUSTAVNOG I/ILI MASOVNOG ISTREBLJIVANJA LJUDI (NPR. "NUKLEARNI HOLOKAUST" ZA GLOBALNI NUKLEARNI RAT, GENOCID NAD ARMENCIMA.
  3. 3. PočetakUbrzo nakon preuzimanja vlasti u Njemačkoj, nacisti počinju ostvarivanjejednog od svojih najvažnijih programskih ciljeva: iskorijeniti svakiutjecaj Židova u njemačkoj politici, ekonomiji i kulturi.Antižidovska kampanja pokrenuta je preko radija i novina, a u svim školama i nafakultetima uvedeno je pseudoznastveno "učenje o rasama" kao obaveznipredmet.Donesen je niz antižidovskih propisa, koji kulminiraju proglašenjem Nürnberškihzakona (Zakon o građanima Carstva i Zakon o zaštiti njemačke krvi i njemačkečasti) 15. rujna 1935., Židovi gube njemačko državljanstvo; ne smiju obavljati nikakvu javnu službu(što naročito pogađa intelektualce:znanstvenike, profesore, liječnike, odvjetnike, novinare itd.), niti njihova djecamogu pohađati javne škole; zabranjen je boravak Židova na javnim mjestima(parkovi, knjižnice, muzeji idr); zabranjeno je sklapanje braka između"arijevaca" i Židova kao i seksualni odnosi; zabranjeno je zapošljavanje"arijevaca" u kućanstvima Židova, itd.
  4. 4. Otpor antiţidovskim mjeramaOtpor ovim mjerama postojao je u mnogim zaposjednutimzemljama. Najsnaţniji je bio u Danskoj, gdje je nakon prvihprotuţidovskih mjera sam kralj na radiju izjavio da će osobnostaviti ţidovsku zvijezdu, ako bilo koji građanin njegove zemlje nato bude prisiljen. Kada su 1943., Nijemci uveli svoju direktnuupravu nad zemljom i naredili uhićenje svih"nearijaca", organizirano je potajno prebacivanjeŢidova brodovima u Švedsku, tako da su gotovo svi spašeni.U Nizozemskoj je u veljači 1941. organiziran generalni štrajk, dabi se spriječile deportacije Ţidova. U Italiji je bio snaţan otporprogonu Ţidova, pa su čak prihvaćane izbjeglice iz Francuske is Balkana; tako se spasilo nekoliko tisuća izbjeglicaiz NDH. Bugarska nije deportirala nijednog Ţidova, a takođerni Finska. U Austriji, pripojenoj Njemačkom carstvu 1938., bilo jemnogo prosvjeda protiv postupka prema Ţidovima i apela da sepojedinci izuzmu.
  5. 5. LogoriDio deportiranih, najčešće ţene, djeca i starci, pri dolasku u logore je odmahubijen, dok je dio privremeno ostavljen na ţivotu kao robovska radna snaga;dio bi umro od iscrprljenosti, a ostali su kasnije također ubijeni. U prvo su vrijeme ţrtve, ukoliko ih nisu strijeljali na stotine i tisuće, ubijanepomoću ispušnih plinova kamiona u voţnji: pedesetak bi bilo nabijeno uhermetički zatvoren prostor u koji je bila prespojena ispušna cijev, tako da bi sesvi pogušili.Kasnije je masovno ubijanje usavršeno: tvrka DEGESCH – Njemačko društvoza borbu protiv štetočina – isporučivala je brzodjelujući plin ciklon-B. Pomoćuovog plina krvnici iz SS-a organizirali su "racionalno" masovno ubijanje uţeljezničkim vagonima ili u prostorijama kamufliranim kao kupaonice stuševima. To je omogućavalo da se prevarene ţrtve same svuku pa su im takooduzete i odjeća i razne sitnice, koje su još posjedovali. Nakon smrti, prijebacanja u peći za spaljivanje, čupani su zlatni zubi. Od zubnih proteza, nakita iprstenja dobiveno je 17 tona zlata.
  6. 6. KrajCijeli je proces, nakon spomenute Heyndrichove pogibije, bio unadleţnosti Adolfa Eichmanna, koji je pokazao velike organizacijskesposobnosti i bitno dopriniom da ubijanje ide sve brţe i sve efikasnije. Bezobzira na njegove napore, Holokaust je s vremenom ipak počeo crpiti velikelogističke resurse Reicha i tako posredno utjecati na situaciju na bojnompolju. To je, po nekim ocjenama, bio jedan od razloga zašto zapadni saveznicii SSSR, iako su raspolagali podacima o tome što se događa, nisu uloţilibitne napore u cilju zaustavljanja Holokausta, koji se nastavio sve dosamog kraja rata, odnosno sloma nacističke Njemačke.
  7. 7. PosljediceHolokaust je iza sebe ostavio trajne posljedice. Računa seda je u njemu ubijeno 5 do 6 milijuna Ţidova, odnosnotrećina svih Ţidova koji su prije rata ţivjeli u svijetu.Demografska slika u Europi se bitno promijenila, pogotovou Istočnoj i Srednjoj Europi, gdje su ţidovske zajedniceprestale postojati. Najveći dio preţivjelih je odlučioemigrirati u SAD, odnosno u Palestinu, gdje je stvorenaţidovska nacionalna drţava Izrael.Romi su druga grupa koja je bila objekt genocida. Brojnjihovih ţrtava teško je procijeniti: iznose se brojkeizmeđu 220.000 i 800.000, što iznosi između četvrtine ipolovice njihovog ukupnog broja u Europi.
  8. 8. Dan sjećanja na holokaust danas se obiljeţava u SAD-ui u svim europskim drţavama. Veliki značaj ima UnitedStates Holocaust Memorial Museum otvorenu Washingtonu u travnju 1993., na dan početka ustankau Varšavskom getu.

×