Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
การสร้าง Presentation
1. เลือก Template  ที่มีสีสันสบายตา มีพื้นที่เหลือให้เรานำเสนออย่างเพียงพอ ไม่จำเป็นต้องเลือก Template  หรูหราแต่มีเ...
<ul><li>2. สีพื้นกับสีตัวอักษรต้องตรงข้ามกัน ถ้าสีพื้นเข้ม ตัวอักษรควรเป็นสีอ่อน ในทางกลับกัน ถ้าสีพื้นอ่อน ตัวอักษรควรเ...
<ul><li>3. นำเสนอด้วยภาพให้มาก ใช้ตัวอักษรให้น้อย พยายามหารูปภาพ กราฟ หรือแผนผัง แผนภูมิมาช่วยในการบรรยายแทนการใช้ตัวอัก...
<ul><li>4. ข้อความ ตัวอักษร หรือตัวเลข ต้องตัวใหญ่ อ่านง่าย เห็นได้ชัดเจน และไม่ต้องเขียนเป็นประโยค ให้ใส่เป็นคีย์เวิร์ด...
5. ใช้ Effect  ให้เหมาะสม โดยยึดหลักการ คือกระชับ รวดเร็ว ตรงประเด็น เพื่อให้เหมาะกับการบรรยายในเชิงธุรกิจ ควรเลือกใช้...
6. ใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง หมายความว่าควรใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกหลักการ เช่น ถ้าขึ้นต้น Bullet  ด้วย Verb ก็ควรขึ้นต้นด้...
7. จัดองค์ประกอบให้สมดุล ก่อนที่จะวางข้อความหรือรูปภาพ แผนภูมิต่าง ๆ ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบของภาพที่สมดุลด้วย ไม่ควรให้น...
8. อย่าอ่านข้อความใน PowerPoint  เพียงอย่างเดียว เตรียม PowerPoint กันมาเป็นอย่างดีตามคำหลักทั้ง 7  ประการแล้ว สิ่...
สิ่งที่คุณนำเสนอผ่าน   PowerPoint ประกอบกับสไตล์การพูดที่น่าสนใจของคุณสามารถสร้างความประทับให้กับผู้ฟังได้เป็นอย่างดี ส่ง...
จัดทำโดย  นางสาว จุฑามาศ คนมั่น เลขที่ 9  นางสาว ศิริวรรณ โพธิ์พึ่ง เลขที่ 13  นางสาว สุธิดา ศรีเกียรติ์ เลขที่...
จบการนำเสนอ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การสร้าง Presentation

1,078 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

การสร้าง Presentation

 1. 1. การสร้าง Presentation
 2. 2. 1. เลือก Template ที่มีสีสันสบายตา มีพื้นที่เหลือให้เรานำเสนออย่างเพียงพอ ไม่จำเป็นต้องเลือก Template หรูหราแต่มีเนื้อที่ให้เราใส่เนื้อหานิดเดียว เพราะจะทำให้เราอธิบายเนื้อหาได้ไม่ชัดเจนอย่างที่ควรจะเป็น
 3. 3. <ul><li>2. สีพื้นกับสีตัวอักษรต้องตรงข้ามกัน ถ้าสีพื้นเข้ม ตัวอักษรควรเป็นสีอ่อน ในทางกลับกัน ถ้าสีพื้นอ่อน ตัวอักษรควรเป็นสีเข้ม เพื่อให้อ่านง่ายสบายตา ตัวอักษรไม่จมไปกับสีพื้น ทั้งนี้เมื่อทำเสร็จแล้วควรลองไปนั่งไกล ๆ เพื่อดูว่าในมุมของผู้ฟังแล้ว สิ่งที่เรานำเสนอไปนั้น สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเพียงใด หรือก่อนถึงเวลา พรีเซนต์ ให้ลองฉายขึ้นจอจริง ๆ ดูเลยเพื่อความชัวร์ ในการนำเสนอทางธุรกิจ สีตัวอักษรที่ใช้ไม่ควรเกิน 3 สี แต่หากเป็นการฝึกอบรม การสอนหนังสือและการนำเสนอแนว Edutainment จะใช้ตัวอักษรหลากสีสันก็ไม่ว่ากัน </li></ul>
 4. 4. <ul><li>3. นำเสนอด้วยภาพให้มาก ใช้ตัวอักษรให้น้อย พยายามหารูปภาพ กราฟ หรือแผนผัง แผนภูมิมาช่วยในการบรรยายแทนการใช้ตัวอักษร เพราะการมีตัวอักษรมาก ๆ จนแน่นสไลด์จะทำให้ผู้ฟังอึดอัด เบื่อหน่าย ไม่สนใจฟัง ไม่สนใจดูสิ่งที่คุณกำลังบรรยาย และสุดท้ายก็จะนั่งหลับ ซึ่งแน่นอนว่าวิทยากรทุกคนคงไม่ต้องการเห็นภาพเช่นนั้น ในการบรรยายองตนเอง ภาพที่นำมาใช้ต้องมีความหมาย มีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับใจความสำคัญของสไลด์นั้นด้วย </li></ul>
 5. 5. <ul><li>4. ข้อความ ตัวอักษร หรือตัวเลข ต้องตัวใหญ่ อ่านง่าย เห็นได้ชัดเจน และไม่ต้องเขียนเป็นประโยค ให้ใส่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญแทน อะไรที่ไม่จำเป็น อย่างพวกคำเชื่อม ที่ ซึ่ง อัน แล้วก็ คือว่า ก็ไม่ต้องใส่ให้ฟุ่มเฟือย รายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ เก็บเอาไว้พูดอธิบายตอนบรรยาย ส่วนการใช้ตัวเลขควรเป็นตัวเลขกลม ๆ ปัดเศษเรียบร้อย และอย่าลืมใส่หน่วยให้ชัดเจนด้วย เช่น 10 บาท , 4 วัน , 20 คน , 100 ตัว เป็นต้น </li></ul><ul><li>ควรแบ่งเนื้อหาออกเป็นหัวข้อย่อย ๆ เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย โดยการทำ Bullet สำหรับการแบ่ง ทั้งนี้ในหนึ่งสไลด์โดยทั่วไปแล้ว ไม่ควรเกิน 3-5 Bullets หรือ 3-5 คีย์เวิร์ด เพื่อช่วยให้สไลด์ไม่แน่นจนเกินไป ทำให้น่าดูน่าอ่าน </li></ul>
 6. 6. 5. ใช้ Effect ให้เหมาะสม โดยยึดหลักการ คือกระชับ รวดเร็ว ตรงประเด็น เพื่อให้เหมาะกับการบรรยายในเชิงธุรกิจ ควรเลือกใช้ Effect แบบเรียบง่าย เห็นง่าย สบายตา ส่วนเสียงรถเบรก เสียงแก้วแตก เสียงปรบมือ หรือเสียงอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดความรำคาญควรหลีกเลี่ยง นอกจากนี้เทคนิคที่ให้ตัวอักษรค่อย ๆ เรียงมาทีละตัวนั้น ก็ไม่นิยมใช้กันเพราะมันช้าและทำให้ผู้ฟังง่วงนอน
 7. 7. 6. ใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง หมายความว่าควรใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกหลักการ เช่น ถ้าขึ้นต้น Bullet ด้วย Verb ก็ควรขึ้นต้นด้วย Verb ทุก Bullet ไม่ขึ้นด้วย Verb บ้าง Noun บ้าง Preposition บ้างจะดูไม่มีมาตรฐาน ส่วนเรื่องของ Font นิยมใช้ตัวอักษรแบบเรียบ ๆ อ่านง่าย ชัดเจน เช่น Tahoma, Arial, Trebuchet และ Verdana ฟ้อนต์ที่อ่านยากควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ Time New Roman, Bookman, Garamond และ Century Schoolbook
 8. 8. 7. จัดองค์ประกอบให้สมดุล ก่อนที่จะวางข้อความหรือรูปภาพ แผนภูมิต่าง ๆ ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบของภาพที่สมดุลด้วย ไม่ควรให้น้ำหนักเอียงไปด้านใด ด้านหนึ่ง เพื่อให้สไลด์ออกมาดูดีและน่ามอง
 9. 9. 8. อย่าอ่านข้อความใน PowerPoint เพียงอย่างเดียว เตรียม PowerPoint กันมาเป็นอย่างดีตามคำหลักทั้ง 7 ประการแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน คือการพูดบรรยาย ให้น่าสนใจ สำหรับเรื่องนั้น ปัญหาที่พบมากที่สุดและเป็นข้อเสีย คือการตั้งหน้าตั้งตาอ่านข้อความใน PowerPoint ให้ผู้ฟังฟัง ซึ่งสามารถทำให้การนำเสนอที่น่าชมที่สุด กลายเป็นสิ่งที่น่าเบื่อที่สุดได้
 10. 10. สิ่งที่คุณนำเสนอผ่าน   PowerPoint ประกอบกับสไตล์การพูดที่น่าสนใจของคุณสามารถสร้างความประทับให้กับผู้ฟังได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ผู้ฟังสามารถ จดจำเนื้อหา การฝึกอบรมได้แม่นยำขึ้น ซึ่งนำไปสู่การนำไปปรับใช้ประโยชน์ในการทำงานของพนักงานได้เมื่อผ่านการอบรมเป็นที่เรียบร้อย
 11. 11. จัดทำโดย นางสาว จุฑามาศ คนมั่น เลขที่ 9 นางสาว ศิริวรรณ โพธิ์พึ่ง เลขที่ 13 นางสาว สุธิดา ศรีเกียรติ์ เลขที่ 34 นักเรียนชั้น ม .6/2
 12. 12. จบการนำเสนอ

×