Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bezrepi vodozemci

13,261 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bezrepi vodozemci

  1. 1. BezrepiBezrepi vodozemcivodozemci Sistematika:Sistematika: Carstvo: zivotinjeCarstvo: zivotinje Tip: hordatiTip: hordati Klasa: vodozemciKlasa: vodozemci Red: AnuraRed: Anura
  2. 2. • Karakterise ih poseban nacin kretanja: -skokovi na kopnu -plivanje(ronjenje) u vodenoj sredini
  3. 3. • Morfoloske promene koje prate ovakve oblike kretanja su redukcija repnog regiona i izduzivanje zadnjih ekstremiteta
  4. 4. • Odlikuje ih jedan prsljen preko koga se lobanja zglobljava sa kicmenim stubom, kao i jedan krstacni prsljen
  5. 5. • Postoji jedinstvena komora u srcu, za bezrepe su karakteristicne prostrane potkozne limfne kese
  6. 6. • Kod vecine postoji fizicki kontakt,iako je oplodjenje spoljasnje • Oviparija je dominantan nacin reprodukcije
  7. 7. • Metamorfoza je posebno izrazena kod bezrepih vodozemaca kada punoglavci odbacuju rep, formiraju ekstremitete I potpuno menjaju sistem organa za varenje prelazeci iz vodene u kopnenu zivotnu sredinu
  8. 8. • Nastanjuju razlicita stanista, imaju skoro kosmopolitsko rasprostranjenje

×