Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Piale Plan de difusión

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
O adxectivo
O adxectivo
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 14 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to Piale Plan de difusión (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Piale Plan de difusión

 1. 1. PIALE 2019 PLAN DE DIFUSIÓN INFORMACIÓN PARA O CLAUSTRO E A COMUNIDADE EDUCATIVA Estefanía Obenza Casas CEIP Plurilingüe San Benito de Lérez
 2. 2. PIALE: Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras • 80 prazas destinadas a docentes especialistas en inglés ou profesorado CLIL para a realización de itinerarios formativos para a mellora da competencia lingüística e comunicativa. • Integración en centros educativos de Ottawa (Canadá) para poder coñecer como funciona o sistema educativo canadense durante un mes. • Aloxamento con familias canadenses para unha completa inmersión. • 1ª quenda: 14 de outubro - 11 de novembro.
 3. 3. O sistema educativo • Canadá non conta cun sistema educativo nacional. Son as provincias que integran o país as que lexislan ese ámbito. • Cada rexión ten os seus órganos e consellos escolares (School Boards) encargados de xestionar os centros educativos de cada distrito. • A provincia de Ontario conta con 76 consellos escolares públicos. As escolas da capital do país dependen principalmente do Ottawa- Carleton District School Board. • A pesar das diferenzas, hai certos principios que tenden a repetirse en todas as rexións: o desenvolvemento de currículos a partir da consulta co profesorado das diferentes materias e o financiamento equitativo.
 4. 4. O Plan Estratéxico • O Plan Estratéxico atópase baseado en 5 prioridades: -Equidade -Aprendizaxe -Benestar -Compromiso -Cidadanía
 5. 5. A educación na provincia de Ontario • Tanto na rede de escolas públicas de Ontario coma na católica conviven 4 tipos de ensino: -English Core -French Core -English immersion -French immersion
 6. 6. A escola pública e os puntos clave da educación na provincia de Ontario • A inclusión e a integración resultan primordiais no eido educativo na provincia de Ontario. • As escolas públicas teñen moi en conta o “background” do alumnado e, dada a multiculturalidade do país, axudan a promover que se impartan diferentes linguas fora do horario lectivo para que os fillos e as fillas das familias que proveñen doutros lugares non perdan a lingua propia. • A meirande parte do alumnado canadense atópase escolarizado en centros públicos. • O currículum do profesorado, recollido na web é público. https://www.oct.ca/
 7. 7. Nas escolas públicas de Canadá… • Non se contempla a repetición de curso ao longo da Primaria. Cando un/unha alumno/a non supera un determinado nivel promociona pero cun programa especial adaptado ás súas necesidades para poder continuar compartindo aula con compañeiros/as da súa idade. • En lugar de avaliacións numéricas, realizan breves informes durante o ano académico nos que se fai constar a evolución do alumnado. • Non se ofertan estudos relixiosos e tampouco se imparte unha materia equivalente a Valores Sociais e Cívicos pois están xa integrados no resto de áreas/materias.
 8. 8. Na rede pública... • O profesorado conta con 40 minutos diarios de traballo persoal en horario escolar. • Na Primaria o/a titor/a imparte E.F. • Existe unha figura de profesor/a substituto/a de zona que se encarga de cubrir as ausencias (durante unhas determinadas horas ou días) polo que o profesorado do centro non realiza substitucións. • Os orientadores comparten varios centros do mesmo distrito. • Non contan con figuras similares ás dos/as especialistas en AL e PT. • O equipo directivo ten adicación exclusiva ao cargo.
 9. 9. Na rede pública... • Cada grupo dispón dunha franxa horaria na que realizar actividade física no ximnasio, etc. co/a titor/a. • Os recreos divídense en dúas fases: “recreo nutricional” (no que o alumnado dos cursos superiores colabora e axuda ao resto do centro) e “recreo físico” no que adoitan a saír a xogar nos patios exteriores. • É habitual que os/as mestres/as xubilados/as e as familias colaboren (na biblioteca, dentro das aulas,…)e realicen voluntariado.
 10. 10. A miña escola en Canadá • Glen Ogilvie Public School é unha escola multicultural en Gloucester, na cidade de Ottawa.
 11. 11. • As escolas públicas de Canadá adoitan contar cunha aula sensorial.
 12. 12. • Glen Ogilvie contaba cun programa no que todos os venres saían con parte do alumnado a traballar coas familias en contacto coa natureza.

×